AKTUALITY ARTCADEMY

DOMOV / AKTUALITY

AKTUALITY

ERAZMUS PLUS PROJEKT ARTCademy - MULTIPLIKAČNÉ PODUJATIA V BRATISLAVE
2020-09-17

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave ako partner v medzinárodnom Erasmus Plus projekte ARTCademy (http://www.artcademy.eu) zorganizovala vo štvrtok 17. septembra 2020 v priestoroch fakulty dve multiplikačné podujatia pre remeselníkov a začínajúcich podnikateľov z oblasti tradičných ľudových remesiel zamerané na prezentáciu intelektuálnych výstupov a projektovej platformy tohto projektu. Na oboch podujatiach participovalo viac a...

Biz-training Erasmus + Projektu ARTCademy pre remeselníkov a podnikateľov v oblasti remesiel
2020-04-17

Biz-Training, balíček kurzov ARTCademy, je teraz plne dostupný on-line. ARTCademy je ambiciózny Erasmus + projekt, ktorý realizovalo konzorcium pozostávajúce z deviatich partnerov zo siedmich európskych krajín (Belgicko, Cyprus, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko a Taliansko) a Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu participovala ako partner projektu v tréningovej časti zameranej na Manažment pre úspech. Cieľom a zámerom toh...

Spustenie prvej virtuálnej encyklopédie tradičných európskych remesiel
2019-10-29

CRAFTPedia, prvá európska virtuálna encyklopédia tradičných remesiel, bola spustená v rámci projektu ARTCademy, Erasmus +, aktivita KA2, vytvorená Univerzitou v Malage. Konzorcium projektu tvorí deväť členov zo siedmich krajín EÚ (Belgicko, Cyprus, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko a Taliansko) Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu ako partner projektu spracovala za Slovensko do virtuálnej encyklopédie tradičných európskych...

Ochrana tradičných remesiel: konzorcium vycestovalo do Poľska na projekt ARTCademy financovaný z programu Erasmus +
2019-05-13

Medzinárodné konzorcium projektu ARTCademy sa zišlo v Krakove, kde ho hostila AGH Univerzity vedy a techniky. Konzorcium deviatich partnerov zo siedmich krajín (Belgicko, Cyprus, Taliansko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko) pokročilo v implementácii projektu ARTCademy, ktorý uchováva európske remeslá zachovávaním znalostí predkov a poskytovaním on-line tréningov remeselníkom podporujúcich ich existenciu a ďalší rozvoj. Na stretnutí partne...

ERASMUS+ ARTCADEMY PROJEKT ZAČÍNA V BRUSELI ÚVODNÝM STRETNUTÍM
2018-11-20

Úvodné stretnutie ARTCademy sa konalo v Bruseli v dňoch 19. a 20. novembra v sídle IHF (Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires). Deväť partnerov zo siedmich krajín (Belgicko, Cyprus, Taliansko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko) sa zišlo na medzinárodnom stretnutí v Bruseli, aby odštartovali projekt ARTCademy, ktorý je financovaný z programu Erasmus+ s rozpočtom € 228 421. Projekt ARTCademy má dva základné ciele: zabezpe...Craftpedia

Objavte náš repozitár tradičných a umelecko remeselných vedomostí "CRAFTpedia", v ktorom sa zhromažďujú informácie a tradičné poznatky o remeselných technikách a jednotlivých remeslách.

   +

1 2