PORADNIK/ZESTAW NARZĘDZI DO URUCHOMIENIA FIRMY ZWIAZANEJ Z RZEMIOSEM I SZTUKĄ

Art-startup pozwoli zapoznać się z zasadami prawnymi, implikacjami regulacyjnymi i wymogami formalnymi występującymi przy uruchamianiu i prowadzeniu działalności rzemieślniczej i artystycznej.

   +

STRATEGIA PRZEDSIĘBIORCÓW SZTUKI

Nasze kursy dotyczące strategii budowania konkurencyjnego modelu biznesowego z silną marką, zapewniającym powodzenie na rynku międzynarodowym.

   +

DIGITAL SKILLS

KOMPETENCJE CYFROWE

Nasze kursy dotyczące wykorzystania technologii cyfrowych, cyberbezpieczeństwa i zarządzania danymi wspierającymi prowadzenie działalności rzemieślniczej i artystycznej.

   +

MANAGEMENT FOR SUCCESS

ZARZĄDZANIE

Proponujemy rozwijać kompetencje poprzez nasze kursy dotyczące przywództwa i podejmowania decyzji oraz zarządzania zespołem w wymagającym otoczeniu.

   +

PROJEKT ARTCADEMY

Project Card Artcademy: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-ES01-KA202-050514

Rzemiosło artystyczne i tradycyjne stanowi cenne dziedzictwo kultury europejskiej, które należy pielęgnować i chronić. Wymaga to zachowania wiedzy i umiejętności ludzi zajmujących się rzemiosłem tradycyjnym i artystycznym, a także zapewnienia konkurencyjności i rentowności tych firm.

ARTCademy to projekt, którego celem jest zachowanie i wspieranie europejskiej sztuki i rzemiosł tradycyjnych. Realizacja tego celu będzie odbywała się w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, poprzez zachowanie i ochronę wiedzy przodków dotyczącej tradycyjnych miejsc pracy, zwłaszcza tych, które zagrożone są wyginięciem. Po drugie, poprzez dostarczanie narzędzi i doskonalenie umiejętności pracowników tego sektora, niezbędnych dla ich przetrwania i rozwoju jako rentownych przedsiębiorstw.

Aby osiągnąć ten cel, określono dwa działania:

1. Stworzenie repozytorium wiedzy rzemieślniczej o nazwie "CRAFTpedia", w którym będzie gromadzona i klasyfikowana tradycyjna wiedza techniczna i kulturowa dotycząca zawodów rzemieślniczych.

2. Opracowanie platformy internetowej, w której zostaną umieszczone otwarte zasoby edukacyjne i materiały szkoleniowe "Biz-Training", pozwalające na prowadzenie szkoleń biznesowych dla mikro-przedsiębiorstw zwiększających ich konkurencyjności na rynku europejskim.
+

Network

GREEN ART-HOUSE

CRAFTPEDIA

Nasze repozytorium wiedzy rzemieślniczej "CRAFTpedia", w którym gromadzone są informacje i wiedza dotycząca tradycyjnych technik i zawodów rzemieślniczych.

   +