VZDELÁVACIE RIEŠENIA

DOMOV / TRÉNINGY

Podnikateľské plánovanie pre umelecké a remeselné mikropodnikySFA_TF_1_3_SK


 Názov kurzu:    Podnikateľské plánovanie pre umelecké a remeselné mikropodniky
 Kľúčové slová:    Plánovanie, strategické plánovanie, funkčné a prevádzkové plánovanie, ciele, strategická analýza
 Autor:    UMA
 Jazyky:    English