VZDELÁVACIE RIEŠENIA

DOMOV / TRÉNINGY

Odporučenia a varovania pre branding a komunikáciu MSP

crafts


BC_5_SK


 Názov kurzu:    Odporučenia a varovania pre branding a komunikáciu MSP
 Kľúčové slová:    branding, komunikácia, obraz spoločnosti.
 Autor:    IWS
 Jazyky:    English