VZDELÁVACIE RIEŠENIA

DOMOV / TRÉNINGY

Obchodná a ekonomická životaschopnosťAST_COU_2_SK


 Názov kurzu:    Obchodná a ekonomická životaschopnosť
 Kľúčové slová:    Peniaze, ekonomická životaschopnosť, solventnosť, likvidita
 Autor:    AE
 Jazyky:    English