VZDELÁVACIE RIEŠENIA

DOMOV / TRÉNINGY

duševné vlastníctvo, priemyselné vlastníctvo a ochranná známka

crafts


BL_3_SK


 Názov kurzu:    duševné vlastníctvo, priemyselné vlastníctvo a ochranná známka
 Kľúčové slová:    ochranná známka, patent, duševné vlastníctvo (IP), ochrana, autorské právo, dizajn, zemepisné oz
 Autor:    AE
 Jazyky:    English