VZDELÁVACIE RIEŠENIA

DOMOV / TRÉNINGY

Hľadanie partnerov na zahraničných trhochMA_5_SK


 Názov kurzu:    Hľadanie partnerov na zahraničných trhoch
 Kľúčové slová:    partneri na zahraničných trhoch, sprostredkovatelia, predaj, obchodní zástupcovia, koncoví používatelia,
 Autor:    Comenius
 Jazyky:    English