AKTUALITY ARTCADEMY

DOMOV / AKTUALITY

AKTUALITY

Spustenie prvej virtuálnej encyklopédie tradičných európskych remesiel
2019-10-29

CRAFTPedia, prvá európska virtuálna encyklopédia tradičných remesiel, bola spustená v rámci projektu ARTCademy, Erasmus +, aktivita KA2, vytvorená Univerzitou v Malage. Konzorcium projektu tvorí deväť členov zo siedmich krajín EÚ (Belgicko, Cyprus, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko a Taliansko) Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu ako partner projektu spracovala za Slovensko do virtuálnej encyklopédie tradičných európskych remesiel časti: sklo, keramika a hrnčiarstvo; rezbárstvo; kováčstvo; drotárstvo; mramor, kameň a sadra.

ARTCademy je projekt založený na vedomostiach, ktorého cieľom je zachovanie a posilnenie európskeho tradičného remeselného odvetvia dvoma spôsobmi: po prvé, uchovávaním a ochranou znalostí predkov týkajúcich sa tradičných remeselných činností, najmä tých, ktorým hrozí zánik; po druhé, poskytovaním školení a užitočných nástrojov remeselníkom, remeselným podnikateľom a podnikom potrebných pre uchovanie ich existencie a ekonomického rozvoja.
Projekt vyvrcholil vývojom CRAFTpedie, virtuálneho úložiska audiovizuálneho materiálu o remeslách dostupných na internete, ktorý zhromažďuje a triedi znalosti o remeselných technikách, tradičných remeslách a remeselných odboroch pre ich uchovanie a odovzdanie nasledujúcim generáciám mladých ľudí. Skladá sa z takmer 200 informačných listov/popisov, ktoré zhromažďujú najdôležitejšie tradičné remeslá európskych krajín zapojených do tohto projektu, najmä tých, ktorým hrozí zánik. Tieto informačné listy/popisy sú rozdelené do desiatich kategórií, napríklad: šperky, hudobné nástroje, drevo, mramor, kov, koža, textil, atď. Všetky popisy obsahujú opis remesla a jeho techniky ako aj linky na videá, na ktorých je možné vidieť remeselné spracovanie, obrázky a ďalšie referencie.

CRAFTpediu môžu na stránke projektu ARTCademy www.artcademy.eu navštíviť všetci, ktorí sa zaujímajú o tradičné európske remeslá, informačné listy/popisy sú ponúkané v siedmich jazykoch, a to v: anglickom, gréckom, poľskom, rumunskom, slovenskom, španielskom a talianskom jazyku. Projekt týmto spôsobom kombinuje info-komunikačné technológie pre zachovanie a posilnenie znalostí našich predkov nevyčísliteľnej hodnoty, ktoré sú základom európskeho kultúrneho dedičstva a jeho cieľom je tiež prilákať nových remeselných pracovníkov.

Informácie o ARTCademy a ďalších aktivitách Fakulty managementu Univerzity Komenského:
• Webová stránka projektu a on-line vzdelávacia platforma: www.artcademy.eu
• Internetová stránka FM UK: https://www.fm.uniba.sk
• CraftPedia link: http://www.artcademy.eu/craftpedia_sk.php
• Facebook: https://www.facebook.com/ArtCademy/
• Twitter: @artcademy_eu
• Instagram: https://www.instagram.com/artcademy.eu/?hl=es