VZDELÁVACIE RIEŠENIA

DOMOV / TRÉNINGY

Ciele distribučného kanála pre umelecké a remeselné mikropodnikySFA_TF_3_3_SK


 Názov kurzu:    Ciele distribučného kanála pre umelecké a remeselné mikropodniky
 Kľúčové slová:    Distribučný kanál, zákazníci, sprostredkovateľ, cieľový trh
 Autor:    UMA
 Jazyky:    English