OER-CRAFT

Reklama a informačné online letáky (“newsletters”)

DS_TF_1_3_SK  

 Title:
Reklama a informačné online letáky (“newsletters”)
 Keywords
Komunikácia, digitálne technológie, sociálne siete, online spolupráca
 Author:
IWS
 Languages:
English
 Objectives/goals:

•    Nauíte sa, ako efektívne vytvori聽 webovú stránku.
•    Dozviete sa, ktoré sociálne siete vám pomô鱉u propagova聽 vaše podnikanie.
•    Dozviete sa, ako propagova聽 svoj podnik prostredníctvom slu鱉by Google.
•    Nauíte sa nové spôsoby spolupráce online.
•    Spoznáte nieko躂ko platforiem pre mikrofinancovanie.


 Description:

V súasnosti je nevyhnutné ma聽 dobré komunikané kanály a spoluprácu, ak chceme naše podnikanie dosta聽 k svojej cie躂ovej skupine. Ka鱉dý h躂adá nové produkty/slu鱉by online, preto sa je treba dosta聽 medzi to, o vedia a sú schopní nájs聽. Prvým krokom je vytvorenie atraktívnej webovej stránky nasledovanej profilom na rôznych sociálnych sie聽ach. Spolupráca je rovnako dôle鱉itá a sie聽 kontaktov nám ponúka širokú škálu mo鱉ností. Contents

• Okrem sociálnych sietí existujú aj ďalšie formáty, ktoré umožňujú osloviť našich potenciálnych klientov: • Reklamy: prostredníctvom reklám na internete môžete dať ľuďom vedieť, čo ponúkate. Nazýva sa to „digitálna reklama“. Najobľúbenejšími formami grafických reklám sú bannery, krížové odkazy na stránky a vyskakovacie stránky. Spoločnosť Google ponúka možnosť zaplatiť za bannerovú reklamu, aby ste mohli inzerovať v priestoroch na to určených. Krížové odkazy na stránky sú stránky, na ktoré sa návštevníci dostanú po „kliknutí“ na reklamu Google AdWords alebo podobne. • Je to typ online platenej reklamy, ktorá je vhodná, ak chceme podporiť naše podnikanie. • Informačné online letáky (“newsletters”): je digitálna informačná publikácia často doručovaná prostredníctvom e-mailu. Môžete pozvať svojich klientov, aby sa prihlásili na odber vášho informačného letáku, prostredníctvom ktorého môžete zasielať informácie o vašich produktoch alebo akýchkoľvek novinkách. Je dôležité, aby ste boli aktívny a možno si vyhradili deň na zasielanie noviniek napr. každý týždeň / mesiac. Existuje platforma, ktorá poskytuje službu doručovania e-mailov. Prostredníctvom nej môžete odosielať e-mailové kampane, pričom umožňuje používateľom zobraziť históriu e-mailov, ktoré boli odoslané z Mailchimp (https://mailchimp.com/).


 Results


 Indicators


 Bibliography

https://www.zinc.it/collaboration-vs-communication-the-difference-matters/
https://www.nutcache.com/blog/the-importance-of-collaboration-in-the-workplace/
https://www.smartsheet.com/collaborative-teamwork
https://www.marketingterms.com/dictionary/blog/
https://www.techopedia.com/definition/27815/crowdfunding
https://www.affilorama.com/internet101/social-networks
 


 Related material:
artcademy_training_fiche_advertisement_newsletters_basic_3_iws_sk.doc