VZDELÁVACIE RIEŠENIA

DOMOV / TRÉNINGY

Reklama a informačné online letáky (“newsletters”)DS_TF_1_3_SK


 Názov kurzu:    Reklama a informačné online letáky (“newsletters”)
 Kľúčové slová:    Komunikácia, digitálne technológie, sociálne siete, online spolupráca
 Autor:    IWS
 Jazyky:    English