VZDELÁVACIE RIEŠENIA

DOMOV / TRÉNINGY

ETICKÉ ASPEKTY ROZHODOVANIAMFS_TF_3_5_SK


 Názov kurzu:    ETICKÉ ASPEKTY ROZHODOVANIA
 Kľúčové slová:    Podnikateľská etika, etické uvažovanie, etická dillema, rozhodovanie, etika dôsledkov, deontológia
 Autor:    AGH
 Jazyky:    English