PROJEKT ARTCADEMY

STRONA GŁÓWNA / PROJEKT

PROJEKT ARTCADEMY

Rzemiosło artystyczne i tradycyjne stanowi cenne dziedzictwo kultury europejskiej, które należy pielęgnować i chronić. Wymaga to zachowania wiedzy i umiejętności ludzi zajmujących się rzemiosłem tradycyjnym i artystycznym, a także zapewnienia konkurencyjności i rentowności tych firm.

ARTCademy to projekt, którego celem jest zachowanie i wspieranie europejskiej sztuki i rzemiosł tradycyjnych. Realizacja tego celu będzie odbywała się w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, poprzez zachowanie i ochronę wiedzy przodków dotyczącej tradycyjnych miejsc pracy, zwłaszcza tych, które zagrożone są wyginięciem. Po drugie, poprzez dostarczanie narzędzi i doskonalenie umiejętności pracowników tego sektora, niezbędnych dla ich przetrwania i rozwoju jako rentownych przedsiębiorstw.

Aby osiągnąć ten cel, określono dwa działania:

1. Stworzenie repozytorium wiedzy rzemieślniczej o nazwie "CRAFTpedia", w którym będzie gromadzona i klasyfikowana tradycyjna wiedza techniczna i kulturowa dotycząca zawodów rzemieślniczych.

2. Opracowanie platformy internetowej, w której zostaną umieszczone otwarte zasoby edukacyjne i materiały szkoleniowe "Biz-Training", pozwalające na prowadzenie szkoleń biznesowych dla mikro-przedsiębiorstw zwiększających ich konkurencyjności na rynku europejskim.