VZDELÁVACIE RIEŠENIA

DOMOV / TRÉNINGY

BUDOVANIE DÔVERY U ZÁKAZNÍKOV A ZÍSKAVANIE SI REFERENCIÍMA_C_4_SK


 Názov kurzu:    BUDOVANIE DÔVERY U ZÁKAZNÍKOV A ZÍSKAVANIE SI REFERENCIÍ
 Kľúčové slová:    analýza trhu, zákazníci, konkurencia, trendy, bariéry, partneri, podpora, on-line nástroje, lokalizácia, jaz
 Autor:    Comenius
 Jazyky:    English