VZDELÁVACIE RIEŠENIA

DOMOV / TRÉNINGY

Konkurencieschopnosť prostredníctvom budovania vlastnej značky a komunikácieSFA_COU_2_SK


 Názov kurzu:    Konkurencieschopnosť prostredníctvom budovania vlastnej značky a komunikácie
 Kľúčové slová:    Značka, komunikácia, obchodné smerovanie, vzťahy s verejnosťou, reklama, marketing.
 Autor:    UMA
 Jazyky:    English