ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

NEW REQUERIMENTS OF PRIVACITY POLICY + INTELLECTUAL PROPERTY AND TRADE MARKAST_COU_3_EN


 Τιτλος:    NEW REQUERIMENTS OF PRIVACITY POLICY + INTELLECTUAL PROPERTY AND TRADE MARK
 Λέξεις κλειδιά :    Data protection, Rights, Obligations, Registration, Brand
 Συγγραφέας:    AE
 Γλώσσες:    English