AKTUALITY ARTCADEMY

DOMOV / AKTUALITY

AKTUALITY

Biz-training Erasmus + Projektu ARTCademy pre remeselníkov a podnikateľov v oblasti remesiel
2020-04-17

Biz-Training, balíček kurzov ARTCademy, je teraz plne dostupný on-line. ARTCademy je ambiciózny Erasmus + projekt, ktorý realizovalo konzorcium pozostávajúce z deviatich partnerov zo siedmich európskych krajín (Belgicko, Cyprus, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko a Taliansko) a Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu participovala ako partner projektu v tréningovej časti zameranej na Manažment pre úspech.

Cieľom a zámerom tohto projektu je udržiavať a zlepšovať remeselnú zručnosť a prácu remeselníkov ako súčasť európskeho kultúrneho, umeleckého a hospodárskeho dedičstva. Preto je dôležité podporovať prácu majstrov remeselníkov uľahčením ekonomickej a komerčnej realizácie ich remeselných podnikov – či už ide o jednotlivcov, mikro- malé a stredné podniky, aby boli vo väčšej miere konkurencieschopné, a poskytovaním znalostí a nástrojov im pomôcť prispôsobiť sa európskemu a globálnemu trhu. Kurzy sú k dispozícii v siedmich jazykoch a to v: anglickom, gréckom, poľskom, rumunskom, slovenskom, španielskom a talianskom jazyku.

Biz-Training pokrýva štyri tematické okruhy priamo súvisiace s potrebami remeselných výrobcov a ich prispôsobeniu sa súčasnému konkurenčnému trhovému prostrediu. Obsahuje dvanásť kurzov v troch úrovniach (základná, stredná a pokročilá):
- Art-Startup Toolkit (Sada nástrojov pre remeselný start-up)
- Stratégia pre start-upy remeselníkov, remeselných podnikateľov a remeselné podniky
- Digitálne zručnosti
- Manažment pre úspech

Všetky materiály sú bezplatné a dostupné prostredníctvom tohto linku: http://www.artcademy.eu/training_sk.php
Ďalšie informácie o Erasmus + Projekte ARTCademy a jeho výsledkoch nájdete na otvorenej vzdelávacej platforme na webovej adrese: http://www.artcademy.eu/index_sk.php
Kontaktujte nás pre ďalšie informácie ohľadne Erasmus + Projektu ARTCademy: www.fm.uniba.sk