ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Λογαριασμός κερδών και ζημιώνAST_TF_2_2_GR


 Τιτλος:    Λογαριασμός κερδών και ζημιών
 Λέξεις κλειδιά :    Χρήμα, οικονομική βιωσιμότητα, φερεγγυότητα, ρευστότητα κερδοφορία, φερεγγυότητα και ρευστότητα οικονομική βιωσιμότητα
 Συγγραφέας:    AE
 Γλώσσες:    English