VZDELÁVACIE RIEŠENIA

DOMOV / TRÉNINGY

VÝKAZ ZISKOV A STRÁTAST_TF_2_2_SK


 Názov kurzu:    VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
 Kľúčové slová:    Peniaze, ekonomická životaschopnosť, solventnosť, likvidita
 Autor:    AE
 Jazyky:    English