VZDELÁVACIE RIEŠENIA

DOMOV / TRÉNINGY

Ako definovať svoj výrobok

crafts


BC_1_SK


 Názov kurzu:    Ako definovať svoj výrobok
 Kľúčové slová:    imidž výrobku, logo, firemný dizajn, výrobok podniku, analýza trhu
 Autor:    IWS
 Jazyky:    English