NOWOŚCI ARTCADEMY Projekt

STRONA GŁÓWNA / NOWOŚCI

NOWOŚCI

Profesor Ewa Beck-Krala z AGH w dniu 21.12.2020 prezentowała projekt ARTCademy podczas międzynarodowego seminarium EIT Raw Materials.
2020-12-23

Profesor Ewa Beck-Krala z AGH w dniu 21.12.2020 prezentowała projekt ARTCademy podczas międzynarodowego seminarium MEERI MC-CEMP Seminar. Podczas prezentacji Pani Profesor zaprezentowała ideę i cele projektu, partnerów konsorcjum oraz najważniejsze produkty projektu: Craftpedię, Green ArtHouse oraz szkolenia biznesowe dedykowane dla przedsiębiorstw z branży rzemieślnicznej....

Spotkanie upowszechniające wyniki projektu
2020-10-01

1. października 2020 r. mieliśmy okazję spotkać się na Auli Wydziału Zarządzania AGH z rzemieślnikami i osobami zainteresowanymi prowadzeniem działalności w sektorze sztuki i rzemiosła. Ze względu na przepisy i ograniczenia dotyczące liczby osób na spotkaniach, zostały podzielony na dwie mniejsze imprezy dla około 20 uczestników. W ramach spotkania zaprezentowano cel i zakres, a także wszystkie produkty projektu ARTCademy. Zwieńczeniem spotkania...

Biz-Training, szkolenia biznesowe oferowane w ramach projektu ‘ARTCademy’ Erasmus +
2020-04-05

Biz-training, czyli pakiet szkoleń biznesowych przygotowanych w ramach projektu ARTCademy, które są dostępne online. ARTCademy to projekt Erasmus+, który został zrealizowany przez konsorcjum instytucji z 7 europejskich państw (Belgii, Cypru, Włoch, Polski, Rumunii, Słowacji i Hiszpanii). ARTCademy to projekt ukierunkowany na zachowanie i wspieranie europejskiej sztuki i rzemiosł tradycyjnych jako ważnego elementu europejskiego dziedzictwa kulturo...

Uruchomienie pierwszej wirtualnej encyklopedii europejskiej sztuki i rzemiosł tradycyjnych
2019-10-29

CRAFTPedia, pierwsza europejska wirtualna encyklopedia sztuki i rzemiosła tradycyjnego, została uruchomiona w ramach projektu ARTCademy, programu Erasmus + KA2, przygotowanego przez Uniwersytet w Maladze. Konsorcjum projektu składa się z 9 członków z 7 krajów (Belgia, Cypr, Włochy, Polska, Rumunia, Słowacja i Hiszpania), w którym pracownicy AGH realizowali działania związane z opracowaniem repozytorium wiedzy rzemieślniczej, mapowaniu i klasyfikac...

ARTCademy w BIP - Biuletynie AGH
2019-10-01

W Biuletynie AGH wydawanym przez AGH w Krakowie ukazał się artykuł poświęcony projektowi ARTCademy. Spotkanie projektowe, które miało miejsce na Wydziale Zarządzania AGH w Krakowie w maju 2019 roku było okazją, aby opisać w Magazynie szerzej ideę i najważniejsze działania podejmowane przez Konsorcjum realizujące projekt, czyli repozytorium wiedzy CRAFTpedię oraz przygotowywane szkolenia biznesowe BIZtraining. Magazyn BIP wydawany przez AGH docier...

ARTCADEMY NA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI GOSPODARKI KREATYWNEJ, ROZWOJU KULTURY I RÓWNOŚCI SPOŁECZNEJ
2019-06-28

Projekt Erasmus + ARTCademy został dziś zaprezentowany w ramach międzynarodowej konferencji na temat kreatywnej gospodarki, rozwoju kultury i równości społecznej, która odbywa się w dniach 27–28 czerwca w Muzeum Rosyjskim w Maladze. ARTCademy to projekt zarządzania wiedzą koordynowany przez uniwersytet w Maladze przez profesor Anę Maríę Castillo Clavero, który został zatwierdzony w zaproszeniu do działań strategicznych programu Erasmus + i ma dof...

ARTCademy w BIP - Biuletynie AGH
2019-05-31

W Biuletynie AGH wydawanym przez AGH w Krakowie ukazał się artykuł poświęcony projektowi ARTCademy. Spotkanie projektowe, które miało miejsce na Wydziale Zarządzania AGH w Krakowie w maju 2019 roku było okazją, aby opisać w Magazynie szerzej ideę i najważniejsze działania podejmowane przez Konsorcjum realizujące projekt, czyli repozytorium wiedzy CRAFTpedię oraz przygotowywane szkolenia biznesowe BIZtraining. Magazyn BIP wydawany przez AGH dociera...

OCHRONA SZTUKI I RZEMIOSŁ TRADYCYJNYCH: KONSORCJUM NA SPOTKANIU W POLSCE w PROJEKCIE FINANSOWANYM PRZEZ PROGRAM ERASMUS +
2019-05-13

Międzynarodowe konsorcjum projektu ARTCademy spotkało się w Krakowie na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej. Konsorcjum wraz z 9 partnerami z 7 krajów (Belgii, Cypru, Włoch, Polski, Rumunii, Słowacji i Hiszpanii) przyspieszyło realizację Projektu ARTCademy, który ma na celu zachowanie europejskiej sztuki i rzemiosł tradycyjnych zachowując wiedzę przodków oraz wspierając pracowników tego sektora poprzez oferowanie narzędzi i rozwoju um...Craftpedia

Nasze repozytorium wiedzy rzemieślniczej "CRAFTpedia", w którym gromadzone są informacje i wiedza dotycząca tradycyjnych technik i zawodów rzemieślniczych.

   +

1 2