VZDELÁVACIE RIEŠENIA ARTCADEMY

DOMOV / TRÉNINGY

VZDELÁVACIE RIEŠENIA ARTCADEMY

EPALE     eTwinning

Biz-training (podnikateľské vzdelávanie) pozostáva z desiatich školení, špeciálne upravených pre potreby manažérov remeselných podnikov a ďalších odborníkov z praxe. Cieľom je rozvinúť ich schopnosti a zručnosti tak, aby boli konkurencieschopní a umožniť im rozširovanie ich podnikania na európskom a svetovom trhu.

Kurzy sú založené na fišoch, ktoré budú využívať najnovšie poznatky v technických otázkach tradičných remesiel, ako aj v oblasti stratégie, manažmentu, základov práva a marketingu, aby sa mikro a remeselné podniky stali úspešnými.

Štyri hlavné moduly sú tieto:

ART-STARTUP TOOLKIT
- Právne požiadavky ohľadne vytvorenia spoločnosti
- Nové požiadavky ohľadne ochrany osobných údajov
- Duševné vlastníctvo a ochranné známky
- Podnikateľská a finančná životaschopnosť

STRATÉGIA PRE START-UPY UMELCOV, UMELCOV – PODNIKATEĽOV A PODNIKY UMELCOV
- Podnikateľský model (Canvas) a podnikateľský plán
- Budovanie značky a komunikácia pre konkurencieschopnosť
- Plánovacie a organizačné metodiky
- Medzinárodný obchod, distribúcia a logistika

DIGITÁLNE ZRUČNOSTI
- Informačná a dátová gramotnosť
- Komunikácia a spolupráca
- Tvorba digitálneho obsahu
- Bezpečnosť
- E-globalizácia
- Riešenie tech problémov

MANAŽMENT PRE ÚSPECH
- Manažment tímov
- Vedenie
- Riadenie ľudských zdrojov
- Rozhodovanie

NAŠE KURZY

Vyber si svoj kurz:

   ART-STARTUP TOOLKIT
   STRATÉGIA PRE START-UPY UMELCOV, UMELCOV – PODNIKATEĽOV A PODNIKY UMELCOV
   DIGITÁLNE ZRUČNOSTI
   MANAŽMENT PRE ÚSPECH
   BRANDING A KOMUNIKÁCIA
   ZÁKLADNÉ PRÁVNE & REGULAČNÉ ZÁLEŽITOSTI
   IKT PRE INTERNACIONALIZÁCIU
   ANALÝZA TRHU
   ART-STARTUP TOOLKIT
Course (AST_COU_1_SK) -

Basic

Jasne a stručne analyzujeme kroky, ktorých sa pri zakladaní spoločnosti treba držať ako aj výhody a nevýhody toho byť podnikateľom.


Course (AST_COU_2_SK) -

Medium

- Rozhodnutia o financovaní v kontexte iných finančných rozhodnutí podniku.
- Ciele finančných rozhodnutí.
- Vzťah medzi investičným a finančným rozhodovaním.
- Hlavné finančné rozhodnutia.


Course (AST_COU_3_SK) -

Advanced

Nové európske Nariadenie o ochrane osobných údajov nadobudlo účinnosť 25. mája 2018 vo všetkých krajinách Európskej únie. Toto nové nariadenie sa týka všetkých spoločností, akonáhle majú k dispozícii osobné údaje klientov, pracovníkov a tretích strán, čím posilňuje aktívny záväzok v oblasti ochrany základných práv, najmä tých, ktoré sa týkajú súkromia vo všetkých oblastiach, predovšetkým však na internete.

Získať vedomosti a zručnosti na oboznámenie sa s najdôležitejšími aspektmi systému ochrany osobných údajov. Správa a postupy, ktoré by sa mali týmto údajom poskytnúť; práva a povinnosti držiteľa a osoby zodpovednej za ne ako aj systém sankcií v prípade ich nedodržania.

Rovnako aj otázky relevantné pre spoločnosti, akými sú duševné vlastníctvo a registrácia značky.


Training Fiche (AST_TF_1_1_SK) -

Basic

Jasne a stručne analyzujeme kroky, ktorých sa pri zakladaní spoločnosti treba držať ako aj výhody a nevýhody toho byť podnikateľom.


Training Fiche (AST_TF_1_2_SK) -

Basic

Jasne a stručne analyzujeme kroky, ktorých sa pri zakladaní spoločnosti treba držať ako aj výhody a nevýhody toho byť podnikateľom.


Training Fiche (AST_TF_1_3_SK) -

Basic

Jasne a stručne analyzujeme kroky, ktorých sa pri zakladaní spoločnosti treba držať ako aj výhody a nevýhody toho byť podnikateľom.


Training Fiche (AST_TF_1_4_SK) -

Basic

Jasne a stručne analyzujeme kroky, ktorých sa pri zakladaní spoločnosti treba držať ako aj výhody a nevýhody toho byť podnikateľom.


Training Fiche (AST_TF_1_5_SK) -

Basic

Jasne a stručne analyzujeme kroky, ktorých sa pri zakladaní spoločnosti treba držať ako aj výhody a nevýhody toho byť podnikateľom.


Training Fiche (AST_TF_2_1_SK) -

Medium

- Rozhodnutia o financovaní v kontexte iných finančných rozhodnutí podniku.
- Ciele finančných rozhodnutí.
- Vzťah medzi investičným a finančným rozhodovaním.
- Hlavné finančné rozhodnutia.


Training Fiche (AST_TF_2_2_SK) -

Medium

- Rozhodnutia o financovaní v kontexte iných finančných rozhodnutí podniku.
- Ciele finančných rozhodnutí.
- Vzťah medzi investičným a finančným rozhodovaním.
- Hlavné finančné rozhodnutia.

 


Training Fiche (AST_TF_2_3_SK) -

Medium

- Rozhodnutia o financovaní v kontexte iných finančných rozhodnutí podniku.
- Ciele finančných rozhodnutí.
- Vzťah medzi investičným a finančným rozhodovaním.
- Hlavné finančné rozhodnutia.


Training Fiche (AST_TF_2_4_SK) -

Medium

- Rozhodnutia o financovaní v kontexte iných finančných rozhodnutí podniku.
- Ciele finančných rozhodnutí.
- Vzťah medzi investičným a finančným rozhodovaním.
- Hlavné finančné rozhodnutia.

 


Training Fiche (AST_TF_2_5_SK) -

Medium

- Rozhodnutia o financovaní v kontexte iných finančných rozhodnutí podniku.
- Ciele finančných rozhodnutí.
- Vzťah medzi investičným a finančným rozhodovaním.
- Hlavné finančné rozhodnutia.

 


Training Fiche (AST_TF_3_1_SK) -

Advanced

Nové európske Nariadenie o ochrane osobných údajov nadobudlo účinnosť 25. mája 2018 vo všetkých krajinách Európskej únie. Toto nové nariadenie sa týka všetkých spoločností, akonáhle majú k dispozícii osobné údaje klientov, pracovníkov a tretích strán, čím posilňuje aktívny záväzok v oblasti ochrany základných práv, najmä tých, ktoré sa týkajú súkromia vo všetkých oblastiach, predovšetkým však na internete.

Získať vedomosti a zručnosti na oboznámenie sa s najdôležitejšími aspektmi systému ochrany osobných údajov. Správa a postupy, ktoré by sa mali týmto údajom poskytnúť; práva a povinnosti držiteľa a osoby zodpovednej za ne ako aj systém sankcií v prípade ich nedodržania.

Rovnako aj otázky relevantné pre spoločnosti, akými sú duševné vlastníctvo a registrácia značky.

 


Training Fiche (AST_TF_3_2_SK) -

Advanced

Nové európske Nariadenie o ochrane osobných údajov nadobudlo účinnosť 25. mája 2018 vo všetkých krajinách Európskej únie. Toto nové nariadenie sa týka všetkých spoločností, akonáhle majú k dispozícii osobné údaje klientov, pracovníkov a tretích strán, čím posilňuje aktívny záväzok v oblasti ochrany základných práv, najmä tých, ktoré sa týkajú súkromia vo všetkých oblastiach, predovšetkým však na internete.

Získať vedomosti a zručnosti na oboznámenie sa s najdôležitejšími aspektmi systému ochrany osobných údajov. Správa a postupy, ktoré by sa mali týmto údajom poskytnúť; práva a povinnosti držiteľa a osoby zodpovednej za ne ako aj systém sankcií v prípade ich nedodržania.

Rovnako aj otázky relevantné pre spoločnosti, akými sú duševné vlastníctvo a registrácia značky.

 


Training Fiche (AST_TF_3_3_SK) -

Advanced

Nové európske Nariadenie o ochrane osobných údajov nadobudlo účinnosť 25. mája 2018 vo všetkých krajinách Európskej únie. Toto nové nariadenie sa týka všetkých spoločností, akonáhle majú k dispozícii osobné údaje klientov, pracovníkov a tretích strán, čím posilňuje aktívny záväzok v oblasti ochrany základných práv, najmä tých, ktoré sa týkajú súkromia vo všetkých oblastiach, predovšetkým však na internete.

Získať vedomosti a zručnosti na oboznámenie sa s najdôležitejšími aspektmi systému ochrany osobných údajov. Správa a postupy, ktoré by sa mali týmto údajom poskytnúť; práva a povinnosti držiteľa a osoby zodpovednej za ne ako aj systém sankcií v prípade ich nedodržania.

Rovnako aj otázky relevantné pre spoločnosti, akými sú duševné vlastníctvo a registrácia značky.


Training Fiche (AST_TF_3_4_SK) -

Advanced

Nové európske Nariadenie o ochrane osobných údajov nadobudlo účinnosť 25. mája 2018 vo všetkých krajinách Európskej únie. Toto nové nariadenie sa týka všetkých spoločností, akonáhle majú k dispozícii osobné údaje klientov, pracovníkov a tretích strán, čím posilňuje aktívny záväzok v oblasti ochrany základných práv, najmä tých, ktoré sa týkajú súkromia vo všetkých oblastiach, predovšetkým však na internete.

Získať vedomosti a zručnosti na oboznámenie sa s najdôležitejšími aspektmi systému ochrany osobných údajov. Správa a postupy, ktoré by sa mali týmto údajom poskytnúť; práva a povinnosti držiteľa a osoby zodpovednej za ne ako aj systém sankcií v prípade ich nedodržania.

Rovnako aj otázky relevantné pre spoločnosti, akými sú duševné vlastníctvo a registrácia značky.

 


Training Fiche (AST_TF_3_5_SK) -

Advanced

Nové európske Nariadenie o ochrane osobných údajov nadobudlo účinnosť 25. mája 2018 vo všetkých krajinách Európskej únie. Toto nové nariadenie sa týka všetkých spoločností, akonáhle majú k dispozícii osobné údaje klientov, pracovníkov a tretích strán, čím posilňuje aktívny záväzok v oblasti ochrany základných práv, najmä tých, ktoré sa týkajú súkromia vo všetkých oblastiach, predovšetkým však na internete.

Získať vedomosti a zručnosti na oboznámenie sa s najdôležitejšími aspektmi systému ochrany osobných údajov. Správa a postupy, ktoré by sa mali týmto údajom poskytnúť; práva a povinnosti držiteľa a osoby zodpovednej za ne ako aj systém sankcií v prípade ich nedodržania.

Rovnako aj otázky relevantné pre spoločnosti, akými sú duševné vlastníctvo a registrácia značky.

 


   BRANDING AND COMMUNICATION
Training Fiche (BC_1_SK) -

Basic
Tento tréningový modul je zameraný na to, ako môžete definovať svoj výrobok. Správna tvorba ceny a balenia vašich výrobkov a služieb pre cieľový trh je jednou z najúčinnejších činností v oblasti brandingu, ktorú môžete spraviť. Ak sa zmenila vaša cieľová skupina, musíte prehodnotiť svoj obchodný model, aby ste sa uistili, že stále napĺňate ich potreby/ponúkate to čo chcú. Keď definujete svoj výrobok, je dôležité myslieť na to, čo môže výrobok ponúknuť – tzv. jedinečný prvok predaja. 
Istým spôsobom je to „chvastanie“ sa svojím výrobkom či službou tak, aby to prilákalo zákazníkov. Preto to je neodmysliteľný krok pri tvorbe marketingového procesu Vášho podnikateľského projektu.

Training Fiche (BC_2_SK) -

Basic
Tento tréningový modul je zameraný na to, ako si vybrať názov značky. Branding Vašej spoločnosti začína dobrým názvom. Jednou z vecí, ktoré si ľudia zvyknú o spoločnosti zapamätať je názov a služby, ktoré ste im poskytli. Pri výbere názvu značky by ste mali myslieť na to, že názov je v podstate rozšírením Vašej spoločnosti. Môže posilniť hodnotu, ktorú poskytujete, alebo Vás od nej oddialiť. Pri rozhodovaní aký názov si vybrať, je dôležité aby ste sa rozhodli čo má tento názov znamenať či prezentovať.
Názov má zahŕňať to, o čom vaša značka hovorí, aké sú jej hodnoty, ako odkomunikujete jej ideu a aké emócie chcete u zákazníkov vyvolať pri strete s vašim podnikaním.

Training Fiche (BC_3_SK) -

Medium
Zameranie tohto tréningového modlu je Ako si navrhnúť podnikový imidž. Firemný imidž je spôsob, akým sa korporácia, podnik alebo firma prezentuje na verejnosti, napríklad zákazníkom, investorom, ako aj zamestnancom. Firemný imidž je veľmi dôležitý na prezentáciu bez ohľadu na jej veľkosť, poslanie alebo jej úlohu. Váš firemný imidž vás definuje ako firmu pred zákazníkmi, obchodnými partnermi, ale aj širokou verejnosťou. Taktiež vás firemný imidž odlišuje od konkurencie. Ak je váš imidž efektívny, budete na trhu jednoduchšie rozpoznateľný skrz váš dizajn, činnosti a komunikáciu.

Training Fiche (BC_4_SK) -

Medium
Rozhodnutie o tom, aké kanály použijete nie je jednoduché. Pred rozhodnutím aký komunikačný kanál použijete, potrebujete identifikovať vašu cieľovú skupinu a spraviť niekoľko prieskumov o tom ako získavajú a využívajú informácie. Je dôležité brať do úvahy zložitosť správy, ktorú chcete odkomunikovať, náklady komunikácie a tiež sa rozhodnúť, či chcete so svojimi zákazníkmi komunikovať interaktívne.
V dnešnom globalizovanom a vysoko-technologickom svete existuje veľmi veľa rozličných interných komunikačných kanálov, z ktorých si môžete vybrať, a každý z nich má svoje výhody a nevýhody. Žiadne dva kanály nie sú rovnaké. Musíte sa múdro rozhodnúť na základe obsahu vašej správy, prijímateľa správy, zložitosti a časovania.

Training Fiche (BC_5_SK) -

Basic
Branding a komunikácia tvoria veľkú časť každej spoločnosti, pretože správnym brandingom a komunikáciou môžete zákazníkovi predstaviť kladný obraz o spoločnosti a ... spokojní zákazníci sú ochotní viac nakupovať. 
Celý branding je postavený na dojme, ktorý spravíte. Ak chcete uspieť, vyvolaný dojem by mal spĺňať dve úlohy: mal by vyjadriť čo je na vašom podnikaní výnimočné a mal by vašu značku ukázať v pozitívnom svetle. Vždy je dobré mať na pamäti, aký dojem chcete zanechať.
Len preto, že využívate sociálne médiá, neznamená to, že ich využívate správne. Sedemdesiatštyri percent nakupujúcich využíva na pomoc pri nákupoch sociálne médiá. Aby ste získali svoj podiel na trhu, mali by ste vedieť ako hovoriť – a ako nehovoriť – jazykom zákazníka on-line. V nasledujúcej časti sa nachádza niekoľko odporučení a varovaní, aby ste sa vyvarovali faux pas v sociálnych médiách.

Course (BC_C_1_SK) -

Basic
Výber správnych komunikačných kanálov pre vašu spoločnosť nie je jednoduchý. Predtým ako začnete hľadať rôzne komunikačné kanály, je dôležité identifikovať si vašu cieľovú skupinu. Ak ste už identifikovali vašu cieľovú skupinu, je dôležité zistiť ako získavajú a využívajú informácie. Ak ste získali všetky potrebné informácie, môžete začať s výberom správnych komunikačných kanálov. Pri výbere komunikačných kanálov je dôležité brať do úvahy zložitosť správy, ktorú chcete odkomunikovať. Musíte vypočítať náklady na komunikáciu a rozhodnúť sa, či chcete so svojimi zákazníkmi komunikovať interaktívne

Course (BC_C_2_SK) -

Medium
Firemný imidž je spôsob, akým sa prezentujete na verejnosti, napríklad zákazníkom a investorom. Firemný imidž je veľmi dôležitý pre každú firmu bez ohľadu na jej veľkosť, poslanie alebo jej úlohu. Váš firemný imidž vás definuje ako firmu pred zákazníkmi, obchodnými partnermi, ale aj širokou verejnosťou. Taktiež vás firemný imidž odlišuje od konkurencie. Ak je váš firemný imidž efektívny, budete na trhu jednoduchšie rozpoznateľný skrz váš dizajn, činnosť a komunikáciu.

   BASIC LEGAL & REGULATORY ISSUES
Training Fiche (BL_1_SK) -

Basic
V súčasnosti sa vedie diskusia o vhodnosti príslušného podnikateľského modelu a podnikateľského plánu pri zakladaní alebo rozširovaní podnikania. Naozaj si potrebujete vypracovať oba? Mali by byť tieto dva podnikateľské nástroje previazané? Sú ony vôbec potrebné v súčasnom rýchlo sa meniacom podnikateľskom prostredí?
Tento tréningový manuál sa zameriava na osvetlenie tejto problematiky. Hoci je dôležité naučiť sa identifikovať najužitočnejší podnikateľský model pre splnenie vašich podnikateľských cieľov, môže tiež byť relevantné preskúmať, ktoré komponenty, ak vôbec, by mali byť súčasťou vášho podnikateľského plánu, či už pred začatím samotnej podnikateľskej činnosti alebo v jej neskorších štádiách.
Niekto múdry raz povedal, že žiadny vietor nie je dobrý pre tých, ktorý nevedia, kam sa chcú doplaviť. Váš podnikateľský plán a podnikateľský model by mohli slúžiť ako kompas, ktorý vás povedie vašimi podnikateľskými iniciatívami.

Training Fiche (BL_2_SK) -

Basic
V inom tréningovom module, ktorý sa týkal internacionalizácie, sme sa už venovali jednotnému európskemu trhu založenému v roku 1992 na základe štyroch princípov slobody: tovaru, kapitálu, služieb a ľudí. Vytvorenie spoločného trhu sa postaralo o mnoho príležitostí pre podniky a ľudí. 
Ďalšie možnosti pre spoločnosti, vrátane remesiel, kreatívnych a kultúrnych odvetví v MSP a mikro podnikoch ako sa uchytiť na trhu a prosperovať sú, s pokrokom internetu a využívaním informačných a komunikačných technológií, na dosah ruky. Ľudia a podniky čoraz viac kupujú a predávajú prostredníctvom internetu. Na základe štúdií sa odhaduje, že v prípade elektronického obchodu iba 4 % on-line služieb sú cezhraničné operácie EÚ medzi krajinami EÚ. Je však treba prejsť ešte dlhú cestu, aby sa vytvoril jednotný digitálny trh na európskej úrovni.
V tomto tréningovom module vám ponúkame zaujímavé čítanie pre váš podnik. Modul je zložený z dvoch hlavných častí: prvá sa týka informácií o digitálnej stratégii EÚ a ako môžete využiť jej potenciál, druhá sa týka elektronického obchodu a ochrany údajov, a ako v tomto smere chápať nariadenia EÚ. Dúfame, že to pre vás bude užitočné.

Training Fiche (BL_3_SK) -

Medium
V mnohých prípadoch o úspechu alebo možnosti dosiahnutia konkurenčnej výhody pre váš podnik rozhoduje ochrana vášho výrobku alebo projektu, ktorá bráni ostatným v ich kopírovaní. 
To je dôvod, prečo by ste mali rozlišovať medzi rôznymi pojmami. Taktiež by ste mali vedieť ako postupovať v procese ochrany vášho výrobku alebo ochrannej známky a mali by ste mať prehľad o potrebnej dokumentácii.
Pozrime sa na to. Musíme pripustiť existenciu rozsiahleho regulačného rozptylu v Európe, keďže v každom členskom štáte je situácia odlišná. Napriek tomu sa podnikli kroky na dosiahnutie harmonizácie v oblasti IP a ochranných známok. V skutočnosti však existuje ochranná známka Európskej únie, ktorá je celkovo účinná vo všetkých členských štátoch, ako aj projekt zameraný na vytvorenie jednotného patentu.
Takisto existuje Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo - EUIPO, ktorého hlavným cieľom je informovať, pomáhať a podporovať hodnotu európskej ochrannej známky pre podniky. Prosím, neváhajte sa ich opýtať, sú tu, aby vám pomohli.

Training Fiche (BL_4_SK) -

Medium
Vedeli ste, že mnohé malé a stredné podniky prežili túto krízu vďaka tomu, že sa stali medzinárodnými? Niektoré z nich sa pri problémoch na vlastných domácich trhoch začali s predajom svojich výrobkov a služieb obzerať poza národné hranice. Nezabúdajte, že žijeme v tzv. globálnej dedine.
Predávať do zahraničia však nie je mať na ružiach ustlané. Je tu mnoho výziev, ktorým musia mikro spoločnosti čeliť pri pozeraní sa za hranice. Napríklad potrebné zručnosti ktoré by mali byť vo vašom podniku, vo vašich zamestnancoch alebo vo vás, zdroje distribučné kanále atď.
Európska komisia vo svojom oznámení o akčnom pláne Podnikanie 2020, v záujme znovu vznietiť podnikateľského ducha v Európe, vyzvala členské štáty „prepojiť všetky služby zamerané na podporu podnikania, vrátane mentoringu, pomoci a poradenstva v oblasti prístupu ku konvenčnému a nekonvenčnému financovaniu, prístupu k podnikateľským inkubátorom a akcelerátorom, a podpory pre skorú internacionalizáciu mladých podnikov.“ Jednotný európsky trh je tu na podporu vášho medzinárodného rozvoja.
V tomto tréningovom module vám plánujeme ukázať čo všetko si vyžaduje predaj do zahraničia. Počnúc od seba-reflexie, ktorú podnik musí podstúpiť či je jeho podnikanie pripravené na internacionalizáciu alebo nie. Budú vám poskytnuté tipy ako aj ďalšie usmernenia, v prípade ak ich budete potrebovať - čo pravdepodobne budete, k získaniu ďalších informácií, podpory a odbornej pomoci. Spomenieme výhody a nástrahy jednotného európskeho trhu a aj to, ako vám niektoré európske programy podajú pomocnú ruku pred vstupom na nové trhy.
Čítajte ďalej a objavte nové cieľové trhy: Európu a svet.

Training Fiche (BL_5_SK) -

Basic
Európska únia si je vedomá ťažkostí vo všetkých členských štátoch, s ktorými sa stretávajú podnikatelia, keď si chcú založiť firmu. Nedávne vyhlásenia Komisie a jej stratégie odhalili všetky nezrovnalosti akými sú regulačné ťarchy, ktorým musia podnikatelia čeliť na začiatku svojho podnikania, a byrokracia, ktorá bezprostredne ovplyvňuje mikropodniky v ich každodennej operatíve, atď. Členské štáty boli, okrem iného, vyzvané, aby “skrátili čas potrebný na vydanie licencií a iných osvedčení, ktoré sú potrebné na začatie podnikania na jeden mesiac”. V niektorých členských krajinách došlo k zlepšeniu, avšak je potrebné ďalšie úsilie, aby sa tento cieľ dosiahol.
Rovnako dôležité ako splnenie všetkých právnych požiadaviek je strategické rozhodnutie pokiaľ ide o to, ako Vašu myšlienku uvediete na trh, teda v akej forme právne vznikne. Máte k dispozícii viacero možností, od spoločnosti s ručením obmedzeným až po samostatnú živnosť resp. sociálne podnikania. Budeme sa zaoberať faktormi, ktoré by ste mohli brať do úvahy pri vašom rozhodovaní.
Jednou z týchto možností je na celoeurópskej úrovni Európska spoločnosť, inštitucionalizovaná v roku 2004, ktorá má za cieľ uvoľniť potenciál jednotného trhu pre firmy, ktoré sú aktívne vo viac ako jednej krajine EÚ. Pozrieme sa na jej hlavné princípy, aby ste sa mohli s touto formou spoločnosti zoznámiť.
Nakoniec prosím berte na vedomie, že pokiaľ ide o väčšinu záležitostí, týkajúcich sa právnych predpokladov resp. požiadaviek na založenie spoločnosti v tomto tutoriály, tieto pravidlá neplatia rovnako pre všetky členské štáty. V skutočnosti súčasná právna úprava týkajúca sa tejto témy nie je harmonizovaná. Preto budete musieť hľadať na národnej úrovni kontaktné miesta za účelom preverenia špecifickej právnej úpravy jednotlivého členského štátu.

Course (BL_COU_SK) -

Basic
V rámci thoto kurzu je našim cieľom ďalej prejsť prvé kroky, ktoré potrebujete urobiť pre založenie vášho podnikania. Niektoré sa môžu týkať legislatívnych požiadaviek (napr. právne formy, administratívne regulácie, sociálne poistenie a pod.), niektoré môžu byť inej povahy (napr. podnikateľský plán), avšak tak či tak je užitočné zamerať sa na to, aké výzvy nás v budúcnosti očakávajú.
V tréningovom manuáli venovanom legislatívnym požiadavkám sme uviedli, že Európska únia si je vedomá ťažkostí vo všetkých členských štátoch, s ktorými sa stretávajú podnikatelia, keď si chcú založiť firmu. V niektorých členských krajinách došlo k zlepšeniu, avšak je potrebné ďalšie úsilie, aby sa tento cieľ dosiahol. Napríklad, členské štáty boli, okrem iného, vyzvané, aby “skrátili čas potrebný na vydanie licencií a iných osvedčení, ktoré sú potrebné na začatie podnikania na jeden mesiac”.
V spomínanom tréningovom manuáli sme tiež uviedli, že hlboko veríme, že rovnako dôležité ako naplnenie všetkých legislatívnych požiadaviek, je strategické rozhodnutie o spôsobe, akým váš podnikateľský nápad prinesiete na trh. Za týmto účelom sa potrebujete dôkladne zamyslieť nad všetkými súvislosťami založenia podniku, rozvíjajúc pri tom vašu víziu, pripravujúc sa na najhoršie a tvrdo pracujúc pre dosiahnutie toho najlepšieho.
Prvé dve časti nasledujúceho kurzu pokryjú prvé kroky, ktoré je potrebné zvážiť ešte pred zastrešením podnikania nejakou právnou formou. Tretia časť sa následne bude zaoberať legislatívnmi požiadavkami na podnikanie.

   DIGITAL SKILLS
Course (DS_COU_1_SK) -

Basic

V súčasnosti je nevyhnutné disponovať dobrými komunikačnými kanálmi a spoluprácou, ak chceme naše podnikanie dostať k svojej cieľovej skupine. Každý hľadá nové produkty/služby online, preto je treba sa dostať medzi to, čo vedia a sú schopní nájsť. Prvým krokom je vytvorenie atraktívnej webovej stránky nasledovanej profilom na rôznych sociálnych sieťach. Spolupráca je rovnako dôležitá a sieť kontaktov nám ponúka širokú škálu možností.


Course (DS_COU_2_SK) -

Medium

Ak chcete nakupovať a predávať na internete, v súčasnosti je nevyhnutné chrániť vaše osobné údaje vo svojich zariadeniach. Ochrana osobných údajov je prvým krokom, ktorý musíte zohľadniť. Na druhej strane, s cieľom komercializovať vaše remeselné výrobky na internete, musíte zvážiť aj ďalšie veci, napríklad akú platformu využiť a aké technické problémy sa môžu vyskytnúť, keď chcete osloviť čo najväčší počet potenciálnych klientov.


Course (DS_COU_3_SK) -

Advanced

Účelom tohto modulu je vám pomôcť rozvinúť nový spôsob myslenia, aby ste sa mohli zlepšiť ako tvorcovia a vybaviť vás súborom základných nástrojov, s ktorými môžete začať a na ktorých môžete stavať. Prvý modul poskytuje informácie o kľúčových aspektoch, ktoré ovplyvňujú úspech pri kreatívnom používaní nástrojov IKT. Druhá časť predstavuje niekoľko nástrojov, ktoré môžete použiť na transformáciu svojich nápadov do reality. Nakoniec, tretia časť poskytuje informácie o najdôležitejších aspektoch online marketingu pre internacionalizáciu vášho podnikania.


Training Fiche (DS_TF_1_1_SK) -

Basic

V súčasnosti je nevyhnutné disponovať dobrými komunikačnými kanálmi a spoluprácou, ak chceme naše podnikanie dostať k svojej cieľovej skupine. Každý hľadá nové produkty/služby online, preto sa je treba dostať medzi to, čo vedia a sú schopní nájsť. Prvým krokom je vytvorenie atraktívnej webovej stránky nasledovanej profilom na rôznych sociálnych sieťach. Spolupráca je rovnako dôležitá a sieť kontaktov nám ponúka širokú škálu možností.


Training Fiche (DS_TF_1_2_SK) -

Basic

V súčasnosti je nevyhnutné disponovať dobrými komunikačnými kanálmi a spoluprácou, ak chceme naše podnikanie dostať k svojej cieľovej skupine. Každý hľadá nové produkty/služby online, preto sa je treba dostať medzi to, čo vedia a sú schopní nájsť. Prvým krokom je vytvorenie atraktívnej webovej stránky nasledovanej profilom na rôznych sociálnych sieťach. Spolupráca je rovnako dôležitá a sieť kontaktov nám ponúka širokú škálu možností.


Training Fiche (DS_TF_1_3_SK) -

Basic

V súčasnosti je nevyhnutné mať dobré komunikačné kanály a spoluprácu, ak chceme naše podnikanie dostať k svojej cieľovej skupine. Každý hľadá nové produkty/služby online, preto sa je treba dostať medzi to, čo vedia a sú schopní nájsť. Prvým krokom je vytvorenie atraktívnej webovej stránky nasledovanej profilom na rôznych sociálnych sieťach. Spolupráca je rovnako dôležitá a sieť kontaktov nám ponúka širokú škálu možností.


Training Fiche (DS_TF_1_4_SK) -

Basic

V súčasnosti je nevyhnutné disponovať dobrými komunikačnými kanálmi a spoluprácou, ak chceme naše podnikanie dostať k svojej cieľovej skupine. Každý hľadá nové produkty/služby online, preto sa je treba dostať medzi to, čo vedia a sú schopní nájsť. Prvým krokom je vytvorenie atraktívnej webovej stránky nasledovanej profilom na rôznych sociálnych sieťach. Spolupráca je rovnako dôležitá a sieť kontaktov nám ponúka širokú škálu možností.


Training Fiche (DS_TF_1_5_SK) -

Basic

V súčasnosti je nevyhnutné disponovať dobrými komunikačnými kanálmi a spoluprácou, ak chceme naše podnikanie dostať k svojej cieľovej skupine. Každý hľadá nové produkty/služby online, preto sa je treba dostať medzi to, čo vedia a sú schopní nájsť. Prvým krokom je vytvorenie atraktívnej webovej stránky nasledovanej profilom na rôznych sociálnych sieťach. Spolupráca je rovnako dôležitá a sieť kontaktov nám ponúka širokú škálu možností.


Training Fiche (DS_TF_2_1_SK) -

Medium

Ak chcete nakupovať a predávať na internete, v súčasnosti je nevyhnutné chrániť vaše osobné údaje vo svojich zariadeniach. Ochrana osobných údajov je prvým krokom, ktorý musíte zohľadniť. Na druhej strane, s cieľom komercializovať vaše remeselné výrobky na internete, musíte zvážiť aj ďalšie veci, napríklad akú platformu využiť a aké technické problémy sa môžu vyskytnúť, keď chcete osloviť čo najväčší počet potenciálnych klientov.


Training Fiche (DS_TF_2_2_SK) -

Medium

Ak chcete nakupovať a predávať na internete, v súčasnosti je nevyhnutné chrániť vaše osobné údaje vo svojich zariadeniach. Ochrana osobných údajov je prvým krokom, ktorý musíte zohľadniť. Na druhej strane, s cieľom komercializovať vaše remeselné výrobky na internete, musíte zvážiť aj ďalšie veci, napríklad akú platformu využiť a aké technické problémy sa môžu vyskytnúť, keď chcete osloviť čo najväčší počet potenciálnych klientov.


Training Fiche (DS_TF_2_3_SK) -

Medium

Ak chcete nakupovať a predávať na internete, v súčasnosti je nevyhnutné chrániť vaše osobné údaje vo svojich zariadeniach. Ochrana osobných údajov je prvým krokom, ktorý musíte zohľadniť. Na druhej strane, s cieľom komercializovať vaše remeselné výrobky na internete, musíte zvážiť aj ďalšie veci, napríklad akú platformu využiť a aké technické problémy sa môžu vyskytnúť, keď chcete osloviť čo najväčší počet potenciálnych klientov.


Training Fiche (DS_TF_2_4_SK) -

Medium

Ak chcete nakupovať a predávať na internete, v súčasnosti je nevyhnutné chrániť vaše osobné údaje vo svojich zariadeniach. Ochrana osobných údajov je prvým krokom, ktorý musíte zohľadniť. Na druhej strane, s cieľom komercializovať vaše remeselné výrobky na internete, musíte zvážiť aj ďalšie veci, napríklad akú platformu využiť a aké technické problémy sa môžu vyskytnúť, keď chcete osloviť čo najväčší počet potenciálnych klientov.


Training Fiche (DS_TF_2_5_SK) -

Medium

Ak chcete nakupovať a predávať na internete, v súčasnosti je nevyhnutné chrániť vaše osobné údaje vo svojich zariadeniach. Ochrana osobných údajov je prvým krokom, ktorý musíte zohľadniť. Na druhej strane, s cieľom komercializovať vaše remeselné výrobky na internete, musíte zvážiť aj ďalšie veci, napríklad akú platformu využiť a aké technické problémy sa môžu vyskytnúť, keď chcete osloviť čo najväčší počet potenciálnych klientov.


Training Fiche (DS_TF_3_1_SK) -

Advanced

V tomto kurze sa dozviete niekoľko rád o prehľadávaní, vyhľadávaní a filtrovaní údajov na internete. Okrem toho sa dozviete viac o vyhľadávačoch a ich funkciách.


Training Fiche (DS_TF_3_2_SK) -

Advanced

Pojem digitálna komunikácia sa vzťahuje na všetky (komunikačné alebo marketingové) činnosti, ktoré sú zamerané na propagáciu produktov a / alebo služieb prostredníctvom sociálnych médií, ako sú Facebook, LinkedIn, Twitter, Whatsapp, Instagram atď., ale aj prostredníctvom webových stránok podnikateľov.

Vytvorenie webovej stránky je zbytočné, ak ju nikto nenavštevuje. Implementujte program SEO (optimalizácia pre vyhľadávače – “search engine optimization”);

Program SEO zahŕňa zručné používanie metaznačiek, metadát obrázkov, interných prepojení, štruktúry stránok a vhodných kľúčových slov;

Existuje veľa programov (napríklad Artisteer, Dreamweaver) a platforiem (napríklad Wordpress, Wix, Sitebuilder.com), ktoré môžete použiť na vytvorenie svojej vlastnej webovej stránky, pričom existuje široká škála bezplatných šablón dostupných online.


Training Fiche (DS_TF_3_3_SK) -

Advanced

Sociálne médiá ako Facebook, Twitter, MySpace, Skype, atď. sa vo veľkej miere používajú na účely komunikácie; Facebook ponúka širokú škálu možností, ktoré môžete použiť ako marketingový nástroj.
Pre podniky, ako samotný obrázok je dôležitejší odkaz na domovskú stránku: každé zverejnenie odkazuje späť na pôvodný zdroj, takže Pinterest môže byť skvelým zdrojom sprostredkovania referenčných odkazov; Pre každú sociálnu sieť by ste si mali vytvoriť biznis profil.

 


Training Fiche (DS_TF_3_4_SK) -

Advanced

V súčasnosti je dôležité, aby sa remeselníci zapojili do elektronického obchodu a vytvorili si spoľahlivý medzinárodný projekt, čo je prvým krokom k začatiu dovozu/vývozu.
Ak chcete začať, nemusíte myslieť na najvzdialenejší trh, myslite jednoducho. Nezabudnite, že pred internalizáciou vašej spoločnosti je potrebné zohľadniť niektoré prvky.


Training Fiche (DS_TF_3_5_SK) -

Advanced

V tomto kurze sa naučíme, ako používať službu Analytics na nájdenie publika, že je dôležité spoznanie a dodržiavanie regionálnych zákonov a predpisov, ako internacionalizovať vašu webovú stránku, ako využívať riešenia elektronického obchodu na internacionalizáciu a ako ukladať údaje, ktoré sa dajú použiť odkiaľkoľvek.


   ICT FOR INTERNATIONALIZATION
Course (ICT1COU_SK) -

Advanced
WordPress je systém na správu obsahu (tzv. CMS – content management system), ktorý sa dá použiť na vytváranie a udržiavanie vašich webových stránok. Jednou vetou možno opísať WordPress ako systém, kde si môžete spravovať svoj blog, webové stránky alebo internetový obchod bez znalosti programovania v HTML alebo PHP. V súčasnosti využíva WordPress až 80% novo spúšťaných internetových stránok v USA s CMS. Každá webová stránka je postavená na HTML-kóde. CMS však ponúka užívateľovi možnosť udržiavať a upravovať si vlastné webové stránky bez znalosti programovania: systém ho za neho nakóduje, takže sa môže sústrediť len na obsah.

Course (ICT2COU_SK) -

Advanced
On-line propagácia je pre každé podnikanie dôležitou súčasťou každodennej činnosti. Pokiaľ ste novým podnikom alebo ak máte nízky rozpočet na reklamu, veľké spektrum reklamných možností môže byť až skľučujúce, najmä keď sa zároveň sústreďujete na každodenné potreby vášho podnikania. Avšak najznámejšie vyhľadávače, sociálne médiá a reklamné služby podstatne zjednodušili možnosti propagácie vášho podnikania na internete.

Training Fiche (ICT_1_SK) -

Advanced
Tento tréningový manuál je zameraný na to, ako používať, rozširovať a zlepšovať vaše sociálne siete na zvýšenie svojho podielu na trhu. On-line propagácia je pre každé podnikanie dôležitou súčasťou každodennej činnosti.
Pokiaľ ste novým podnikom alebo ak máte nízky rozpočet na reklamu, veľké spektrum reklamných možností môže byť až skľučujúce, najmä keď sa zároveň sústreďujete na každodenné potreby vášho podnikania. Avšak významné vyhľadávače, sociálne médiá a reklamné služby by zjednodušili možnosť propagácie vášho podnikania na internete. Pokiaľ hľadáte rýchlejší a lacnejší spôsob, ako osloviť vašu cieľovú skupinu, môžete využiť webové stránky sociálnych sietí, ktoré vám tiež môžu pomôcť s rastom vášho podnikania. Keď si vytvoríte profesionálnu prítomnosť na webových stránkach rôznych sociálnych médií, môžete využiť ich moc na spojenie sa s novými aj vracajúcimi sa zákazníkmi.
Vhodná prítomnosť na sociálnych sieťach vám môže pomôcť s vykonávaním lacného prieskumu trhu, vytváraním vzťahov s verejnosťou a lepším pochopením vášho miesta na trhu. V ďalšom texte nájdete inštrukcie, ako využívať weby sociálnych sietí tak, aby vám pomohli s rastom vášho podnikania.

Training Fiche (ICT_2_SK) -

Medium
Tento tréningový manuál je o tom, ako si vytvoriť vlastné webové stránky prostredníctvom programu WordPress. Najprv si musíme vysvetliť, čo je to WordPress. WordPress je systém na správu obsahu (tzv. CMS - content management system), určený najmä na blogovanie. Kvôli jeho skvelej funkcionalite je preň k dispozícii veľké množstvo modulov alebo rozšírení vhodných aj pre tvorbu webových stránok, vizitiek alebo dokonca portálov. WordPress funguje na PHP / MySQL a je veľmi jednoduché ho nainštalovať a nakonfigurovať. Je to jeden z najpopulárnejších CMS systémov na svete. V apríli 2016 bol WordPress používaný na viac ako 26,4% z 10 miliónov top webových stránok. WordPress je najobľúbenejší blogovací systém na webe, používa sa na viac ako 60 miliónoch webových stránok.
V súčasnosti 80% webových stránok v USA, ktoré sú spúšťané s CMS využívajú WordPress. Každá webová stránka je postavená s HTML-kódom, CMS ponúka možnosť užívateľovi udržiavať a upravovať svoje webové stránky bez znalosti programovania, systém ho nakóduje za neho a tak sa môžete sústrediť na obsah.

Training Fiche (ICT_3_SK) -

Advanced
Ako si založiť obchod na internete: Ak čítate tento materiál, potom ste sa pravdepodobne sami seba spýtali nasledovnú otázku: „ako si založiť internetový obchod?“ Nakoľko sa internetové obchody stávajú čoraz populárnejším spôsobom, ako osloviť zákazníkov a vytvorenie internetového obchodu je spojené s nízkymi prekážkami súvisiacimi so vstupom na nové trhy, stáva sa táto téma nevyhnutnosťou. S bezplatnými nástrojmi a lacným web hostingom nie je naozaj žiaden dôvod preto, aby ste nemohli mať svoj vlastný katalóg a košík na webe, pokiaľ máte niečo súce na predaj. Či si už hľadáte doplnkovy alebo hlavný zdroj príjmov, tu je návod, ako si zriadiť on-line obchod od začiatku do konca.

Training Fiche (ICT_4_SK) -

Medium
Tento tréningový modul je zameraný na to, ako vyťažiť čo najviac z CRM softvérov. Riadenie vzťahov so zákazníkmi – CRM (Customer Relationship Management) je koncept riadenia, v ktorom sa všetok dôraz kladie na dlhodobé vzťahy so zákazníkmi a budovanie ich dôvery. CRM hovorí, že je lacnejšie udržať si už existujúceho zákazníka ako získať nového, okrem toho, nie každý zákazník je pre spoločnosť „ziskový“, takže sa v prvom rade potrebujete zamerať na najvýnosnejších zákazníkov. CRM sa zameriava na identifikáciu hlavných klientov, aplikáciu relevantných stratégií na ich udržanie, efektívnu spolupráca a ovplyvňovanie rastu spokojnosti zákazníkov.
Starostlivosť o vzťahy so zákazníkmi si vyžaduje individuálny prístup ku každému z nich. Tento proces je časovo náročný a aby sa zjednodušil, môžete použiť špecializovaný softvér.

Training Fiche (ICT_5_SK) -

Basic
Internacionalizácia je kľúčovým trendom v e-commerce, ktorý pomáha rozvíjať on-line podnikanie. Podľa Royal Mail, 68% malých a stredných maloobchodníkov vo Veľkej Británii hľadá možnosti uplatnenia sa na nových trhoch v zahraničí. Avšak uspieť pri vstupe na nové trhy si vyžaduje množstvo práce. Internacionalizácia žiaľ neznamená len preložiť internetový obchod a upraviť náklady na prepravu. Na rýchlo rastúcich medzinárodných trhov čelíte tvrdej konkurencii. Preto je dôležité pochopiť trh a prispôsobiť vaše marketingové a predajné úsilie očakávaniam zahraničných zákazníkov. Nasledujúcich sedem nástrojov vám pomôže dosiahnuť tento cieľ.

   MARKET ANALYSIS
Training Fiche (MA_1_SK) -

Medium
Zatiaľ čo mikropodniky zvyčajne veľmi dobre poznajú svoj miestny trh ako aj zákazníkov, niekedy dokonca aj osobne, rozširovanie pôsobenia podniku na zahraničné trhy predstavuje už celkom iný príbeh. Rozhodnutie o tom, či a ako preniknúť na akýkoľvek zahraničný trh by malo byť založené na pochopení odvetia a cieľového trhu, ako aj konkurencie a príslušných predpisov. Tieto informácie môžete získať prostredníctvom analýzy trhu. Samozrejme, rozsah a zložitosť analýzy trhu pre mikropodnikanie sa líši od tej pre väčšie spoločnosti, avšak aj umelecko-remeselný mikropodnik by mal využiť hlavné princípy trhovej analýzy, pokiaľ plánuje vstúpiť na zahraničný trh. Aj keď súčasné trendy elektronického obchodovania umožňujú jednoduchý vstup a experimentovanie na zahraničných trhoch prostredníctvom on-line trhoviska, každý takýto pokus by mal byť podporený čo najväčším množstvom informácií, ktoré je možné (a samozrejme účelné) získať. Preto tento vzdelávací manuál poskytne úvod do základov analýzy trhu a jej výhod, zjednodušený zoznam úloh na vykonanie vlastnej analýzy trhu, ako aj pokyny, kde nájsť pomoc a podporu pre analýzu zahraničných trhov v rámci Jednotného Trhu EÚ.

Training Fiche (MA_2_SK) -

Advanced
Mikropodniky zvyčajne celkom dobre poznajú svoj trh a zákazníkov, niekedy dokonca aj osobne, preto nie je nutné použiť sofistikované techniky analýzy trhu. V tomto prípade je pochopenie miestneho trhu pomerne intuitívne. To však neplatí, pokiaľ si mikropodniky kladú za cieľ ďalší rast mimo svojej súčasnej lokality, a to najmä na trhy mimo vlastnej krajiny pôsobenia. Aj napriek tomu, že mikropodniky zvyčajne majú značne obmedzené schopnosti, skúsenosti a zdroje, majú na dosah ruky niekoľko nástrojov a techník, ktoré im môžu poskytnúť lepší prehľad o potenciálnych zahraničných trhoch. Väčšina z nich je k dispozícii on-line, stačí len pár klikov myšou. Tieto vzdelávacie manuály poskytujú prehľad dostupných a bezplatných on-line nástrojov a techník, ktoré môžete použiť na výskum a analýzu trhu pri skúmaní potenciálnych zahraničných trhov pre vaše produkty. Tieto nástroje a techniky boli vybrané z viacerých existujúcich možností tak, aby čo najlepšie zodpovedali potrebám vášho umelecko-remeselného mikropodniku.
Dobrá znalosť potenciálnych zahraničných trhov vám pomôže lepšie porozumieť hlavným trendom, dopytu, konkurentom a cenám na zahraničnom trhu a zodpovedajúcim spôsobom prispôsobiť svoju stratégiu vstupu na zahraničný trh. Keďže na dosiahnutiu celoeurópskeho trhu s veľkou pravdepodobnosťou využijete on-line distribučné kanály, on-line nástroje sú pre vaše potreby týkajúce sa analýzy trhu veľmi vhodné.

Training Fiche (MA_3_SK) -

Advanced
Správne upravenie svojho produktu na podmienky miestneho trhu (t.j. lokalizácia) je vždy problém pri úvahách o stratégii vstupu na zahraničné trhy. V súvislosti s lokalizáciou máme pre vás umeleckých remeselníkov dobré správy aj zlé správy. Dobrou správou je, že vaše výrobky sú ručne vyrábané a každý jednotlivý výrobok je obvykle jedinečný. Tieto výrobky sa vo všeobecnosti dajú ľahko upraviť bez nároku na potrebu väčších ďalších investícií. Zlou správou je, že môžete niekedy prísť na to, že váš výrobok ako taký nie je vhodný pre zahraničný trh, a to najmä v dôsledku kultúrnych rozdielov. Tento vzdelávací materiál vám pomôže lepšie porozumieť úrovniam a možnostiam lokalizácie, poskytnúť vám zoznam rád, ako pristupovať k lokalizácii vášho produktu a dá vám možnosť zistiť silné stránky a obmedzenia dané krajinou vášho pôvodu.

Training Fiche (MA_4_SK) -

Medium
Jednou z bariér vstupu na zahraničný trh, ktorým čelia nie len mikropodnikatelia v oblasti umenia a remesiel, ale aj v iných oblastiach podnikania, je nedostatok dôvery a s tým súvisiace obavy miestnych zákazníkov. Našťastie existuje niekoľko osvedčených postupov, ktoré vám do určitej miery pomôžu takéto bariéry prekonať. Týkajú sa najmä rád ako získať referencie a hodnotenia od zákazníkov a ako si vybudovať dôveryhodný a spoľahlivý obraz na trhu. Vášmu úsiliu pomôže aj to, keď budete „vytŕčať z davu“ a budete tak viditeľným predajcom v online nákupnom priestore. Tento tréningový modul vám poskytne tipy a triky ako si pri exporte vášho produktu budovať zákaznícku dôveru a získavať referencie od vašich budúcich zákazníkov na zahraničných cieľových trhoch. Väčšina z týchto rád, s výnimkou technických tipov a trikov, sa dá dobre uplatniť aj v offline svete

Training Fiche (MA_5_SK) -

Medium
Tento tréningový modul je zameraný na to, ako nájsť zahraničných partnerov za účelom rozšírenia vášho podnikania preniknutím na zahraničné trhy. V tomto procese by mali prebehnúť nasledujúce kroky: 1. Voľba vhodného prístupu, ktorý môže byť využitý pri spolupráci so zahraničnými partnermi. 2. Výber spôsobu (stratégie a techniky) akým nájsť partnerov a vytvoriť si s nimi kontakty. 3. Kontrola partnerov prostredníctvom ich kvalifikácie ako aj reputácie či finančnej situácie.

Course (MA_C_1_SK) -

Medium
V časti kurzu venovanému kľúčovým princípom a základným krokom analýzy trhu sa naučíte základy a výhody analýzy trhu, jednoduchý zoznam úloh pre vykonávanie svojej analýzy trhu, a kde nájsť pomoc a podporu pre zahraničné analýzy trhu na jednotnom európskom trhu. zvyčajne poznáte miestny trh a vašich zákazníkov celkom dobre, niekedy dokonca aj osobne, avšak rozšírenie pôsobenia podniku na zahraničný trh býva častokrát úplne iný príbeh. Rozhodnutie o tom, či a ako vstúpiť na zahraničný trh sú častokrát založené na pochopení priemyslu a cieľového trhu, vašich konkurentov a reguláciách. Tieto informácie získate práve pomocou analýzy trhu. 
V časti kurzu venovanému online nástrojom pre analýzu trhu sa zoznámite s vybranými dostupnými a bezplatnými on-line nástrojmi a technikami, ktoré môžu byť použité na výskum a analýzu trhu pri skúmaní potenciálnych zahraničných trhov pre vaše produkty. Tieto nástroje a techniky boli vybrané z rôznych možností, aby čo najlepšie zodpovedali potrebám umelecko-remeselných mikropodnikov. Dobrá znalosť potenciálnych zahraničných trhov vám pomôže pochopiť hlavné trendy, dopyt, konkurentov a ceny na zahraničnom trhu, a na ne zodpovedajúcim spôsobom prispôsobiť vašu stratégiu vstupu. Nakoľko pravdepodobne využijete on-line kanály k dosiahnutiu celoeurópskeho trhu, on-line nástroje sú veľmi dôležitou súčasťou analýzy trhu. Najprv začneme s prehľadom dostupných on-line nástrojov a zdrojov, potom sa naučíte ako ich využívať v podobe jednotlivých krokov analýzy trhu, a nakoniec sa naučíte nejaké technické tipy a rady.
V časti kurzu venovaného lokálnemu zmýšľaniu na zahraničných trhoch sa dozviete, aké sú limity a možnosti lokalizácie, niekoľko rád, ako pristupovať k lokalizácii vášho produktu, rovnako ako aj postrehy, ako sa vysporiadať so silnými a slabými stránkami určenými vašou značkou v danej krajine. Úprava svojho výrobku na podmienky miestneho trhu (tj. lokalizácia) je vždy problém pri úvahách o stratégii vstupu na zahraničné trhy. Na jednej strane sú obvykle každé vaše výrobky jedinečné a sú vo všeobecnosti pomerne ľahko upraviteľné bez vysokých investičných potrieb. Avšak, na druhej strane niekedy zisťujete, že váš produkt ako taký nie je vhodný pre zahraničný trh, a to najmä v dôsledku rôznych kultúrnych dôvodov. 
V časti kurzu venovaného budovaniu dôvery zákazníkov a získavaniu referencií sa dozviete, ako správne budovať dôveru zákazníkov a získať referencie od svojich budúcich zákazníkov pri exporte na vaše potenciálne zahraničné trhy. Jednou z prekážok, ktorým čelia pri vstupe na zahraničný trh nie len umelecko-remeselné mikropodniky, ale rovnako aj všetky ostatné podniky, je nedostatok dôvery a súvisiace obavy o získanie miestnych zákazníkov. Našťastie existujú niektoré osvedčené postupy, ktoré vám pomôžu do istej miery tieto prekážky prekonať. Patria medzi ne spomínané rady ako získať referencie a recenzie od zákazníkov a pôsobiť dôveryhodne a vytvoriť si na trhu dôveryhodný imidž. Taktiež vystupovať z davu a byť viditeľný predajca na on-line trhu vám len pomôže v tomto úsilí preraziť na zahraničné trhy.
V časti kurzu venovanému hľadaniu partnerov na zahraničných trhoch sa dozviete ako nájsť vhodných partnerov na zahraničných trhoch, ktorí dodávajú svoj výrobok koncovým spotrebiteľom. Dobrý obchodný partner je jedným z kľúčových faktorov úspechu v cieľovom trhu, ktoré vám pomôžu s rastom vášho podniku. Existuje niekoľko krokov, ktoré by mali platiť v procese hľadania partnerov: 1. Vyberte si jeden z rôznych prístupov, alebo ich kombinácie, ktoré môžu byť použité v procese využívania partnerov v zahraničí. Voľba každého z nich závisí na vašej zvolenej stratégii, od vašich znalostí/ako ste dobrý v podnikaní v zahraničí a takisto vašom úsilí a prostriedkoch, ktoré chcete venovať tejto činnosti. 2. Vyberte spôsoby (techniky, stratégie), ako nájsť partnerov a nadviazať s nimi kontakty. 3. Potom ako ste si určili svojich partnerov, ďalším krokom by malo byť preverenie ich reputácie a finančnej situácie pred vstupom do akýchkoľvek dohôd.

Course (MA_C_2_SK) -

Advanced
V časti kurzu venovanému kľúčovým princípom a základným krokom analýzy trhu sa naučíte základy a výhody analýzy trhu, jednoduchý zoznam úloh pre vykonávanie svojej analýzy trhu, a kde nájsť pomoc a podporu pre zahraničné analýzy trhu na jednotnom európskom trhu. zvyčajne poznáte miestny trh a vašich zákazníkov celkom dobre, niekedy dokonca aj osobne, avšak rozšírenie pôsobenia podniku na zahraničný trh býva častokrát úplne iný príbeh. Rozhodnutie o tom, či a ako vstúpiť na zahraničný trh sú častokrát založené na pochopení priemyslu a cieľového trhu, vašich konkurentov a reguláciách. Tieto informácie získate práve pomocou analýzy trhu. 
V časti kurzu venovanému online nástrojom pre analýzu trhu sa zoznámite s vybranými dostupnými a bezplatnými on-line nástrojmi a technikami, ktoré môžu byť použité na výskum a analýzu trhu pri skúmaní potenciálnych zahraničných trhov pre vaše produkty. Tieto nástroje a techniky boli vybrané z rôznych možností, aby čo najlepšie zodpovedali potrebám umelecko-remeselných mikropodnikov. Dobrá znalosť potenciálnych zahraničných trhov vám pomôže pochopiť hlavné trendy, dopyt, konkurentov a ceny na zahraničnom trhu, a na ne zodpovedajúcim spôsobom prispôsobiť vašu stratégiu vstupu. Nakoľko pravdepodobne využijete on-line kanály k dosiahnutiu celoeurópskeho trhu, on-line nástroje sú veľmi dôležitou súčasťou analýzy trhu. Najprv začneme s prehľadom dostupných on-line nástrojov a zdrojov, potom sa naučíte ako ich využívať v podobe jednotlivých krokov analýzy trhu, a nakoniec sa naučíte nejaké technické tipy a rady.
V časti kurzu venovaného lokálnemu zmýšľaniu na zahraničných trhoch sa dozviete, aké sú limity a možnosti lokalizácie, niekoľko rád, ako pristupovať k lokalizácii vášho produktu, rovnako ako aj postrehy, ako sa vysporiadať so silnými a slabými stránkami určenými vašou značkou v danej krajine. Úprava svojho výrobku na podmienky miestneho trhu (tj. lokalizácia) je vždy problém pri úvahách o stratégii vstupu na zahraničné trhy. Na jednej strane sú obvykle každé vaše výrobky jedinečné a sú vo všeobecnosti pomerne ľahko upraviteľné bez vysokých investičných potrieb. Avšak, na druhej strane niekedy zisťujete, že váš produkt ako taký nie je vhodný pre zahraničný trh, a to najmä v dôsledku rôznych kultúrnych dôvodov. 
V časti kurzu venovaného budovaniu dôvery zákazníkov a získavaniu referencií sa dozviete, ako správne budovať dôveru zákazníkov a získať referencie od svojich budúcich zákazníkov pri exporte na vaše potenciálne zahraničné trhy. Jednou z prekážok, ktorým čelia pri vstupe na zahraničný trh nie len umelecko-remeselné mikropodniky, ale rovnako aj všetky ostatné podniky, je nedostatok dôvery a súvisiace obavy o získanie miestnych zákazníkov. Našťastie existujú niektoré osvedčené postupy, ktoré vám pomôžu do istej miery tieto prekážky prekonať. Patria medzi ne spomínané rady ako získať referencie a recenzie od zákazníkov a pôsobiť dôveryhodne a vytvoriť si na trhu dôveryhodný imidž. Taktiež vystupovať z davu a byť viditeľný predajca na on-line trhu vám len pomôže v tomto úsilí preraziť na zahraničné trhy.
V časti kurzu venovanému hľadaniu partnerov na zahraničných trhoch sa dozviete ako nájsť vhodných partnerov na zahraničných trhoch, ktorí dodávajú svoj výrobok koncovým spotrebiteľom. Dobrý obchodný partner je jedným z kľúčových faktorov úspechu v cieľovom trhu, ktoré vám pomôžu s rastom vášho podniku. Existuje niekoľko krokov, ktoré by mali platiť v procese hľadania partnerov: 1. Vyberte si jeden z rôznych prístupov, alebo ich kombinácie, ktoré môžu byť použité v procese využívania partnerov v zahraničí. Voľba každého z nich závisí na vašej zvolenej stratégii, od vašich znalostí/ako ste dobrý v podnikaní v zahraničí a takisto vašom úsilí a prostriedkoch, ktoré chcete venovať tejto činnosti. 2. Vyberte spôsoby (techniky, stratégie), ako nájsť partnerov a nadviazať s nimi kontakty. 3. Potom ako ste si určili svojich partnerov, ďalším krokom by malo byť preverenie ich reputácie a finančnej situácie pred vstupom do akýchkoľvek dohôd.

Course (MA_C_3_SK) -

Advanced
V časti kurzu venovanému kľúčovým princípom a základným krokom analýzy trhu sa naučíte základy a výhody analýzy trhu, jednoduchý zoznam úloh pre vykonávanie svojej analýzy trhu, a kde nájsť pomoc a podporu pre zahraničné analýzy trhu na jednotnom európskom trhu. zvyčajne poznáte miestny trh a vašich zákazníkov celkom dobre, niekedy dokonca aj osobne, avšak rozšírenie pôsobenia podniku na zahraničný trh býva častokrát úplne iný príbeh. Rozhodnutie o tom, či a ako vstúpiť na zahraničný trh sú častokrát založené na pochopení priemyslu a cieľového trhu, vašich konkurentov a reguláciách. Tieto informácie získate práve pomocou analýzy trhu. 
V časti kurzu venovanému online nástrojom pre analýzu trhu sa zoznámite s vybranými dostupnými a bezplatnými on-line nástrojmi a technikami, ktoré môžu byť použité na výskum a analýzu trhu pri skúmaní potenciálnych zahraničných trhov pre vaše produkty. Tieto nástroje a techniky boli vybrané z rôznych možností, aby čo najlepšie zodpovedali potrebám umelecko-remeselných mikropodnikov. Dobrá znalosť potenciálnych zahraničných trhov vám pomôže pochopiť hlavné trendy, dopyt, konkurentov a ceny na zahraničnom trhu, a na ne zodpovedajúcim spôsobom prispôsobiť vašu stratégiu vstupu. Nakoľko pravdepodobne využijete on-line kanály k dosiahnutiu celoeurópskeho trhu, on-line nástroje sú veľmi dôležitou súčasťou analýzy trhu. Najprv začneme s prehľadom dostupných on-line nástrojov a zdrojov, potom sa naučíte ako ich využívať v podobe jednotlivých krokov analýzy trhu, a nakoniec sa naučíte nejaké technické tipy a rady.
V časti kurzu venovaného lokálnemu zmýšľaniu na zahraničných trhoch sa dozviete, aké sú limity a možnosti lokalizácie, niekoľko rád, ako pristupovať k lokalizácii vášho produktu, rovnako ako aj postrehy, ako sa vysporiadať so silnými a slabými stránkami určenými vašou značkou v danej krajine. Úprava svojho výrobku na podmienky miestneho trhu (tj. lokalizácia) je vždy problém pri úvahách o stratégii vstupu na zahraničné trhy. Na jednej strane sú obvykle každé vaše výrobky jedinečné a sú vo všeobecnosti pomerne ľahko upraviteľné bez vysokých investičných potrieb. Avšak, na druhej strane niekedy zisťujete, že váš produkt ako taký nie je vhodný pre zahraničný trh, a to najmä v dôsledku rôznych kultúrnych dôvodov. 
V časti kurzu venovaného budovaniu dôvery zákazníkov a získavaniu referencií sa dozviete, ako správne budovať dôveru zákazníkov a získať referencie od svojich budúcich zákazníkov pri exporte na vaše potenciálne zahraničné trhy. Jednou z prekážok, ktorým čelia pri vstupe na zahraničný trh nie len umelecko-remeselné mikropodniky, ale rovnako aj všetky ostatné podniky, je nedostatok dôvery a súvisiace obavy o získanie miestnych zákazníkov. Našťastie existujú niektoré osvedčené postupy, ktoré vám pomôžu do istej miery tieto prekážky prekonať. Patria medzi ne spomínané rady ako získať referencie a recenzie od zákazníkov a pôsobiť dôveryhodne a vytvoriť si na trhu dôveryhodný imidž. Taktiež vystupovať z davu a byť viditeľný predajca na on-line trhu vám len pomôže v tomto úsilí preraziť na zahraničné trhy.
V časti kurzu venovanému hľadaniu partnerov na zahraničných trhoch sa dozviete ako nájsť vhodných partnerov na zahraničných trhoch, ktorí dodávajú svoj výrobok koncovým spotrebiteľom. Dobrý obchodný partner je jedným z kľúčových faktorov úspechu v cieľovom trhu, ktoré vám pomôžu s rastom vášho podniku. Existuje niekoľko krokov, ktoré by mali platiť v procese hľadania partnerov: 1. Vyberte si jeden z rôznych prístupov, alebo ich kombinácie, ktoré môžu byť použité v procese využívania partnerov v zahraničí. Voľba každého z nich závisí na vašej zvolenej stratégii, od vašich znalostí/ako ste dobrý v podnikaní v zahraničí a takisto vašom úsilí a prostriedkoch, ktoré chcete venovať tejto činnosti. 2. Vyberte spôsoby (techniky, stratégie), ako nájsť partnerov a nadviazať s nimi kontakty. 3. Potom ako ste si určili svojich partnerov, ďalším krokom by malo byť preverenie ich reputácie a finančnej situácie pred vstupom do akýchkoľvek dohôd.

Course (MA_C_4_SK) -

Medium
V časti kurzu venovanému kľúčovým princípom a základným krokom analýzy trhu sa naučíte základy a výhody analýzy trhu, jednoduchý zoznam úloh pre vykonávanie svojej analýzy trhu, a kde nájsť pomoc a podporu pre zahraničné analýzy trhu na jednotnom európskom trhu. zvyčajne poznáte miestny trh a vašich zákazníkov celkom dobre, niekedy dokonca aj osobne, avšak rozšírenie pôsobenia podniku na zahraničný trh býva častokrát úplne iný príbeh. Rozhodnutie o tom, či a ako vstúpiť na zahraničný trh sú častokrát založené na pochopení priemyslu a cieľového trhu, vašich konkurentov a reguláciách. Tieto informácie získate práve pomocou analýzy trhu. 
V časti kurzu venovanému online nástrojom pre analýzu trhu sa zoznámite s vybranými dostupnými a bezplatnými on-line nástrojmi a technikami, ktoré môžu byť použité na výskum a analýzu trhu pri skúmaní potenciálnych zahraničných trhov pre vaše produkty. Tieto nástroje a techniky boli vybrané z rôznych možností, aby čo najlepšie zodpovedali potrebám umelecko-remeselných mikropodnikov. Dobrá znalosť potenciálnych zahraničných trhov vám pomôže pochopiť hlavné trendy, dopyt, konkurentov a ceny na zahraničnom trhu, a na ne zodpovedajúcim spôsobom prispôsobiť vašu stratégiu vstupu. Nakoľko pravdepodobne využijete on-line kanály k dosiahnutiu celoeurópskeho trhu, on-line nástroje sú veľmi dôležitou súčasťou analýzy trhu. Najprv začneme s prehľadom dostupných on-line nástrojov a zdrojov, potom sa naučíte ako ich využívať v podobe jednotlivých krokov analýzy trhu, a nakoniec sa naučíte nejaké technické tipy a rady.
V časti kurzu venovaného lokálnemu zmýšľaniu na zahraničných trhoch sa dozviete, aké sú limity a možnosti lokalizácie, niekoľko rád, ako pristupovať k lokalizácii vášho produktu, rovnako ako aj postrehy, ako sa vysporiadať so silnými a slabými stránkami určenými vašou značkou v danej krajine. Úprava svojho výrobku na podmienky miestneho trhu (tj. lokalizácia) je vždy problém pri úvahách o stratégii vstupu na zahraničné trhy. Na jednej strane sú obvykle každé vaše výrobky jedinečné a sú vo všeobecnosti pomerne ľahko upraviteľné bez vysokých investičných potrieb. Avšak, na druhej strane niekedy zisťujete, že váš produkt ako taký nie je vhodný pre zahraničný trh, a to najmä v dôsledku rôznych kultúrnych dôvodov. 
V časti kurzu venovaného budovaniu dôvery zákazníkov a získavaniu referencií sa dozviete, ako správne budovať dôveru zákazníkov a získať referencie od svojich budúcich zákazníkov pri exporte na vaše potenciálne zahraničné trhy. Jednou z prekážok, ktorým čelia pri vstupe na zahraničný trh nie len umelecko-remeselné mikropodniky, ale rovnako aj všetky ostatné podniky, je nedostatok dôvery a súvisiace obavy o získanie miestnych zákazníkov. Našťastie existujú niektoré osvedčené postupy, ktoré vám pomôžu do istej miery tieto prekážky prekonať. Patria medzi ne spomínané rady ako získať referencie a recenzie od zákazníkov a pôsobiť dôveryhodne a vytvoriť si na trhu dôveryhodný imidž. Taktiež vystupovať z davu a byť viditeľný predajca na on-line trhu vám len pomôže v tomto úsilí preraziť na zahraničné trhy.
V časti kurzu venovanému hľadaniu partnerov na zahraničných trhoch sa dozviete ako nájsť vhodných partnerov na zahraničných trhoch, ktorí dodávajú svoj výrobok koncovým spotrebiteľom. Dobrý obchodný partner je jedným z kľúčových faktorov úspechu v cieľovom trhu, ktoré vám pomôžu s rastom vášho podniku. Existuje niekoľko krokov, ktoré by mali platiť v procese hľadania partnerov: 1. Vyberte si jeden z rôznych prístupov, alebo ich kombinácie, ktoré môžu byť použité v procese využívania partnerov v zahraničí. Voľba každého z nich závisí na vašej zvolenej stratégii, od vašich znalostí/ako ste dobrý v podnikaní v zahraničí a takisto vašom úsilí a prostriedkoch, ktoré chcete venovať tejto činnosti. 2. Vyberte spôsoby (techniky, stratégie), ako nájsť partnerov a nadviazať s nimi kontakty. 3. Potom ako ste si určili svojich partnerov, ďalším krokom by malo byť preverenie ich reputácie a finančnej situácie pred vstupom do akýchkoľvek dohôd.

Course (MA_C_5_SK) -

Medium
V časti kurzu venovanému kľúčovým princípom a základným krokom analýzy trhu sa naučíte základy a výhody analýzy trhu, jednoduchý zoznam úloh pre vykonávanie svojej analýzy trhu, a kde nájsť pomoc a podporu pre zahraničné analýzy trhu na jednotnom európskom trhu. zvyčajne poznáte miestny trh a vašich zákazníkov celkom dobre, niekedy dokonca aj osobne, avšak rozšírenie pôsobenia podniku na zahraničný trh býva častokrát úplne iný príbeh. Rozhodnutie o tom, či a ako vstúpiť na zahraničný trh sú častokrát založené na pochopení priemyslu a cieľového trhu, vašich konkurentov a reguláciách. Tieto informácie získate práve pomocou analýzy trhu. 
V časti kurzu venovanému online nástrojom pre analýzu trhu sa zoznámite s vybranými dostupnými a bezplatnými on-line nástrojmi a technikami, ktoré môžu byť použité na výskum a analýzu trhu pri skúmaní potenciálnych zahraničných trhov pre vaše produkty. Tieto nástroje a techniky boli vybrané z rôznych možností, aby čo najlepšie zodpovedali potrebám umelecko-remeselných mikropodnikov. Dobrá znalosť potenciálnych zahraničných trhov vám pomôže pochopiť hlavné trendy, dopyt, konkurentov a ceny na zahraničnom trhu, a na ne zodpovedajúcim spôsobom prispôsobiť vašu stratégiu vstupu. Nakoľko pravdepodobne využijete on-line kanály k dosiahnutiu celoeurópskeho trhu, on-line nástroje sú veľmi dôležitou súčasťou analýzy trhu. Najprv začneme s prehľadom dostupných on-line nástrojov a zdrojov, potom sa naučíte ako ich využívať v podobe jednotlivých krokov analýzy trhu, a nakoniec sa naučíte nejaké technické tipy a rady.
V časti kurzu venovaného lokálnemu zmýšľaniu na zahraničných trhoch sa dozviete, aké sú limity a možnosti lokalizácie, niekoľko rád, ako pristupovať k lokalizácii vášho produktu, rovnako ako aj postrehy, ako sa vysporiadať so silnými a slabými stránkami určenými vašou značkou v danej krajine. Úprava svojho výrobku na podmienky miestneho trhu (tj. lokalizácia) je vždy problém pri úvahách o stratégii vstupu na zahraničné trhy. Na jednej strane sú obvykle každé vaše výrobky jedinečné a sú vo všeobecnosti pomerne ľahko upraviteľné bez vysokých investičných potrieb. Avšak, na druhej strane niekedy zisťujete, že váš produkt ako taký nie je vhodný pre zahraničný trh, a to najmä v dôsledku rôznych kultúrnych dôvodov. 
V časti kurzu venovaného budovaniu dôvery zákazníkov a získavaniu referencií sa dozviete, ako správne budovať dôveru zákazníkov a získať referencie od svojich budúcich zákazníkov pri exporte na vaše potenciálne zahraničné trhy. Jednou z prekážok, ktorým čelia pri vstupe na zahraničný trh nie len umelecko-remeselné mikropodniky, ale rovnako aj všetky ostatné podniky, je nedostatok dôvery a súvisiace obavy o získanie miestnych zákazníkov. Našťastie existujú niektoré osvedčené postupy, ktoré vám pomôžu do istej miery tieto prekážky prekonať. Patria medzi ne spomínané rady ako získať referencie a recenzie od zákazníkov a pôsobiť dôveryhodne a vytvoriť si na trhu dôveryhodný imidž. Taktiež vystupovať z davu a byť viditeľný predajca na on-line trhu vám len pomôže v tomto úsilí preraziť na zahraničné trhy.
V časti kurzu venovanému hľadaniu partnerov na zahraničných trhoch sa dozviete ako nájsť vhodných partnerov na zahraničných trhoch, ktorí dodávajú svoj výrobok koncovým spotrebiteľom. Dobrý obchodný partner je jedným z kľúčových faktorov úspechu v cieľovom trhu, ktoré vám pomôžu s rastom vášho podniku. Existuje niekoľko krokov, ktoré by mali platiť v procese hľadania partnerov: 1. Vyberte si jeden z rôznych prístupov, alebo ich kombinácie, ktoré môžu byť použité v procese využívania partnerov v zahraničí. Voľba každého z nich závisí na vašej zvolenej stratégii, od vašich znalostí/ako ste dobrý v podnikaní v zahraničí a takisto vašom úsilí a prostriedkoch, ktoré chcete venovať tejto činnosti. 2. Vyberte spôsoby (techniky, stratégie), ako nájsť partnerov a nadviazať s nimi kontakty. 3. Potom ako ste si určili svojich partnerov, ďalším krokom by malo byť preverenie ich reputácie a finančnej situácie pred vstupom do akýchkoľvek dohôd.

   MANAGEMENT FOR SUCCESS
Course (MFS_COU_1_SK) -

Basic
V dnešnom rýchlo sa meniacom podnikateľskom prostredí a pri riešeniach mnohých problémov, ako sú nedostatok pracovnej sily, nedostatok talentov, rozmanitosť, atď., riadenie ľudských zdrojov zohráva dôležitú úlohu pri získavaní konkurenčnej výhody. Organizácia nemôže vybudovať dobrý tím pracujúcich odborníkov a dosiahnuť vysoký výkon bez kvalitného personálneho oddelenia. Medzi kľúčové funkcie PM patrí nábor, vzdelávanie, rozvoj, manažment pracovných výkonov a odmeňovanie zamestnancov. Tento kurz poskytuje prehľad všetkých týchto personálnych činností.

Course (MFS_COU_2_SK) -

Medium
• Riadenie tímu a jeho vedenie sú obzvlášť dôležité pre prežitie a rozvoj malých a stredných podnikov, akými sú aj firmy umeleckých remeselníkov. V dobe demografického poklesu priťahuje talenty kvalita vedenia, je to vedenie, ktoré pri práci vytvára dobré vzťahy, je to vedenie, ktoré riadi dôležité zmeny a inovácie, ako aj zapojenie zamestnancov a efektívnosť celých tímov. Vedenie určuje smer, kde bude spoločnosť zajtra a vytvára stratégie a inšpiruje ľudí, aby sa týmto smerom uberali.

Course (MFS_COU_3_SK) -

Advanced

Rozhodovanie možno definovať ako proces, pri ktorom je zámerne vyberaný určitý postup zo súboru možných alternatív na dosiahnutie stanovených cieľov. Rozhodovanie je neoddeliteľnou súčasťou moderného manažmentu. V zásade je správne alebo racionálne rozhodovanie považované za jednu z kľúčových funkcií manažmentu v každej organizácii. Účelom tohto kurzu je pomôcť rozvíjať vaše rozhodovacie zručnosti, uvedomiť si rozdiely medzi individuálnym a skupinovým rozhodovaním a identifikovať váš osobný štýl rozhodovania.


Training Fiche (MFS_TF_1_1_SK) -

Basic
V dnešnom rýchlo sa meniacom podnikateľskom prostredí a pri riešeniach mnohých problémov, ako sú nedostatok pracovnej sily, nedostatok talentov, rozmanitosť, atď., riadenie ľudských zdrojov zohráva dôležitú úlohu pri získavaní konkurenčnej výhody. Organizácia nemôže vybudovať dobrý tím pracujúcich odborníkov a dosiahnuť vysoký výkon bez kvalitného personálneho oddelenia. Medzi kľúčové funkcie PM patrí nábor, vzdelávanie, rozvoj, manažment pracovných výkonov a odmeňovanie zamestnancov. Tento kurz poskytuje prehľad všetkých týchto personálnych činností.

Training Fiche (MFS_TF_1_2_SK) -

Basic
V dnešnom rýchlo sa meniacom podnikateľskom prostredí a pri riešeniach mnohých problémov, ako sú nedostatok pracovnej sily, nedostatok talentov, rozmanitosť, atď., riadenie ľudských zdrojov zohráva dôležitú úlohu pri získavaní konkurenčnej výhody. Organizácia nemôže vybudovať dobrý tím pracujúcich odborníkov a dosiahnuť vysoký výkon bez kvalitného personálneho oddelenia. Medzi kľúčové funkcie PM patrí nábor, vzdelávanie, rozvoj, manažment pracovných výkonov a odmeňovanie zamestnancov. Tento kurz poskytuje prehľad všetkých týchto personálnych činností.

Training Fiche (MFS_TF_1_3_SK) -

Basic
V dnešnom rýchlo sa meniacom podnikateľskom prostredí a pri riešeniach mnohých problémov, ako sú nedostatok pracovnej sily, nedostatok talentov, rozmanitosť, atď., riadenie ľudských zdrojov zohráva dôležitú úlohu pri získavaní konkurenčnej výhody. Organizácia nemôže vybudovať dobrý tím pracujúcich odborníkov a dosiahnuť vysoký výkon bez kvalitného personálneho oddelenia. Medzi kľúčové funkcie PM patrí nábor, vzdelávanie, rozvoj, manažment pracovných výkonov a odmeňovanie zamestnancov. Tento kurz poskytuje prehľad všetkých týchto personálnych činností.

Training Fiche (MFS_TF_1_4_SK) -

Basic
V dnešnom rýchlo sa meniacom podnikateľskom prostredí a pri riešeniach mnohých problémov, ako sú nedostatok pracovnej sily, nedostatok talentov, rozmanitosť, atď., riadenie ľudských zdrojov zohráva dôležitú úlohu pri získavaní konkurenčnej výhody. Organizácia nemôže vybudovať dobrý tím pracujúcich odborníkov a dosiahnuť vysoký výkon bez kvalitného personálneho oddelenia. Medzi kľúčové funkcie PM patrí nábor, vzdelávanie, rozvoj, manažment pracovných výkonov a odmeňovanie zamestnancov. Tento kurz poskytuje prehľad všetkých týchto personálnych činností.

Training Fiche (MFS_TF_1_5_SK) -

Basic
V dnešnom rýchlo sa meniacom podnikateľskom prostredí a pri riešeniach mnohých problémov, ako sú nedostatok pracovnej sily, nedostatok talentov, rozmanitosť, atď., riadenie ľudských zdrojov zohráva dôležitú úlohu pri získavaní konkurenčnej výhody. Organizácia nemôže vybudovať dobrý tím pracujúcich odborníkov a dosiahnuť vysoký výkon bez kvalitného personálneho oddelenia. Medzi kľúčové funkcie PM patrí nábor, vzdelávanie, rozvoj, manažment pracovných výkonov a odmeňovanie zamestnancov. Tento kurz poskytuje prehľad všetkých týchto personálnych činností.

Training Fiche (MFS_TF_2_1_SK) -

Medium
Pre prežitie a rozvoj organizácie je potrebné správne vedenie. Tak každodenné fungovanie malej organizácie ako aj jej rozvoj závisia najmä od kvality jej vedenia. Efektívne vedenie spája rôznych ľudí a pomáha im nájsť spoločné ciele a pracovať na ich dosiahnutí. Efektívne vedenie inšpiruje ľudí a umožňuje im uvedomiť si ich vlastný potenciál a využiť ho na dosiahnutie spoločného cieľa. Lídri stanovujú etické štandardy vo firmách, ktoré spoluvytvárajú organizačnú kultúru, určujú a implementujú inovácie a podporujú jednotlivých členov tímu.

Training Fiche (MFS_TF_2_2_SK) -

Medium
Je opísaných mnoho rôznych prístupov k líderstvu. Vývoj prístupov ukazuje, ako sa rozvíjali vedomosti o líderstve: počnúc znakom cez behaviorálny a situačný prístup k moderným trendom, ako je transformačné vedenie. Všetky ukazujú niektoré dôležité aspekty efektívneho vedenia.

Training Fiche (MFS_TF_2_3_SK) -

Basic
Komunikácia hrá mimoriadne dôležitú úlohu vo vedení a riadení tímov. Je to dôležitý nástroj každého vedúceho a pomáha vodcom budovať dobré vzťahy s členmi tímu, zapájať ľudí a dosahovať organizačné ciele. Jedným z dôležitých nástrojov efektívnej komunikácie je spätná väzba, ktorá zohráva osobitnú úlohu pri motivácii a zvyšovaní výkonnosti zamestnancov.

Training Fiche (MFS_TF_2_4_SK) -

Medium
Riadenie tímu a jeho vedenie sú obzvlášť dôležité pre prežitie a rozvoj malých a stredných podnikov, akými sú aj firmy umeleckých remeselníkov. V dobe demografického poklesu priťahuje talenty kvalita vedenia, je to vedenie, ktoré pri práci vytvára dobré vzťahy, je to vedenie, ktoré riadi dôležité zmeny a inovácie, ako aj zapojenie zamestnancov a efektívnosť celých tímov. Vedenie určuje smer, kde bude spoločnosť zajtra a vytvára stratégie a inšpiruje ľudí, aby sa týmto smerom uberali.

Training Fiche (MFS_TF_2_5_SK) -

Medium
Motivácia je kľúčovým aspektom efektívnych tímov. Motivovaní zamestnanci sú nevyhnutní pre úspech organizácie, pretože sú vo všeobecnosti na pracovisku produktívnejší Aby sme pochopili, čo vedie zamestnancov k špecifickému správaniu, aby dosiahli svoje ciele, je dôležité poznať niektoré aspekty základných motivačných teórií. Okrem vybraných motivačných teórií sú lídrom poskytnuté aj praktické tipy na efektívne motivovanie tímov.

Training Fiche (MFS_TF_3_1_SK) -

Advanced

Rozhodovanie možno definovať ako proces, pri ktorom je zámerne vyberaný určitý postup zo súboru možných alternatív na dosiahnutie stanovených cieľov. Rozhodovanie je neoddeliteľnou súčasťou moderného manažmentu. V zásade je správne alebo racionálne rozhodovanie považované za jednu z kľúčových funkcií manažmentu v každej organizácii. Účelom tohto kurzu je pomôcť rozvíjať vaše rozhodovacie zručnosti, uvedomiť si rozdiely medzi individuálnym a skupinovým rozhodovaním a identifikovať váš osobný štýl rozhodovania.


Training Fiche (MFS_TF_3_2_SK) -

Advanced
Rozhodovanie možno definovať ako proces, pri ktorom je zámerne vyberaný určitý postup zo súboru možných alternatív na dosiahnutie stanovených cieľov. Rozhodovanie je neoddeliteľnou súčasťou moderného manažmentu. V zásade je správne alebo racionálne rozhodovanie považované za jednu z kľúčových funkcií manažmentu v každej organizácii. Účelom tohto kurzu je pomôcť rozvíjať vaše rozhodovacie zručnosti, uvedomiť si rozdiely medzi individuálnym a skupinovým rozhodovaním a identifikovať váš osobný štýl rozhodovania.

 


Training Fiche (MFS_TF_3_3_SK) -

Advanced

Rozhodovanie možno definovať ako proces, pri ktorom je zámerne vyberaný určitý postup zo súboru možných alternatív na dosiahnutie stanovených cieľov. Rozhodovanie je neoddeliteľnou súčasťou moderného manažmentu. V zásade je správne alebo racionálne rozhodovanie považované za jednu z kľúčových funkcií manažmentu v každej organizácii. Účelom tohto kurzu je pomôcť rozvíjať vaše rozhodovacie zručnosti, uvedomiť si rozdiely medzi individuálnym a skupinovým rozhodovaním a identifikovať váš osobný štýl rozhodovania.


Training Fiche (MFS_TF_3_4_SK) -

Advanced

Rozhodovanie možno definovať ako proces, pri ktorom je zámerne vyberaný určitý postup zo súboru možných alternatív na dosiahnutie stanovených cieľov. Rozhodovanie je neoddeliteľnou súčasťou moderného manažmentu. V zásade je správne alebo racionálne rozhodovanie považované za jednu z kľúčových funkcií manažmentu v každej organizácii. Účelom tohto kurzu je pomôcť rozvíjať vaše rozhodovacie zručnosti, uvedomiť si rozdiely medzi individuálnym a skupinovým rozhodovaním a identifikovať váš osobný štýl rozhodovania.


Training Fiche (MFS_TF_3_5_SK) -

Advanced

Rozhodovanie možno definovať ako proces, pri ktorom je zámerne vyberaný určitý postup zo súboru možných alternatív na dosiahnutie stanovených cieľov. Rozhodovanie je neoddeliteľnou súčasťou moderného manažmentu. V zásade je správne alebo racionálne rozhodovanie považované za jednu z kľúčových funkcií manažmentu v každej organizácii. Účelom tohto kurzu je pomôcť rozvíjať vaše rozhodovacie zručnosti, uvedomiť si rozdiely medzi individuálnym a skupinovým rozhodovaním a identifikovať váš osobný štýl rozhodovania.


   STRATEGY FOR ART-STARTUPS & ART-PRENEURS & ART-FIRMS
Course (SFA_COU_1_SK) -

Basic

Všetky úspešné podniky sú založené na hlavnej myšlienke, ktorou je ponúkaná hodnota pre daný trh, produkt alebo služba, ktoré môžu uspokojiť potrebu, to znamená niečo, čo rieši problém pre zákazníka., ktorý je za to ochotný zaplatiť.

Biznis model okrem iného opisuje ponúkanú hodnotu, ktorú podnik uvádza na trh, a opisuje spôsob, akým sa táto hodnota vytvára, distribuuje a uchováva. Na objasnenie týchto procesov je veľmi užitočná metodika biznis model kanvas, pretože zobrazuje ponúkanú hodnotu, obchodnú perspektívu (spôsob, akým sa navrhovaná hodnota dostáva na trh a komu je adresovaná), produkčnú perspektívu (ako sa hodnota vytvára a aké sú kľúčové faktory, zdroje a kľúčoví partneri na jej dosiahnutie) a finančnú perspektívu, ktorá sumarizuje rovnováhu medzi činnosťami, ktoré generujú príjem (obchodné) a tými, ktoré generujú výdavky (produkčné).

Pre rozvoj umeleckého a remeselného podniku je nevyhnutné mať jasno v ponúkanej hodnote, ktorá je doručovaná na trh a v spôsobe, akým sa táto hodnota vytvára a doručuje zákazníkom. Ďalším krokom je vypracovanie strategického plánu, niečoho, čo nie je komplikované, ale vyžaduje si to preskúmanie mnohých aspektov prostredníctvom externej (environmentálne a trhové príležitosti a hrozby) a internej strategickej analýzy (silné a slabé stránky samotného podnikania).

Strategická analýza umožňuje spoznať podmienky na trhu a konkurencie v odvetví ako aj potenciál samotného podniku využívať príležitosti, ktoré sú vhodné na vytvorenie ponuky založenej na pevných, trvalých a udržateľných konkurenčných výhodách. Z tohto dôvodu je nevyhnutné poznať odvetvový a obchodný hodnotový reťazec, aby sa spoločnosť mohla čo najlepšie pozicionovať a vytvoriť najvyššiu hodnotu.
Konkurenčná výhoda je jadrom stratégie a jej realizácia sa musí uskutočňovať prostredníctvom rozvoja funkčných (operácie, marketing, finančné plány atď.) a operačných plánov, ktoré špecifikujú všetky činnosti, ktoré sa majú vykonať, kto ich urobí, kedy a akým spôsobom, ako aj aké príjmy a výdavky sa budú generovať (rozpočtovanie).

Plánovanie je dôležitá činnosť, ktorá môže zabezpečiť, že podnik napĺňa svoje ciele. Ak existujú plány, manažéri môžu riadiť podnikanie tým správnym smerom a znižovať dopady neistoty. Plány tiež pomáhajú motivovať zamestnancov, pretože ľudia si môžu uvedomiť, že majú udaný smer a podnik je dobre vedený.

Strategické plánovanie je najvyššou úrovňou plánovania na stanovenie dlhodobých cieľov a hlavných krokov na ich dosiahnutie. Strategické plánovanie zahŕňa strategickú internú a externú analýzu (SWOT matica), ako aj výber najlepšej stratégie na dosiahnutie cieľov. Strategické plány musia byť rozpracované vo funkčných a prevádzkových plánoch, v ktorých sa opisujú činnosti, ktoré treba vykonať, zodpovední pracovníci za ich naplnenie, príjmy a výdavky s nimi spojené a harmonogram ich dokončenia.

Implementácia stratégie, aj keď ide o umelecké a remeselné mikropodniky, musí byť podporená dobre navrhnutou organizačnou štruktúrou: úlohy musia byť rozdelené vyváženým spôsobom, ktorý zabezpečí, že všetky činnosti sa vykonávajú včas a sú koordinované navzájom, čo umožní naplnenie plánov. To si vyžaduje dobrý návrh organizačných, rozhodovacích, riadiacich a kontrolných procesov, ktoré zabezpečujú, že informácie o dianí sú k dispozícii a manažéri ich môžu využiť na zabezpečenie činností remeselného mikropodnikania smerom k obchodnému úspechu.

Manažment je základnou činnosťou v každom podnikaní, a hoci sme často presvedčení, že technické a umelecké zručnosti sú v remeselníckej činnosti omnoho dôležitejšie, nemožno zabudnúť, že ide o podnik a manažment musí zabezpečiť jeho udržateľnosť a ziskovosť z obchodného hľadiska. ,

Zodpovednosť zvyčajne spadá na majstra remeselníka, ktorý musí kombinovať svoje technické vedomosti so zdravým rozumom a ekonomickou logikou, ktorá zabezpečuje kontinuitu jeho podnikania. Manažment zahŕňa niekoľko aktivít: plánovanie, organizovanie, riadenie ľudí a kontrola, aby sa zabezpečilo, že sa všetko robí tak, ako sa má.

Kontrola je záverečnou činnosťou a jednou z najdôležitejších, pretože nám umožňuje poučiť sa z toho, čo sa urobilo, či už dobre alebo zle, a napraviť činnosti, ktoré treba v budúcnosti zlepšiť.


Course (SFA_COU_2_SK) -

Medium

Budovanie značky a komunikácia v spoločnosti sú jedny z najdôležitejších, pretože dosiahnutie ekonomických výhod závisí od nich priamo aj nepriamo. Ako začínajúca spoločnosť, tak aj spoločnosť už konsolidovaná na trhu musia dbať o tieto aspekty.

Cieľom každej spoločnosti je získanie ekonomického kapitálu, ale na dosiahnutie tohto cieľa je dôležité investovať do imidžu spoločnosti. Komunikácia a marketing sú vo väčšej alebo menšej miere nevyhnutné pre všetky umelecké a remeselné mikropodniky. Predtým, ako sa pustíte do investícií do reklamy, komerčnej komunikácie alebo budovania vzťahov s verejnosťou, musíte vedieť, čo to je a ako vám môžu pomôcť stať sa konkurencieschopnejšími.

V rámci manažmentu značky musíte chápať pojmom ako je imidž, identita a reputácia. V praxi sa často tieto pojmy mýlia. Aj keď ide o súvisiace pojmy, majú rôzne významy. V rámci komerčnej komunikácie môžeme vyzdvihnúť štyri veľmi užitočné prvky na zlepšenie výsledkov malých podnikov. Tie sú riadenie podniku, vzťahy s verejnosťou, reklama a marketing.

Vďaka týmto prvkom môžeme umelecké a remeselné mikropodniky umiestniť na atraktívne miesto pre našich súčasných alebo potenciálnych klientov. Použitím týchto štyroch prvkov môžeme výrazne zlepšiť hospodárske výsledky v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte. Keď rozhodujete o rozpočte umeleckých a remeselných mikropodnikov v oblasti komerčného riadenia, reklamy, marketingu alebo vzťahov s verejnosťou, nerobíte iba výdavky, ale investujete do zlepšovania imidžu spoločnosti, aby ste získali viac výhod.

Obchodné smerovanie je v mnohých spoločnostiach rozhodujúce, pretože dokáže osloviť klienta a ponúknuť mu produkty, ktoré by inak nebolo možné ponúkať. Reklama je spôsob, ako zákazníka oboznámiť s charakteristikami produktu a tým vyvolať potrebu nákupu. Vzťahy s verejnosťou sa snažia zlepšiť imidž spoločnosti prostredníctvom nástrojov, ako je napríklad organizovanie podujatí.

Marketing s jeho prvkami vám pomáha umiestniť sa na trhu, aby ste oslovili vašich zákazníkov pomocou správnych postupov, ktoré sa nazývajú 4P: produkt, cena, miesto predaja a propagácia.


Course (SFA_COU_3_SK) -

Advanced

Prostredie sa mení zrýchľujúcim sa tempom v dôsledku síl, ako sú technologický pokrok, globalizácia a deregulácia. Tieto sily vytvorili nové trhové správanie a výzvy s tým súvisiace.

V súčasnosti môže ktorákoľvek spoločnosť riešiť medzinárodné problémy. Dobrá distribučná stratégia pomáha spoločnosti vytvoriť hodnotu a získať konkurenčnú výhodu.

Globalizácia trhov a podnikov je nezvratný proces, ktorý sa rok čo rok zrýchľuje a jedným z jeho hlavných dôsledkov je zvýšenie intenzity globálnej konkurencie. Vnútroštátny trh je v súčasnosti aj celosvetovým trhom, ktorého transakcie sa uskutočňujú 24 hodín denne, 365 dní v roku, čo znamená, že „celý svet je v podstate trhom“. V tomto prostredí sa spoločnosť musí neustále prispôsobovať týmto zmenám, vyvíjať a implementovať internacionalizačné stratégie pre svoje výrobky a značky, ktoré jej umožňujú vytvárať konkurenčné výhody a synergie.

Keď sa spoločnosť rozhodne prijať aktívnu politiku internacionalizácie, zistí, že jej výrobky sa môžu predávať vo veľkom počte krajín s odlišnými charakteristikami. Na druhej strane, ale nemá dostatočné zdroje ani nemá dostatočné vedomosti o internacionalizácii na to, aby ich mohla predávať súčasne na viacerých trhoch, najmä ak ide o mikropodniky. Preto je vhodné systematizovať medzinárodnú expanziu tak, že sa zameriame najprv na najvýhodnejšie trhy.

Stratégia internacionalizácie nie je bez rizík, pretože znamená vystavenie sa novému neznámemu prostrediu s veľkou mierou neistoty. Zo všeobecného hľadiska hlavnými stimulmi pre internacionalizáciu sú:

+ Využívanie obchodných príležitostí v iných krajinách, ako aj vlastných zdrojov a kapacít
+ Využívanie výhod umiestnenia pre produktívne činnosti a pri hľadaní zdrojov. Zníženie nákladov na dopravu
+ Nájdenie minimálnej veľkosti, ktorá je efektívna pre konkurenciu v globalizovanom svete
+ Sledovanie zákazníka a vystupovanie ako medzinárodný dodávateľ
+ Byť schopný naďalej konkurovať v priemysle, ktorý sa stal globalizovaným

V súčasnosti sú identifikované niektoré megatrendy, ktoré sú „veľkými, sociálnymi, ekonomickými, politickými a technologickými zmenami“, ktoré nás už nejaký čas ovplyvňujú:

1. Rozvíjajúca sa globálna ekonomika
2. Renesancia v umení
3. Vznik voľného trhu
4. Globálny životný štýl a kultúrny nacionalizmus
5. Privatizácia
6. Desaťročie žien vo vedení
8. Vek biológie
9. Náboženské oživenie v novom tisícročí
10. Triumf jednotlivca

Skrátka, proces internacionalizácie zahŕňa prekonávanie množstva možných výziev, príležitostí, ale zároveň prekážok a ťažkostí. Je potrebné, aby si remeselníci uvedomili existenciu týchto prekážok a potrebu pripraviť sa na ne, čo je prvým krokom tohto procesu.


Training Fiche (SFA_TF_1_1_SK) -

Basic

Pre rozvoj umeleckého a remeselného podniku je nevyhnutné mať jasno v ponúkanej hodnote, ktorá je doručovaná na trh a v spôsobe, akým sa táto hodnota vytvára a doručuje zákazníkom.
Na objasnenie týchto procesov je veľmi užitočná metodika biznis model kanvas, pretože zobrazuje ponúkanú hodnotu, obchodnú perspektívu (spôsob, akým sa navrhovaná hodnota dostáva na trh a komu je adresovaná), produkčnú perspektívu (ako sa hodnota vytvára a aké sú kľúčové faktory, zdroje a kľúčoví partneri na jej dosiahnutie) a finančnú perspektívu, ktorá sumarizuje rovnováhu medzi činnosťami, ktoré generujú príjem (obchodné) a tými, ktoré generujú výdavky (produkčné).


Training Fiche (SFA_TF_1_2_SK) -

Basic

Biznis model kanvas je šablóna strategického manažmentu a štíhlych podnikov na vývoj nových alebo dokumentáciu existujúcich podnikateľských modelov. Je to vizuálny graf s prvkami popisujúcimi navrhovanú hodnotu podniku alebo produktu, infraštruktúru, zákazníkov a financie.
Metodika biznis modelu kanvas zobrazuje ponúkanú hodnotu, obchodnú perspektívu (spôsob, akým sa táto hodnota doručuje na trh a komu je adresovaná), prevádzkovú perspektívu (ako je hodnota generovaná a aké sú kľúčové faktory, zdroje a obchodné vzťahy potrebné na jej generovanie) a finančnú perspektívu, ktorá sumarizuje rovnováhu medzi činnosťami, ktoré generujú príjem (obchodné), a tými, ktoré generujú výdavky (produkčné).

 


Training Fiche (SFA_TF_1_3_SK) -

Basic

Plánovanie je dôležitá činnosť, ktorá môže zabezpečiť, že podnik napĺňa svoje ciele. Ak existujú plány, manažéri môžu riadiť podnikanie tým správnym smerom a znižovať dopady neistoty. Plány tiež pomáhajú motivovať zamestnancov, pretože ľudia si môžu uvedomiť, že majú udaný smer a podnik je dobre vedený.

Strategické plánovanie je najvyššou úrovňou plánovania na stanovenie dlhodobých cieľov a hlavných krokov na ich dosiahnutie. Strategické plánovanie zahŕňa strategickú internú a externú analýzu (SWOT matica), ako aj výber najlepšej stratégie na dosiahnutie cieľov. Strategické plány musia byť rozpracované vo funkčných a prevádzkových plánoch, v ktorých sa opisujú činnosti, ktoré treba vykonať, zodpovední pracovníci za ich naplnenie, príjmy a výdavky s nimi spojené a harmonogram ich dokončenia.

 

 


Training Fiche (SFA_TF_1_4_SK) -

Basic

Po stanovení plánov a harmonogramu vykonávania činností je potrebné ich rozdeliť medzi zamestnancov a zabezpečiť, aby sa vykonávali a koordinovali podľa plánu.

Prvým krokom je identifikácia všetkých činností, ktoré sa musia vykonať (obstarávanie, projektovanie, výroba, distribúcia, atď.) a ich distribúcia ľuďom, ktorí ich vykonajú. Okrem toho musia byť tieto činnosti koordinované, aby sa zabezpečilo, že sa začnú a skončia včas, pričom sa musí počítať s potrebnými vstupmi a ďalšími faktormi.

Štruktúra efektívnej organizácie môže zabezpečiť koordináciu medzi činnosťami prostredníctvom dvoch dôležitých aktivít: poukázaním na vzájomné vzťahy s cieľom zabezpečiť účinnú komunikáciu medzi súvisiacimi činnosťami a ustanovením kontroly a dohľadu nad nimi.

 


Training Fiche (SFA_TF_1_5_SK) -

Basic

Manažment je základnou činnosťou v každom podnikaní, a hoci sme často presvedčení, že technické a umelecké zručnosti sú v remeselníckej činnosti omnoho dôležitejšie, nemožno zabudnúť, že ide o podnik a manažment musí zabezpečiť jeho udržateľnosť a ziskovosť z obchodného hľadiska.

Zodpovednosť zvyčajne spadá na majstra remeselníka, ktorý musí kombinovať svoje technické vedomosti so zdravým rozumom a ekonomickou logikou, ktorá zabezpečuje kontinuitu jeho podnikania. Manažment zahŕňa niekoľko aktivít: plánovanie, organizovanie, riadenie ľudí a kontrola, aby sa zabezpečilo, že sa všetko robí tak, ako sa má.

Kontrola je záverečnou činnosťou a jednou z najdôležitejších, pretože nám umožňuje poučiť sa z toho, čo sa urobilo, či už dobre alebo zle, a napraviť činnosti, ktoré treba v budúcnosti zlepšiť.

 


Training Fiche (SFA_TF_2_1_SK) -

Medium

V tejto časti sa zameriame na poznanie komerčnej komunikácie a rôznych základných prvkov na vylepšenie nášho produktu. Obchodné riadenie je nástroj zameraný na predaj a distribúciu. Slúži na doručenie produktu k našim zákazníkom.


Training Fiche (SFA_TF_2_2_SK) -

Medium

V tejto časti sa zameriame na znalosť komunikačných nástrojov, ako sú vzťahy s verejnosťou. Vzťahy s verejnosťou slúžia na zlepšenie imidžu značiek, aby verejnosť mala priaznivý názor na naše výrobky. V spoločnosti existuje veľa spôsobov, ako uplatňovať vzťahy s verejnosťou, ale najbežnejšia je organizácia obchodných podujatí.


Training Fiche (SFA_TF_2_3_SK) -

Medium

Hlavnou funkciou reklamy je zviditeľňovanie produktu a vytvorenie potreby pre našich potenciálnych zákazníkov. Prostredníctvom reklamy sú výrobky viditeľné na trhu pre svojich potenciálnych zákazníkov.
Reklama vyzdvihuje výhodu produktu v porovnaní s ostatnými podobnými produktami. To odlišuje náš produkt od konkurencie. V rámci nášho plánu šírenia a zvyšovania povedomia môžeme zvoliť rôzne médiá.


Training Fiche (SFA_TF_2_4_SK) -

Medium

V tejto časti sa zameriame na poznanie komerčnej komunikácie a jej rôznych základných prvkov na vylepšenie vášho produktu. Znalosť nástrojov, ako sú riadenie podniku, reklama, vzťahy s verejnosťou alebo marketing, je veľmi dôležitá.

Podnikové riadenie je nástroj zameraný na predaj a distribúciu. Slúži na priblíženie produktu vašim zákazníkom. Hlavnou funkciou reklamy je zviditeľňovanie produktu a vytváranie potrieb pre vašich potenciálnych zákazníkov.

Vzťahy s verejnosťou slúžia na zlepšenie imidžu značky, aby mali rôzne zúčastnené strany priaznivý názor na vaše výrobky. Marketing tiež rozhoduje akým smerom sa spoločnosť vydá. Obsahuje prvky ceny, distribúcie, propagácie a produktu.


Training Fiche (SFA_TF_2_5_SK) -

Medium

Podľa Roberta Leduca: „Značka je názov, výraz, symbol, dizajn alebo ich kombinácia, priradená produktu alebo službe. Je to to, čo by malo byť zverejnené, podľa čoho zákazníci identifikujú daný produkt alebo službu a odlíšia ich od konkurencie; musíte zaručiť jej kvalitu a neustále zlepšovanie."

Aby sme mohli odlíšiť našu spoločnosť od ostatných konkurentov, musíme implementovať dobré riadenie značky.

Logo predstavuje zhmotnenie značky na obrázku, ale značka nie je iba logom. Je to omnoho viac. Pojmy imidž, identita a reputácia sú pre spoločnosť veľmi dôležité; pretože ich dobré alebo zlé riadenie môže priniesť mnoho výhod alebo veľa strát.


Training Fiche (SFA_TF_3_1_SK) -

Advanced

MSP sú v globálnej ekonomike stále pomerne nedostatočne zastúpené. Počas uplynulého desaťročia nastali technologické a štrukturálne zmeny, ktoré malým a stredným podnikom uľahčili účasť na medzinárodnom trhu. Pokrok v oblasti IKT, a najmä internetu, bol hlavným faktorom pri uľahčovaní tokov informácií a rozširovaní trhového potenciálu menších firiem.


Training Fiche (SFA_TF_3_2_SK) -

Advanced

Nedávna globálna priemyselná reštrukturalizácia spojená s technologickým pokrokom (najmä v oblasti IKT) bola hlavnou hnacou silou rýchleho rozvoja cezhraničných strategických aliancií, fúzií, akvizícií a medzipodnikových sietí. Objavili sa príležitosti pre mikropodniky, aby sa stali: partnermi v medzinárodných strategických alianciách; účastníci alebo ciele cezhraničných fúzií a akvizícií; špecializovaní dodávatelia pre nadnárodné podniky; členovia globálnych neformálnych sietí; a / alebo účastníci elektronických sietí.


Training Fiche (SFA_TF_3_3_SK) -

Advanced

Jednou z výziev spoločností je nájsť ideálny predajný kanál pre svoje výrobky. Výber efektívneho kanála má celkový vplyv na úspech predaja, pretože je to prostriedok, pomocou ktorého bude zákazník interagovať s vašou firmou. Na identifikáciu najlepšej možnosti je potrebné mať dobre definovanú marketingovú stratégiu a podrobne poznať cieľové publikum podniku. Je tiež potrebné dobre poznať osobitosti každého kanála a ako fungujú.


Training Fiche (SFA_TF_3_4_SK) -

Advanced

Marketingové kanály sú súbory vzájomne prepojených organizácií zapojených do procesu sprístupňovania produktu alebo služby na použitie alebo spotrebu. Efektívna organizácia a plánovanie distribučných aktivít umožňuje spoločnostiam optimalizovať procesy a znižovať náklady.

 


Training Fiche (SFA_TF_3_5_SK) -

Advanced

V dnešnom ekonomickom a podnikateľskom svete sú dôležité dva aspekty. Globalizácia, ktorá zahŕňa internacionalizáciu a technologické zmeny, ktorá zahŕňajú podstatné skrátenie životného cyklu výrobkov. V tomto kontexte sa logistika stala a v budúcnosti bude ešte do väčšej miery základným nástrojom na riešenie zložitých globálnych konkurenčných tlakov a na podporu strategického a komplexného rozvoja podnikov v procese nepretržitých technologických zmien.

Podniková logistika zahŕňa celú sieť prvkov a procesov, ktoré môžu spôsobiť, ak nie sú správne riadené, že spoločnosť skončí v konkurze.