ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ARTCADEMY

HOME / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

EPALE     eTwinning

To Biz-training (επιχειρηματική κατάρτιση) αποτελείται από ένα σύνολο δέκα μαθημάτων κατάρτισης, ειδικά προσαρμοσμένων για τους διαχειριστές των επιχειρήσεων χειροτεχνίας και τους επαγγελματίες. Στόχος της είναι να αναπτύξουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες τους ώστε να είναι ανταγωνιστικές και να τους επιτρέψει να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά.

Τα μαθήματα βασίζονται σε βασικά θέματα τα οποία θα αναπτύξουν τις πιο σύγχρονες γνώσεις τόσο σε τεχνικά ζητήματα των παραδοσιακών βιοτεχνιών όσο και στη στρατηγική, τη διαχείριση, τη νομική βάση και το μάρκετινγκ για την επιτυχία των μικροβιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων.

Τα 4 βασικά μαθήματα είναι τα ακόλουθα:

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
- Νομικές απαιτήσεις για τη δημιουργία μιας εταιρείας
- Νέες απαιτήσεις της Πολιτικής Απορρήτου
- Η Πνευματική Ιδιοκτησία και το Εμπορικό Σήμα
- Εμπορική και οικονομική βιωσιμότητα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΗΣ
- Επιχειρηματικό Μοντέλο και Επιχειρηματικό Πλάνο (Canvas)
- Ανάπτυξη Εμπορικότητας και Επικοινωνίας για την ανταγωνιστικότητα
- Προγραμματισμός και Οργανωτικές Μεθοδολογίες
- Διεθνές εμπόριο, διανομή και εφοδιαστική αλυσίδα

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
- Ενημέρωση και γραφή δεδομένων
- Επικοινωνία και συνεργασία
- Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου
- Ασφάλεια
- Ηλεκτρονική Παγκοσμοιοποίηση
- Επίλυση Τεχνολογικών προβλημάτων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
-Ομαδική Διαχείριση
-Ηγεσία
-Διαχείριση ΑΔ
-Λήψη Απόφασης

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

Select your course:

   ART-STARTUP TOOLKIT
   STRATEGY FOR ART-STARTUPS & ART-PRENEURS & ART-FIRMS
   DIGITAL SKILLS
   MANAGEMENT FOR SUCCESS
   BRANDING ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩNΙΑ
   ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
   ICT ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ
   ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
   ART-STARTUP TOOLKIT
Course (AST_COU_1_GR) -

Basic

Course (AST_COU_2_GR) -

Medium

Course (AST_COU_3_GR) -

Advanced

Training Fiche (AST_TF_1_1_GR) -

Basic
• Μια επιχειρηματική οντότητα είναι ένας οργανισμός που χρησιμοποιεί οικονομικούς πόρους ή εισροές για την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτες έναντι χρημάτων ή άλλων αγαθών και υπηρεσιών. Οι επιχειρηματικές οργανώσεις έρχονται σε διαφορετικούς τύπους και διαφορετικές μορφές ιδιοκτησίας. • Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι επιχειρήσεων: 1. Υπηρεσία Επιχειρήσεων. Ένας τύπος επιχείρησης παροχής υπηρεσιών παρέχει άυλα προϊόντα (προϊόντα χωρίς φυσική μορφή). Οι εταιρίες τύπου υπηρεσίας προσφέρουν επαγγελματικές δεξιότητες, τεχνογνωσία, συμβουλές και άλλα παρόμοια προϊόντα. Παραδείγματα επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών είναι: τα σαλόνια, τα συνεργεία επισκευής, τα σχολεία, οι τράπεζες, οι εταιρείες λογιστικής και τα δικηγορικά γραφεία. 2. Εμπορικές συναλλαγές. Αυτός ο τύπος επιχείρησης αγοράζει προϊόντα σε τιμή χονδρικής και πωλεί το ίδιο σε λιανική τιμή. Είναι γνωστές ως επιχειρήσεις "αγοράζουν και πουλάνε". Αποκομίζουν κέρδος με την πώληση των προϊόντων σε τιμές υψηλότερες από το κόστος αγοράς τους. Μια επιχείρηση εμπορίας πωλεί ένα προϊόν χωρίς να αλλάζει τη μορφή του. Παραδείγματα είναι: τα καταστήματα παντοπωλείων, τα καταστήματα ευρείας κατανάλωσης, οι διανομείς και άλλοι μεταπωλητές 3. Βιομηχανία. Σε αντίθεση με μια επιχείρηση εμπορίου, μια επιχείρηση κατασκευής αγοράζει προϊόντα με την πρόθεση να τα χρησιμοποιήσει ως υλικά για την κατασκευή ενός νέου προϊόντος. Έτσι, υπάρχει μετασχηματισμός των αγορασθέντων προϊόντων. Μια επιχείρηση κατασκευής συνδυάζει τις πρώτες ύλες, το εργατικό δυναμικό και το γενικό εργοστάσιο στην παραγωγική της διαδικασία. Τα μεταποιημένα αγαθά θα πωλούνται στη συνέχεια στους πελάτες. • Υβριδική επιχείρηση. Οι υβριδικές επιχειρήσεις είναι εταιρείες που μπορούν να ταξινομηθούν σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις. Ένα εστιατόριο, για παράδειγμα, συνδυάζει συστατικά για να κάνει ένα καλό γεύμα (μεταποίηση), πουλάει ένα κρύο μπουκάλι κρασί (εμπόριο), και παίρνει παραγγελίες πελατών (υπηρεσία). • Παρόλα αυτά, οι εταιρείες αυτές μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με το κύριο επιχειρηματικό τους ενδιαφέρον. Στην περίπτωση αυτή, τα εστιατόρια είναι περισσότερο του τύπου υπηρεσίας.

Training Fiche (AST_TF_1_2_GR) -

Basic
• υτές είναι οι βασικές μορφές ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων: 1. Ατομική ιδιοκτησία . Μια ατομική επιχείρηση είναι μια επιχείρηση που ανήκει μόνο σε ένα άτομο. Είναι εύκολο να δημιουργηθεί και είναι το λιγότερο δαπανηρό μεταξύ όλων των μορφών ιδιοκτησίας. Ο ιδιοκτήτης αντιμετωπίζει απεριόριστη ευθύνη. δηλαδή, οι πιστωτές της επιχείρησης μπορούν να πάνε μετά τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία του ιδιοκτήτη εάν η επιχείρηση δεν μπορεί να τα πληρώσει. Το έντυπο ατομικής ιδιοκτησίας υιοθετείται συνήθως από μικρές επιχειρήσεις. 2. Εταιρική σχέση. Μια εταιρική σχέση είναι μια επιχείρηση που ανήκει σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα που συνεισφέρουν πόρους στην οντότητα. Οι εταίροι διαιρούν τα κέρδη της επιχείρησης μεταξύ τους. Σε γενικές συνεργασίες, όλοι οι εταίροι έχουν απεριόριστη ευθύνη. Στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι πιστωτές δεν μπορούν να πάνε μετά τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία των ετερόρρυθμων εταίρων. 3. Συνεργασία. Μια εταιρεία είναι μια επιχειρηματική οργάνωση που έχει ξεχωριστή νομική προσωπικότητα από τους ιδιοκτήτες της. Η ιδιοκτησία σε χρηματιστηριακή εταιρεία αντιπροσωπεύεται από μετοχές μετοχών. Οι ιδιοκτήτες (μέτοχοι) απολαμβάνουν περιορισμένης ευθύνης αλλά έχουν περιορισμένη συμμετοχή στις δραστηριότητες της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο, μια εκλεγμένη ομάδα από τους μετόχους, ελέγχει τις δραστηριότητες της εταιρείας. Εκτός από αυτές τις βασικές μορφές επιχειρηματικής ιδιοκτησίας, πρόκειται για κάποιες άλλες μορφές οργανισμών που είναι κοινές σήμερα: 4. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης είναι υβριδικές μορφές επιχειρήσεων που έχουν χαρακτηριστικά τόσο εταιρείας όσο και εταιρικής σχέσης. Δεν έχει ενσωματωθεί μια ΕΠΕ. Ως εκ τούτου, δεν θεωρείται εταιρεία. Παρ 'όλα αυτά, οι ιδιοκτήτες απολαμβάνουν περιορισμένης ευθύνης, όπως σε μια εταιρεία. Μια ΕΠΕ μπορεί να επιλέξει να φορολογηθεί ως ατομική επιχείρηση, εταιρική σχέση ή εταιρεία. 5. Συνεταιρισμός. Ο συνεταιρισμός είναι επιχειρηματική οργάνωση που ανήκει σε ομάδα ατόμων και λειτουργεί για αμοιβαίο όφελος. Τα άτομα που συγκροτούν την ομάδα καλούνται μέλη. Οι συνεταιρισμοί μπορούν να ενσωματωθούν ή να μη ενσωματωθούν. Ορισμένα παραδείγματα συνεταιρισμών είναι οι συνεταιρισμοί ύδρευσης και ηλεκτρισμού (κοινής ωφέλειας), οι συνεταιριστικές τράπεζες, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι συνεταιρισμοί στέγασης.

Training Fiche (AST_TF_1_3_GR) -

Basic
• Η ύπαρξη ενός επιχειρηματία συνεπάγεται μεγάλα πλεονεκτήματα όπως αυτά που αναφέρονται παρακάτω και ταυτόχρονα είναι σημαντικό να αναλύσουμε τις προσωπικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει ένα άτομο ή μια ομάδα ανθρώπων για την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου καθώς και τα μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν συγκριτικά με άλλες επαγγελματικές αφιερώσεις μπορούν να εισαχθούν. • Μεταξύ των πλεονεκτημάτων που μπορούμε να επισημάνουμε είναι τα εξής: 1. Απολαύστε την ικανοποίηση του να είστε ένας προϊστάμενος του εαυτού σας, με τη δύναμη να κάνετε πράγματα όπως θέλετε. 2. Δημιουργούνται εργασίες για τους άλλους, υπέρ της βελτίωσης της περιοχής και της περιοχής, γεγονός που δημιουργεί ικανοποίηση σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. 3. Σήμερα, ο αριθμός των επιχειρηματιών κερδίζει συνεχώς κύρος, σεβασμό και κοινωνικό θαυμασμό, ο οποίος ανταμείβει επίσης από κοινωνική άποψη. 4. Ως επιχειρηματίας μπορείτε να συνεργαστείτε σε εκδηλώσεις με την κοινότητα, οι οποίες δημιουργούν προσωπική ικανοποίηση. 5. Δημιουργείται μια προσωπική πρωτοβουλία και προωθείται η προσωπική πρόκληση. 6. Είναι μια εναλλακτική λύση στην απασχόληση, και ταυτόχρονα εργάζεται για τον εαυτό της. 7. Μπορείτε να κάνετε το όνειρό σας, το έργο ή την ιδέα σας πραγματικότητα. 8. Μάθηση και καθημερινή γνώση στη "ζούγκλα της αγοράς". 9. Αυξήστε τον κύκλο των σχέσεων και τις νέες φιλίες στο επιχειρηματικό περιβάλλον. 10. Μακροχρόνια ανταμοιβή μπορεί να επιτευχθεί, συμβάλλοντας στην εξασφάλιση του ίδιου του μέλλοντος, δημιουργώντας ένα ταμείο αποταμιεύσεων συνταξιοδότησης ή πωλώντας την επιχείρηση την κατάλληλη στιγμή που αποκτάται κεφαλαιουχικό κέρδος. • Από την άλλη πλευρά, σε κάθε έργο δημιουργίας εταιρείας υπάρχουν προβλήματα, τα οποία πρέπει να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε και να αναλαμβάνουμε με ευθύνη. Μεταξύ αυτών, αναφέρουμε μερικά από τα πιο σημαντικά για την καλή πρόοδο της επιχείρησης: 1. Συνολική αφοσίωση στην επιχείρηση και τους πελάτες. 2. Το πεδίο των ενεργειών περιορίζεται από τους διαθέσιμους πόρους ή έχει συλληφθεί και, μερικές φορές, αυτό προκαλεί απογοήτευση. 3. Λειτουργεί πολλές ώρες και έντονα. 4. Δεν θα έχετε ποτέ το επίπεδο ασφάλειας ενός μισθωτού εργαζομένου, καθώς και ένα περιορισμένο βαθμό άγχους, όπως ένας εργαζόμενος μπορεί να έχει συγκριτικά. 5. Υποστηρίζεται ιδιαίτερα η αβεβαιότητα σχετικά με την πρόοδο της δημιουργούμενης επιχείρησης και τον παράγωγο οικονομικό-χρηματοοικονομικό κίνδυνο. • ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: • ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Η επιλογή αυτής της νομικής μορφής μπορεί να δικαιολογηθεί για φορολογικούς λόγους και απλότητα στις συνταγματικές και επίσημες υποχρεώσεις. Ο έλεγχος της εταιρείας. Δυνατότητα λήψης δημόσιας ενίσχυσης για την έναρξη της δραστηριότητας. • ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Απεριόριστη ευθύνη. Μοναδικότητα της διαχείρισης. Δυσκολία στην εξεύρεση οικονομικών πόρων. Φορολογικό μειονέκτημα αν φορολογείται πάνω από 25%. • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: • ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: - Περιορισμένη ευθύνη των εταίρων. - Απλά όργανα διαχείρισης. - Συνιστάται για μικρές επιχειρήσεις με λίγες επενδύσεις. • ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: - Συνολική δαπάνη του αρχικού κεφαλαίου. - Πολύπλοκη διαβίβαση των συμμετοχών των εταίρων. - Λίγες δυνατότητες προσέλκυσης ξένου κεφαλαίου. • ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: • ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: • Περιορισμένη ευθύνη για το εισφερόμενο κεφάλαιο. - Δωρεάν είσοδος και έξοδος των συνεργατών. - Ίσα δικαιώματα των εταίρων. - Σκοπός του είναι το κοινό καλό των εταίρων, όχι το οικονομικό όφελος. - Φορολογικά επιδόματα. IS: 20% • ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: - Ορισμένη πολυπλοκότητα στην ανάπτυξή της και υποχρεωτική παροχή αποθεματικών κεφαλαίων. Μεταφορά κοινωνικών βιβλίων. - Περιορισμός της πρόσληψης εργαζομένων (30%) - Υποχρέωση καταβολής των ετήσιων λογαριασμών

Training Fiche (AST_TF_1_4_GR) -

Basic
• Ξεκινώντας τη δική σας επιχείρηση είναι τόσο συναρπαστικό και δύσκολο. Αφού κάνετε την έρευνά σας, γράφοντας ένα επιχειρησιακό σχέδιο ή χάρτη πορείας και αποφασίζετε για μια επιχειρηματική δομή, θα θελήσετε να εξετάσετε τις άλλες νομικές απαιτήσεις, έτσι ώστε η επιχείρησή σας να λειτουργεί με όλες τις απαιτούμενες άδειες και άδειες. • Ακολουθούν δύο σημαντικές νομικές απαιτήσεις για να επανεξετάσετε και να καταλάβετε πριν ξεκινήσετε τη μικρή επιχείρησή σας. 1. Εγγραφή ονόματος επιχείρησης. Για να καταχωρίσετε το όνομα της επιχείρησής σας, θα καταχωρήσετε πιθανώς ένα "Doing Business As" (DBA) ή "Fictitious Business Name" (FBN). Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στο κράτος ή στην τοπική κυβέρνηση να γνωρίζει το όνομα στο οποίο εκτελείτε την επιχείρησή σας. Αυτή η εγγραφή δεν παρέχει προστασία εμπορικών σημάτων, αλλά σας επιτρέπει να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε το όνομα που θέλετε για σκοπούς επωνυμίας χωρίς να χρειάζεται να ενσωματώσετε. 2. Ελέγξτε τις άδειες, τις άδειες και τις εγγραφές που χρειάζεται η επιχείρησή σας. Ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης σας και τον τόπο όπου βρίσκεται, ίσως χρειαστείτε ειδικές επιχειρηματικές άδειες και άδειες από τη χώρα, την πολιτεία, την κομητεία ή την πόλη σας. Οι άδειες, οι άδειες και οι καταχωρίσεις έρχονται σε πολλές παραλλαγές. Παραδείγματα περιλαμβάνουν άδειες τοπικής επιχείρησης, άδειες οικοδομής, άδειες υγείας, άδειες για οικιακές επιχειρήσεις, άδειες πυρκαγιάς, άδειες που σχετίζονται με τη βιομηχανία (όπως η άσκηση νομικής πρακτικής, φιλοξενία, κατασκευή ή επιχείρηση κατασκευής) . • Οι δυνατότητες είναι πολλές, οπότε φροντίστε να κάνετε διεξοδική έρευνα - ίσως με τη βοήθεια του συμβούλου σας - για το τι πρέπει να συμμορφώνεστε με το νόμο στην περιοχή σας. Το πρακτορείο χορήγησης αδειών για τις επιχειρήσεις της πόλης ή του νομού σας είναι επίσης ένα καλό μέρος για να ξεκινήσετε. • Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε όλες τις διαδικασίες ανάλογα με τη χώρα της ΕΕ • https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_es

Training Fiche (AST_TF_1_5_GR) -

Basic
• Παρόλο που είναι δύσκολο να εξισορροπηθούν τα διαφορετικά καθεστώτα, επειδή η κάλυψη διαφέρει πολύ, συνοψίζουμε συνοπτικά την κατάσταση των αυτοαπασχολούμενων στην Ευρώπη. Ισπανία: Η συνήθης αμοιβή για ελεύθερους επαγγελματίες το 2019 είναι € 283,3 / μήνα που καλύπτει την προσωρινή αναπηρία σε περίπτωση κοινής ασθένειας, ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας, διακοπής της δραστηριότητας και κατάρτισης. • Η κάλυψη των ενδεχόμενων επαγγελματικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών (Ε.Π.) παύει να είναι εθελοντική το 2019 και συμπεριλαμβάνεται στην αυτοαπασχο- λούμενη συνεισφορά 0,7%, η οποία θα ανήκει στο 30% του συνολικού ισχύοντος επιτοκίου. Αυτά τα απρόβλεπτα προστίθενται στα κοινά που ήταν ήδη υποχρεωτικά για τους αυτοαπασχολούμενους και που τώρα προσφέρουν το ποσοστό 28,30%. Το 2019, το τέλος για τους ελεύθερους επαγγελματίες που πληρούν τις προϋποθέσεις για το κατ 'αποκοπή ποσοστό (μια μικρή ομάδα) πηγαίνει από € 50 έως € 60 για νέες εγγραφές ως ελεύθεροι επαγγελματίες από την πρώτη Ιανουαρίου. • Η ελάχιστη βάση εισφορών των αυτοαπασχολούμενων εταιρειών από το 2019 παρουσιάζει επίσης άνοδο, από την 1η Ιανουαρίου, ο μη μισθωτός που παραθέτει για την ελάχιστη βάση, λαμβάνει μηνιαία αμοιβή € 364,22 / μήνα. • Ηνωμένο Βασίλειο: Ο ελάχιστος συντελεστής στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι 14 ευρώ μηνιαίως, εάν το μηνιαίο εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 600 ευρώ, δεδομένου ότι το βρετανικό σύστημα καθορίζει το κόστος της αυτόνομης ποσόστωσης με βάση το εισόδημα που εισπράχθηκε. Ωστόσο, πρέπει να διευκρινίσουμε τις πληροφορίες, διότι στο Ηνωμένο Βασίλειο το σύστημα είναι προοδευτικό, η ποσόστωση αυξάνεται και στη χώρα μας και με τα κέρδη αυτά δεν θα υποχρεωθούν να εγγραφούν στην RETA εκτός αν είναι συνηθισμένη στη δραστηριότητα, κάτω από το SMI. • Εάν ο ίδιος ο εργαζόμενος θεωρεί ότι το εισόδημά του θα υπερβαίνει τα € 6000, μπορεί να πληρώσει το πολύ € 58 μηνιαίως. • Ωστόσο, οι καλύψεις περιλαμβάνουν μόνο τη βασική κρατική σύνταξη, το επίδομα θανάτου και την άδεια μητρότητας. • Ολλανδία: Πληρώνονται μόνο 50 € ετησίως για να είναι αυτόνομοι. Με τη διευκρίνιση του αριθμού δεν υπάρχει τέλος κοινωνικής ασφάλισης, έτσι ώστε κάθε ανεξάρτητος εργαζόμενος να πληρώνει μηνιαία ιατρική ασφάλιση (περίπου € 100 / μήνα), εκτός από το εάν επιθυμεί συνταξιοδοτική και θανάτου και ασφάλιση αναπηρίας. Δεν υπάρχει επίσης δικαίωμα για ΑΜ. • Ιρλανδία: Δεν υπάρχει μηνιαίο ή ετήσιο τέλος εγγραφής. Το ποσό που θα καταβληθεί θα είναι το 4% του εισοδήματος για φορολογικούς σκοπούς, δηλαδή τα ακαθάριστα έσοδα μείον τα έξοδα ή τα € 500 (όποια είναι μεγαλύτερη). Διαθέτουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, συνταξιοδοτική εισφορά, σύνταξη μητρότητας, επίδομα υιοθεσίας και σύνταξη χήρας, χωρίς ωστόσο να χορηγούνται παροχές ανεργίας. • Γερμανία: Η ποσόστωση για αυτοαπασχολούμενους είναι € 140 στην περίπτωση που εισάγονται μηνιαίως πάνω από € 1700. Αν δεν ξεπεραστεί, δεν καταβάλλεται. • Οι διαφορές στις παροχές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, και αυτό είναι το ίδιο όπως και στην Ολλανδία, οι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να πληρώνουν ιδιωτική ιατρική ασφάλιση (150-250 ευρώ το μήνα). Δεν περιλαμβάνονται στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης τους, επομένως, φέρουν τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα, το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα είναι ιδιωτικό και, εάν επιθυμούν να συνάψουν πρόσθετη ασφάλιση, πρέπει επίσης να αναλάβουν την ευθύνη. • Πορτογαλία: Στην Πορτογαλία δεν υπάρχει χρέωση, αλλά καταβάλλεται ανάλογα με το εισόδημα, συγκεκριμένα 24,5% ανά έτος. Υπάρχει ένα εκτεταμένο σύστημα που μπορεί να φτάσει το 32%. • Δανία: Οι αυτοαπασχολούμενοι πληρώνουν μεταξύ 25% και 50% των φόρων στο τέλος του έτους στο τέλος του έτους, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και παροχών όπως η ανεργία, η μητρότητα ή η ασθένεια. • Ιταλία: Δεν υπάρχει τέλος, το Δημόσιο καταβάλλεται με βάση τα κέρδη, όχι το εισόδημα, περίπου 20-30%. Ο αυτοαπασχολούμενος πρέπει να εγγραφεί στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας, το οποίο καλύπτει τη συνταξιοδότηση, την ασθένεια, την αναπηρία, τα επιδόματα ανεργίας και την υγειονομική περίθαλψη. • Γαλλία: Στη γαλλική χώρα δεν πληρώνεται το πρώτο έτος. Από τότε, υπάρχει ένας φορολογικός συντελεστής που εξαρτάται από το εισόδημα και το επάγγελμα, που κυμαίνεται μεταξύ 12 και 21,3%. Όσον αφορά την κάλυψη και τα οφέλη, περιλαμβάνονται η υγειονομική περίθαλψη, η προσωρινή αναπηρία, οι συντάξεις χήρας και αναπηρίας και η συνταξιοδότηση. Όσον αφορά την υγεία, η αυτόνομη διαχειρίζεται τα έξοδα, αν και θα λάβει στη συνέχεια επιστροφή από το κράτος μεταξύ 65% και 100%.

Training Fiche (AST_TF_2_1_GR) -

Medium
• Ο Ισολογισμός είναι μια λογιστική κατάσταση που αντικατοπτρίζει την κατάσταση της εταιρείας σε δεδομένη στιγμή, είναι αυτό που ονομάζουμε "Ισολογισμός". • Η κατάσταση αυτή συνοψίζεται σε τέσσερις μεγάλες ομάδες: 1- Περιουσιακά στοιχεία: τι έχει η εταιρεία στην "περιουσία". Π.χ .: Εγκαταστάσεις, μηχανήματα, άδειες, χρήματα κ.λπ. 2- Δικαιώματα: τι οφείλουν στην εταιρεία. Ex: Λογαριασμοί πελατών εν αναμονή συλλογής. 3- Υποχρεώσεις: τα χρέη της εταιρείας. Π.χ .: δάνεια ... 4 - Αξία: Το κεφάλαιο (τα κεφάλαια που επενδύουν στην εταιρεία από τους εταίρους), τα αποθεματικά, τα οφέλη που δεν έχουν ακόμη «διανεμηθεί» ... μείον τις ζημίες (αν υπάρχουν), είναι αυτό που ονομάζουμε Net Equity. • Ο Ισολογισμός απεικονίζει την κατάσταση αυτών των 4 ομάδων σε μια ημερομηνία καθορίζεται και παραγγέλλεται σε δύο "μέρη": (1) Το ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ αντικατοπτρίζει τι διαθέτει η εταιρεία (περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα). (2) Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Καθαρή Θέση) απεικονίζει τι πρέπει να κάνει η εταιρεία (υποχρεώσεις). • Το καθαρό μετοχικό κεφάλαιο αντανακλά τον "πλούτο" (κεφαλαιοποίηση) της εταιρείας μέσω του τις πρωτεύουσες και τα αποτελέσματά της ή, ό, τι συμβαίνει, τη διαφορά μεταξύ του τι Έχει (το περιουσιακό στοιχείο) και τι οφείλει (η ευθύνη). • Με λίγα λόγια, ο Ισολογισμός: 1- Απεικόνιση της κατάστασης της εταιρείας σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα στο περιουσιακό στοιχείο. Χρέη των Υποχρεώσεων. Κεφάλαιο, αποθεματικά και αποτελέσματα στην Καθαρή Θέση. 2- Είναι πάντοτε εκφρασμένο σε νομισματικές μονάδες. 3 - Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων θα είναι πάντοτε ίσο με τις Υποχρεώσεις και την Καθαρή Θέση. • Τα Περιουσιακά στοιχεία συνήθως υποδιαιρούνται σε: 1. ΜΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, γνωστά και ως: ΑΚΙΝΗΤΑ ή ΑΚΙΝΗΤΑ. Περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα που θα παραμείνουν στην εταιρεία μακροπρόθεσμα (περισσότερο από 1 έτος). 2. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ γνωστά από την CIRCULANTE: • Τα αγαθά και τα δικαιώματα (τα οποία θα γίνουν βραχυπρόθεσμα χρήματα) και τα χρήματα. Για λόγους καλύτερης ανάλυσης, το νόμισμα ταξινομείται ανάλογα με τον βαθμό διαθεσιμότητάς του (ευκολία μετατροπής του σε μετρητά) σε τρεις ομάδες: • Αποθέματα • Πραγματοποιήσιμο: τα δικαιώματα (εκκρεμείς πληρωμές), η μεγαλύτερη ή μικρότερη διαθεσιμότητά τους εξαρτάται από την ημερομηνία λήξης και την αμοιβή. • Διαθέσιμα: τα χρήματα (και τα «ρευστά» περιουσιακά στοιχεία) είναι τα μόνα πραγματικά διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία. • Το δεύτερο μέρος του υπολοίπου υποδιαιρείται σε: 1 / ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ, που ονομάζεται επίσης ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ή ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ. Περιλαμβάνει κυρίως: κεφάλαιο, αποθεματικά και αποτελέσματα. 2 / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, που επίσης αναφέρονται ως ΞΕΝΕΣ ΠΟΡΟΙ Ή ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. Με τη σειρά του και με βάση την εκπνοή του (εκτελεστότητα) διατάσσεται ως εξής: • Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις. Είναι χρέη για περισσότερο από ένα χρόνο. • Τρέχουσες ή Απαιτούμενες Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις. Πρόκειται για χρέη μικρότερη του ενός έτους. • Τα ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ είναι αυτό που μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε την πληρωμή του Χρέους (Απαιτείται). • Είναι σημαντικό να συγκρίνετε το κεφάλαιο κίνησης με το Απαιτούμενο βραχυπρόθεσμα και πάντα να προσπαθείτε να διατηρήσετε ένα λογικό περιθώριο (περισσότερο κυκλοφορούν από ό, τι απαιτείται βραχυπρόθεσμα). • Το ταμείο MANIOBRA είναι αυτό που μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε τις "εγγυήσεις" για την πληρωμή του χρέους. Ο ευκολότερος τρόπος υπολογισμού είναι: • Τρέχουσα - Απαιτούμενη βραχυπρόθεσμη. • Το Ταμείο Ελιγμών: ● Πρέπει να είναι πάντοτε θετικό (περισσότερο κυκλοφορούν από ό, τι απαιτείται βραχυπρόθεσμα). ● Πρέπει να είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του κεφαλαίου κίνησης. ● Πρέπει να είναι ισορροπημένη σε σχέση με την Απαιτούμενη. • Το "περιθώριο" μεταξύ Circulante και Exigible CP είναι το F.M. • Όνομα τμήματος: Συστάσεις • Περιγραφή: • Βασικές αρχές που συνιστούν: - Οι εξωτερικοί πόροι δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 70% της συνολικής απαιτούμενης χρηματοδότησης. - Το υπόλοιπο ποσοστό πρέπει να παρέχεται με τους ίδιους πόρους. - Οι επιδοτήσεις δεν πρέπει να εμπιστευθούν ως το κύριο μέσο χρηματοδότησης ενός νέου σχεδίου. - Πρέπει να επιφυλαχθεί ένα απρόβλεπτο ποσό

Training Fiche (AST_TF_2_2_GR) -

Medium
- Παρουσιάζεται ως κατάλογος των αναμενόμενων εξόδων και εσόδων για μια δεδομένη χρονική περίοδο. - Πρέπει να αναπτυχθεί εξαντλητικός κατάλογος των ΣΤΑΘΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ της επιχείρησης, ανεξάρτητα από τον όγκο δραστηριότητας (ενοίκιο, σταθερό μέρος των προμηθειών, αμοιβές κοινωνικής ασφάλισης, μισθοί ...) - Στη συνέχεια, προσδιορίζονται τα ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΕΞΟΔΑ, που συνδέονται στενά με τη δραστηριότητα (Παράδειγμα: υλικά κατασκευής του προϊόντος, όπου η ποσότητα θα είναι μεγαλύτερη, τόσο μεγαλύτερη είναι η παραγωγή, στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών το κόστος της ώρας του προσωπικού). - Είναι προτιμότερο μια νεαρή εταιρεία να χρεώνεται όσο το δυνατόν λιγότερο με σταθερά έξοδα και να επιλέγει μια δομή μεταβλητού κόστους ανάλογα με τον όγκο της επιχείρησης. - Κανένα από τα στοιχεία των προβλέψιμων λειτουργικών εξόδων δεν πρέπει να λησμονούνται - Πρέπει να συμπεριληφθούν οι προβλέψεις για απόσβεση παγίων περιουσιακών στοιχείων (με την προϋπόθεση ότι αποσβένονται). - Οι οικονομικές επιβαρύνσεις που προέρχονται από εξωτερική χρηματοδότηση πρέπει να υπολογίζονται (σε περίπτωση που πρέπει να χρησιμοποιηθούν)

Training Fiche (AST_TF_2_3_GR) -

Medium
• Είναι πολύ χρήσιμο ως ενίσχυση για τον προσδιορισμό εισροών και εκροών ταμειακών ροών και για το σχεδιασμό ρευστότητας (σε μερικές περιπτώσεις, οι ελλείψεις ρευστότητας, λόγω ανεπαρκών προβλέψεων, καθορίζουν τη βραχυπρόθεσμη αποτυχία ορισμένων επιχειρηματικών σχεδίων). • Είναι απαραίτητο να επηρεάσουμε τη διαφορά μεταξύ εισοδήματος και είσπραξης και μεταξύ δαπανών και πληρωμών. • Το εισόδημα δημιουργείται όταν πραγματοποιείται η πώληση και η είσπραξη όταν λαμβάνεται η ρευστότητα που προκύπτει από την πώληση αυτή. • Η δαπάνη πραγματοποιείται όταν δημιουργείται η υποχρέωση (με προμηθευτή ...). Η πληρωμή δημιουργείται όταν εξαργυρώσετε. • Οι περίοδοι είσπραξης πρέπει να προσαρμόζονται με πληρωμές προς τους προμηθευτές για να αποφεύγονται οι αναντιστοιχίες του δημόσιου τομέα. • Η γνώση αυτών των στοιχείων θα επιτρέψει να γνωρίζουμε τις ανάγκες του ταμείου και τη στιγμή κατά την οποία μπορεί να εκδηλωθούν, ώστε να είναι σε θέση να προβλέψει εκ των προτέρων την αναζήτηση ταμειακής χρηματοδότησης όταν η ρευστότητα είναι περιορισμένη ή, αντίθετα, όταν η ρευστότητα είναι υψηλή, μελέτη της τοποθέτησης των παραγόμενων κεφαλαίων

Training Fiche (AST_TF_2_4_GR) -

Medium
• Οι πηγές χρηματοδότησης είναι η ρευστότητα ή τα μέσα πληρωμής της εταιρείας για την κάλυψη των νομισματικών αναγκών της. • Οι πηγές χρηματοδότησης αφορούν την απόκτηση κεφαλαίου, σταθερού και κυκλοφορούντος. Ανάλογα με το αν οι πηγές χρηματοδότησης ανήκουν στην εταιρεία ή ανήκουν σε τρίτους εκτός της εταιρείας (και επομένως απαιτούνται), υπάρχουν δύο τύποι: • ΙΔΙΟΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: περιλαμβάνουν το μετοχικό κεφάλαιο, το ταμείο αποπληρωμής, τα αποθεματικά και την αυτοχρηματοδότηση. • ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ AJENA: εκείνες που έχει η εταιρεία για ορισμένο χρονικό διάστημα, μετά την οποία έχει την υποχρέωση να καταβάλει τόκους και να επιστρέψει το ποσό που έλαβε. Σε ευρείες κτυπήματα διακρίνονται οι εξής τρόποι: • Μακροπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη πίστωση, δηλαδή, με διάρκεια άνω του ενός έτους. Βραχυπρόθεσμη πίστωση, η διάρκεια της οποίας είναι μικρότερη από ένα έτος και προορίζεται να χρηματοδοτήσει τη λειτουργία της εταιρείας. • Οι εταιρείες είναι σαν τα ζωντανά όντα σε συνεχή κίνηση. Η χρηματοδότηση είναι το φαγητό σας και ως εκ τούτου πρέπει να είναι ισορροπημένη: • Όταν χρηματοδοτούμε την επένδυση μιας μηχανής με ωφέλιμη ζωή 8 ή 10 ετών, μην το κάνετε με ένα βραχυπρόθεσμο δάνειο, γιατί θα ασφυκτιούσαμε οικονομικά την εταιρεία, αναγκάζοντάς την να επιταχύνει γρήγορα την επένδυση. Το ιδανικό: • Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ • (Παράδειγμα: Θα ήταν λάθος η χρηματοδότηση εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών για περισσότερα από δύο χρόνια, επειδή η ταχύτητα με την οποία καθίστανται ξεπερασμένες είναι πραγματικά εκπληκτική) • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ • Πρόκειται για σύμβαση δανείου που συνίσταται σε προσωπική εγγύηση, για την αξιολόγηση αυτής της εγγύησης, την οποία θεωρεί η πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη και με την οποία μπορεί να επιστραφεί το δάνειο. • Παρουσιάζει μια πολύ αδύναμη εγγύηση, ώστε το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να εγκρίνει την παραχώρηση του με βάση το ποσό και τον όρο. • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: - Χρηματοδότηση της απόκτησης εξοπλισμού χαμηλής αξίας. - Χρηματοδότηση της απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών για κατανάλωση. • ΔΑΝΕΙΟ: • Η θεμελιώδης διαφορά με τα προσωπικά δάνεια έγκειται στη σημασία των επιχειρήσεων. Τα δάνεια, που έχουν εγγύηση που προσδίδει μεγαλύτερη ασφάλεια στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, επιτρέπουν τη διεξαγωγή των πράξεων όχι μόνο για μεγαλύτερο ποσό, αλλά και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - Χρηματοδότηση της απόκτησης κατοικιών, γης, χώρων, αποθηκών ... - Χρηματοδότηση επιχειρηματικών επενδύσεων. - Αναχρηματοδότηση προηγούμενων ενεργειών, χρηματοδοτούμενων με προσωπικά δάνεια, επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερη οικονομική ισορροπία • ΕΝΟΙΚΙΑΓΟΡΑ • Επίσης ονομάζεται Χρηματοδοτική Μίσθωση. Πρόκειται για πράξη που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση της χρήσεως κινητής ή ακίνητης περιουσίας με αντάλλαγμα την καταβολή τέλους και η οποία, αναγκαστικά, περιλαμβάνει δικαίωμα αγοράς στο τέλος της υπέρ του χρήστη. Τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να επηρεάζονται από μια επιχειρηματική δραστηριότητα. • Χρησιμοποιείται ευρέως στις ΜΜΕ, όπου δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε αρχική εισροή. Έχει το πλεονέκτημα, στο τέλος της σύμβασης, να είναι σε θέση να αποκτήσει την κυριότητα του ακινήτου. • ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ • Μίσθωση ενός περιουσιακού στοιχείου με αντάλλαγμα περιοδικού τέλους. Διαφέρει από τη μίσθωση σε: • Δεν υπάρχει επιλογή αγοράς στο τέλος της σύμβασης. • Πρόκειται για βραχύτερες συμβάσεις. • Το ποσό της αμοιβής καθορίζεται συνήθως από το βαθμό ή την ένταση χρήσης του αγαθού. • Η σύμβαση μπορεί να λήξει μονομερώς πριν από τη λήξη της καθορισμένης προθεσμίας. • Η διατήρηση του αγαθού αντιστοιχεί στον εκμισθωτή. • Χρησιμοποιείται κυρίως για μεταφορικά μέσα και κινητά μηχανήματα μεγάλων έργων (γερανοί, εκσκαφείς κλπ.) Και για εξοπλισμό πληροφορικής. • Δεν εμφανίζεται στον ισολογισμό σας ως χρέος • ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ • Πρόκειται για μια πηγή βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης, η οποία χρησιμοποιείται από εταιρείες για να καλύψει τις αναντιστοιχίες των ταμειακών διαθεσίμων, οι οποίες ενδέχεται να συμπίπτουν περιστασιακά. • Εξαιρετικά χρησιμοποιείται για την προσωρινή χρηματοδότηση επενδύσεων στις οποίες έχει επιλυθεί επιδότηση, ονομάζεται "χρηματοδότηση γεφύρωσης". • Σε αντίθεση με το δάνειο, το οποίο συνεπάγεται στιγμιαία διαθεσιμότητα κεφαλαίου, η πολιτική συνεπάγεται την ύπαρξη ενός ορίου που χρησιμοποιείται ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας. • ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ • Αποτελείται από την προκαταβολή, από τη χρηματοπιστωτική οντότητα, του ποσού πίστωσης στους πελάτες της εταιρείας, που συνοδεύεται από χρεωστικούς τίτλους ή γραμμάτια. • Σκοπός αυτής της χρηματοδότησης είναι η παροχή μεγαλύτερης ρευστότητας στην εταιρεία, έναντι αντιπαροχής της χρηματοοικονομικής οντότητας που λαμβάνει τόκους και προμήθειες, η οποία αφαιρεί άμεσα την αναμενόμενη αξία. Μπορεί να γίνει σποραδικά ή με τον τύπο της γραμμής έκπτωσης. • ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ • Αυτή η ονομασία περιλαμβάνει εκείνες τις εγγυήσεις που εμπίπτουν σε πράξεις με διάρκεια αποπληρωμής άνω των 10 ετών. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι η περιουσία στην οποία πέφτει το δάνειο. Αυτό σημαίνει ότι εάν σταματήσετε να πληρώνετε, ο δανειστής θα έχει την εξουσία να καταλάβει το ακίνητο ως τρόπο πληρωμής. • Ωστόσο, το εμπάργκο δεν καλύπτει πάντα ολόκληρο το δάνειο. Είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε αυτό. η κατάσχεση του ακινήτου κλείνει μόνο τη θέση του οφειλέτη εάν η αξία του ακινήτου υπερβαίνει το δάνειο. Διαφορετικά, ο δανειολήπτης και οι εγγυητές του θα ανταποκριθούν στο χρέος, όπως υποδεικνύεται από την ισχύουσα νομοθεσία: "Με όλα τα περιουσιακά του στοιχεία παρόντα και μελλοντικά". • ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ • Αυτό το είδος εγγύησης περιλαμβάνει δάνεια που δεν εμπίπτουν άμεσα σε ακίνητα. Ως εκ τούτου, μιλάμε για καταναλωτικά δάνεια ή για προσωπικά δάνεια, τα οποία χορηγούνται με βάση το πιστωτικό μας ιστορικό, την αποδεδειγμένη φερεγγυότητα κ.λπ. Ενώ είναι αλήθεια ότι σε αυτό το είδος εγγυήσεων δεν υπάρχει στοιχείο που να συνδέεται με το δάνειο, η τράπεζα μπορεί να εκτελέσει την προσωπική εγγύηση μέσω της κατάσχεσης ορισμένων ακινήτων της περιουσίας μας (τόσο παρόν όσο και μέλλον). • ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ • Αντιμετωπίζουμε μια μέθοδο εγγύησης μέσω της οποίας το δάνειο χορηγείται μετά την κατάθεση στην τράπεζα ποσού ίσου με το δάνειο συν τους εφαρμοζόμενους τόκους. Ενώ το δάνειο παραμένει σε ισχύ, τα κατατεθειμένα υπόλοιπα θα δεσμευτούν, δηλαδή δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. • Κατά τη διάρκεια του υπολοίπου των υπολοίπων, αυτά θα αμείβονται. • AVALISTAS • Με την ευκαιρία αυτή η εγγύηση δεν είναι οικονομική ή ακίνητη. Αυτό συνεπάγεται τη συμμετοχή τρίτων που θα ανταποκριθούν κατά τον ίδιο τρόπο με τον κάτοχο έναντι του χρέους και γενικά με αλληλεγγύη.

Training Fiche (AST_TF_2_5_GR) -

Medium
• Εάν θέλετε να πουλήσετε, θα πρέπει να δημιουργήσετε τη δική σας φόρμουλα. Φαίνεται ότι ο στόχος όλων των εταιρειών είναι να πουλήσουν περισσότερα, ωστόσο, οι περισσότερες εταιρείες δεν ξοδεύουν χρόνο για να καθορίσουν τη στρατηγική πωλήσεων. Υπάρχει μια ερώτηση που όλοι πρέπει να απαντήσουμε, θέλετε να πουλήσετε περισσότερα ή καλύτερα; Παρατήρηση: • Αναλύστε τις αλλαγές στην αγορά • Προσαρμογή στις νέες τάσεις • Κατανόηση νέων πελατών Δημιουργία: • Αναζήτηση διαφορετικότητας • Προσαρμόστε την εφευρετικότητα και τη δημιουργικότητα μας • Καθορίστε τον τύπο ς πώλησης • Συνδυάστε παραδοσιακά εργαλεία μάρκετινγκ και μη συμβατικά εργαλεία Πώληση: • Προσέξτε τον πελάτη διαφορετικά • 1,2,3 Σχέδιο δράσης για πώληση Ακούγοντας την αγορά και τους πελάτες, παρατηρώντας και μη ζητώντας, και παρόλο που ο πειρασμός είναι να πουλήσετε τα πάντα, είναι καλό να επικεντρωθεί η δύναμη πωλήσεων σε αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο. 3.1.2. Όνομα τμήματος: Κοίτα 3.1.2.1. Περιεχόμενα: Οι εταιρείες ανησυχούν επειδή οι πωλήσεις τους έχουν πέσει, οι επιχειρηματίες φοβούνται να ξεκινήσουν και να μην πουλήσουν, αλλά λίγοι άνθρωποι έχουν ‘ψυχρό αίμα’ για να σταματήσουν και να παρατηρήσουν. Η παρατήρηση είναι το πρώτο βήμα για την πώληση. Πριν ρίξετε τον εαυτό σας τρελό για να δοκιμάσετε διαφορετικές φόρμουλες για να πουλήσετε περισσότερα, αφιερώστε λίγο χρόνο για να παρατηρήσετε: • Αναλύστε τις αλλαγές στην αγορά. • Αξιολόγηση των νέων τάσεων. • Κατανόηση νέων πελατών. Για να πουλήσετε περισσότερα, θα πρέπει να κάνετε άλλα πράγματα: • Εξετάστε τις νέες τάσεις που επιτυγχάνουν και πώς επηρεάζουν την επιχείρηση σας ή πώς θα μπορούσατε να τις προσαρμόσετε ή ποιες ιδέες μπορείτε να σκεφτείτε όταν τις βλέπετε. • Μελετήστε τις εταιρείες που κάνουν καλά και σκεφτείτε τι κάνουν διαφορετικά. Αναλύστε τρεις τύπους εταιρειών: • Οι επιχειρήσεις στον τομέα σας που είναι άμεσοι ανταγωνιστές, έρχονται, αυτοί που μπορούν να σας βγάλουν από έναν πελάτη. • Εταιρείες στον τομέα σας που είναι βασικές. • Οι εταιρείες που σας αρέσουν, ακόμη και αν δεν ανήκουν στον τομέα σας. • Εντοπίστε τις αλλαγές που σας επηρεάζουν οι πελάτες σας και σκεφτείτε τους με τον πλέον τμηματικό τρόπο, προσπαθώντας να αναλύσετε τις διαφορετικές ομάδες στις οποίες εργάζεστε. Ζούμε σε περιόδους αλλαγής, αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι η ταχύτητα της αλλαγής είναι τεράστια. Εάν παραμείνετε ακίνητοι, θα εξαφανισθείτε αργά ή γρήγορα, επομένως προσέξτε και στη συνέχεια λάβετε αποφάσεις. Και έρχεται το κομμάτι που κοστίζει περισσότερο τους πελάτες μου, για να δει πώς να προσαρμόσει την εταιρεία ή το επιχειρηματικό τους έργο στις αλλαγές που εντοπίστηκαν. 3.1.3. Όνομα ενότητας: Δημιουργία 3.1.3.1. Περιεχόμενα: Πριν βγούμε έξω για να πουλήσουμε πρέπει να δημιουργήσουμε τη φόρμουλα για να πουλήσουμε και αυτό απαιτεί τη μέθοδο και το χρόνο. Αυτός ο τύπος πώλησης, λειτουργεί ανεξάρτητα από τον κλάδο και την εταιρεία, αλλά θα πρέπει να το προσαρμόσουμε για κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της εταιρείας, την εμπειρία της στην αγορά, το φάσμα των προϊόντων, το προσωπικό της και τους πόρους της . Η πρότασή μας μπορεί να βασιστεί: • Τιμή (χαμηλή-μέση-υψηλή) • ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-διάκριση • Υπηρεσία • Ειδική προσέγγιση • Συνδυασμός των παραπάνω Και θα πρέπει να εργαστούμε το 4P του μάρκετινγκ (Προϊόν, Τιμή, Θέση και Προώθηση) και 4C (Πελάτης, Κόστος, Άνεση και Επικοινωνία). "Όσο καλύτερα γνωρίζουμε τους πελάτες μας και τους λόγους για τους οποίους αγοράζουμε, τόσο πιο εύκολο θα είναι να καθορίσουμε τη διαδικασία πωλήσεων" Όλα αυτά πρέπει να μπορούμε να ορίσουμε σε μια φράση που δεσμεύει τον πελάτη μας και συνοψίζει την επιχειρησιακή μας φιλοσοφία. "Δημιουργήστε τη φράση του γάντζου σας" Αλλά επιπλέον, για να πουλήσετε, πρέπει να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη και γι 'αυτό, το πιο απλό είναι να αρχίσουμε με τον καθορισμό του τι είναι καλό και να σκεφτούμε πώς θα το μεταδώσουμε. "Πρέπει να ξέρετε πώς θα εισαγάγετε τον εαυτό σας" Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι δεν είμαστε μόνοι, έτσι ώστε να πουλήσετε πρέπει να δημιουργήσετε και να διατηρήσετε ένα δίκτυο υποστήριξης. Και αυτό είναι όπου οι πελάτες μου αντιστέκονται περισσότερο, επειδή έχουμε εκπαιδευτεί ώστε να μην χρειαστεί να ζητήσουμε ευχές. Αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει να αλλάξουμε, δεν ζητάμε ευνοϊκές, συνεργαζόμαστε και δημιουργούμε ένα δίκτυο υποστήριξης με το οποίο όλοι κερδίζουμε. "Δημιουργήστε το δίκτυό σας!" Ποιος ξέρει με ποιον θα μπορούσε να συνεργαστείς; Τι μπορείτε να κάνετε για το δίκτυο σας; Τι θα μπορούσε να κάνει το δίκτυό σας για εσάς; Και πρέπει επίσης να κάνουμε την εργασία μας και να εργαστούμε σκληρά αναλύοντας τα προβλήματα των πελατών και αναζητώντας λύσεις. "Η πώληση ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών σας" Πρέπει να σκεφτούμε από την άποψη του πελάτη, είναι το θεμελιώδες μυστικό να δημιουργήσουμε τη φόρμουλα που θα πουλήσει. Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του πελάτη σας. 3.1.4. Όνομα τμήματος: Πώληση 3.1.4.1. Περιεχόμενα: Ο τύπος που πωλείται δεν λειτουργεί μόνος σας, πρέπει να το ξεκινήσετε και γι 'αυτό πρέπει να βγείτε και να πουλήσετε. Γνωρίζω ότι οι πελάτες δεν μπορούν να βγουν με την δικαιολογία για τη βελτίωση του προϊόντος ή της φόρμουλας που θα πουλήσει. Πρέπει να φύγετε και δεν υπάρχει άλλη! Βασικά στοιχεία πώλησης: • Σχεδιασμός • Συντονισμός • Οργάνωση • Εντοπισμός Πρέπει να ορίσω πού είναι οι πελάτες μου και πώς θα τις φτάσω. Προγραμματίστε την εμπορική δράση και ξεκινήστε ... Όλοι οι πελάτες δεν θέλουν το ίδιο ή πάντα μπορείτε να τους προσφέρετε το ίδιο, οπότε πρέπει να γνωρίζω ποιες προσαρμογές είμαι πρόθυμη να κάνω στο προϊόν ή / και την υπηρεσία μου προτού προχωρήσω στην πώληση. Και εδώ αρχίζει το θεμελιώδες στοιχείο της πώλησης: μάθετε. Μάθετε από τα προϊόντα, τους πελάτες, τους ανταγωνιστές μας, τους προμηθευτές μας, την αγορά ... και μοιραζόμαστε αυτές τις γνώσεις με την υπόλοιπη εταιρία και εφαρμόζουμε αλλαγές. Η γνώση αυτή καθ’ αυτή δεν λειτουργεί: η γνώση πρέπει να οδηγήσει σε τροποποιήσεις και αλλαγές στη διαδικασία πώλησης. Αν θέλετε νέους πελάτες, θα πρέπει να πουλήσετε σε άλλες τοποθεσίες εκτός από αυτές που πρόκειται να κάνετε τώρα. Αλλά το βασικό κόλπο είναι να αναζητήσετε τη συνενοχή των πελατών σας, έτσι ώστε να μιλάνε για σας και να σας συνταγογραφήσουν Πώς θα μπορούσατε να μετατρέψετε τους πελάτες σας στους πωλητές σας; Μην ξεχάσετε να αναλύσετε τους κρίσιμους παράγοντες, τα στοιχεία στα οποία δεν μπορείτε να αποτύχετε. Πρέπει να τους ελέγχετε πολύ καλά. Υπάρχουν δύο στοιχεία που δεν ήταν τόσο σημαντικά κατά τη στιγμή της πώλησης και τα οποία είναι τώρα θεμελιώδη: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και ΕΠΙΘΥΜΙΑ Πρέπει πάντα να ακούτε την αγορά και τους πελάτες να ανιχνεύσουν ευκαιρίες, να προσαρμόσουν το προϊόν σας, να δημιουργήσουν την ομιλία σας, να αναζητήσουν συμμάχους, να βρουν νέες αγορές... Είναι σαφές ότι η πώληση δεν γεννιέται από τα οφέλη της αλλά από τις ανάγκες του πελάτη, οπότε η ακρόαση των πελατών μας πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα αν θέλουμε να πουλήσουμε. Ακούγοντας τον πελάτη δεν σημαίνει να τον ρωτάς, γιατί όπως γνωρίζεις όσους γνωρίζουμε, πάντα λένε ότι οι πελάτες βρίσκονται στο επίκεντρο, σίγουρα ασυναίσθητα τρόπο, αλλά το κάνουμε. Έτσι δεν χρειάζεται να ρωτάτε και αν ακούτε, μια ενεργή και μη κρίσιμη ακρόαση που θα μας επιτρέψει να γνωρίζουμε πραγματικά τα προβλήματα, τις προσδοκίες και την κατάσταση στην οποία κινούνται οι πελάτες μας. Αλλά το μεγάλο λάθος των μικρών εταιριών με τις οποίες συνεργαζόμαστε είναι η διασπορά και ποτέ δεν κουράζομαστε να λέμε ότι δεν μπορείς να είσαι τα πάντα, να πουλάς τα πάντα, να φτάσεις σε όλους και να ευχαριστείς όλους. Θα ήταν ωραίο αλλά όχι δυνατό, επομένως πρέπει να εστιάσετε και γι 'αυτό πρέπει να επιλέξετε. Ο φόβος της επιλογής είναι τεράστιος και οι εταιρείες κολλάνε σε αυτό το σημείο: πρέπει να εστιάσετε σε αυτό που σας ενδιαφέρει περισσότερο και σε τι αισθάνεται η πιο άνετη εταιρεία. Η επιλογή σημαίνει να σταματήσετε να κάνετε κάποια πράγματα και να σταματήσετε να πωλούν ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες ... και να εστιάσετε σε αυτά που μας δίνουν μεγαλύτερη αξία σήμερα ή νομίζουμε ότι θα μας δώσουν αύριο.

Training Fiche (AST_TF_3_1_GR) -

Advanced
• Το GDPR εφάρμόζεται όταν: • Εταιρεία ή οντότητα που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως μέρος των δραστηριοτήτων ενός από τα υποκαταστήματά της που είναι εγκατεστημένα στην ΕΕ, ανεξάρτητα από τον τόπο επεξεργασίας των δεδομένων · ή • Μια εταιρεία εγκατεστημένη εκτός της ΕΕ και προσφέρει αγαθά / υπηρεσίες (αμειβόμενες ή δωρεάν) ή παρακολουθεί τη συμπεριφορά των ατόμων στην ΕΕ. • Εάν η εταιρεία σας είναι μια μικρή και μεσαία επιχείρηση («ΜΜΕ») που επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα όπως περιγράφεται παραπάνω, πρέπει να συμμορφώνεστε με το GDPR. Ωστόσο, εάν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δεν αποτελεί βασικό μέρος της επιχείρησής σας και η δραστηριότητά σας δεν δημιουργεί κινδύνους για τα άτομα, τότε ορισμένες υποχρεώσεις του GDPR δεν θα ισχύουν για εσάς (για παράδειγμα, ο διορισμός ενός υπεύθυνου προστασίας δεδομένων ')). Σημειώστε ότι οι «βασικές δραστηριότητες» πρέπει να περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπου η επεξεργασία δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των δραστηριοτήτων του ελεγκτή ή του μεταποιητή. • Πότε ισχύει ο κανονισμός, και πότε δεν ισχύει • ΝΑΙ. Η επιχείρησή σας είναι μια μικρή, τριτοβάθμια εκπαιδευτική εταιρεία που λειτουργεί ηλεκτρονικά με μια εγκατάσταση που εδρεύει εκτός της ΕΕ. Στόχος είναι κυρίως τα ισπανικά και τα πορτογαλικά πανεπιστήμια γλώσσας στην ΕΕ. Προσφέρει δωρεάν συμβουλές σε διάφορα πανεπιστημιακά μαθήματα και οι μαθητές χρειάζονται ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σας υλικό. Η εταιρεία σας παρέχει το εν λόγω όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης μόλις οι μαθητές συμπληρώσουν μια φόρμα εγγραφής. • ΟΧΙ. Η εταιρεία σας είναι φορέας παροχής υπηρεσιών που εδρεύει εκτός της ΕΕ. Παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες εκτός της ΕΕ. Οι πελάτες της μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους όταν ταξιδεύουν σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ. Εφόσον η εταιρεία σας δεν στοχεύει ειδικά τις υπηρεσίες της σε άτομα στην ΕΕ, δεν υπόκειται στους κανόνες του GDPR. • Η εφαρμογή του κανονισμού για την προστασία δεδομένων δεν εξαρτάται από το μέγεθος της εταιρείας / οργανισμού σας αλλά από τη φύση των δραστηριοτήτων σας. Οι δραστηριότητες που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων, ανεξάρτητα από το εάν εκτελούνται από ΜΜΕ ή από μεγάλη εταιρεία, ενεργοποιούν αυστηρότερους κανόνες. Εντούτοις, ορισμένες από τις υποχρεώσεις του GDPR ενδέχεται να μην ισχύουν για όλες τις ΜΜΕ. • Για παράδειγμα, οι εταιρείες με λιγότερους από 250 εργαζόμενους δεν χρειάζεται να τηρούν αρχεία για τις δραστηριότητες επεξεργασίας τους παρά μόνο αν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι τακτική δραστηριότητα, απειλεί τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων ή αφορά ευαίσθητα δεδομένα ή ποινικό μητρώο. • Ομοίως, οι ΜΜΕ θα πρέπει να διορίσουν έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μόνον εάν η επεξεργασία τους αποτελεί την κύρια δραστηριότητά τους και δημιουργεί συγκεκριμένες απειλές για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων (όπως η παρακολούθηση ατόμων ή η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων ή ποινικών μητρώων) σε μία μεγάλη κλίμακα. • Οι κανόνες ισχύουν μόνο για προσωπικά δεδομένα σχετικά με άτομα, δεν διέπουν δεδομένα σχετικά με εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα. Εντούτοις, οι πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες ενός προσώπου μπορεί να συνιστούν προσωπικά δεδομένα, εφόσον επιτρέπουν την αναγνώριση ενός φυσικού προσώπου. Οι κανόνες ισχύουν επίσης για όλα τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν φυσικά πρόσωπα κατά τη διάρκεια επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως οι υπάλληλοι μιας επιχείρησης / οργανισμού, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επιχειρήσεις όπως forename.surname@company.eu ή τηλεφωνικοί αριθμοί τηλεφώνου των εργαζομένων.

Training Fiche (AST_TF_3_2_GR) -

Advanced
• Ποια δεδομένα μπορούμε να επεξεργαστούμε και υπό ποιες συνθήκες; • Ο τύπος και η ποσότητα των προσωπικών δεδομένων που μια εταιρεία / οργανισμός μπορεί να επεξεργαστεί εξαρτάται από τον λόγο της επεξεργασίας (νομικός λόγος που χρησιμοποιήθηκε) και την προβλεπόμενη χρήση. Η εταιρεία / ο οργανισμός πρέπει να σέβεται πολλούς βασικούς κανόνες, όπως: • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διεκπεραιώνονται με νόμιμο και διαφανή τρόπο, διασφαλίζοντας την αμεροληψία έναντι των ατόμων των οποίων τα προσωπικά δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας («νομιμότητα, δικαιοσύνη και διαφάνεια»)· • πρέπει να υπάρχουν ειδικοί σκοποί για την επεξεργασία των δεδομένων και η εταιρεία / ο οργανισμός πρέπει να δηλώνει τους σκοπούς αυτούς σε άτομα όταν συλλέγουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Μια εταιρεία / οργανισμός δεν μπορεί απλώς να συλλέξει προσωπικά δεδομένα για αόριστους σκοπούς ("περιορισμός του σκοπού"). • η εταιρεία / ο οργανισμός πρέπει να συλλέγει και να επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού ("ελαχιστοποίηση δεδομένων"). • η εταιρεία / ο οργανισμός πρέπει να διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή και ενημερωμένα, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία και διορθώνοντας αν όχι («ακρίβεια») · • η εταιρεία / οργανισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει περαιτέρω τα προσωπικά δεδομένα για άλλους σκοπούς που δεν είναι συμβατοί με τον αρχικό σκοπό. • η εταιρεία / οργανισμός πρέπει να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται για όσο διάστημα δεν είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν («περιορισμός αποθήκευσης»). • η εταιρεία / οργανισμός πρέπει να εγκαταστήσει τις κατάλληλες τεχνικές και οργανωτικές διασφαλίσεις που διασφαλίζουν την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και κατά τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή ζημιάς, χρησιμοποιώντας κατάλληλη τεχνολογία («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»). • Μπορούν τα δεδομένα να υποστούν επεξεργασία για οποιονδήποτε σκοπό; Όχι. Ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι γνωστός και τα άτομα των οποίων τα δεδομένα επεξεργάζεστε πρέπει να ενημερώνονται. Δεν είναι δυνατόν να υποδείξετε απλώς ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα συλλέγονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία. Αυτό είναι γνωστό ως η αρχή του «περιορισμού του σκοπού». • Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα για άλλο σκοπό; • Ναι, αλλά μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις. Εάν η εταιρεία / ο οργανισμός σας έχει συλλέξει δεδομένα με βάση έννομο συμφέρον, σύμβαση ή ζωτικά συμφέροντα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό, αλλά μόνο αφού ελέγξει ότι ο νέος σκοπός είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό. • Πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα σημεία: • τη σχέση μεταξύ του αρχικού σκοπού και του νέου / επερχόμενου σκοπού. • το πλαίσιο στο οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα (ποια είναι η σχέση μεταξύ της εταιρείας / οργανισμού σας και του ατόμου;); • τον τύπο και τη φύση των δεδομένων (είναι ευαίσθητα;); • τις πιθανές συνέπειες της προβλεπόμενης περαιτέρω επεξεργασίας (πώς θα επηρεάσει το άτομο;); • την ύπαρξη κατάλληλων διασφαλίσεων (όπως κρυπτογράφηση ή ψευδωνύμηση). • Εάν η εταιρεία / ο οργανισμός σας επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για στατιστικές ή για επιστημονική έρευνα, δεν είναι απαραίτητο να εκτελέσετε τη δοκιμή συμβατότητας. • Εάν η εταιρεία / ο οργανισμός σας έχει συλλέξει τα δεδομένα με βάση συγκατάθεση ή βάσει νόμιμης απαίτησης, δεν είναι δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία πέραν των όσων καλύπτονται από την αρχική συγκατάθεση ή τις διατάξεις του νόμου. Η περαιτέρω επεξεργασία απαιτεί τη λήψη νέας συγκατάθεσης ή νέας νομικής βάσης. • Πόσα δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν; • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο όταν δεν είναι λογικά εφικτό να πραγματοποιηθεί η επεξεργασία με άλλο τρόπο. Όπου είναι δυνατόν, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε ανώνυμα δεδομένα. Όπου απαιτούνται προσωπικά δεδομένα, πρέπει να είναι επαρκή, συναφή και να περιορίζεται σε ό, τι είναι απαραίτητο για τον σκοπό αυτό («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»). Είναι ευθύνη της εταιρείας / οργανισμού σας ως ελεγκτής για να αξιολογήσετε πόσα δεδομένα χρειάζεστε και να διασφαλίσετε ότι δεν συλλέγονται άσχετα δεδομένα. • Για πόσο καιρό μπορεί να διατηρούνται δεδομένα και είναι απαραίτητο να ενημερωθεί; • Τα δεδομένα πρέπει να αποθηκεύονται για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Η περίοδος αυτή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους λόγους για τους οποίους η εταιρεία / οργανισμός σας χρειάζεται να επεξεργαστεί τα δεδομένα, καθώς και τυχόν νομικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση των δεδομένων για ορισμένο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα, οι εθνικοί νόμοι περί εργασίας, φορολογίας ή καταπολέμησης της απάτης που απαιτούν να διατηρείτε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους υπαλλήλους σας για καθορισμένο χρονικό διάστημα, διάρκεια εγγύησης προϊόντος κ.λπ.). • Η εταιρεία / ο οργανισμός σας θα πρέπει να καθορίσει χρονικά όρια για τη διαγραφή ή την αναθεώρηση των αποθηκευμένων δεδομένων. • Κατά παρέκκλιση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για σκοπούς αρχειοθέτησης για λόγους γενικού συμφέροντος ή για λόγους επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (όπως ανωνυμία, κρυπτογράφηση κ.λπ. .). • Η εταιρεία / ο οργανισμός σας πρέπει επίσης να βεβαιωθεί ότι τα δεδομένα που τηρούνται είναι ακριβή και ενημερωμένα. • Ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται σε άτομα των οποίων τα δεδομένα συλλέγονται; • Τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων τους, οι άνθρωποι πρέπει να ενημερώνονται με σαφήνεια τουλάχιστον για: • ποια είναι η εταιρεία / ο οργανισμός σας (τα στοιχεία επικοινωνίας σας και αυτά του ΥΠΔ σας, αν υπάρχουν); • γιατί η εταιρεία / ο οργανισμός σας θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα (σκοπούς). • τις κατηγορίες των σχετικών προσωπικών δεδομένων. • τη νομική αιτιολόγηση της επεξεργασίας των δεδομένων τους, • για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρούνται τα δεδομένα. • ποιος άλλος θα μπορούσε να την λάβει; • εάν τα προσωπικά τους δεδομένα θα μεταφερθούν σε παραλήπτη εκτός της ΕΕ. • ότι έχουν δικαίωμα σε αντίγραφο των δεδομένων (δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα) και σε άλλα βασικά δικαιώματα στον τομέα της προστασίας δεδομένων (βλ. Πλήρη κατάλογο δικαιωμάτων). • το δικαίωμα τους να υποβάλλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων (ΑΠΔ) · • το δικαίωμα τους να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή. • κατά περίπτωση, την ύπαρξη αυτόματης λήψης αποφάσεων και τη σχετική λογική, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών της. • Οι πληροφορίες μπορούν να παρέχονται γραπτώς, προφορικά κατόπιν αιτήματος του ατόμου όταν η ταυτότητα του προσώπου αυτού αποδεικνύεται με άλλα μέσα ή με ηλεκτρονικά μέσα, κατά περίπτωση. • Η εταιρεία / ο οργανισμός σας πρέπει να το κάνει με συνοπτικό, διαφανή, κατανοητό και εύκολα προσβάσιμο τρόπο, με σαφή και απλή γλώσσα και δωρεάν. • Όταν τα στοιχεία αποκτώνται από άλλη εταιρεία / οργανισμό, η εταιρεία / οργανισμός σας θα πρέπει να παράσχει τις πληροφορίες που αναφέρονται παραπάνω στον ενδιαφερόμενο το αργότερο εντός ενός μηνός από την απόκτηση των προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία σας. ή, σε περίπτωση επικοινωνίας της εταιρείας / οργανισμού σας με το άτομο, όταν τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να επικοινωνήσουν μαζί τους. ή, εάν προβλέπεται η γνωστοποίηση σε άλλη εταιρεία, όταν τα προσωπικά δεδομένα αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά. • Η εταιρεία / ο οργανισμός σας υποχρεούται επίσης να ενημερώνει το άτομο για τις κατηγορίες δεδομένων και την πηγή από την οποία αποκτήθηκε, συμπεριλαμβανομένων και αν προέρχεται από πηγές που είναι προσιτές στο κοινό. Σε ειδικές περιπτώσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 13 παράγραφος 4 και στο άρθρο 14 παράγραφος 5 του GDPR, η εταιρεία / οργανισμός σας μπορεί να απαλλαγεί από την υποχρέωση ενημέρωσης του ατόμου. Ελέγξτε αν αυτή η απαλλαγή ισχύει για την εταιρεία / οργανισμό σας. • Ποια δεδομένα μπορούμε να επεξεργαστούμε και υπό ποιες συνθήκες; • Ο τύπος και η ποσότητα των προσωπικών δεδομένων που μια εταιρεία / οργανισμός μπορεί να επεξεργαστεί εξαρτάται από τον λόγο της επεξεργασίας (νομικός λόγος που χρησιμοποιήθηκε) και την προβλεπόμενη χρήση. Η εταιρεία / ο οργανισμός πρέπει να σέβεται πολλούς βασικούς κανόνες, όπως: • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διεκπεραιώνονται με νόμιμο και διαφανή τρόπο, διασφαλίζοντας την αμεροληψία έναντι των ατόμων των οποίων τα προσωπικά δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας («νομιμότητα, δικαιοσύνη και διαφάνεια») · • πρέπει να υπάρχουν ειδικοί σκοποί για την επεξεργασία των δεδομένων και η εταιρεία / ο οργανισμός πρέπει να δηλώνει τους σκοπούς αυτούς σε άτομα όταν συλλέγουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Μια εταιρεία / οργανισμός δεν μπορεί απλώς να συλλέξει προσωπικά δεδομένα για αόριστους σκοπούς ("περιορισμός του σκοπού"). • η εταιρεία / ο οργανισμός πρέπει να συλλέγει και να επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού ("ελαχιστοποίηση δεδομένων"). • η εταιρεία / ο οργανισμός πρέπει να διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή και ενημερωμένα, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία και διορθώνοντας αν όχι («ακρίβεια») · • η εταιρεία / οργανισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει περαιτέρω τα προσωπικά δεδομένα για άλλους σκοπούς που δεν είναι συμβατοί με τον αρχικό σκοπό. • η εταιρεία / οργανισμός πρέπει να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται για όσο διάστημα δεν είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν («περιορισμός αποθήκευσης»). • η εταιρεία / οργανισμός πρέπει να εγκαταστήσει τις κατάλληλες τεχνικές και οργανωτικές διασφαλίσεις που διασφαλίζουν την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και κατά τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή ζημιάς, χρησιμοποιώντας κατάλληλη τεχνολογία («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»). • Τι κανόνες ισχύουν, εάν ο οργανισμός μου μεταφέρει δεδομένα εκτός της ΕΕ; • Στον σημερινό παγκοσμιοποιημένο κόσμο, υπάρχουν μεγάλες ποσότητες διασυνοριακών μεταφορών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίες αποθηκεύονται μερικές φορές σε διακομιστές σε διάφορες χώρες. Η προστασία που παρέχεται από τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR) ταξιδεύει με τα δεδομένα, γεγονός που σημαίνει ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων ανεξάρτητα από το πού προέρχονται τα δεδομένα. Αυτό ισχύει και όταν τα δεδομένα μεταφέρονται σε χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ (εφεξής αποκαλούμενη «τρίτη χώρα»).

Training Fiche (AST_TF_3_3_GR) -

Advanced
• Η πνευματική ιδιοκτησία είναι το σύνολο των δικαιωμάτων που αντιστοιχούν στους δημιουργούς και άλλους ιδιοκτήτες (καλλιτέχνες, παραγωγοί, ραδιοτηλεοπτικοί φορείς ...) σχετικά με τα έργα και τα οφέλη που προκύπτουν από τη δημιουργία τους. • Ένα έργο προστατεύεται πλήρως από το νόμο ταυτόχρονα με τη δημιουργία του και χωρίς την ανάγκη τυχόν τυπικών απαιτήσεων. • ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ; • ΟΧΙ, ωστόσο, είναι εύκολο να υποδείξετε την κράτηση των δικαιωμάτων και το σύμβολο ΟΧΙ, ωστόσο, είναι σκόπιμο να δηλώσετε την κράτηση των δικαιωμάτων και το σύμβολο ©, στην περίπτωση ενός έργου. • Η εγγραφή αποτελεί προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς αποτελεί επαρκή απόδειξη της ύπαρξης καταχωρημένων δικαιωμάτων. • Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύει τις πρωτότυπες λογοτεχνικές, καλλιτεχνικές ή επιστημονικές δημιουργίες, χορογραφίες, οπτικοακουστικά έργα, γλυπτά, εικαστικά έργα, σχέδια, πρότυπα, χάρτες, φωτογραφίες, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και βάσεις δεδομένων. • Προστατεύει επίσης τις καλλιτεχνικές παραστάσεις, τα φωνογραφήματα, τις οπτικοακουστικές εγγραφές και τις ραδιοφωνικές εκπομπές. • ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ • Ηθικά και οικονομικά δικαιώματα 1. ΑΓΑΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Περιλαμβάνουν δύο συγκεκριμένες πτυχές: το δικαίωμα στην αναγνώριση της πατρότητας και το δικαίωμα ενός δημιουργού να διαφυλάξει την ακεραιότητα του έργου, δηλαδή να αρνείται να πραγματοποιήσει τροποποιήσεις ή παράγωγα έργα. • Η αναγνώριση των ηθικών δικαιωμάτων δείχνει τη φήμη του συγγραφέα και το αναφαίρετο δικαίωμα του τελευταίου να διαθέσει το έργο του όσον αφορά την αναγνώριση καθώς και την ακεραιότητά του. Η συνηθέστερη παραβίαση των ηθικών δικαιωμάτων είναι η λογοκλοπή. 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ή ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: Πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ: α) Δικαιώματα που σχετίζονται με την εκμετάλλευση του προστατευόμενου έργου, τα οποία με τη σειρά του υποδιαιρούνται σε: • Αποκλειστικά δικαιώματα είναι αυτά που επιτρέπουν στον ιδιοκτήτη να επιτρέψει ή να απαγορεύσει πράξεις εκμετάλλευσης του έργου ή του οφέλους που προστατεύει ο χρήστης και να ζητήσει αποζημίωση έναντι αυτού. • Τα δικαιώματα αμοιβής δεν επιτρέπουν στον ιδιοκτήτη να επιτρέψει ή να απαγορεύσει τις πράξεις εκμετάλλευσης του έργου, αν και απαιτούν από τον τελευταίο να καταβάλει χρηματικό ποσό για τις πράξεις εκμετάλλευσης που εκτελεί, ποσό το οποίο καθορίζεται από το νόμο από τα επιτόκια διαχειριστικών οντοτήτων. β) Δικαιώματα αποζημίωσης, όπως το δικαίωμα ιδιωτικού αντιγράφου, το οποίο αποζημιώνει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που δεν έχουν πλέον ληφθεί λόγω αναπαραγωγής έργων ή παροχών που προστατεύονται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση.

Training Fiche (AST_TF_3_4_GR) -

Advanced
• Εγγραφή: Η εγγραφή δεν είναι υποχρεωτική, αλλά είναι εθελοντική. • Στον αγγλοσαξονικό νόμο χρησιμοποιείται η έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία περιλαμβάνει γενικά το περιουσιακό στοιχείο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (οικονομικά δικαιώματα). • Τα δικαιώματα εκμετάλλευσης ή τα οικονομικά δικαιώματα διαρκούν τη διάρκεια ζωής των δημιουργών και μέχρι 70 χρόνια μετά το θάνατο του συγγραφέα (ευρωπαϊκό δίκαιο). • Ο νόμος που διέπει την πνευματική ιδιοκτησία αντικατοπτρίζεται στο κείμενο αναδιατύπωσης, που εγκρίθηκε με το βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 1/1996, της 12ης Απριλίου. • ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΙ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ "ΟΧΙ" ... • Οι ιδέες. • Οι διαδικασίες. • Οι νομικές ή κανονιστικές διατάξεις, τα αντίστοιχα έργα τους, οι αποφάσεις των δικαστικών οργάνων. • Οι πράξεις των δημόσιων φορέων, καθώς και οι μεταφράσεις αυτών των κειμένων. • Οι τίτλοι των έργων. • ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; • Μια αίτηση κατατίθεται στο μητρώο πνευματικής ιδιοκτησίας, μαζί με την αμοιβή ενός τέλους. (€ 13,46). • Οργανισμοί διαχείρισης στόχων • Διαχείριση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης. • Εξασφαλίστε την εκμετάλλευση, προστασία και έλεγχο των έργων τόσο στην Ισπανία όσο και στο εξωτερικό. • Για να συγκροτηθούν χρειάζονται την άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού. - Από συγγραφείς: SGAE (Γενική Εταιρεία Συγγραφέων και Εκδοτών) CEDRO (Ισπανικό Κέντρο Αναπαραγωγικών Δικαιωμάτων) VEGAP (Οπτική Οντότητα για τη Διαχείριση Πλαστικών Καλλιτεχνών) DAMA (Πνευματικά δικαιώματα των οπτικοακουστικών μέσων) - Από τους ερμηνευτές: AIE (ερμηνευτές, εταιρεία διαχείρισης της Ισπανίας) AISGE (εκτελεστές, εταιρεία διαχείρισης) • COPYLEFT: Αποτελεί πραγματική άδεια το Copyleft • Το Copyleft δεν αποτελεί άδεια από μόνη της, αλλά ορισμένες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της άδειας ή της σύμβασης εργασίας (εκμετάλλευση, αντιγραφή, διανομή κ.λπ.). Όταν επιλέγω την άδεια που ταιριάζει καλύτερα στη δουλειά μου, θα πρέπει να υποδείξω όσο το δυνατόν σαφέστερα ποια χαρακτηριστικά διέπονται. • Ποια άδεια χρήσης του Copyleft ταιριάζει καλύτερα στη δουλειά μου; • GNU - http://www.fsf.org/licensing • Το GNU, σύμφωνα με το εγχειρίδιο copyleft, δημιουργήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του '80 και έχει την προέλευσή του στον κόσμο του ελεύθερου λογισμικού και είναι, με τη σειρά του, ο κύριος υπεύθυνος για ολόκληρο το κίνημα για την ελεύθερη κουλτούρα και το Copyleft. • Βασίζεται στις 4 ελευθερίες που πρότεινε ο Stallman και το FSF: - χρήσης - Μελέτη και τροποποίηση - αντιγράψτε - για βελτίωση και διανομή περιεχομένου • Ποια άδεια χρήσης του Copyleft ταιριάζει καλύτερα στη δουλειά μου; • CREATIVE COMMONS - http://creativecommons.org • "Πολλοί συγγραφείς έχουν συνειδητοποιήσει με την πάροδο του χρόνου ότι το δικαίωμα σε απόλυτο αντίγραφο δεν τους βοηθά όταν πρόκειται για ευρεία έκθεση ή διανομή που η Creative Commons [...] θέλει και προσπαθεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να εκφράσουν αυτή την προτίμηση για κοινή χρήση προσφέροντας σε όλους ένα set των αδειών στο διαδίκτυο, χωρίς κόστος • "Οι όροι που προσφέρονται από το CC είναι 6, ως συνδυασμός 4 ουσιωδών στοιχείων: • Αναγνώριση. Πρέπει να αναγνωρίσετε σωστά την πατρότητα, να δώσετε ένα σύνδεσμο στην άδεια και να αναφέρετε εάν έχουν γίνει αλλαγές. Μπορείτε να το κάνετε με οποιοδήποτε λογικό τρόπο, αλλά όχι με τρόπο που να υποδηλώνει ότι έχετε την υποστήριξη του δικαιοπάροχου ή να το λάβετε για τη χρήση που κάνετε. • Χωρίς παράγωγες εργασίες. Αν ξανασυναρμολογήσετε, μεταμορφώσετε ή δημιουργήσετε από το υλικό, δεν μπορείτε να διαδώσετε το τροποποιημένο υλικό. • Μη εμπορικά. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το υλικό για εμπορικούς σκοπούς. • Mοιραστείτε το ίδιο. Αντιγράψτε και αναδιανείμετε το υλικό σε οποιοδήποτε μέσο ή μορφή • FREE ART - http://www.artlibre.org • Ήταν ένας από τους πρωτοπόρους στην μεταφορά της ιδέας του ελεύθερου λογισμικού στον κόσμο της τέχνης. Όπως πολλές άλλες άδειε, το Copyleft, προωθεί την ελεύθερη πρόσβαση στον πολιτισμό, σε αντίθεση με άλλα περιοριστικά μοντέλα, στην περίπτωση της πνευματικής ιδιοκτησίας. • Το Manualcopyleft.net εξηγεί πώς ο καλλιτέχνης που χρησιμοποιεί αυτή την άδεια εγγυάται ότι ο χρήστης μπορεί: • Δημιουργήστε αντίγραφα για προσωπική ή τρίτη χρήση. • Διανείμετε ελεύθερα το έργο με οποιονδήποτε τρόπο, δωρεάν ή όχι. • Τροποποιήστε ελεύθερα το έργο. • Copyleft = Δωρεάν; ΟΧΙ • Η ιδέα ότι το Copyleft σημαίνει δωρεάν είναι ευρέως διαδεδομένη. Οι συγχύσεις βρίσκονται: Με βάση τις αρχές ότι αυτή η άδεια είναι λιγότερο περιοριστική. • Η αυτόματη εξουσιοδότηση του έργου που προκύπτει από την ίδια την άδεια. • Σε ορισμένες άδειες χρήσης του Copyleft, ο καλλιτέχνης μπορεί να ορίσει ότι το έργο του μπορεί να αντιγραφεί, να διανεμηθεί, να αναπαραχθεί ή να τροποποιηθεί εφόσον δεν προορίζεται για εμπορική χρήση. • Μπορεί η δουλειά μου Copyleft να μολυνθεί; • Ένα έργο Copyleft έχει άδεια όπως οποιαδήποτε άλλη δημιουργία. • Αν ο συγγραφέας αποδείξει ότι το έργο του έχει καταγραφεί, μπορούν να αναληφθούν νομικές πράξεις.

Training Fiche (AST_TF_3_5_GR) -

Advanced
• Γραφείο Ισπανικών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων (SPTO) • Πώς να καταχωρίσετε την εταιρική εικόνα. Το λογότυπο. • Μόλις επιλέξετε το όνομα σας και δημιουργήσετε το λογότυπο, το οποίο περιλαμβάνει τη μοναδική πρόταση αξίας σας, ήρθε η ώρα να καταχωρίσετε το εμπορικό σήμα για να το προστατεύσετε από τον ανταγωνισμό και ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλους. • Η εγγραφή γίνεται στο γραφείο ισπανικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπορικών σημάτων (SPTO), του οποίου ο ιστότοπος είναι http://www.oepm.es. • Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να ελέγξετε εάν το εμπορικό σήμα που πρόκειται να εγγραψετε δεν έχει καταχωριθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://sitadex.oepm.es/localizador/buscardenominacion.jsp • Γράψτε το όνομα της μάρκας ή του τμήματος στην πρώτη ενότητα και κάντε κλικ στο εντοπισμό. Τι πρέπει να έχετε προετοιμάσει πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία; • Όνομα εμπορικού σήματος, εικόνα σε περίπτωση γραφικών ή και των δύο σε περίπτωση ανάμιξης. Εάν το εμπορικό σήμα έχει μια εικόνα επειδή είναι γραφικό ή μεικτό, πρέπει να έχετε την εικόνα προετοιμασμένη με την ακόλουθη μορφή: "Jpg ή tif, μέγιστο πλάτος 8 cm x 12 cm (945 x 1417 εικονοστοιχεία), 300 dpi" • Κάτοχος της μάρκας. • Δεδομένα του ατόμου ή της εταιρείας που θα είναι ο ιδιοκτήτης της μάρκας. • Οι κατηγορίες στις οποίες θα εγγραφείτε • Τα εμπορικά σήματα καταχωρούνται σύμφωνα με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία προορίζονται. Το SPTO βασίζεται στη διεθνή ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών μάρκας (Νίκαια κατάταξη 10η έκδοση, 2012). • Μπορείτε να καταχωρήσετε την επωνυμία σας σε όσες τάξεις επιθυμείτε, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να πληρώσετε για κάθε τάξη. Το εμπορικό σήμα σας θα προστατεύεται για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στις τάξεις στις οποίες το έχετε καταχωρήσει. • Να θυμάστε! Προστατεύετε μόνο τις κατηγορίες στις οποίες καταχωρείτε το εμπορικό σήμα σας • Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες κατηγορίες για να επιλέξετε το πιο κατάλληλο • Διεθνής ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών μάρκας (CLINMAR) (Νίκαια κατάταξη 10η έκδοση, 2012) • Κόστος εγγραφής μάρκας • Ναι, η εγγραφή μάρκας έχει κόστος, τώρα. Εάν το κάνετε μόνοι σας όπως εξηγούμε εδώ, η εξοικονόμηση θα διαπιστώσετε ότι είναι σημαντική σε σχέση με την καθιέρωση της ως καταχωρητή. Οι τιμές για το 2018 είναι οι εξής: • Εγγραφή πρόσωπο με πρόσωπο: • Πρώτη θέση: € 147,49 • Δεύτερη και επόμενες τάξεις: 95,55 ευρώ • Εγγραφή μέσω της ηλεκτρονικής έδρας: • Πρώτη θέση: € 125,36 • Δεύτερη και επόμενες τάξεις: 81,21 ευρώ • Πώς θα ξέρω πότε έχω την καταχώρηση εμπορικού σήματος; • Η μάρκα θα δημοσιευθεί περίπου σε μία μέρα και από αυτή τη στιγμή θα είναι δημόσια δύο μήνες σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος επιθυμεί να αντιταχθεί στην εγγραφή της. Αν δεν υπάρχει αντίθεση, μέσα σε δύο μήνες, θα λάβετε τον τίτλο μάρκας και ... Θα είναι δικό σας! • Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της καταχώρισης εμπορικού σήματος στον ακόλουθο σύνδεσμο γράφοντας το όνομα της μάρκας ή του τμήματος στην πρώτη ενότητα και κάνοντας κλικ στο "εντοπίστε" • http://sitadex.oepm.es/localizador/buscardenominacion.jsp • ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ • Διαδικασία που στοχεύει στην εθελοντική εγγραφή εκείνων των τεχνιτών, των οποίων το εμπόριο ή οι συναλλαγές περιλαμβάνονται στον κατάλογο των βιοτεχνιών της Ανδαλουσίας. • Το αποτέλεσμα της πρώτης εγγραφής στο Μητρώο είναι η επίσημη έκδοση της Επιστολής Εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να αναγνωριστούν δημοσίως οι τεχνίτες

   BRANDING AND COMMUNICATION
Training Fiche (BC_1_GR) -

Basic
Καθορίστε την ομάδα-στόχο σας πριν αρχίσετε να καθορίζεται ένα προϊόν είναι σημαντικό να σκεφτείτε σε ποια ομάδα ανθρώπων στοχεύετε. Η στοχευόμενη ομάδα σας είναι ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας που θα έχει το προϊόν σας. Όταν έχετε εστιάσει στη λάθος στοχευόμενη ομάδα, θα είναι πολύ δύσκολο να πωλήσετε το προϊόν σας, και έτσι θα έχετε πιο μικρή επιτυχία. • Καθορίστε την επιτυχία που προσφέρει το προϊόν σας πριν αρχίσετε να προωθείτε την επιχείρηση σας είναι σημαντικό η προσοχή σας να είναι στην κατανόηση της στοχευόμενης ομάδας σας και πως η προώθηση δεν είναι η πρώτη σας προτεραιότητα. Η προσφορά ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας είναι ένα πράγμα. Παρόλα αυτά, εξακολουθείτε να θέλετε να πωλήσετε το προϊόν σας και αυτό είναι πιο δύσκολο από ότι νομίζετε. Πριν αρχίσετε να πουλάτε, πρέπει να προσδιορίσετε τα ωφελήματα που το προϊόν σας έχει να προσφέρει. Πρέπει να φροντίσετε ότι το παρουσιάζετε με τέτοιο τρόπο που δείχνει ότι είναι «η» λύση για τους πελάτες σας. Ο στόχος είναι να προσπαθήσετε να παρέχετε μία επισκόπηση της προστιθέμενης αξίας που το προϊόν σας έχει να προσφέρει. • Μιλώντας για το Μοναδικό Σημείο Πώλησης (ΜΣΠ) σημαίνει ότι πρέπει να καταγράψετε όλα τα προτερήματα που το προϊόν σας έχει να προσφέρει σε σύγκριση με άλλα προϊόντα που προσφέρονται από τους ανταγωνιστές σας. • Τα αξεσουάρ των προϊόντων σας και άλλα συμπληρωματικά στοιχεία όταν θα έχετε καταγράψει τα ωφελήματα, τα χαρακτηριστικά και Μοναδικά Σημεία Πώλησης του προϊόντος σας, είναι ώρα να αρχίσετε να περιγράφετε την έκταση του. Μαζί με την βασική λύση που το προϊόν σας έχει να προσφέρει, μπορείτε να σκεφτείτε τι άλλες ανάγκες έχει να καλύψει. Είναι πολύ σημαντικό να ξεχωρίσετε το προϊόν από τα αξεσουάρ του και τα άλλα επιπλέον χαρακτηριστικά. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να ξεκινήσετε να περιγράφετε τις διάφορες επιλογές, τα πλεονεκτήματα ή τις συνεργασίες που προσθέτουν οφέλη στο προϊόν σας ή μπορεί να είναι ένα συμπλήρωμα για το προϊόν σας. • Δώστε μία εικόνα στον πελάτη αρχίστε να καταγράφετε όλα τα διαφορετικά είδη πελατών που υποφέρουν από τα προβλήματα που λύνετε. Όταν το κάνετε αυτό, θα μπορείτε να αρχίσετε να χτίζετε μία εικόνα για αυτούς τους πελάτες. Ομαδοποιήστε τους κατά τοποθεσία – για παράδειγμα, άτομα υψηλής κοινωνίας τείνουν να μένουν σε συγκεκριμένους ταχυδρομικούς κωδικούς. Ομαδοποιήστε τους κατά τομέα αγοράς – κατασκευαστές, πράκτορες πρόσληψης κτλ. • Σκεφτείτε την αγορά σας σήμερα ζούμε στον κόσμο της εξειδίκευσης. Για παράδειγμα, δεν είμαστε πλέον φυλακισμένοι των προγραμμάτων τηλεόρασης. Μπορούμε να βλέπουμε ότι θέλουμε από σχεδόν οπουδήποτε στον κόσμο, εννοώντας ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να απολαύσει μία μοναδική εμπειρία θέασης. Ο ιστοχώρος είναι φανταστικός στην παροχή εξατομικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών, παραγκωνίζοντας πολλές από τις προκλήσεις διανομής που υπήρχαν παλαιότερα. • Χρησιμοποιήστε ερωτηματολόγια ορισμού προϊόντων, κάτι που θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε αυτή την λίστα είναι ρωτώντας τον εαυτό σας αυτές τις ερωτήσεις: 1. Ποία είναι η στοχευόμενη ομάδα ανυρώπων σας; 2. Ποια είναι τα προβλήματα που τα προϊόντα σας προσπαθούν να λύσουν; 3. Τι λύσεις έχει να προσφέρει το προϊόν σας; 4. Ποια είναι τα πιο σημαντικά οφέλη που έχει το προϊόν σας; 5. Ποιες είναι οι κύριες εναλλακτικές λύσεις / ποιος είναι ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής σας; 6. Γιατί είναι το προϊόν σας καλύτερο από την εναλλακτική λύση; 7. Τι κάνει τα προϊόντα σας μοναδικά; 8. Γιατί θα πρέπει οι πελάτες να επιλέξουν το προϊόν σας; και όχι αυτό που προσφέρεται από τους ανταγωνιστές σας; 9. Ποιες είναι οι αντοχές σας, οι αδυναμίες σας, οι ευκαιρίες, οι απειλές του προϊόντος σας; Όταν θα έχετε τελειώσει, μπορείτε να τα προσθέσετε όλα μαζί και να φτιάξετε τον ορισμό του προϊόντος σας: Για___, που χρειάζεται____, τα προϊόντα μας παρέχουν____. Τα προϊόντα μας είναι καλύτερα από ότι οι άλλες λύσεις όπως το____ και___ επειδή____ Διαφημιστικές εταιρίες συχνά πρέπει να μεταφέρουν το Μοναδικό Σημείο Πώλησης (ΜΣΠ) τους όσο το δυνατόν πιο συνοπτικά μέσω των λέξεων και των εικόνων. Επομένως, προσπαθήστε να βλέπετε μία ποικιλία από διαφημίσεις στο επιχειρηματικό τμήμα σας και μάλιστα σε όλους τους τομείς για σύγκριση. Πόσο καλά άλλες εταιρίες μεταφέρουν το Μοναδικό Σημείο Πώλησης τους; Μπορούν ενδεχομένως να το κάνουν αυτό πιο αποτελεσματικά; Η δημιουργία ενός αποτελεσματικού ΜΣΠ μπορεί να πάρει χρόνο, αλλά αν γίνει σωστά μπορεί να γίνει ένα πολύ ισχυρό εργαλείο.

Training Fiche (BC_2_GR) -

Basic
Ομάδα-στόχος, μελετήστε ποιοι είναι (ή ποιοι θα είναι) οι πιο σημαντικοί πελάτες σας. Θα είναι οι ηλικιωμένοι ή οι νεότεροι; Οι πλούσιοι ή κάποιοι που δεν κερδίζουν τόσα πολλά χρήματα; Μορφωμένοι, να γνωρίζουν ξένες γλώσσες; Το όνομα της εταιρίας σας πρέπει να είναι συνδεδεμένο με τους πελάτες σας. Εάν σε αυτό το στάδιο δεν συζητάτε με σαφήνεια την προσωπικότητα του επιχειρήματος σας, τότε θα εξελιχθεί ακόμα χειρότερα. • Σύνδεσμοι και συνώνυμα, όταν θα έχετε καθορίσει τα χαρακτηριστικά της ομάδας-στόχος σας, ψάξτε για συνδέσμους και συνώνυμα που συνδέονται με την επιχείρηση σας. Όσους περισσότερους βρείτε, τόσο το καλύτερο. Ακόμα και αν δεν τους χρησιμοποιήσετε στο χτίσιμο της εταιρίας σας, ένας από αυτούς μπορεί να γίνει ένας φανταστικός ισχυρισμός (σλόγκαν). Τι είναι ένας ισχυρισμός (σλόγκαν); Μπορείτε να πείτε λίγες λέξεις οι οποίες ενώνονται με το λογότυπο και εξηγά την ουσία της εταιρίας. Για παράδειγμα, So good για τα KFC και το Just Do It, το οποίο είναι υπογεγραμμένο από την Nike. • Ακολουθήστε το περιβάλλον σας, ένας άλλος τρόπος να ψάξετε για ονόματα είναι να παρατηρείτε το περιβάλλον. Ίσως να δείτε μία εμπνευσμένη επιγραφή σε ένα πουκάμισο, ένα αυτοκόλλητο πάνω σε ένα αυτοκίνητο ή μία επιγραφή σε ένα κατάστημα. Πρέπει να παρατηρείτε τι συμβαίνει. Κάποιες φορές μία λέξη ανοίγει ένα καινούργιο μονοπάτι από συνδέσμους γύρω σας που μπορούν να δημιουργήσουν μία πολύ ενδιαφέρον ιστορία. • Λειτουργικότητα / διαθεσιμότητα, όταν θα έχετε μία ευρύ λίστα με συνδέσμους, τους οποίους θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε το έργο σας, εστιάστε στους καλύτερους και απορρίψτε τους χειρότερους. Ελέγξετε αν το όνομα μπορεί να υπάρχει στο www. Σε κάθε σελίδα, η οποία πουλά διευθύνσεις διαδικτύου μπορείτε να δείτε αν το εταιρικά σας όνομα είναι διαθέσιμο. • Απόψεις από φίλους, όταν έχετε λίγα αγαπημένα, αξίζει να ρωτάτε την άποψη των φίλων σας ή να παίρνετε πληροφόρηση από ανθρώπους που έχουν πείρα στην δημιουργία εταιρικών σημάτων. Για ποιο λόγο; Επειδή μπορεί να είναι ότι για τους άλλους, ή το όνομα να μην συνδέετε θετικά. Ή μπορεί να είναι εντελώς χωρίς νόημα. Ή μπορεί ακόμη να είναι προσβλητικό σε άλλη γλώσσα. • Η γνώμη σας , όταν ακούτε τις φωνές του περιβάλλοντος θα πρέπει να εισηγούνται όλα αυτά που οι άλλοι λένε, και αν όλοι σας συμβουλεύουν να απορρίψετε το όνομα, τότε θα πρέπει να το απορρίψετε ακόμη και αν σας αρέσει. Όταν θα έχετε επιλέξει το σωστό όνομα τότε θα πρέπει να δημιουργήσετε το λογότυπο.

Training Fiche (BC_3_GR) -

Medium
Εξετάστε την ιστορία, την αποστολή και τις μεθόδους Πριν δημιουργήσετε μία εταιρική εικόνα για το κοινό, είναι σημαντικό να έχετε μία καθαρή εικόνα για το τι αντιπροσωπεύει η εταιρία σας. Εξετάστε το επιχειρηματικό σχέδιο, τις δηλώσεις αποστολής, τις αξίες, το στρατηγικό σχέδιο και άλλα εταιρικά έγγραφα που μπορούν να καθορίσουν το γιατί υπάρχει η εταιρία σας και τι σας κάνει διαφορετικούς. • <Βρείτε τι σκέφτονται οι άλλοι για την εταιρία σας : Αυτό είναι κάτι που μπορείτε να κάνετε μέσω ερευνών, ερωτήσεων, με την σύσταση συνεντεύξεων με καλό πάνελ, για να κατανοήσετε το πώς βλέπουν τα ενδιαφερόμενα μέρη την εταιρία σας. Ότα θα έχετε κατανοήσει το πώς βλέπουν την εταιρία σας, αν νιώθετε ότι στέλνετε το λάθος μήνυμα, μπορείτε να αρχίσετε να αποφασίζετε πως θα αλλάξετε την αντίληψη τους. • Κάνετε μία έρευνα για τους ανταγωνιστές σας: Ελέγξετε τις ιστοσελίδες τους, διαβάστε κριτικές από τους πελάτες τους και επισκεφτείτε τα κοινωνικά τους δίκτυα. Κοιτάζοντας αυτές τις σελίδες μπορείτε να αρχίσετε να αποφασίζετε για το τι σας αρέσει και τι όχι, και πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να κατανοήσουν την εταιρική τους ταυτότητα. • Δημιουργήστε το όραμα σας για το μέλλον : Η εταιρική σας εικόνα πρέπει να αγκαλιάζει τους στόχου που έχετε για το μέλλον, καθώς και για τώρα. Μπορείτε να συμπεριλάβετε τους υπαλλήλους σας, τους καθοδηγητές σας και τους συνεργάτες σας. • Σχεδιάστε ένα λογότυπο :< /b> Βάλτε μαζί μία ομάδα σχεδιαστών και συγγραφείς, ή προσλάβετε ένα σύμβουλο, αν δεν έχετε τέτοια δημιουργικά ταλέντα στους υπαλλήλους σας, και αρχίστε να σκέφτεστε για το λογότυπο της εταιρίας σας. Το λογότυπο πρέπει να έχει τέτοιο σχεδιασμό ώστε να αναγνωρίζετε αμέσως. Πρέπει να είναι απλό και καθαρό. Επειδή το λογότυπο σας θα είναι μόνο ένα κομμάτι του εταιρικού σας σχεδιασμού, ένα μόνο και καλό να είναι δεν θα έχει πάντα τόση σημασία αν δεν συνδεθεί με άλλες πτυχές του σχεδιασμού. • Επιλέξτε μία δελεαστική γραμματοσειρά : Όταν δημιουργείτε μία ιστοσελίδα, διαφημίσεις ή την συσκευασία ενός προϊόντος, πρέπει να έχετε μία τυπογραφία που να αναγνωρίζετε αμέσως και το οποίο μεταφέρει συγκεκριμένα συναισθήματα στο κοινό. Επιλέξτε μία κατάλληλη γραμματοσειρά που να είναι αναγνώσιμη και μοναδική. -Η γραμματοσειρά πρέπει να αντανακλά την εικόνα του οργανισμού σας και τα πιστεύω της. Αν ο οργανισμό σας τείνει στο πιο συντηρητικό επιλέξτε κάτι σαν τα Times New Roman. • Σκεφτείτε διαφορετικούς χρωματικούς συνδυασμούς : Τα χρώματα που θα επιλέξετε θα κάνουν μία τολμηρή δήλωση για τον οργανισμό σας και για το πώς διοικείτε την επιχείρηση σας. Σιγουρευτείτε ότι μεταφέρουν την εταιρική σας φιλοσοφία και στρατηγική. --Για παράδειγμα, αν είστε μια επιχείρηση η οποία ασχολείται με την δημιουργία περιβαλλοντικά βιώσιμων συσκευασιών για προϊόντα, σκεφτείτε το πράσινο σαν ένα από τα κύρια σας χρώματα. Το πράσινο είναι συνώνυμο με την περιβαλλοντική κίνηση και επίσης μεταφέρει εικόνες από την ύπαιθρο. • Απεικονίστε την ποιότητα στο σχεδιασμό σας : Μια επιχείρηση η οποία προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες έχει καλύτερες πιθανότητες να φέρει πίσω πελάτες και κάνει δουλειά. Η ποιότητα πρέπει να αντανακλάτε σε όλη την εταιρική σας ταυτότητα, η οποία περιλαμβάνει και τον σχεδιασμό. Σκεφτείτε το πώς οι πελάτες σας θα αντιδράσουν στην εικόνα της ιστοσελίδας σας ή της συσκευασίας. • Φέρτε μια κοινότητα μαζί : Ο ολικός σχεδιασμός της επιχείρησης σας θα πρέπει να εργαστεί για να φέρει μία συγκεκριμένη κοινότητα μαζί. Αν μπορείτε να δημιουργήσετε μία κοινότητα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας, το πιο πιθανόν να έρθουν πίσω στην εταιρία σας. - Χειριστείτε τα θέματα των πελατών σας με δίκαιο και ειλικρινή τρόπο. - Παραδώστε προϊόντα υψηλής ποιότητας. - Βεβαιωθείτε ότι τα προϊόντα σας πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας. Σχηματίζοντας στυλ επικοινωνίας : Κάθε επιχείρηση έχει ένα διαφορετικό τρόπο που επικοινωνεί με τους πελάτες της. Είναι σημαντικό να σκεφτείτε για το πώς θέλετε να επικοινωνείτε με τους πελάτες σας. Μπορείτε να το κάνετε αυτό με το να προσλάβετε ταλαντούχους ειδικούς επικοινωνίας, ή να αρχίστε να το δημιουργείτε από μόνος σας. Πρέπει μόνο να θυμάστε ότι ο τρόπος που επικοινωνείτε με τους πελάτες σας μπορεί να κάνει την επιχείρηση σας να πετύχει ή να αποτύχει. Επειδή δεν σημαίνει κάτι αν κανένας δεν ξέρει για αυτό. • Δοκιμάστε την εταιρική σας εικόνα : Όταν θα έχετε δημιουργήσει κάτι που πιστεύετε σε αυτό και νομίζετε ότι είναι κάτι αξιόπιστο, μπορείτε να το ελέγξετε στην αγορά. Μιλήστε με τους πελάτες και χρησιμοποιήστε ομάδες εστίασης, για να μάθετε τι πιστεύουν για την εικόνα, μπορείτε να τους ρωτήσετε τι πιστεύουν για το δικό σας λογότυπο και των συνδυασμών χρωμάτων, θέλουν να αγοράσουν το προϊόν; Ρωτήστε για συγκεκριμένες απαντήσεις, ώστε να είναι πιο εύκολο για σας να τις αναλύσετε.

Training Fiche (BC_4_GR) -

Medium
Αναγνωρίστε το στοχευόμενο κοινό σας : Ανακαλύψτε τις δουλείες των ανθρώπων που κάνουν ή επηρεάζουν αποφάσεις για την αγορά των προϊόντων που παρέχετε. Εξετάστε τις πληροφορίες των περιοδικών και των εφημερίδων που ισχυρίζονται ότι μπορείτε να προσεγγίσετε το κοινό σας. Δημιουργήστε μία λίστα με τις εκδόσεις που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε για διαφημιστικούς σκοπούς ή συντακτική κάλυψη. Ρωτήστε την ομάδα πωλήσεων αν έχουν γνωρίσει τους βασικούς φορείς λήψης αποφάσεων. Αν το έχουν κάνει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την δύναμη των πωλήσεων για να κοινοποιήσετε πληροφορίες. Σκεφτείτε πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα σας για να επικοινωνείτε με το κοινό σας. Εταιρίες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να συλλέξουν προκαταρτικές πληροφορίες όταν σκέφτονται να κάνουν μία αγορά.. • Αναλύστε το μήνυμα που θέλετε να κοινοποιήσετε :Χρησιμοποιήστε κανάλια όπως διαφημίσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα ή μικρά μηνύματα σε κοινωνικές πλατφόρμες όπως το Twitter για να κοινοποιείτε μικρά μηνύματα όπως μία αλλαγή τιμής ή μία ανακοίνωση για ένα νέο προϊόν. Επιλέξτε ένα κανάλι που σας επιτρέπει να αντιμετωπίσετε ένα θέμα σε μεγαλύτερο βάθος αν θέλετε να εξηγήσετε τα οφέλη ενός νέου προϊόντος ή μια στρατηγική αλλαγή στην επιχείρηση σας. Εξετάστε το ενδεχόμενο της δημοσιεύσεις άρθρων που διαβάζονται από το στοχευόμενο κοινό σας, λεπτομερή τεχνικά έγγραφα διαθέσιμα από την ιστοσελίδα σας ή μιλώντας για ευκαιρίες σε συνέδρια βιομηχανίας που παρακολουθούνται από την στοχευόμενη ομάδα σας. • Υπολογίστε το κόστος της επικοινωνίας μέσω των καναλιών που έχετε εντοπίσει : Αποκτήστε τα ποσοστά διαφήμισης από τους εκδότες μέσων ενημέρωσης, ρωτήστε σχεδιαστές και εκτυπωτές σχετικά με την παραγωγή εντύπων όπως τεχνικά έγγραφα αι υπολογίστε το κόστος των άμεσων πωλήσεων στους βασικούς φορείς λήψης αποφάσεων. • Επιλέξτε διαδραστικά κανάλια :< /b>Δημιουργήστε ένα φόρουμ ή μία σελίδα κριτικής των προϊόντων στην ιστοσελίδα σας για να ενθαρρύνετε τους επισκέπτες να μοιραστούν την άποψη τους. Παρακολουθήστε τα κοινωνικά δίκτυα για υλικό που σχετίζεται με την εταιρία σας. Ανταποκριθείτε σε σχόλια για να χτίσετε διάλογο και προστατέψτε την φήμη σας. • Δουλέψτε με ειδικούς σε θέματα επικοινωνίας για να αναπτύξετε και να εφαρμόσετε την στρατηγική επικοινωνίας σας :Προσλάβετε ένα σύμβουλο δημοσίων σχέσεων ο οποίος θα χειρίζεται τις σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης - εξασφαλίζοντας ότι τα δελτία τύπου εμφανίζονται στις σωστές εκδόσεις και κερδίζοντας εκδοτική κάλυψη σε μέσα ενημέρωσης που προκαλούν επιρροή

Training Fiche (BC_5_GR) -

Basic
Πρέπει: Κατανοήστε την δύναμη του εταιρικού σας σήματος : Η εταιρική ταυτότητα είναι ένας τρόπος για να καθορίζεται την ταυτότητα σας η οποία εκφράζει τις αξίες της επιχείρησης σας. Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνετε είναι να καθορίσετε το εταιρικό σας σήμα. Ένα καθορισμένο εταιρικό σήμα έχει οφέλη, παροτρύνει τους πελάτες να συνδεθούν συναισθηματικά με τις ίδιες αξίες, και αυτό οδηγά σε αφοσίωση. • Πρέπει: Καθιερώστε κατευθυντήριες γραμμές εταιρικού σήματος :< /b> Μία ουσιαστική αξία των εταιρικών σημάτων των μικρών επιχειρήσεων είναι ότι είναι οικεία. Χωρίς καθορισμένες κατευθυντήριες γραμμές για τις διάφορες πτυχές της εταιρικής ταυτότητας, το εταιρικό σας σήμα θα στερείτε συνέπειας και κατεύθυνσης. Οι κατευθυντήριες γραμμές που δημιουργούνται προσεχτικά μπορούν να ενισχύσουν και να διατηρήσουν τα χαρακτηριστικά της εταιρικής σας ταυτότητας καθώς τις περνάτε από τα υλικά μάρκετινγκ της εταιρίας σας. • <Πρέπει: Σχεδιάστε για να εντυπωσιάσετε και να δεσμευτείτε : Όταν τα εταιρικά σήματα έχουν ένα μοναδικό στυλ και σχεδιασμό που μπορούν να προκαλέσουν συναισθήματα, γίνονται άμεσα αναγνωρίσιμα. Ένας γραφέας με καλά προσόντα είναι κάτι που θα θέλατε στο υλικό του μάρκετινγκ σας, ο σχεδιασμός θα πρέπει να αποπνέει επαγγελματισμό και να προκαλεί συναισθήματα καθησύχασης που να ενισχύει την αξία του εταιρικού σήματος. • Πρέπει: Δημιουργήστε ένα κατανοητό και φιλικό προφίλ : Όπως ακριβώς και η δική σας ιστοσελίδα, οι σελίδες των κοινωνικών δικτύων σας πρέπει να περιγράφουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρετε με λεπτομέρεια. Είναι σημαντικό να συμπληρώσετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται στις σελίδες του προφίλ σας, ώστε οι επισκέπτες σας να γνωρίζουν τι κάνετε και τι να περιμένουν από την εταιρία σας. Όταν δημιουργείτε ένα προφίλ, θα πρέπει να προσθέσετε και το σύνδεσμο της δικής σας ιστοσελίδας, ώστε να είναι πιο εύκολο για αυτούς να βρουν την ιστοσελίδα σας. • Πρέπει: Σκεφτείτε έξω από το κουτί :< /b> Σήμερα δεν είναι αρκετό να έχετε ένα έξυπνο δημιουργημένο περιεχόμενο που θα λέει στο κοινό για τα προϊόντα σας. Πολλές εταιρίες έχουν δημιουργήσει ένα πρόγραμμα αφοσίωσης, που κρατά τον πελάτη από το να πάει στον ανταγωνιστή. Μπορείτε να σκεφτείτε τρόπους για να χρησιμοποιήσετε τις σελίδες των κοινωνικών δικτύων σαν μία επέκταση του προγράμματος αφοσίωσης, αν δημιουργήσετε ένα. • Μη: Η δημιουργία ενός αόριστου εταιρικού σήματος ή η υπέρ-περιπλοκή του :< /b> Η πρώτη εντύπωση θέτει το πρότυπο για κάθε αλληλεπίδραση με το εταιρικό σας σήμα. Η αποδοτικότητα της επικοινωνίας του εταιρικού σας σήματος μπορεί να έχει επίδραση στην επιτυχία σας ή στο ίδιο το προϊόν. Είναι σημαντικό να αποφύγετε αόριστες δηλώσεις, το εταιρικό σας σήμα πρέπει να είναι μία ενθουσιώδες αντανάκλαση για αυτό που εκπροσωπεί. • Μη: Ξεχνάτε να επιβλέπεται την χρήση του εταιρικού σας σήματος :< /b> Μετά που θα έχετε καθορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές του εταιρικού σας σήματος, πρέπει να είστε ενεργοί στην επίβλεψη των χρήσεων των εταιρικών σας σημάτων. Έχετε υπόψη ότι κάθε φορά που παρασύρεστε μακριά από τις κατευθυντήριες γραμμές που έχετε θέσει, μειώνετε την δύναμη και την συνεργασία με μία πιο ενοποιημένη καμπάνια. Με επιμονή, δίνετε την ευκαιρία στην εταιρία σας να καταστεί βιώσιμη, έμπιστη και κερδοφόρα. • Μη: Η προσπάθεια μίμησης της εμφάνισης αλυσίδων ή μεγάλων εταιρικών σημάτων: Σαν μικρή επιχείρηση, θα πρέπει να δημιουργήσετε την δική σας ταυτότητα. Η ανεξάρτητη θέση σας θα μπορούσε να είναι κάτι που προσελκύει μελλοντικούς πελάτες που ψάχνουν για πιο πρωτότυπες προσφορές, οι οποίες είναι αυθεντικές και ευθυγραμμίζονται με το πώς νιώθουν για τον εαυτό τους. • Μη: Η εγγραφή σε κάθε σελίδα κοινωνικών δικτύων :< /b> Με τόσες πολλές κοινωνικές πλατφόρμες εκεί έξω, θα είναι χάσιμο χρόνου και πόρων αν προσπαθείτε να τις ακολουθήσετε και να συμμετάσχετε σε όλες. Πρέπει να επιλέξετε εκείνη που το στοχευόμενο κοινό σας χρησιμοποιεί περισσότερο, και κάνοντας μία έρευνα αγοράς αυτή είναι μία πληροφορία που μπορείτε εύκολα να μάθετε. • Μη: Μην το παρακάνετε: Η διαφήμιση του προγράμματος αφοσίωσης σας στα κοινωνικά δίκτυα, μπορεί να είναι πολυμήχανη αλλά μην το παρακάνετε με την υπερβολική ποσότητα πληροφοριών. Προσέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να μοιραστείτε και για το πότε θέλετε να το μοιραστείτε.

Course (BC_C_1_GR) -

Basic

Course (BC_C_2_GR) -

Medium

   BASIC LEGAL & REGULATORY ISSUES
Training Fiche (BL_1_GR) -

Basic
Το επιχειρηματικό πλάνο παραδοσιακά θεωρείται ένα σημαντικό εργαλείο για την δημιουργία και την ανάπτυξη της επιχείρησης σας, όχι μόνο επειδή είναι χρήσιμο στην καταγραφή ιδεών, αλλά και επειδή είναι ένα έγγραφο κλειδί για το όταν ψάχνετε για χρηματοδότηση ή την υποβολή αίτησης για οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση. Παρόλα αυτά, οι σημερινές τάσεις δείχνουν ότι, όσο αναγκαίο και να είναι, το επιχειρηματικό σχέδιο, δεν είναι αρκετό για την επιτυχία της πρωτοβουλίας σας. Στις απόψεις πολλών αρθρογράφων, είναι σε πολλές περιπτώσεις ένα άκαμπτο έγγραφο και δεν προσαρμόζεται σε ένα μεταβαλλόμενο και παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον όπως αναφέραμε προηγουμένως. Παρόλα αυτά, από την δική μας άποψη, μπορεί να είναι καλή ιδέα να έχετε ένα ξεκάθαρο και καλοφτιαγμένο επιχειρηματικό μοντέλο με το οποίο θα μπορείτε να δείξετε τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και να επιδείξετε την προστιθέμενη αξία των προϊόντων σας, τις λύσεις που προσφέρεται στους πελάτες σας. Ας μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες: Το επιχειρηματικό σας μοντέλο: Υπάρχουν σίγουρα αρκετά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη και την επικύρωση του επιχειρηματικού σας μοντέλου, πάντα σύμφωνα με την ωριμότητα της πρωτοβουλίας σας. Παρέχουμε κάποιες γενικές πληροφορίες για κάποια από τα εργαλεία πιο κάτω. Πάλι, η χρήση τους εξαρτάται από τον τομέα σας, τις δραστηριότητες που εκτελείται, τις ανάγκες κτλ. Στο τέλος θα χρειαστεί να κάνετε κάποιες δοκιμές για να εξακριβώσετε ποιο εργαλείο είναι το πιο κατάλληλο. Μοντέλο Καμβά -> Είναι ένα εργαλείο επιχειρηματικού μοντέλου που αναπτύχθηκε από τον Alexander Osterwalder το οποίο συνοψίζεται στα ακόλουθα βήματα: • Τμήμα πελατών ή σε οποιονδήποτε απευθύνεται το προϊόν σας. Ο πελάτης είναι στον πυρήνα σε αυτό το μοντέλο, επομένως πρέπει να αναπτύξετε μια βαθιά γνώση για αυτούς. • Πρόταση αξίας ή οτιδήποτε έχετε να προσφέρετε. Στενά συνδεδεμένο με το πρώτο βήμα, αυτό προτείνει ένα απρόσκοπτο και βαθύ προβληματισμό για την διαφορά που προσφέρει το προϊόν σας. • Κανάλια διανομής ή οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιήσετε για να προσελκύσετε τους πελάτες σας, πως θα παραδίνετε τα προϊόντα σας. • Σχέσεις πελατών ή οποιοιδήποτε δεσμοί θα δημιουργήσετε με τους πελάτες σας. Έχει να κάνει με τις υπηρεσίες που θα τους προσφέρετε. • Έσοδα ή εισοδήματα, ή το πώς τα προϊόντα σας ή οι υπηρεσίες σας αποτιμώνται από τους πελάτες σας, πόσα είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για αυτά. Είναι επίσης σχετικό να υπολογίσετε πως η επιχείρηση σας παίρνει το εισόδημα, την τακτικότητα κτλ. • Βασικοί πόροι, από την άποψη του τι χρειάζεται για να παρέχετε αξία στους πελάτες, όπως εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό κτλ. • Βασικές δραστηριότητες, σε σχέση με όλα όσα χρειάζονται για να παρέχεται αξία στους πελάτες. • Βασικοί συνεργάτες, μερικές φορές δεν τους δίνετε η σχετικότητα που αξίζουν. Είναι σημαντικοί μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Μιλάμε για οργανισμούς ενίσχυσης, επενδυτές, προμηθευτές και εκείνους τους παράγοντες που έχουν αντίκτυπο στην επιχείρηση σας. • Δομή κόστους, αυτό που πρέπει να καταβληθεί και πότε.. Μοντέλο στήριξης έναρξης -> Αρχικά σχεδιασμένο για ξεκινήματα τεχνολογίας, αυτό το μοντέλο βασισμένο στο βιβλίο του Eric Ries, The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Business, έχει τρία χαρακτηριστικά: • Ο κύριος σκοπός είναι η μείωση όσον τον δυνατόν περισσότερο του εσωτερικού κινδύνου όταν λανσάρετε ένα νέο προϊόν. • Έχει να κάνει με μία συνεχόμενη μάθηση έχοντας πάντα υπόψη τις αντιδράσεις της αγοράς όπου το προϊόν έχει λανσάρει. Για αυτό είναι σημαντικό να κρατάτε ανοιχτά τα επικοινωνιακά κανάλια που έχετε με τους πελάτες σας για να λάβετε τα σχόλια τους όσον αφορά το νέο προϊόν ή τις υπηρεσίες. • Λανσάροντας το Ελάχιστο Βιώσιμο Προϊόν, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, με το μικρότερο κόστος έτσι ώστε να πάρετε τα σχόλια της αγοράς το συντομότερο. Με αυτό τον τρόπο είτε επικυρώνετε ή βελτιώνετε το προϊόν σας, μειώνετε την παραγωγή κτλ. Όταν θα έχετε επικυρώσει την επιχειρηματικό σας μοντέλο χρησιμοποιώντας ένα από τα εργαλεία που αναφέραμε πιο πάνω, ή οποιοδήποτε άλλο, μπορείτε να μεταφράσετε το συγκεκριμένο μοντέλο στο επιχειρηματικό σχέδιο σας. Επιχειρηματικό Σχέδιο. Κοινώς θεωρείτε σαν το παραδοσιακό εργαλείο στην δημιουργία μίας επιχείρησης. Είναι ένας κατάλληλος τρόπος να βελτιώσετε, και να αναπτύξετε την επιχειρηματική σας ιδέα. Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, αντιπροσωπεύει την επιχειρηματική σας κάρτα για πιθανούς επενδυτές, δημόσια διοίκηση, χρηματοδότηση φορέων και άλλων παραγόντων. Έχοντας πει όλα αυτά, θα πρέπει να είστε έντιμος, καθώς μπορείτε να γράψετε ότι θέλετε στο χαρτί. Έχετε υπόψη σας ότι έχετε να κάνετε με τον χρόνο σας και τα χρήματα σας και πιθανόν με τον χρόνο και τα χρήματα άλλων. Τα στοιχεία που πρέπει να είναι μέρος του επιχειρηματικού σας σχεδίου είναι: The elements that should be part of your business plan are: • Υποστηρικτές / Προωθητές. Αν είστε μοναδικός έμπορος, αυτό το μέρος μπορεί να αποκατασταθεί με μία προσωπική αντανάκλαση στο κατά πόσο είστε έτοιμος για τέτοια εμπειρία και αν έχετε τις ικανότητες που χρειάζονται. Από την άλλη μεριά, αν έχετε συνεργάτες, θα πρέπει αν αποδείξετε ότι η επιχειρηματική πρωτοβουλία τους χρειάζεται, δείχνοντας ικανότητες και λειτουργική συμπληρωματικότητα. • Επιχειρηματικές ευκαιρίες και τομεακή ανάλυση. Κάθε επιχείρηση πηγάζει από την ανίχνευση μιας ευκαιρίας. Σε κάθε επιχειρηματικό σχέδιο, θα πρέπει να δηλώνετε ξεκάθαρα τα προβλήματα των πελατών σας ή τις ανάγκες σας και το πως θα τα αντιμετωπίσετε. Επιπλέον σε αυτά, θα πρέπει να προσδιορίζετε την οικονομική αξία της ευκαιρίας που είστε πρόθυμοι να βάλετε στην πράξη. Κάποιες ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσετε σε αυτό το στάδιο είναι: o Τι κάνουν οι πελάτες με ένα μη αποτελεσματικό τρόπο; o Ποιες ανάγκες μπορούν να αντιμετωπιστούν με καλύτερο τρόπο; o Ποια είναι η οικονομική αξία της λύσης μου; Την ίδια στιγμή, προκειμένου να καθορίσετε τον τομέα και τις προοπτικές ανάπτυξης του, θα πρέπει με ακρίβεια να περιγράψετε την αγορά στην οποία θα ανταγωνιστείτε, τα εμπόδια εισόδου και ότι άλλο θεωρείτε σχετικό. • Προϊόν και Παραγωγικό Σχέδιο. Σε αυτόν το τομέα θα πρέπει να εξηγήσετε με λεπτομέρεια τι είναι αυτό που κάνει την επιχείρηση σας διαφορετική, τι είδους καινοτομίες προσθέσατε, τα πλεονεκτήματα του προϊόντος σας και των υπηρεσιών σας και κατά πόσο ή όχι υπάρχουν ήδη τέτοιου είδους προϊόντα ή υπηρεσίες στην αγορά. Σε σχέση με το παραγωγικό σχέδιο, είναι σημαντικό, ανάμεσα σε άλλους παράγοντες, η αναγνώριση των πόρων που χρειάζεστε για την παραγωγή αγαθών και τα όρια ικανότητας της παραγωγής σας. • Αγορά, Πελάτες και ανάλυση ανταγωνισμού. Θα πρέπει να κάνετε αναφορές στις αληθινές και πιθανές αγορές, αν θέλετε να αναπτύξετε τμηματοποιήσεις αγορών και το ποιες θα είναι οι συνέπειες. Η αναγνώριση των ανταγωνιστών είναι επίσης σημαντική, σε αυτό το στάδιο, θα πρέπει να επιχειρήσετε μία εξονυχιστική μελέτη των προϊόντων και υπηρεσιών τους, πως προσελκύουν τους πελάτες τους και γιατί οι πελάτες τους αγοράζουν τα προϊόντα τους. • Μάρκετινγκ και επικοινωνιακό σχέδιο Αυτό το μέρος είναι τόσο σημαντικό όσο και τα υπόλοιπα. Εστιάζει στα εργαλεία που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για να βγουν στην αγορά τα προϊόντα και οι υπηρεσίες σας. Σε σχέση με το Σχέδιο Μάρκετινγκ, σας συμβουλεύουμε να ρίξετε μία ματιά στο εκπαιδευτικό δελτίο στην πλατφόρμα. • Οικονομικό και Χρηματοδοτικό Σχέδιο Στοιχεία και αριθμοί, εκτιμήσεις και προβλέψεις. Όταν θα έχετε φτάσει σε αυτό το στάδιο, αποτελεί επιτακτική ανάγκη να καταλάβετε την αρχική επένδυση σε τόση πολλή λεπτομέρεια και πως θα την χρηματοδοτήσετε. Συμφωνούμε ότι οι εκτιμήσεις είναι εκτιμήσεις, αλλά παρόλα αυτά, όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα μπείτε τόσο το καλύτερο. Είναι καλή ιδέα να νιώθετε άνετα με όρους όπως περιουσιακά στοιχεία και ευθύνες (υπόλοιπο), δηλώσεις κερδών και ζημιών, το σχέδιο ταμειακών ροών και νεκρό σημείο ή το σημείο που αρχίζετε να κάνετε κέρδη.

Training Fiche (BL_2_GR) -

Basic
• Ενιαία ψηφιακή αγορά. Ενιαία Ψηφιακή Αγορά σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις και οι άνθρωποι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε αγαθά και υπηρεσίες, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους και της χώρας διαμονής τους στην Ευρώπη. Για τις επιχειρήσεις γενικά και της βιοτεχνίας και την παραγωγή πολιτισμού γενικότερα, ειδικότερα, των ΤΠΕ, οι ψηφιακές τεχνολογίες γίνονται ολοένα και περισσότερο μέρος της ίδιας της επιχείρησης, είτε στις διαδικασίες παραγωγής της επιχείρησης, ή από την πλευρά της εμπορίας των προϊόντων και υπηρεσιών. Εκτιμάται ότι το 75% της προστιθέμενης αξίας από τη Ψηφιακή Οικονομία προέρχεται από παραδοσιακές βιομηχανίες, και όχι από την παραγωγοί των ΤΠΕ. Η ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις είναι το πλέον αδύναμο στοιχείο. Μόνο το 1,7% των επιχειρήσεων της ΕΕ κάνουν πλήρη χρήση των προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, ενώ το 41% δεν τις χρησιμοποιούν καθόλου. Αυτό μπορεί να ειπωθεί σε πολλές πτυχές σχετικά με τις παραδοσιακές βιοτεχνίες όπου οι διαδικασίες παραγωγής είναι ακόμα όπως συνήθιζαν να είναι εδώ και πολύ καιρό και δεν υπάρχει ενσωμάτωση της ψηφιακής οικονομίας που υπάρχει διαθέσιμη. Η κοινή online αγορά θεωρείται ως μια τεράστια ευκαιρία για τις επιχειρήσεις και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, και σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα μπορούσε να συμβάλει 415.000.000.000 € για την ευρωπαϊκή οικονομία. Ως αποτέλεσμα, θα είναι μια πραγματική πηγή για την επέκταση της αγοράς, θα ευνοήσει την παροχή υπηρεσιών υψηλότερης ποιότητας σε προσιτές τιμές, αυξάνοντας έτσι τον ανταγωνισμό και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Αλλά προς το παρόν, η κατάσταση είναι ότι οι αγορές είναι αρκετά εγχώριες από την άποψη των online υπηρεσιών. Δεδομένα από την ΕΕ δείχνει ότι μόνο το 7% των επιχειρήσεων ΜΜΕ της ΕΕ πραγματοποιούν διασυνοριακές πωλήσεις. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν εμπόδια με τη φυσική τους έννοια στην ενιαία αγορά εντός της ΕΕ που να το εμποδίζουν. Ακόμα κι έτσι, το 57% των εταιρειών παραδέχονται ότι θα πουλήσει σε απευθείας σύνδεση με άλλα μέλη της ΕΕ αν δεν υπάρχει μια μυριάδα των διαφορετικών κανόνων που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος. Με αυτή την έννοια, για παράδειγμα, είναι υψίστης σημασίας για τη βιοτεχνία των ΜΜΕ και πολιτιστικής και δημιουργικής παραγωγής η εναρμόνιση των πνευματικών δικαιωμάτων σε όλη την Ευρώπη για να αρθούν τα εμπόδια που υπάρχουν ήδη και παρεμποδίζουν την ανάπτυξη του τομέα. Με αυτόν τον τρόπο, μεταφορά και κατανάλωση πολιτιστικού και δημιουργικού περιεχομένου θα επιτρέπεται με τον θετικό αντίκτυπο για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Έχουμε ήδη περιγράψει χαρακτηριστικά πνευματικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της κατάρτισης του δελτίου πνευματικής ιδιοκτησίας. Παρακαλώ, να το έχετε υπόψη καθώς θα θέλετε να ξέρετε περαιτέρω για τους διαφορετικούς τρόπους για να προστατεύσετε την εργασία σας. Το ίδιο θα μπορούσε να ειπωθεί για τη ρύθμιση του ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις που πωλούν σε άλλα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής για την Ενιαία η Επιτροπή πρότεινε οι ΦΠΑ να συλλέγονται μέσω ενός ενιαίου και απλοποιημένου μηχανισμού ηλεκτρονικής καταχώρισης και πληρωμής. Και πάλι ρίξτε μια ματιά στο δελτίο κατάρτιση σε βασικές νομικές απαιτήσεις για να μάθετε περισσότερα για αυτό το θέμα. Τέλος, είναι σημαντικό να τονιστεί η βελτίωση των δεξιοτήτων ΤΠΕ που απαιτούνται σε όλους τους τομείς, γενικά, και στις βιοτεχνίες, ειδικότερα. Η Ψηφιακή Στρατηγική στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτής της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων και την έλλειψη υψηλής ειδίκευσης εργαζομένων, ως μέρος της στρατηγικής. Η μελέτη για τον εντοπισμό των αναγκών σε πολύ μικρές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις μέχρι το 2020, αναφέρει ότι η πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες είναι ιδιαίτερα σημαντικό για αυτό το είδος των επιχειρήσεων που επηρεάζονται γενικότερα από ελλείψεις δεξιοτήτων, προβλήματα πρόσληψης και εξωτερικούς παράγοντες, όπως η αλλαγή τεχνολογιών . • Προστασία δεδομένων και ιδιωτικότητα Μια σωστή ενιαία ψηφιακή αγορά είναι σε θέση να ενισχύσει το μέλλον της οικονομίας όπως είπαμε νωρίτερα και πρέπει να επιτύχει μια ισορροπία μεταξύ των επιχειρηματικών ελευθεριών στην εκμετάλλευση και τα δικαιώματα των καταναλωτών. Η εμπιστοσύνη είναι το κλειδί σε αυτή τη σχέση, όπως είναι το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ειδικά στην ψηφιακή οικονομία, όπου οι νέες τάσεις περιλαμβάνουν ανάλυση των δεδομένων ως ένα από τα κύρια στοιχεία της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Όπως αναφέρεται στην έρευνα του Ευρωβαρομέτρου το 2015, οκτώ από τους 10 άνθρωποι αισθάνονται ότι δεν έχουν πλήρη έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων γενικά, ενώ τα δύο τρίτα για τα προσωπικά τους δεδομένα στο διαδίκτυο. Η έλλειψη εμπιστοσύνης στους καταναλωτές σημαίνει την απώλεια εισοδήματος για τις επιχειρήσεις. Και για την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και της online αγοράς συνεπάγεται και εμπιστοσύνη των καταναλωτών ότι, όταν συμπληρώσουν ένα αριθμό προσωπικών δεδομένων συμπεριλαμβανομένου και της πιστωτικής τους κάρτας, θα αντιμετωπίζονται α σύμφωνα με τους καθιερωμένους κανόνες. Και αυτοί είναι οι κανόνες που έχουν γίνει ένα εμπόδιο για τις επιχειρήσεις και δεν υπερασπίζονται τα δικαιώματα των καταναλωτών αποτελεσματικά να αντιμετωπίσει τις νέες απειλές που τίθενται από τις ραγδαίες ψηφιακές και τεχνολογικές αλλαγές. Για παράδειγμα, οι διαφορετικοί κανόνες που εφαρμόζονται σε κάθε χώρα. Ως εκ τούτου, όταν μια επιχείρηση επιθυμεί να αναλάβει τις διασυνοριακές ηλεκτρονικές πράξεις, οφείλει να συμμορφώνεται με την εθνική νομοθεσία του τόπου όπου είναι η πώληση σε απευθείας σύνδεση. Αυτή η ισχύουσα νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι έτοιμη να αλλάξει. Και αυτό θα έχει οικονομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις με online υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των πολύ μικρών βιοτεχνικών επιχειρήσεων και του πολιτισμού και των δημιουργικών βιομηχανιών οι οποίες αξιοποιούν από πολλές απόψεις τις ψηφιακές δυνατότητες της οικονομίας. Η δέσμη μεταρρυθμίσεων της προστασίας των δεδομένων περιλαμβάνει τον κανονισμό για την προστασία γενικών δεδομένων που θα τεθεί σε ισχύ το 2018 σε όλα τα κράτη μέλη. Οι επιχειρήσεις πρέπει να ετοιμαστούν για το νέο κανονισμό για να αποκτήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η Επιτροπή πιστεύει ότι αυτό θα βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες της ενιαίας ψηφιακής αγοράς για τις επιχειρήσεις που μιλήσαμε παραπάνω στην: • Παροχή ενός ενιαίου ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία των δεδομένων, αντικαθιστώντας 28 διαφορετικούς κανονισμούς. Με αυτό τον τρόπο οι εταιρείες θα ασχοληθούν με ένα νόμο. Τα οφέλη εκτιμώνται σε 2,3 δισεκατομμύρια € ετησίως. • One-stop-shop για τις επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις θα πρέπει μόνο να συναλλάσσονται με μία ενιαία εποπτική αρχή καθιστώντας απλούστερη και φθηνότερη για τις εταιρείες να δραστηριοποιηθούν στην ΕΕ. • Ίδιους κανόνες για όλες τις εταιρείες - ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους. Με τις νέες μεταρρύθμισης πακέτο εταιρείες με έδρα εκτός της Ευρώπης θα πρέπει να εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες όταν προσφέρουν αγαθά ή υπηρεσίες στην αγορά της ΕΕ. Τέλος, ο νέος κανονισμός έχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα για τις ΜΜΕ σε σχέση με τις υποχρεώσεις των υπεύθυνων επεξεργασίας δεδομένων και των μεταποιητών που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις. Υποχρεώσεις, όπως η πρόσληψη ενός υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, την τήρηση αρχείων επεξεργασίας δραστηριότητες ή παραβάσεις σε ιδιώτες, η υποβολή εκθέσεων θα μειωθεί ή θα εξαλειφθεί για τις ΜΜΕ. Έχετε δύο χρόνια για να θέσετε όλα τα συστήματα για τους νέους κανονισμούς. • Ηλεκτρονικό εμπόριο και προστασία δεδομένων Το ηλεκτρονικό εμπόριο και η online αγορά είναι εδώ για να μείνει και να αναπτυχθεί περαιτέρω. Αν υποθέσουμε ότι η πραγματικότητα είναι οι επιχειρήσεις μας να είναι σε θέση να επωφεληθούν πλήρως από την παγκόσμια αγορά που είναι εκεί έξω που περιμένουν για τα προϊόντα μας. Αυτοί οι νέοι τρόποι να κάνουμε πράγματα, για τις παραδοσιακές τέχνες πολύ μικρές επιχειρήσεις, δεν είναι εύκολοι. Πρακτικές δυσκολίες, όπως νέες μεθόδους πληρωμής, η σωστή παράδοση των αγαθών που αγοράζονται, της απάτης και της εγκληματικότητας, των κινδύνων των διαφορών ...) κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα, αλλά τα οφέλη ξεπερνούν τις δυσκολίες. Σύμφωνα με μια πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με ένα συνεκτικό πλαίσιο για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης στην ψηφιακή ενιαία αγορά για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου και σε απευθείας σύνδεση, οι ΜΜΕ θα επωφεληθούν από την πρόσβαση σε νέες αγορές και το cloud computing, έτσι ώστε να οδηγηθούν στη βελτίωση της παραγωγικότητας τους. Η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, που εκδόθηκε το 2000, θεσπίζει ένα πλαίσιο εσωτερικής αγοράς για το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο παρέχει ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Θεσπίζει εναρμονισμένους κανόνες για ζητήματα όπως οι απαιτήσεις διαφάνειας και ενημέρωσης για την online παροχείς υπηρεσιών, τις εμπορικές επικοινωνίες, τις ηλεκτρονικές συμβάσεις και τους περιορισμούς της ευθύνης των μεσαζόντων παροχής υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, όταν αποφασίσετε για την ηλεκτρονική πώληση θα πρέπει να είστε σαφές για τις ιδιωτικές πολιτικές σας και την προστασία των δεδομένων και να τους σαφής κανονισμούς, καθώς και για τους πελάτες σας. Όροι και προϋποθέσεις θα πρέπει να επισημανθούν στην ιστοσελίδα σας και να διευκρινίζουν ότι οι αγοραστές συνάπτουν σύμβαση με εσας όταν αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες από την ιστοσελίδα σας. Πολιτικές για την παράδοση, τη ναυτιλία, τις επιστροφές και τις πληρωμές, και όποτε είναι δυνατόν, αποκλεισμοί της ευθύνης θα πρέπει να καταστεί σαφές στους αγοραστές σας. Με τον τρόπο αυτό θα οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη και η εμπιστοσύνη που είναι το κλειδί για την επιτυχία σας.

Training Fiche (BL_3_GR) -

Medium
• Πνευματική ιδιοκτησία. Η πνευματική ιδιοκτησία είναι τα αποκλειστικά δικαιώματα πάνω πνευματικές δημιουργίες. Αναλύεται σε δύο μέρη: τη βιομηχανική ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων εφευρέσεων (πατέντες), εμπορικά σήματα, σχέδια και βιομηχανικά σχέδια, και τις γεωγραφικές ενδείξεις προέλευσης, και τα πνευματικά δικαιώματα που αφορούν λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά δημιουργήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πραγματοποιήσει μια ενεργό πολιτική για την εναρμόνιση της νομοθεσίας για το θέμα αυτό σε όλα τα κράτη μέλη. Η συνθήκη για την τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2009, παρέχει ρητή αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. • Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εξακολουθούν να προστατεύονται κυρίως από την εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, εάν πρέπει να τα προστατεύσετε σε καθένα από τα κράτη μέλη μπορεί να είναι περίπλοκη και δαπανηρή διαδικασία, και ως εκ τούτου, προκειμένου να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πνευματική προστασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. • Εάν σκέφτεστε για την επιχειρηματική δραστηριότητα με περισσότερες από μια χώρα της ΕΕ, το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχει προστασία σε 28 κράτη-μέλη με μόνο μία εγγραφή. Μπορείτε να καταχωρήσετε το εμπορικό σας σήμα, σχέδιο σε οποιαδήποτε από τις 23 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την υποβολή μόνο μιας αίτησης στο Γραφείο Ευρωπαϊκής Ένωσης Πνευματικής Ιδιοκτησίας (EUIPO). • Η Πνευματική Ιδιοκτησία μπορεί να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), που συστάθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO). Η προστασία των δικαιωμάτων αυτών εξαρτάται από τον τύπο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας έχουμε να κάνουμε με. Ας ρίξουμε μια ματιά στις εναλλακτικές λύσεις: • Ευρεσιτεχνίες (Πατέντες): Η ευρεσιτεχνία εμποδίζει τρίτους να κατασκευάζουν, χρησιμοποιούν ή πωλούν δική σας εφεύρεση κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου, ανάλογα με τον τύπο της εφεύρεσης. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χορηγούνται σε αυτές τις εφευρέσεις οι οποίες είναι νέες και μπορεί να εφαρμοστούν βιομηχανικά. Για το σκοπό αυτό, είναι μια απαίτηση ότι αυτές οι εφευρέσεις δεν ήταν γνωστά πριν και ότι μπορούν να κατασκευασθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε βιομηχανικές διεργασίες. Για τα εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας μπορείτε να εφαρμόσετε στο εθνικό γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σας, ενώ το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ). Ωστόσο, τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να επικυρωθεί σε κάθε χώρα όπου αναζητούν προστασία. Ανάλογα με την εθνική νομοθεσία, εσείς ως επιχειρηματικό προαγωγός μπορεί να υποχρεωθεί να παράσχει μεταφράσεις και / ή τέλη που πληρώνουν σε συγκεκριμένες χώρες. Επί του παρόντος, γίνονται προσπάθειες για την υλοποίηση ενός πανευρωπαϊκού ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών. Αυτό θα επιτρέψει στους εφευρέτες να προστατεύουν τις εφευρέσεις τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την υποβολή μιας ενιαίας αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ως εκ τούτου, δεν θα υπάρχει ανάγκη για την επικύρωση των εν λόγω διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε κάθε κράτος μέλος. • Εμπορικά σήματα: Τα εμπορικά σήματα προστατεύουν τα ονόματα των προϊόντων, δεδομένου ότι εμποδίζουν άλλες επιχειρήσεις να πωλούν τα προϊόντα με το ίδιο όνομα. Τα εμπορικά σήματα είναι σήματα που χρησιμοποιούνται στο εμπόριο για την αναγνώριση των προϊόντων. Σε σχέση με την πνευματική ιδιοκτησία, τα εμπορικά σήματα είναι ένα μικρό στοιχείο, αλλά πολύ χρήσιμο. Ο κανονισμός (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει τον ακόλουθο ορισμό για το σήμα: Ένα σήμα της ΕΕ μπορεί να συνίσταται από οποιαδήποτε σημεία, ιδίως λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των προσώπων, ή σχέδια, γράμματα, αριθμούς, τα χρώματα, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας των προϊόντων, ή ήχους, με την προϋπόθεση ότι τα σημεία αυτά είναι ικανά: o να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων και o να εκπροσωπείται στο μητρώο εμπορικών σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τρόπο που να επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές και το κοινό να καθορίσει το σαφές και ακριβές αντικείμενο της προστασίας που παρέχεται στον δικαιούχο του. • Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το σήμα σας είναι το σύμβολο που οι πελάτες σας χρησιμοποιούν για να σας ξεχωρίσουν. Επίσης, είναι βολικό για να σας διαφοροποιεί από τους ανταγωνιστές σας. Σε ορισμένες χώρες, μπορείτε επίσης να πάρετε την προστασία ακόμη και αν το σήμα σας δεν είναι καταχωρημένο, εφ 'όσον χρησιμοποιείται. Ωστόσο, θα είναι καλό να το καταχωρήσετε, προκειμένου να επιτύχει την καλύτερη προστασία. Η μόνη προϋπόθεση που επιβάλλεται σε ένα καταχωρημένο εμπορικό σήμα είναι ότι πρέπει να καθοριστεί με σαφήνεια. Αλλιώς ούτε εσείς ούτε οι ανταγωνιστές σας θα είναι σίγουροι για το τι καλύπτει. • Copyright. Ενημερώνει τους άλλους πως εσείς (ως συγγραφέας) σκοπεύετε να ελέγξετε την παραγωγή, τη διανομή, την επίδειξη ή παρουσίαση της εργασίας σας. Το Copyright χορηγείται αυτόματα, χωρίς την ανάγκη για επίσημη καταχώριση. Μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αμέσως το σύμβολο πνευματικών δικαιωμάτων. Παρ 'όλα αυτά, στις περισσότερες χώρες υπάρχει ένα μητρώο και σύστημα με προαιρετική κατάθεση για τα έργα σας. Αυτά τα συστήματα διευκολύνουν, για παράδειγμα, διευκρινίσεις σχετικά με τις διαμάχες που σχετίζονται με την ιδιοκτησία, τη δημιουργία, οικονομικές συναλλαγές, πωλήσεις και γενικά μεταφορές. • Από νομικής άποψης, Πνευματικά δικαιώματα, ή το δικαίωμα δημιουργού, περιγράφει τα δικαιώματα που οι δημιουργοί έχουν πάνω στα λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά έργα τους. Έργα που καλύπτονται από το εύρος των πνευματικών δικαιωμάτων από τα βιβλία, μουσική, ζωγραφική, γλυπτική και φιλμ, στα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, βάσεις δεδομένων, διαφημίσεις, χάρτες και τεχνικά σχέδια. • Ο εξαντλητικός καταλόγος των έργων που καλύπτονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας συνήθως δεν καλύπτεται από τη νομοθεσία. Παρ 'όλα αυτά, σε γενικές γραμμές, τα έργα που συνήθως προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο τον κόσμο περιλαμβάνουν: o λογοτεχνικά έργα όπως μυθιστορήματα, ποιήματα, θεατρικά έργα, έργα αναφοράς, άρθρα εφημερίδων o προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, βάσεις δεδομένων o ταινίες, μουσικές συνθέσεις, και χορογραφία o καλλιτεχνικά έργα, όπως πίνακες ζωγραφικής, σχέδια, φωτογραφίες και γλυπτά o αρχιτεκτονική και o διαφημίσεις, χάρτες και τεχνικά σχέδια • Η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εκτείνεται μόνο σε εκφράσεις, και όχι τις ιδέες, τις διαδικασίες, τις μεθόδους λειτουργίας ή τις μαθηματικές έννοιες αυτές καθαυτές. Το Copyright μπορεί να είναι ή να μην είναι διαθέσιμο για μια σειρά από αντικείμενα, όπως οι τίτλοι, τα συνθήματα, ή τα λογότυπα, ανάλογα με το αν περιέχουν επαρκή πατρότητα. • Επί του παρόντος, ως μέρος της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως στόχο τη βελτίωση του πλαισίου για τα Πνευματικά δικαιώματα ευρωπαϊκά, ενισχύοντας ως εκ τούτου, την παροχή ψηφιακού περιεχομένου. Αυτό είναι υψίστης σημασίας για την δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανία, δεδομένου ότι θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στις διασυνοριακές εσωτερικές αγορές εντός της ΕΕ. Παρακαλώ, ρίξτε μια ματιά στο δελτίο εκπαίδευσης για την ενιαία ψηφιακή αγορά και το ηλεκτρονικό εμπόριο. • Σχεδιασμός. Στις επιχειρήσεις, ο σχεδιασμός είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία. Ο σωστός σχεδιασμός επικεντρώνεται στο χρήστη, συνδυάζει την αισθητική, την οικονομική και πρακτική αξίες και είναι ο τρόπος οι πελάτες σας να εντοπίσουν τις καινοτόμες σας διαφορές και βελτιώσεις. Στην Ευρώπη, υπάρχει μια αναγνωρισμένη ανάγκη να ενθαρρυνθεί τους Ευρωπαίους σχεδιαστές και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αναπτύξουν τις στρατηγικές σχεδιασμού τους. Ένα σχέδιο είναι ένας πρακτικός τρόπος για να σας ορίσουμε και να προστατευθεί η καινοτομία σας. Είναι πράγματι, ένα περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που μποροεί να διαπραγματεύονται ή να χρησιμοποιηθούν ως ενέχυρο, που επιβραβεύει τη δημιουργική προσπάθεια σας, λειτουργεί ως η υπογραφή της πνευματικής σας ιδιοκτησίας. • Ο σχεδιασμός ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση: «Η εμφάνιση του συνόλου ή μέρους ενός προϊόντος, προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του, ιδίως, η γραμμή, το περίγραμμα, τα χρώματα, το σχήμα, την υφή ή / και τα υλικά του ίδιου του προϊόντος και ή / και της διακόσμησης που φέρει »(άρθρο 3 του κανονισμού σχεδιασμού). Σχεδόν κάθε βιομηχανικό ή βιοτεχνικό αντικείμενο μπορεί να είναι επιλέξιμα για προστασία σχεδίου (με εξαίρεση τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών). • (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/guest/design-definition) • Γεωγραφικός προσδιορισμός: Είναι ένα σύμβολο που χρησιμοποιείται σε προϊόντα που έχουν μια συγκεκριμένη γεωγραφική προέλευση και διαθέτουν ιδιότητες ή μια φήμη που οφείλονται στην εν λόγω προέλευση. (Αρθ. 22.1 από TRIPS) Παραδοσιακά, γεωγραφική ένδειξη που χρησιμοποιείται για τα γεωργικά προϊόντα. Ωστόσο, το 2014, μια δημόσια διαβούλευση από την ΕΕ ξεκίνησε να επεκτείνει αυτό το είδος της προστασίας να μη γεωργικών προϊόντων, όπως προιόντα βιοτεχνών. Υπήρξε ήδη μια έκθεση για το θέμα αυτό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2015 και έγκριση του αναμένεται σύντομα.

Training Fiche (BL_4_GR) -

Medium
• Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά. Μπορεί να θεωρείτε ότι εξάγετε τα αγαθά και τις υπηρεσίες σας, αν τα πουλήσετε σε ένα από τα κράτη μέλη, αλλά αυτό δεν είναι τεχνικά σωστό. Η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά λειτουργεί ως μια ενιαία χώρα. Η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, επιτρέπει τα αγαθά να μεταφέρονται και να πωλούνται οπουδήποτε στην ΕΕ, και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της αγοράς της ΕΕ. Σε κάποιο βαθμό, οι πολύπλοκες και ποικίλες εθνικές νομοθεσίες έχουν αντικατασταθεί από ένα ενιαίο σύνολο ευρωπαϊκών κανόνων, μειώνοντας το κόστος και ταλαιπωρία για τις επιχειρήσεις που θέλουν να εμπορεύονται σε άλλες χώρες της ΕΕ. Η ΕΕ είναι μια τελωνειακή ένωση – οι28 χώρες-μέλη της αποτελούν ένα ενιαίο έδαφος για τελωνειακούς σκοπούς. Αυτό σημαίνει ότι: o Αν θέλετε να πωλήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας, δεν καταβάλλονται δασμοί στα αγαθά που διακινούνται μεταξύ των χωρών της ΕΕ. o Όλα τα κράτη μέλη εφαρμόζουν ένα κοινό δασμολόγιο για τα αγαθά που εισάγονται από χώρες εκτός ΕΕ. o Τα εμπορεύματα που έχουν εισαχθεί νόμιμα μπορούν να κυκλοφορούν σε ολόκληρη την ΕΕ, χωρίς περαιτέρω τελωνειακούς ελέγχους. Αυτό ισχύει αν εισάγετε προϊόντα από οποιαδήποτε χώρα εκτός της ΕΕ και θέλετε να τα πουλήσει σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ ή τρίτες χώρες. Επί του παρόντος, η Ευρωπαϊκή Ένωση σας παρέχει ένα σχέδιο για να ξεκλειδώσετε το πλήρες δυναμικό της ενιαίας αγοράς. Με το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να δώσει στην ενιαία αγορά μια ώθηση με τη βελτίωση της κινητικότητας για τους παρόχους υπηρεσιών, διασφαλίζοντας ότι τα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα μπορούν να ανθίσουν, καθιστώντας ευκολότερο για τους λιανοπωλητές να δραστηριοποιηθούν σε διασυνοριακό επίπεδο, και βελτίωση της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες σε όλη την η ΕΕ. Έτσι, για παράδειγμα, εάν έχετε μια εγγεγραμμένη επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ως καλλιτέχνης ή τουριστικός οδηγός, στη χώρα όπου ζείτε, μπορείτε να προσφέρετε τις υπηρεσίες αυτές σε μια άλλη χώρα της ΕΕ χωρίς τη σύσταση εταιρείας ή υποκαταστήματος εκεί. Αυτό κάνει τα πράγματα ευκολότερα για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. • Πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από την εξαγωγή των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών σας. Να σκέφτεστε και να ζείτε παγκόσμια. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι να ψάχνει κανείς στο εξωτερικό μόνο και μόνο λόγο του ότι η εγχώρια αγορά δεν λειτουργεί σωστά μπορεί να μην είναι τόσο καλή ιδέα. Αν δεν γίνει σωστά η ανάπτυξη στο εξωτερικό μπορεί να διπλασιάσει τα προβλήματά σας. Κατ 'αρχάς, πρέπει να καταλάβετε ότι θα πάρει σίγουρα περισσότερο χρόνο να βγείτε στο εξωτερικό. Αν θέλετε να οικοδομήσετε μια μακροχρόνια σχέση των επιχειρήσεων στο εξωτερικό, θα πρέπει να είστε υπομονετικοί. Δεύτερον, να θυμάστε ότι στο δελτίο εκπαίδευσης για το επιχειρηματικό μοντέλο και το επιχειρηματικό σχέδιο μιλήσαμε για το πώς βλέπετε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας; Αν σκοπεύετε να πουλήσουμε στο εξωτερικό, αυτό πρέπει να είναι μέρος και των δύο σχεδίων. Στο τέλος της ημέρας, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να το λάβει πολύ σοβαρά, διότι θα αντλήσει πόρους και ενέργεια και δεν μπορείτε να περιμένετε άμεσα αποτελέσματα. Θα μπορούσε να είναι μια καλή ιδέα να συντάξετε ένα σχέδιο διεθνοποίησης που θα πρέπει να ταιριάζει με το επιχειρηματικό μοντέλο σας και μπορεί να ενσωματωθεί στο επιχειρηματικό σχέδιο σας. Σκεφτείτε στρατηγικά. Ένα σχέδιο διεθνοποίησης θα πρέπει να αντιμετωπίσει τουλάχιστον τα ακόλουθα θέματα: επιλογή της αγοράς, θα πρέπει να είναι σαφές για ποιο λόγο έχετε επιλέξει μία αγορά και όχι άλλες. Να μην εξαπλωθεί η επιλογή της αγοράς σας, καθώς χρειάζεται πόρους, χρόνο και καταναλώνει το προσωπικό. Απλά επικεντρωθείτε σε μια αγορά στην αρχή και να εργαστείτε με αυτό ως πιλοτικό πρόγραμμα για να ελέγξετε πώς λειτουργεί. ανάλυση ανταγωνιστών. Αυτό το μέρος του προγράμματος χρειάζεται μια σε βάθος έρευνα για την επιλεγμένη αγορά και τις επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν στην εν λόγω αγορά. Ελάτε σε επαφή με φορείς και ιδρύματα, όπως τα εμπορικά επιμελητήρια που μπορούν να προσφέρουν αυτό το είδος της ανάλυσης, επαφές και εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα. μεθόδους διανομής. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να περιγράψετε πώς θα πάρετε το προϊόν ή την υπηρεσία σας στους τελικούς πελάτες στην αγορά-στόχο σας. Θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα μεταγενέστερα. το προϊόν ή την υπηρεσία σας. Μήπως χρειάζονται οποιεσδήποτε αλλαγές που πρέπει να γίνουν, για να κάνετε εξαγωγές; Αυτές οι πιθανές αλλαγές μπορεί να περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό της συσκευασίας ή του μεγέθους, αλλαγές στο σχεδιασμό, στο branding, τη σήμανση, κλπ έχουμε κατά νου ότι θα πρέπει να προσαρμόσει το προϊόν ή την υπηρεσία σας στην αγορά στόχων σας και τους κανονισμούς της. Είναι επίσης σκόπιμο να εξετάσετε την παραγωγική ικανότητα σας για να διασφαλίσετε ότι θα μπορείτε να παρέχετε σωστά και έγκαιρα τα προϊόντα σας. στρατηγική τιμολόγησης. Και πάλι, αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο του σχεδίου διεθνοποίησης σας. Η τιμή στην εγχώρια αγορά σας δεν είναι πιθανό να είναι η ίδιο με την τιμή στην αγορά στόχο. Πολλές διαφορετικές περιστάσεις εφαρμόζουν, όπως διακυμάνσεις σε ξένο νόμισμα, η τιμή ανταγωνιστή στην αγορά-στόχο, επιπλέον δαπάνες λόγω των αλλαγών στο προϊόν σας, τη διανομή, το κόστος μεταφοράς, κ.λπ. Η είσοδος στην αγορά. Σε αυτό το στάδιο, θα πρέπει να έχουν οριστεί πώς θα έχετε την ευκαιρία να έχετε πρόσβαση στην αγορά-στόχο. Υπάρχουν διάφορες επιλογές: να πωλείτε σε χονδρική ή λιανική, να χρησιμοποιήστε έναν εταίρο όπως αντιπρόσωπο ή διανομέα, να συσταθεί ένα γραφείο, να τεθεί σε μια κοινή επιχείρηση. Θα πρέπει να υπολογίσετε ποια είναι η πιο βολική μορφή από την αρχή. Στρατηγική προώθησης. Ξεκινήστε να σκάφτεστε το μέλλον, πώς σκοπεύετε να υποστηρίξει τους πελάτες και τους συνεργάτες σας (π.χ. πράκτορες, διανομείς). Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την παροχή κατάρτισης στον εταίρους της αγοράς, διαφημιστικό υλικό, διαφήμιση στην αγορά-στόχο, κ.λπ. Τώρα έχετε σκεφτεί διεξοδικά σχετικά με το γιατί και το πώς θα έχετε την ευκαιρία να πωλήσετε το προϊόν ή την υπηρεσία σας. Έχετε αναπτύξει επαφές σας εκεί, και έψαξε για τους πελάτες. Ακόλουθεί το θέμα της διανομής και logistics. Διοικητικές Διαδικασίες. Τώρα που είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε εξαγωγές θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός διοικητικών διαδικασιών που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστεί να υποβάλετε διασάφηση εξαγωγής για τα προϊόντα σας και μπορεί να χρειαστεί μια άδεια εξαγωγής. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να πληρώσετε τελωνειακούς δασμούς και φόρους στη χώρα προορισμού, οι κανονισμοί των εξαγωγών ποικίλλουν, ανάλογα με τη χώρα που εξάγει προς τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πουλάτε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για να σας ενημερώσει για όλα όσα χρειάζεστε κατά την εξαγωγή από την ΕΕ. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη διαθέτουν εθνικά γραφεία για να σας βοηθήσει αν θέλετε με την εισαγωγή / εξαγωγή. Παρέχουν έναν πλούτο πληροφοριών και συμβουλές που είναι πολύ βολικό όταν δεν ξέρετε την αγορά-στόχο σας. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να έχουν γραφεία ή τοπικούς συνεργάτες για να βοηθήσουν την επιχείρησή σας στην περιοχή που σας ενδιαφέρει. Μία από τις διοικητικές απαιτήσεις για την πώληση στο εξωτερικό είναι ο αριθμός EORI. Ο EORI (Economic Operators Registration and Identification number) είναι αριθμός καταχώρισης και αναγνώρισης. Κάθε οικονομικός φορέας εγκατεστημένος στην ΕΕ πρέπει να έχει ένα. Ακόμη και ένα άτομο ή μια ατομική επιχείρηση πρέπει να έχει έναν έγκυρο αριθμό εγγραφής, που χρησιμοποιείται από ένα από τα κράτη μέλη. Η αίτηση θα πρέπει να αποστέλλεται στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών στα οποία είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι ο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν χρεώνεται για εξαγωγές σε χώρες εκτός της ΕΕ. Στην περίπτωση αυτή, ο ΦΠΑ καταβάλλεται στη χώρα εισαγωγής. Θα πρέπει να παρέχετε αποδείξεις ότι τα εμπορεύματα εξήχθησαν σε χώρα εκτός της ΕΕ.  Διεθνή Διανομή και logistics. Όταν μιλάμε για διεθνή διανομή θα ήταν χρήσιμο να απαντήσουμε τις πιο κάτω ερωτήσεις: o Ποια κανάλια διανομής θα πρέπει η εταιρεία σας χρησιμοποιεί για την προώθηση των προϊόντων της στο εξωτερικό; o Τι είδους εκπροσώπους, μεσίτες, χονδρέμπορους και διανομείς πρέπει να χρησιμοποιήσετε; o Ποια είναι τα χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες των διαθέσιμων μεσαζόντων; Η Διεθνές διανομή σχετίζετε επίσης, με τις διαδικασίες εντός της εταιρείας σας. Θα πρέπει να έχετε καλά συστήματα που δημιουργούν διαφάνεια και εμπιστοσύνη ανάμεσα σε εσάς και τους λιανοπωλητές σας. Έχοντας τις σωστές συμφωνίες διανομής, τους γενικούς όρους των επιχειρήσεων, και μια γενική κατανόηση των νομικών απαιτήσεων, είναι σημαντικό για την αποφυγή προβλημάτων. Ξεκινήστε σταδιακά στην αγορά-στόχο σας. Γενικά στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης, ξεκινώντας με μικρές δοκιμές είναι ο καλύτερος τρόπος για να βρείτε το σωστό τύπο. Κάνοντας χρήση των διεθνών διανομέων και πρακτόρων θα σας δώσει γρήγορη πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό εμπόρων λιανικής πώλησης, αλλά φυσικά θα καταλήξετε να πληρώνετε προμήθεια. Θα πρέπει επίσης να υπολογίζετε τα έξοδα αποστολής, τους φόρους και άλλα τέλη τα οποία μπορεί να είναι ένας εφιάλτης, αν είστε νέοι στην διεθνή διανομή. Αναζητήστε τις επιλογές σας και να μιλήσετε με άλλους που έχουν ήδη εμπορευθεί διεθνώς. Και πάλι, μην ξεχνάτε τη βοήθεια που μπορείτε να πάρετε από τους θεσμούς και τα επίσημα γραφεία που οργανώνουν εμπορικές εκθέσεις και εκδηλώσεις σε διάφορες χώρες για να εμπορεύονται τα προϊόντα σας και να σας παρουσιάσουν σε πιθανούς εταίρους. Θα μπορούσε να είναι μια καλή ιδέα να λάβει μέρος σε ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Erasmus για νέους επιχειρηματίες που μπορούν να χρησιμεύσουν για την προώθηση στενών σχέσεων με επιχειρηματίες από διάφορα κράτη μέλη και σε ένα μεταγενέστερο στάδιο μπορείτε να αναπτύξετε σχέσεις συνεργασίας μαζί τους και να χρησιμεύσουν ως εταίροι ή διανομείς των προϊόντων και των υπηρεσιών σας στις χώρες τους. • Διεθνή Μεταφορές. Η επιλογή του σωστού τρόπου μεταφοράς είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της εισαγωγικής ή εξαγωγικής λειτουργία σας ώστε να είναι αποτελεσματική και αποδοτική. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές αν και μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε περισσότερα από ένα είδος μεταφοράς. Όταν κάνετε τις επιλογές σας, θα πρέπει επίσης να αποφασίσετε αν θα το χειριστείτε μόνος σας, ή να αναθέσει το έργο σε μια επιχείρηση μεταφοράς εμπορευμάτων. Παράγοντες που θα επηρεάσουν την απόφασή σας σχετικά με το είδος της μεταφοράς που θα χρησιμοποιήσετε, περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις της επιχείρησής σας, τη χώρα προορισμού, καθώς και το είδος των αγαθών που διακινείτε. Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να μιλήσουμε για τους διεθνείς εμπορικούς όρους ( «Incoterms»). Είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο εμπορικών όρων που χρησιμοποιούνται στις συμβάσεις πώλησης. Χρησιμοποιούνται για να βεβαιωθείτε ότι ο αγοραστής και ο πωλητής γνωρίζει ποιος είναι υπεύθυνος για το κόστος μεταφοράς των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης, φόρων και δασμών, και για το ποιος είναι υπεύθυνος για τα προϊόντα σε κάθε βήμα κατά τη διάρκεια της μεταφορά. • Μέθοδοι πληρωμής στο διεθνές εμπόριο. Αυτό είναι το τελευταίο μέρος του δελτίου κατάρτισης και εξηγεί τις τέσσερις κύριες μεθόδους πληρωμής που χρησιμοποιούνται στο εξαγωγικό εμπόριο. Να θυμίσουμε ότι οι εξαγωγείς θέλετε να λάβετε την πληρωμή το συντομότερο δυνατόν, κατά προτίμηση το συντομότερο κατά την παραγγελία ή πριν τα αγαθά αποσταλούν στον εισαγωγέα, ενώ οι εισαγωγείς θέλετε να λαμβάνετε τα αγαθά το συντομότερο δυνατόν, αλλά να καθυστερήσει την καταβολή εφ 'όσον είναι δυνατόν, κατά προτίμηση μετά που τα εμπορεύματα μεταπωλούνται για να χρηματοδοτήσουν πληρωμή στον εξαγωγέα. Cash-in-advance: πληρωμή εκ των προτέρων, είναι η πλέον προτιμώμενη επιλογή για τους εξαγωγείς, δεδομένου ότι λαμβάνουν την πληρωμή πριν από την αποστολή των εμπορευμάτων. Η χρήση αυτής της μεθόδου γενικά σημαίνει ότι δεν εμπιστεύεστε τον αγοραστή σας και μακροπρόθεσμα μπορεί να σημαίνει μείωση των πωλήσεων. Letters of credit: Πιστωτικές επιστολές. Οι πιστωτικές επιστολές (LCS) είναι ένα από τα πιο ασφαλή μέσα που διατίθενται για διεθνείς εμπόρους. Μια LC είναι μια δέσμευση από μια τράπεζα για λογαριασμό του αγοραστή ότι η πληρωμή θα γίνει με τον εξαγωγέα, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην LC και έχουν εκπληρωθεί, όπως επαληθεύεται μέσα από την παρουσίαση όλων των απαιτούμενων εγγράφων. Documentary collections: Συλλογή Εγγράφων. Μια D / C είναι μια πράξη με την οποία ο εξαγωγέας αναθέτει την είσπραξη της πληρωμής για την τράπεζα του εξαγωγέα, η οποία στέλνει τα έγγραφα σε τράπεζα του εισαγωγέα, μαζί με οδηγίες για την πληρωμή. Τα κεφάλαια που λαμβάνονται από τον εισαγωγέα και σε αντάλλαγμα για τα έγγραφα αυτά. Open Account: Ανοιχτός λογαριασμός. Μια συναλλαγή ανοικτού λογαριασμού αποτελεί πώληση, όπου τα αγαθά αποστέλλονται και παραδίδονται πριν από την πληρωμή, το οποίο είναι &

Training Fiche (BL_5_GR) -

Basic
• Νομικές απαιτήσεις για τη δημιουργία μιας εταιρείας. Σε γενικές γραμμές οι κύριες νομικές απαιτήσεις για τη δημιουργία της εταιρείας σας θα εξαρτηθεί από τη διάρθρωση των επιχειρήσεων που θεωρείτε πρέπον για την επιχειρηματική σας ιδέα. Μερικοί από τους παράγοντες που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην εν λόγω απόφαση θα μπορούσε να είναι οι ακόλουθοι: • Η έκταση των υποχρεώσεων ή τις υποχρεώσεις σας κατά τις εργασίες της εταιρείας σας. • Ο αριθμός των δικαιούχων της πρωτοβουλίας της επιχείρησής σας. Ορισμένες νομικές μορφές μπορεί να απαιτήσει έναν ορισμένο αριθμό των εταίρων που συμμετέχουν, προκειμένου να επιτευχθεί νόμιμο ελάχιστο εγγραφής. • Το φορολογικό καθεστώς και οι φορολογικές υποχρεώσεις θα μπορούσε επίσης να γίνει ένας σημαντικός παράγοντας, όταν γίνεται η επιλογή. Δεν είναι βέβαιο ότι η ίδια κατάσταση ισχύει κατά την έναρξη της επιχείρησής σας, όπου ο κύκλος εργασιών είναι χαμηλός και ελπίζουμε να είναι αυξητικός, από ό, τι κατά την εκτέλεση μιας ενοποιημένης εταιρείας φθάνοντας σε ορισμένα όρια εισοδήματος. • Ο Τύπος της δραστηριότητας μπορεί επίσης να επηρεάσει την απόφασή σας. Στον τομέα που ασχολούμαστε σε αυτή την εκπαίδευση, τη βιοτεχνία και κατασκευές, οι ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης χρησιμοποιούνται αρκετά συχνά αν και οι κοινωνικές επιχειρήσεις δύνεται επίσης να χρησιμοποιηθούν για να λειτουργούν σε αυτόν τον τομέα. Μπορείτε να βρείτε παρακάτω ένα διάγραμμα με τους τύπους των βασικών επιχειρήσεων, μπορείτε να συναντήσετε και κάποια από τα κύρια χαρακτηριστικά τους. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗ Αυτοτελώς εργαζόμενος Μπορείτε να πάρετε τις δικές σας αποφάσεις. Διευθύνετε την επιχείρησή σας. Σε γενικές γραμμές, είναι πιο εύκολο να δημιουργηθεί, καθώς απαιτούνται λιγότερες διατυπώσεις. Έχετε προσωπική ευθύνη για τις επιχειρήσεις τα χρέη και τις υποχρεώσεις σας. Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Σχηματίζονται από τους διευθυντές της εταιρείας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι μόνο ένας διευθυντής. Είναι πιο περίπλοκο να συσταθεί από το πρώτο. Ως διευθυντής η ευθύνη σας για το χρέος θα περιοριστεί στο κεφάλαιο που έχετε επενδύσει στην επιχείρηση. Κοινωνική επιχείρηση (COOPERATIVES) Απαιτείται μια σειρά εταίρων και την εκπόνηση των στόχων της επιχείρησης. Κάθε μέλος του συνεταιρισμού έχει μια ψήφο. Σε γενικές γραμμές, η ευθύνη περιορίζεται επίσης στην επένδυση του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου. Παρακαλούμε, να έχετε κατά νου ότι ένα ευρύτερο φάσμα τύπων μπορεί να ισχύουν ανάλογα με τη χώρα που επιθυμείτε να δημιουργήσει την επιχείρησή σας. Για τους σκοπούς αυτούς, σας συμβουλεύουμε να έρθετε σε επαφή με τους εθνικούς φορείς που θα παρέχουν βοήθεια σε αυτά τα θέματα. Εναλλακτικά, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στην ιστοσελίδα της Ευρώπης, όπου οι συνδέσεις σε εθνικούς οργανισμούς στήριξης των επιχειρήσεων που παρέχονται. http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/start-ups/index_en.htm Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στις νομικές απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν, ανάλογα με τη νομική μορφή που έχετε πάρει και τη χώρα που επιθυμείτε να δημιουργήσετε την επιχείρησή σας, εδώ είναι μερικές διατυπώσεις που μπορεί να χρειαστεί να εκπληρώσετε εάν σκέφτεστε την έναρξη της επιχείρησής σας: Εγγραφείτε για το κατάλληλο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εθνικές αρχές διαθέτουν ειδικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης για τα άτομα να εγγραφούν σε αυτά, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως σύμβουλοι των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, αυτές οι διευθυντές χαρακτηρίζονται ως απλοί εργαζόμενοι και ως εκ τούτου θα πρέπει να εγγραφούν τέτοιοι. Ορισμένα κράτη μέλη εφαρμόζουν κατώτατα όρια κύκλου εργασιών επί των οποίων υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης. Και πάλι, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τις εθνικές αρχές για να ελέγξετε για την καλύτερη φόρμουλα. Φόροι και ετήσιοι λογαριασμών. Χρειάζεται να πραγματοποιήσετε την εγγραφή της επιχείρησης σας στην εφορία σας. Η κατανόηση των φορολογικών σας υποχρεώσεων είναι το κλειδί για να διασφαλίσετε ότι θα εκτελέσετε τις εργασίες σας ομαλά και χωρίς προβλήματα με τις φορολογικές της δημόσιας διοίκησης. Μην τους υποτιμάτε. Είναι σημαντικό να τηρούν ακριβή αρχεία όλων των εργασιών, τα έξοδα και τα κέρδη σας, όπως εσείς θα πρέπει να πληρώνετε αναλόγως. Σε αυτό το σημείο, οι επαγγελματικές συμβουλές από έναν λογιστή μπορεί να αξίζουν τον κόπο, καθώς δεν χρειάζεται να είστει ειδικοί σε όλα τα θέματα, και αυτό είναι περίπλοκο. Η Επιτροπή προτείνει τη μείωση του κόστους φορολογικής συμμόρφωσης, με σκοπό να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον για τις μικρές επιχειρήσεις και στο σχέδιο δράσης της για το 2020 Επιχειρηματικότητα, απευθύνει πρόσκληση προς τα κράτη μέλη να «... να κάνει το εθνικό περιβάλλον φορολογικής διοίκησης πιο ευνοϊκό για τις νέες επιχειρήσεις. Μειώστε το κόστος της φορολογικής συμμόρφωσης μέσω της απλοποίησης των φορολογικών αρχειοθέτησης και ηλεκτρονική πληρωμή φόρων .. " Αίτηση για την έκδοση αδειών. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στον αριθμό και το είδος των αδειών που απαιτούνται στα διάφορα κράτη μέλη. Επίσης, εξαρτάται από το είδος της δραστηριότητας που έχετε αναλάβει. Οι άδειες μπορούν επίσης να προέρχονται από διαφορετικά διοικητικά επίπεδα, από τοπικό σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, θα πρέπει να τα λάβετε υπόψη καθώς η έλλειψή τους μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις για την έναρξη των εργασιών σας. Εγγραφή για ΦΠΑ. Όπως ίσως γνωρίζετε από τώρα, ΦΠΑ σημαίνει Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος χρεώνεται κατά την πωλήσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ΦΠΑ είναι "έξτρα" επιβάρυνση στους πελάτες σας (φόρος εκροών) και είναι επίσης το "έξτρα" που καταβάλλονται στους προμηθευτές σας (φόρος εισροών). Η διαφορά είναι αυτό που παίρνετε ή πρέπει να πληρώσετε με την εθνική φορολογική διοίκηση σας. Ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ εξαρτάται από την κάθε εθνική αρχή της χώρας, αν και οι ευρωπαϊκές οδηγίες ΦΠΑ έχουν ορίσει το ελάχιστο κανονικό συντελεστή ΦΠΑ. Το 2016 βρίσκεται στο 15%. Τα 28 κράτη-μέλη είναι κατά τα άλλα ελεύθερα να καθορίζουν κατ 'αποκοπή συντελεστές ΦΠΑ τους από το εν λόγω ποσό. Υπάρχουν προϊόντα με χαμηλότερο ποσοστό. Η ΕΕ επιτρέπει επίσης ένα μέγιστο των δύο. Εσείς πρέπει να ελέγξετε συντελεστή που ισχύει για τα αγαθά που παράγετε ή τις υπηρεσίες που προσφέρετε. Σε ορισμένα κράτη μέλη, για παράδειγμα, οι πολιτιστικές υπηρεσιών έχουν χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ, δεδομένου ότι είναι ένας έμμεσος τρόπος για την προώθηση του εν λόγω τομέα. Μπορείτε να εγγραφείτε για να πάρει το ΑΦΜ σας από την εθνική εφορία σας. Κανονικά, αν είστε εγγεγραμμένος για ΦΠΑ και κάνετε πωλήσεις σε άλλες επιχειρήσεις, θα πρέπει να εκδώσετε τιμολόγιο ΦΠΑ - είτε σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Ο ΦΠΑ κανονικά προστίθεται στην τιμή των αγαθών ή των υπηρεσιών στο τιμολόγιο σας. Ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σας θα πρέπει να εμφανίζεται σε όλα τα τιμολόγια που δίνετε στους πελάτες, καθώς και το ποσό του ΦΠΑ που χρεώνεται και άλλα τυποποιημένα είδη. Αν και αυτός ο κανόνας έχει εξαιρέσεις. Για τις διασυνοριακές συναλλαγές με ΦΠΑ, όταν αγοράζουν ή να πωλείτε προϊόντα ή υπηρεσίες σε άλλες χώρες της ΕΕ, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες. Νέα νομοθεσία που ισχύει σήμερα για αυτό το είδος του ΦΠΑ που έχει ως στόχο την καταπολέμηση της απάτης στις διασυνοριακές συναλλαγές. Αν εσείς πωλείτε το προϊόν σας στους τελικούς χρήστες, θα πρέπει να εγγραφείτε στη χώρα που πωλούν το προϊόν σας και να χρεώσει τον ΦΠΑ που ισχύει στη χώρα αυτή. Δεν χρειάζεται να το πράξει, αν τα συνολικά ποσά των πωλήσεων στη χώρα αυτή δεν φτάνουν το όριο που ορίζεται από κάθε χώρα που μπορεί να είναι είτε 35.000 € ή 100.000 €. Για παράδειγμα, στις χώρες όπου το όριο είναι, 35.000 €, τυχόν πωλήσεις πάνω από το ποσό αυτό θα συνεπάγεται για την εταιρεία σας για να εγγραφείτε για το ΦΠΑ στη χώρα και να εφαρμόσει το εθνικό ποσοστό, με τις συνέπειες που θα μπορούσε να προβλέψει. Από την άλλη πλευρά, εάν η εταιρεία σας παρέχει υπηρεσιών, πράγμα που συμβαίνει για πολλές πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, που δεν χρεώνουν ΦΠΑ, αλλά οι πελάτες της επιχείρησής σας θα πρέπει να το πληρώσουν (διαδικασία αντιστροφής της επιβάρυνσης) με τις εθνικές τους εφαρμογές το ποσοστό. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε ακόμα να εκπέσει τον ΦΠΑ που θα έπρεπε να πληρώσει προκειμένου να παράσχει τις υπηρεσίες του συγκεκριμένου πελάτη. Και πάλι, αν είναι ένας τελικός καταναλωτής εκείνος που παρέχει την υπηρεσία σας για, μπορείτε να χρεώνουν ΦΠΑ με συντελεστή χώρα σας, εκτός από τις τηλεπικοινωνίες, ραδιοτηλεοπτικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπου ο κανόνας είναι να εφαρμόσει το φόρο κατανάλωσης. Όλοι αυτοί οι κανόνες έχουν πολλές εξαιρέσεις. Όπως μπορείτε να δείτε ίσως να αξίζει τον κόπο να ψάξουν για επαγγελματική βοήθεια και την τεχνογνωσία για να σας βοηθήσει μέσα με αυτά τα διοικητικά θέματα. • Η Ευρωπαϊκή εταιρεία. Η Ευρωπαική εταιρεία ή Societas Europaea, αποτελείται από μια δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που διέπονται από το δίκαιο της ΕΕ. Είναι μια καλή ιδέα για τις εταιρείες που έχουν διαφορετικές δραστηριότητες σε διάφορες χώρες της ΕΕ. Επίσης, σας επιτρέπει να αλλάξετε τα κεντρικά της γραφεία σας σε διάφορες χώρες, χωρίς την ανάγκη να το διαλύσετε και να αρχίσει ξανά από την αρχή σε ένα άλλο, και ως εκ τούτου συμβάλλει στη μείωση του κόστους. Ένα άλλο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό αυτού του τύπου της ευρωπαϊκής εταιρίας είναι ότι οι εργαζόμενοί τους θα πρέπει να εμπλακούν στη διαχείριση τους. Ωστόσο, για να ορίσετε μια ευρωπαϊκή εταιρεία μέχρι μπορεί να είναι λίγο ακριβό ως μία από τις νομικές απαιτήσεις της είναι ένα ελάχιστο κεφάλαιο των 120.000 €, το οποίο δεν είναι πολύ εύκολο για το είδος των επιχειρηματιών και των κλάδων που ασχολούμαστε σε αυτή την εκπαίδευση. Παρ 'όλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί, ότι αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια δημιουργίας μιας νομικής μορφής πέρα από την εθνική νομοθεσία και ότι θα πρέπει να είναι η τάση για το υπόλοιπο των τύπων εταιρείας.

Course (BL_COU_GR) -

Basic

   DIGITAL SKILLS
Course (DS_COU_1_GR) -

Basic

Course (DS_COU_2_GR) -

Medium

Course (DS_COU_3_GR) -

Advanced

Training Fiche (DS_TF_1_1_GR) -

Basic
• Όταν πρόκειται για ψηφιακή επικοινωνία, βρίσκουμε πολλές διαφορετικές μορφές που μπορούμε να επικοινωνήσουμε μέσω. Ένα από αυτά είναι, για παράδειγμα, κοινωνικά δίκτυα. Όλοι σας επιτρέπουν να δημοσιεύετε πληροφορίες για τον εαυτό σας, αλλά και να επικοινωνείτε μέσω μηνυμάτων ή συζητήσεων με άλλες επαφές. • Εάν εφαρμόσουμε την έννοια της επικοινωνίας στην επιχείρηση μας, συνεπάγεται τη χρήση της επικοινωνίας για να απευθυνθούμε στους δυνητικούς πελάτες μας. Ο πρώτος τρόπος για να γνωρίζουμε τους πελάτες μας είναι μέσω της ιστοσελίδας μας. Σήμερα είναι απαραίτητο να έχουμε μια πύλη στο διαδίκτυο όπου παρουσιάζουμε τους εαυτούς μας και το προϊόν ή την υπηρεσία μας. Σας δίνουμε κάποιες συμβουλές για το πώς πρέπει να είναι η ιστοσελίδα σας: • Το περιεχόμενο και η δομή πρέπει να βασίζονται σε τρία βασικά κριτήρια: ευχρηστία, φιλικότητα προς το χρήστη και προσβασιμότητα. • Ο ιστότοπός σας πρέπει να αντικατοπτρίζει την εικόνα της επωνυμίας σας και πρέπει να χρησιμοποιεί καλές και ελκυστικές φωτογραφίες και βίντεο από τις καθημερινές σας δραστηριότητες. • Πρέπει να ορίσετε σαφώς τις υπηρεσίες / προϊόντα, τα μηνύματα και τους στόχους σας. • Τα στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμοί τηλεφώνου / whatsapp, φαξ, διεύθυνση, skype, facebook, youtube κ.λπ.) και πλοήγηση στα μενού πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα. • Βεβαιωθείτε ότι ο ιστότοπος σας είναι συνεχώς ενημερωμένος και ζωντανός. διαφορετικά οι άνθρωποι θα σκέφτονται ότι δεν είστε πραγματικά "ενεργός". • Το περιεχόμενο είναι θεμελιώδες για κάθε ιστότοπο και για τη θέση του. Όλες οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνετε στον ιστότοπό σας πρέπει να είναι συνεπείς με την αποστολή και τις αξίες σας ως εμπορικό σήμα.

Training Fiche (DS_TF_1_2_GR) -

Basic
• Όπως αναφέρθηκε, τα κοινωνικά δίκτυα έχουν γίνει πραγματικά σημαντικά για την τρέχουσα επικοινωνία. Προσφέρουν ενημερωμένες, γρήγορες και δωρεάν πληροφορίες και μας επιτρέπουν να συνδεθούμε με εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς να μετακομίζουμε από τη δική μας θέση. Όπως είναι απαραίτητο να έχουμε διαφορετικά προφίλ σε αυτά τα δίκτυα, πρέπει επίσης να είμαστε ενεργά σε αυτά. Οι πελάτες μας πρέπει να δουν ότι δίνουμε ενημερωμένες πληροφορίες και ότι βελτιώνουμε συνεχώς την επιχείρηση μας. Σήμερα υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από αυτά με διαφορετικές λειτουργίες, αλλά σας συνιστούμε να έχετε ένα προφίλ στις κύριες: o Facebook: είναι το παλαιότερο κοινωνικό δίκτυο που υπάρχει το διαδίκτυο. Είναι σημαντικό να έχουμε λογαριασμό για την εταιρεία μας, ώστε να δημοσιεύουμε στους τοίχους μας νέα προϊόντα με τις περιγραφές τους. Μπορούμε επίσης να συμμετάσχουμε σε ομάδες που ασχολούνται με τέχνες και βιοτεχνίες ή τεχνίτες και να γνωρίσουμε ανθρώπους και να μοιραστούμε εμπειρίες / συμβουλές. o Instagram: αυτό το κοινωνικό δίκτυο είναι μια εφαρμογή για smartphone και έχει χιλιάδες χρήστες. Λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο με το Facebook, τουλάχιστον όσον αφορά αυτό που χρειαζόμαστε από αυτό. Εάν προσθέσουμε ετικέτες κατακερματισμού στην περιγραφή, οι χρήστες θα μπορούν να βρουν τα προϊόντα μας μέσω αυτών. o Twitter: σας επιτρέπει να δημοσιεύετε σύντομα μηνύματα (280 χαρακτήρες) με μια εικόνα / βίντεο, ώστε να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να παρουσιάσουμε τα προϊόντα μας. o Pinterest: επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται και να ανακαλύπτουν νέα πράγματα με την απόσπαση εικόνων ή βίντεο στα δικά τους ή σε άλλους πίνακες (δηλαδή, μια συλλογή από «καρφίτσες», συνήθως με ένα κοινό θέμα) και περιήγηση των άλλων χρηστών.

Training Fiche (DS_TF_1_3_GR) -

Basic
• Εκτός από τα κοινωνικά δίκτυα, υπάρχουν και άλλες μορφές για να προσελκύσουμε τους πιθανούς πελάτες μας: • Διαφημίσεις: μέσω διαφημίσεων στο διαδίκτυο μπορείτε να ενημερώσετε τους ανθρώπους τι πρέπει να προσφέρετε. Αυτό ονομάζεται «ψηφιακή διαφήμιση». Οι πιο δημοφιλείς μορφές διαφημίσεων προβολής είναι τα πανό, οι σελίδες προορισμού και τα αναδυόμενα παράθυρα. Η Google προσφέρει την επιλογή να πληρώνει για τα πανό της, ώστε να μπορείτε να διαφημιστείτε σε αυτούς τους χώρους. Οι σελίδες προορισμού είναι εκείνες οι σελίδες όπου οι επισκέπτες "προσγειώνονται" όταν κάνουν κλικ σε μια διαφήμιση Google AdWords ή παρόμοια. • Είναι ένας τύπος διαδικτυακής πληρωμένης διαφήμισης, αλλά αξίζει αν θέλουμε να δώσουμε ώθηση στην επιχείρηση μας. • Ενημερωτικά δελτία: είναι μια ψηφιακή ενημερωτική έκδοση που παραδίδεται συχνά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορούμε να προσκαλέσουμε τους πελάτες μας να εγγραφούν στο ενημερωτικό δελτίο μας για να τους στείλουν πληροφορίες για τα προϊόντα μας ή για οποιαδήποτε είδηση. Είναι σημαντικό να είμαστε ενεργοί και ίσως να δημιουργήσουμε μια ημέρα για να στείλουμε το ενημερωτικό δελτίο κάθε εβδομάδα / μήνα. Υπάρχει μια πλατφόρμα που παρέχει υπηρεσία παράδοσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μέσα από αυτό μπορούμε να στείλουμε καμπάνιες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον ιστότοπό μας και επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν ένα ιστορικό μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν σταλεί από το Mailchimp (https://mailchimp.com/).

Training Fiche (DS_TF_1_4_GR) -

Basic
• Θεωρούμε ότι η «συνεργασία» πρέπει να είναι μια από τις βάσεις για κάθε επιχείρηση σήμερα, καθώς μπορούμε να προωθήσουμε τις εταιρείες μας εάν έχουμε πολλές επαφές. Είναι λοιπόν σημαντικό να βρούμε άλλους επαγγελματίες του τομέα μας, ώστε να μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί τους. • Ομάδες Συνδρομές: ένας καλός τρόπος για να γνωρίσετε τους ανθρώπους που ανήκουν στον τομέα μας είναι να εγγραφείτε σε μια επαγγελματική ομάδα όπου άλλοι τεχνίτες μοιράζονται τις απόψεις τους ή άλλα θέματα που μπορεί να είναι περισσότερο ενδιαφέρον για τους ανθρώπους. Μπορεί επίσης να είναι μια καλή ιδέα όσον αφορά την ενημέρωση για τις νέες τάσεις της ειδικότητάς μας. • Blogs: Αν αποφασίσουμε να δημιουργήσουμε το δικό μας blog μπορούμε να γράψουμε τα προϊόντα μας ή οτιδήποτε σχετίζεται με την επιχείρησή μας και να τα μοιραζόμαστε με άλλους χρήστες. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να δημοσιεύουν σχόλια στις δημοσιεύσεις μας, ώστε να μπορούμε να λάβουμε σχόλια ή ακόμα και συμβουλές. • Φόρουμ: Πρόκειται για ένα διαδικτυακό τόπο συζήτησης όπου οι άνθρωποι μπορούν να πραγματοποιούν συνομιλίες με τη μορφή μηνυμάτων. Εάν έχετε πρόσβαση σε φόρουμ για βιοτεχνικές ή βιοτεχνικές εργασίες, μπορείτε να συνομιλήσετε με άλλους επαγγελματίες του τομέα σας και να μοιραστείτε τις απόψεις σας.

Training Fiche (DS_TF_1_5_GR) -

Basic
• Η πλατφόρμα πολλαπλής χρηματοδότησης έχει γίνει μια δημοφιλής τάση να πάρει χρηματοδότηση για ένα νέο έργο ή νέα επιχείρηση. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να προσφέρετε τη δυνατότητα σε άλλους ανθρώπους να συμμετάσχουν στην επιχείρηση σας. Υπάρχουν πολλές πλατφόρμες Μικροχρηματοδότησης αλλά το καθένα έχει διαφορετικό σκοπό. • Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά από τα πιο δημοφιλή: o Kickstarter. Είναι το πιο δημοφιλές site crowdfunding στο Διαδίκτυο, αφιερωμένο στη χρηματοδότηση εφευρέσεων και δημιουργικών έργων. Επιπλέον, δεν έχετε τη δέσμευση να επιστρέψετε τα χρήματα εάν δεν επιτευχθεί ο στόχος. o Indiegogo. Παρόλο που δεν είναι τόσο γνωστό όσο το Kickstarter, παρουσιάζει κάποια πλεονεκτήματα που το πρώτο δεν έχει. Το Indiegogo διαθέτει ευέλικτη χρηματοδότηση που σας επιτρέπει να κρατάτε τα κεφάλαια που έχετε αντλήσει, ακόμη και όταν δεν έχετε φτάσει στο στόχο σας. Σας επιτρέπει επίσης να αγοράσετε χρηματοοικονομικά προϊόντα στην αγορά της πλατφόρμας, έτσι επιτυχημένα έργα έχουν μια άλλη πιθανή πηγή εισοδήματος. o Patreon. Μια άλλη δημοφιλής πλατφόρμα Μικροχρηματοδότησης είναι η Patreon η οποία λειτουργεί μέσω συνδρομών. Δεν λειτουργεί για απλές εκστρατείες, αλλά για την παροχή συνεχούς οικονομικής υποστήριξης σε έναν δημιουργό καλλιτέχνη. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα παροχής αποκλειστικού περιεχομένου στους προστάτες που έχουν εγγραφεί στο Patreon μέσω του ίδιου του ιστότοπου. o GoFundMe. Αυτό είναι πιο δημοφιλές για άτομα που χρειάζονται χρήματα αμέσως. Είναι συνηθισμένο να βλέπουμε τους ανθρώπους εδώ να ζητούν τη συγκέντρωση για βραχυπρόθεσμα σχέδια ή ιατρικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. • Υπάρχουν διάφορες επιλογές και σας συνιστούμε να τις ελέγξετε σε περίπτωση που χρειάζεστε οικονομική υποστήριξη. Έχετε υπόψη ότι μέσω αυτών των πλατφορμών λαμβάνετε χρήματα από άτομα που δεν θα επωφεληθούν από την επιχείρησή σας, το κάνουν για την υποστήριξη της υπόθεσής σας.

Training Fiche (DS_TF_2_1_GR) -

Medium
• Η ασφάλεια των πληροφοριών μας μπορεί να βασιστεί σε δύο βασικά σημεία. Το πρώτο είναι να προστατεύσουμε τα προσωπικά μας δεδομένα. Θα σας δώσουμε ορισμένες συμβουλές σχετικά με αυτές που μπορεί να σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τις πληροφορίες σας με ασφάλεια: • Χρησιμοποιήστε κωδικούς πρόσβασης πρόσβασης για όλες τις συσκευές σας, ώστε να δυσκολευτείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε άγνωστες πληροφορίες σχετικά με εσάς ή τα προϊόντα που πωλούμε. • Αυτοί οι κωδικοί πρόσβασης θα πρέπει να είναι πολύπλοκοι, δηλαδή να αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τα γενέθλιά σας ή το όνομα του κατοικίδιου ζώου ως κωδικό πρόσβασης και να προσπαθείτε να αναμίξετε κεφαλαία γράμματα και πεζά, μερικούς αριθμούς και οποιονδήποτε από τους «περίεργους» χαρακτήρες όπως $ ή #. • Αν χρειάζεστε κάποιο είδος πρώτης ύλης για τη δραστηριότητά σας, όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό εμπόριο, για παράδειγμα, πάντα πρόσβαση σε ασφαλείς ιστότοπους (https) και ποτέ δεν πραγματοποιείτε πληρωμή μέσω άλλων σελίδων. • Αποφύγετε επίσης την πραγματοποίηση πληρωμών σε ξενοδοχεία, μπαρ ή εστιατόρια όπου το Wi-Fi ενδέχεται να μην είναι απολύτως αξιόπιστο. Το κάνετε μόνο όταν γνωρίζετε εκ των προτέρων ότι είναι απολύτως ασφαλές. • Ποτέ μην δώσετε προσωπικές πληροφορίες που σας ζητούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεφώνου. Εάν υποψιάζεστε ότι η κλήση θα μπορούσε να μην είναι αυθεντική, καλέστε την εταιρεία μόνοι σας και ρωτήστε τους εάν κάνουν οποιαδήποτε τηλεφωνική καμπάνια ζητώντας αυτές τις πληροφορίες στους χρήστες. • Μια άλλη επιλογή είναι να κρυπτογραφήσετε τις πληροφορίες που στέλνουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Υπήρξε πολύ πρόσφατα, πρόοδος σε αυτή την έννοια και υπάρχουν πολλά προγράμματα που μας επιτρέπουν μέσω μαθηματικών αλγορίθμων να κρυπτογραφήσουμε και να αποκρυπτογραφήσουμε μηνύματα για να αποφύγουμε την πρόσβαση των πληροφοριών σας από ξένους. • Είναι επίσης σημαντικό να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών σας στις προσωπικές σας συσκευές. Με αυτόν τον τρόπο αποφύγετε να χάσετε τη λίστα των επαφών σας, φωτογραφίες υψηλής ποιότητας των δικών μας προϊόντων ή οποιαδήποτε σχετική πληροφορία σχετικά με εσάς ή την επιχείρησή σας. • Σας συνιστούμε επίσης να αποθηκεύσετε τα αρχεία σας στο cloud. Το πλεονέκτημα εδώ είναι ότι δεν αποθηκεύετε τις πληροφορίες στο κινητό σας τηλέφωνο ή στον υπολογιστή σας. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες της συσκευής σας κινδύνευαν να κλαπούν, τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν εξωτερικά και θα έχουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτά. • Μην αποθηκεύετε τους κωδικούς ασφαλείας στις συσκευές σας. Εάν κάποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας μέσω του υπολογιστή σας, θα ήταν το ίδιο με το να τους δώσετε τα κλειδιά του σπιτιού σας.

Training Fiche (DS_TF_2_2_GR) -

Medium
• Η ασφάλεια των πληροφοριών μας μπορεί να βασιστεί σε δύο βασικά σημεία. Το πρώτο είναι να προστατεύσουμε την ιδιωτικότητά μας. Θα σας δώσουμε ορισμένες συμβουλές σχετικά με αυτές που μπορεί να σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τις πληροφορίες σας με ασφάλεια: • Χρησιμοποιήστε κωδικούς πρόσβασης πρόσβασης για όλες τις συσκευές σας, ώστε να δυσκολευέται την αποκτήση πρόσβασης σε πληροφορίες σε αγνώστους σχετικά με εσάς ή τα προϊόντα που πωλείτε. • Ποτέ μην δώσετε προσωπικές πληροφορίες που σας ζητούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεφώνου. Εάν υποψιάζεστε ότι η κλήση θα μπορούσε να μην είναι αυθεντική, καλέστε την εταιρεία μόνοι σας και ρωτήστε τους εάν κάνουν οποιαδήποτε τηλεφωνική καμπάνια ζητώντας αυτές τις πληροφορίες στους χρήστες. • Στα κοινωνικά δίκτυα, προσαρμόστε τις πληροφορίες που μοιράζεστε με τους υπόλοιπους χρήστες. Μην δημοσιοποιείτε συγκεκριμένες πληροφορίες όπως εκεί που ζείτε, ημερομηνία γέννησής σας ή όπου εργάζεστε. Είναι επίσης σημαντικό να παρακολουθήσετε την ηλεκτρονική σας φήμη. • Επαληθεύστε τις ρυθμίσεις απορρήτου συχνά, καθώς συνήθως αλλάζουν σε κοινωνικά δίκτυα και θα πρέπει να τις προσαρμόσετε σε νέες ρήτρες. • Μην δεχτείτε άγνωστους ανθρώπους στα κοινωνικά σας δίκτυα. Μπορεί να ακούγεται καλό να πείτε ότι έχετε πολλούς φίλους, αλλά δεν τους γνωρίζετε πραγματικά και τουλάχιστον τις προθέσεις τους. Αν θέλετε να έχετε πολλούς «φίλους», μπορείτε να δημιουργήσετε διαφορετικές ομάδες φίλων για να διακρίνετε τους πραγματικούς φίλους σας, με τους οποίους θα μοιραστείτε τις εμπειρίες σας, από τους άλλους «φίλους». Μια άλλη λύση θα ήταν να έχουν διαφορετικά προφίλ και να τους δίνουν διαφορετικούς σκοπούς για την αποφυγή προβλημάτων.

Training Fiche (DS_TF_2_3_GR) -

Medium
• Θα σας δώσουμε κάποιες συμβουλές για προσωπική ασφάλεια και ασφάλεια για τα κινητά σας που σας βοηθούν να αποφύγετε ορισμένα προβλήματα: • Προσέξτε όταν πρόκειται να ανοίξετε συνημμένα αρχεία σε μηνύματα WhatsApp, κυρίως όταν προέρχονται από άγνωστες πηγές. Είναι εύκολο να μολυνθεί η συσκευή σας από κάποιο είδος κακόβουλου λογισμικού μέσω αυτού του είδους αρχείων. • Όταν αλλάζετε τη συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι δεν αφήνετε ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία στην παλιά σας συσκευή. Μπορείτε είτε να το απομακρύνετε, να το καταργήσετε είτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να διαγράψετε τις υπάρχουσες πληροφορίες. Μια άλλη επιλογή είναι να την επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη διαμόρφωση, ώστε κανείς να μην έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που έχετε αποθηκεύσει εκεί. • Αφού σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα κινητά μας, συνιστάται να την απενεργοποιείτε και να αποφεύγετε την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. • Ενεργοποιήστε την απομακρυσμένη τοποθεσία. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής, θα είστε σε θέση να γνωρίζετε την ακριβή τοποθεσία της συσκευής σας μέσω μιας άλλης συσκευής σας, εφόσον αυτή είναι ενεργοποιημένη. • Απενεργοποιήστε το Bluetooth. Παρόλο που προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, κάνει επίσης τη συσκευή σας πιο ευάλωτη για να χάσει την αποτελεσματικότητά της. Δεν αρκεί η «αόρατη λειτουργία» να είναι ασφαλής, πρέπει να την έχουμε εντελώς μακριά. • Πρέπει να αποκλείσετε τις συσκευές σας μετά από λίγο καιρό χωρίς να τις χρησιμοποιήσετε. Τα περισσότερα από τα δισκία και τα κινητά τηλέφωνα έχουν αυτή την επιλογή. Αυτό μας βοηθά σε περίπτωση που χάσουμε τη συσκευή, ώστε κανείς να μην έχει πρόσβαση στα προσωπικά μας δεδομένα. • Να είστε πολύ προσεκτικοί με τις εφαρμογές που εγκαθιστάτε. Όχι μόνο μπορούν να επιβραδύνουν τη συσκευή, αλλά μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα στο παρασκήνιο ή ακόμα και να μοιράζονται την τοποθεσία σας μέσω GPS από το κινητό τηλέφωνο ή το tablet σας. • Εάν κάποια εταιρεία ιδιοκτητών των προφίλ των κοινωνικών δικτύων σας υποστεί οποιαδήποτε επίθεση, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Στη συνέχεια, επαληθεύστε εάν θα μπορούσατε να έχετε επηρεάσει ή εάν έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας. Αν είχαμε κάποιες ευαίσθητες πληροφορίες όπως στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, θα έπρεπε να έρθουμε σε επαφή με την τράπεζά μας και σε περίπτωση που χρειαστεί, να ακυρώσουμε τις κάρτες μας και να πάρουμε ένα νέο. Με αυτόν τον τρόπο αυτοί οι λογαριασμοί θα σταματήσουν αυτόματα να είναι ενεργοί και δεν θα χρησιμοποιηθούν με δόλο.

Training Fiche (DS_TF_2_4_GR) -

Medium
• Θα σας δώσουμε μερικές συμβουλές για προσωπική ασφάλεια και ασφάλεια για τους υπολογιστές σας που σας βοηθούν να αποφύγετε ορισμένα προβλήματα: • Ενημερώστε τα προγράμματα σας για να αποφύγετε το στόχο των χάκερ. Κανονικά, τα προγράμματα που έχουμε εγκαταστήσει στον υπολογιστή μας προσφέρουν ενημερώσεις για τη βελτίωση των ελλείψεων που ανακαλύπτουν οι συγγραφείς των προγραμμάτων. Όσο μπορείτε, ενημερώστε τα προγράμματά σας και αν μπορείτε, θα πρέπει να τα αυτοματοποιήσετε, ώστε να μην χρειάζεται να παρακολουθείτε αυτό το ζήτημα. • Χρησιμοποιείτε πάντα ένα πρόγραμμα προστασίας από ιούς και ένα τείχος προστασίας, ώστε να αποφεύγετε να φτάνετε στο σύστημά σας και να φιλτράρετε τον ιό ή να εγκαταστήσετε προγράμματα κατασκοπίας. • Προσέξτε όταν ανοίγετε τα συνημμένα αρχεία σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κυρίως όταν προέρχονται από άγνωστες πηγές. Είναι εύκολο να μολυνθεί η συσκευή σας από κάποιο είδος κακόβουλου λογισμικού μέσω αυτού του είδους αρχείων. • Είναι επίσης πολύ σημαντικό να έχετε εγκαταστήσει προγράμματα κατά των κακόβουλων προγραμμάτων που εντοπίζουν κακόβουλα προγράμματα που δεν ανιχνεύονται από κανονικά προγράμματα προστασίας από ιούς. Για παράδειγμα, τα Malware bytes Anti-Malware μπορούν να βρεθούν στη σύνδεση https://www.malwarebytes.com/. Έχει μια δωρεάν και μια πληρωμένη έκδοση. • Όταν αλλάζετε τη συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι δεν αφήνετε ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες στο σκληρό δίσκο της παλιάς συσκευής σας. Μπορείτε είτε να το διαγράψετε, να το διαγράψετε ή να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να διαγράψετε τις υπάρχουσες πληροφορίες στον σκληρό σας δίσκο. Μια άλλη επιλογή είναι να την επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη διαμόρφωση, ώστε κανείς να μην έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που έχετε αποθηκεύσει εκεί. • Αφού σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις συσκευές μας, συνιστάται να την απενεργοποιείτε και να αποφεύγετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. • Ενεργοποιήστε την απομακρυσμένη τοποθεσία. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής, θα είστε σε θέση να γνωρίζετε την ακριβή τοποθεσία της συσκευής σας μέσω μιας άλλης συσκευής σας, εφόσον αυτή είναι ενεργοποιημένη. • Εάν κάποια εταιρεία ιδιοκτητών των προφίλ των κοινωνικών δικτύων σας υποστεί οποιαδήποτε επίθεση, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Στη συνέχεια, επαληθεύστε εάν θα μπορούσατε να έχετε επηρεάσει ή εάν έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας. Αν είχαμε κάποιες ευαίσθητες πληροφορίες όπως στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, θα έπρεπε να έρθουμε σε επαφή με την τράπεζά μας και σε περίπτωση που χρειαστεί, να ακυρώσουμε τις κάρτες μας και να πάρουμε ένα νέο. Με αυτόν τον τρόπο αυτοί οι λογαριασμοί θα σταματήσουν αυτόματα να είναι ενεργοί και δεν θα χρησιμοποιηθούν με δόλο.

Training Fiche (DS_TF_2_5_GR) -

Medium
• Όταν πρόκειται να εμπορευματοποιήσουμε τα βιοτεχνικά προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, είναι εύκολο να αντιμετωπίσουμε τεχνολογικά προβλήματα. Πρόκειται να παραλείψουμε βασικά προβλήματα και θα αναφερθούμε σε μια σειρά άλλων προβλημάτων που μπορούμε να βρούμε και πώς να τα λύσουμε. • Η πρώτη απόφαση που πρέπει να κάνουμε είναι πώς να πουλάμε ή να εμπορευόμαστε τα προϊόντα μας στο Διαδίκτυο. Πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ των πλατφορμών CMS όπως το WordPress ή το Joomla, ή ένα ηλεκτρονικό κατάστημα ή έναν κατάλογο προϊόντων προσαρμοσμένων στις ανάγκες σας. Εάν θέλουμε να είναι εύκολο στη χρήση και να έχει προσωπικό ύφος, τότε θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένος προγραμματισμός. Αν ψάχνουμε για ταχύτητα και εξοικονόμηση τότε θα πρέπει να επιλέξουμε μια εφαρμογή λογισμικού για τη δημιουργία και τη διαχείριση ιστοσελίδων (και το περιεχόμενό τους). • Επί του παρόντος το 31,7% των ιστοσελίδων σχεδιάζονται με το WordPress. Το Joomla, το ακόλουθο σύστημα στη λίστα, απέχει πολύ από το 3,1%. • Ωστόσο, επιλέγοντας ένα σύστημα όπως το WordPress, δεν είναι η πανάκεια, καθώς χρειάζεται κάποιος που έχει κάποια εμπειρία και γνώση για να μπορεί να διαχειριστεί τον πίνακα ρυθμίσεων, αν και όταν έχουμε αυτές τις δεξιότητες, θα μπορούσαμε να είμαστε οι ίδιοι. • Ένα άλλο πρόβλημα που παρουσιάζει το WordPress σε σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ότι λειτουργεί με πρότυπα και μόλις το διαλέξουμε, μπορεί να διαπιστώσουμε ότι δεν μπορεί να κάνει κάποια πράγματα ή να δείξει τα προϊόντα μας όπως θα θέλαμε ή ακόμα και να το αγοράσουμε να κάνει τέτοια πράγματα. Ωστόσο, τα πρότυπα δεν είναι ακριβά, αλλά θα ήταν μια αύξηση της αντιστροφής μας. • Ένα ευαίσθητο ζήτημα είναι η πειρατεία. Δεν είναι το ίδιο να χακάρεται μια προσαρμοσμένη ιστοσελίδα από μια σελίδα WordPress. Εάν υπάρχει παραβίαση ασφαλείας μέσα στο WordPress, που βρίσκονται συχνά, κάθε ιστοσελίδα που έχει σχεδιαστεί με το WordPress θα είναι ευάλωτη σε αυτή την παραβίαση. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ενημερώνουμε πάντα την έκδοση μας και να έχουμε ένα αντίγραφο ασφαλείας του ιστού και του περιεχομένου του. Φανταστείτε πόσο εύκολο είναι να χκάρεται μια ιστοσελίδα που υπάρχουν ήδη tutorials στο net διδασκαλία πώς να χακάρεται μια ιστοσελίδα WordPress. • Οι ενημερώσεις προσθηκών ή οι ενημερώσεις WordPress είναι επίσης ένα άλλο ζήτημα. Το πιο σοβαρό πρόβλημα που μπορούμε να συνεργαστούμε με το CMS είναι το αποκαλούμενο WSoD (White Screen of Death). • Ότι η ιστοσελίδα μας γίνεται μια λευκή οθόνη είναι η χειρότερη περίπτωση που θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε. Καλά νέα είναι ότι μπορεί να λυθεί. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε οποιονδήποτε από αυτούς τους λόγους: το εγκατεστημένο θέμα, ένα plugin ή έλλειψη μνήμης (εξαντλημένη μνήμη). Αν το πρόβλημα βρίσκεται σε οποιοδήποτε από τα plugins μπορούμε να κάνουμε οποιοδήποτε από αυτά τα δύο πράγματα: Απενεργοποιήστε το τελευταίο plugin που εγκαταστήσατε σε περίπτωση που ξέρουμε ποια ήταν και ελέγξτε αν όλα επανέρχονται στο φυσιολογικό. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, πρέπει να λάβουμε πιο δραστικά μέτρα και να απενεργοποιήσουμε όλα τα πρόσθετα ταυτόχρονα και να τα ενεργοποιήσουμε ξανά μία προς μία μέχρι να βρούμε ποιο προκαλεί το σφάλμα. • Αν το πρόβλημα βρίσκεται στο θέμα επειδή μπορεί να έχει ενημερωθεί ή να έχει ένα σφάλμα, η πιο εύκολη λύση είναι να αλλάξετε το όνομα του φακέλου όπου αποθηκεύεται το θέμα. Το WordPress θα σκεφτεί τότε ότι έχετε απεγκαταστήσει το θέμα, ώστε να θέσει ένα νέο από προεπιλογή. Μια άλλη επιλογή θα ήταν να εγκαταστήσετε ξανά το θέμα από την αρχή. • Όταν δεν οφείλεται σε κανένα από αυτά τα πράγματα, σημαίνει ότι έχουμε ένα πρόβλημα με τη μνήμη. Είναι επίσης εύκολο να το λύσουμε, χρειαζόμαστε μόνο έναν επεξεργαστή κειμένου, ανοίξτε το αρχείο wp-config.php και στο εσωτερικό του php tab θα πρέπει να προσθέσετε τα παρακάτω για να αυξήσετε τη μνήμη μέχρι 64Mb: • Αν όμως δεν μπορέσαμε να διαγράψουμε την λευκή οθόνη, έχουμε ακόμα την πιθανότητα να βρούμε το σφάλμα μας: ενεργοποιήστε τη λειτουργία DEBUG του php μας. Επιστρέφουμε στη σελίδα wp-config.php και αναζητούμε την ακόλουθη γραμμή: • Όταν το βρίσκουμε, προσθέτουμε // στην αρχή της γραμμής: • Στη συνέχεια προσθέτουμε τις ακόλουθες δύο γραμμές: • Με αυτό, θα δούμε στην οθόνη τα σφάλματα του κώδικα php που έχουμε στον ιστότοπό μας και θα αποτρέψουμε την προβολή του ιστότοπού μας. VΌταν δημιουργούμε τον δικό μας ιστότοπο, έχουμε την τάση να πιστεύουμε ότι μόνο με αυτό θα πουλήσουμε και θα είμαστε ορατοί για εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό δεν είναι καθόλου σωστό, καθώς αυτό που χρειαζόμαστε είναι να τοποθετήσουμε τον ιστότοπό μας και να το καταστήσουμε ορατό για τους πελάτες-στόχους μας. Μπορούμε να το επιτύχουμε μόνο μέσω ενός εμπειρογνώμονα της τοποθέτησης ιστού.

Training Fiche (DS_TF_3_1_GR) -

Advanced
• Περιήγηση, αναζήτηση και φιλτράρισμα δεδομένων στο διαδίκτυο • Οι τεχνίτες μπορούν να αποκτήσουν νέες προοπτικές για τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου για να κάνουν επιχειρήσεις και να διαφημίσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους online. Οι στρατηγικές τοποθέτησης και οι στρατηγικές αναζήτησης είναι ιδιαίτερα σημαντικές όταν ένας νέος τεχνίτης μπαίνει στην ηλεκτρονική αγορά. • Η περιήγηση συνίσταται στην αναζήτηση ενός συνόλου δεδομένων με ή χωρίς καθορισμένο σκοπό. Όσον αφορά το διαδίκτυο, συνήθως περιλαμβάνει τον παγκόσμιο ιστό. • Η περιήγηση σχετίζεται με στρατηγικές αναζήτησης, όπως η εφαρμογή προηγμένων επιλογών σε μια μηχανή αναζήτησης. • Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το Internet, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει λογισμικό προστασίας από ιούς στον υπολογιστή σας. Δείτε το ενδιάμεσο μάθημα Ασφάλεια και λήψη προβλημάτων των συσκευών σας για να επεκτείνετε καλύτερα τις γνώσεις σας για αυτό. • Τα δισεκατομμύρια είναι οι ιστότοποι σε ολόκληρο τον Παγκόσμιο Ιστό που προσφέρουν ένα φορτίο πληροφοριών. Ωστόσο, μπορεί να είναι αρκετά αγχωτικό να βρείτε αυτό που αναζητούσατε ακριβώς. Αυτό συμβαίνει όταν μια μηχανή αναζήτησης έρχεται σε βοήθεια. Εάν πληκτρολογήσετε λέξεις-κλειδιά σε μια μηχανή αναζήτησης, θα ψάξει για σελίδες σε ολόκληρο τον ιστό που περιέχουν αυτές τις λέξεις και έτσι θα εμφανίσει τα αποτελέσματα ανάλογα με τη σημασία τους, χρησιμοποιώντας αλγορίθμους. • Είναι πολύ σημαντικό για τους τεχνίτες να μετατρέπουν τις ερευνητικές τους ερωτήσεις σε μια ερευνητική στρατηγική. Η εφαρμογή στρατηγικών αναζήτησης υψηλής ποιότητας είναι πάντα επωφελής: σας κάνει να κατανοήσετε τα χαρακτηριστικά μάρκετινγκ και το δυναμικό της αγοράς, αλλά και τις απαιτήσεις των πελατών. Επιπλέον, οι στρατηγικές ταξινομήσεις λέξεων-κλειδιών δεν θα σας κάνουν να σπαταλάτε το χρόνο σας με μακριές και άκαρπες έρευνες πια. • Αναζήτηση • Μια μηχανή αναζήτησης ιστού είναι ένα σύστημα λογισμικού που έχει σχεδιαστεί για την αναζήτηση πληροφοριών στο World Wide Web. Τα αποτελέσματα αναζήτησης παρουσιάζονται γενικά σε μια σειρά αποτελεσμάτων που αναφέρονται συχνά ως σελίδες αποτελεσμάτων μηχανών αναζήτησης (SERP). Οι πληροφορίες μπορεί να είναι ένα μείγμα ιστοσελίδων, εικόνων και άλλων τύπων αρχείων. • Οι μηχανές αναζήτησης διατηρούν επίσης πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, εκτελώντας έναν αλγόριθμο σε ένα crawler ιστού. • Ποια είναι η καλύτερη μηχανή αναζήτησης; • Εκτός από το Google και το Bing, που είναι οι πιο γνωστές μηχανές αναζήτησης, υπάρχουν και άλλες μηχανές αναζήτησης όπως: Yahoo, Ask.com, AOL.com, Baidu (η πιο δημοφιλής μηχανή αναζήτησης στην Κίνα), Wolframalpha, DuckDuckGo. Δεν υπάρχει μηχανή αναζήτησης που να λειτουργεί καλύτερα από όλα τα υπόλοιπα. Η αναζήτηση στο Google είναι εύκολη και συχνά, αν κάποιος ρωτήσει πώς να κάνει κάτι ή τι είναι κάτι, ένα άλλο πρόσωπο θα προτείνει να το 'google αυτό'. Ας προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε, για παράδειγμα, τη λέξη 'crafts' στο Google. Μας δίνει 901.000.000 αποτελέσματα σε 0.50 δευτερόλεπτα (όταν αυτή η μονάδα είναι γραμμένη). Εάν πιέσουμε το F5 για να επαναλάβετε την αναζήτηση, μπορεί να εμφανιστούν διαφορετικές ποσότητες, τόσο για τον αριθμό των αποτελεσμάτων όσο και για το χρόνο που χρησιμοποιήθηκε για την εμφάνισή τους. • Αλλά τι γίνεται αν η αναζήτηση δεν επιστρέψει αυτό που ψάχναμε; • Φιλτράρισμα δεδομένων στο διαδίκτυο • Για να ταξινομήσετε μέσω ιστοτόπων και να φιλτράρετε τις αναζητήσεις σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικές στρατηγικές αναζήτησης όπως: • Χρήση συγκεκριμένων λέξεων-κλειδιών: • Όταν αναζητάτε συγκεκριμένα διαδικτυακά περιεχόμενα, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε σχετικές και μοναδικές λέξεις διαφορετικά θα συναντήσετε πολλά περιττά δεδομένα. Να είστε εξειδικευμένοι όσο μπορείτε με τη διατύπωση. • Να μην χρησιμοποιείτε κοινές λέξεις και σημεία στίξης: • Όροι όπως «α» και «ο» ονομάζονται «λέξεις σταματήματος» και συχνά παραβλέπονται καθώς και οι στίχοι. Εκτός από ειδικές περιστάσεις και εξαιρέσεις, τα σημεία στίξης δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την εύρεση αποτελεσμάτων. • Κεφαλοποίηση: • Οι περισσότερες από τις μηχανές αναζήτησης δεν κάνουν διάκριση μεταξύ κεφαλαίων και πεζών, ακόμη και μέσα σε εισαγωγικά. • Τύπος αρχείου: • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τύπο αρχείου: .XXX, για παράδειγμα filetype: pdf εάν θέλετε να αναζητήσετε έναν τύπο αρχείου σε έναν συγκεκριμένο ιστό. • Εξαιρούνται οι αναζητήσεις: • Operator (-). Αναζήτηση για οποιαδήποτε λέξη και στη συνέχεια να συμπεριλάβετε με το σύμβολο μείον (-) πριν από τις λέξεις που θέλετε να εξαιρέσετε. Για παράδειγμα, ας φανταστούμε ότι στην αναζήτηση "κεραμικής" δεν ψάχνετε ορισμούς. Ας προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε τη λέξη 'αγγειοπλαστική' στο Google χωρίς χειριστές. Μας δίνει 438.000.000 αποτελέσματα σε 0.55 δευτερόλεπτα. Αλλά έχουμε πολλά αποτελέσματα, αλλά όχι αυτό που ψάχναμε. Τώρα το κάνουμε ξανά με «ορισμούς κεραμικής-οριοθεσίας» στο Google. Αν ρωτάτε γιατί εξηγούμε τον ορισμό του λέκτη-χειριστή τόσο στον ενικό όσο και στον πληθυντικό, αυτό εξαιτίας του αποκλεισμού των ερευνητικών εργασιών μόνο με τη λέξη που εισάγετε. Τώρα έχουμε ότι όλα τα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων των λέξεων «ορισμός» και «ορισμοί» θα παραλειφθούν. Μόλις γίνει αυτό, τα αποτελέσματα που επιστρέφονται από την αναζήτηση είναι ελαφρώς διαφορετικά από τα προηγούμενα και πιθανότατα θα ταιριάζουν καλύτερα σε αυτό που θέλαμε να βρούμε. • Operator (+). Με την προσθήκη ενός συν (+) λίγο πριν από μια αναζήτηση, λέτε στην Google να σας δείξει ακριβώς αυτόν τον όρο, εξαιρώντας τα συνώνυμα, τα ακρωνύμια και ούτω καθεξής. • Operator (*). Ο αστερίσκος λειτουργεί σαν μπαλαντέρ. Όταν το βάλετε μπροστά σε μια λέξη και μέσα σε μια πρόταση λέτε στην Google να ψάξει για την ακριβή φράση που ζητάτε αλλά μπορείτε να ανταλλάξετε τη λέξη του αστερίσκου με μια άλλη.

Training Fiche (DS_TF_3_2_GR) -

Advanced
• Ο όρος Ψηφιακή επικοινωνία αναφέρεται σε οποιαδήποτε ενέργεια (επικοινωνία ή μάρκετινγκ) που προσανατολίζεται στην προώθηση προϊόντων ή / και υπηρεσιών μέσω κοινωνικών μέσων όπως Facebook, LinkedIn, Twitter, Whatsapp, Instagram κλπ. Αλλά και μέσω ιστοσελίδων επιχειρηματιών. • Η δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου είναι θεμελιώδης για κάθε ψηφιακή στρατηγική. Κάθε κομμάτι του περιεχομένου που δημιουργείτε θα πρέπει να δημιουργηθεί και να σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να αντιπροσωπεύει με συνέπεια τη αποστολή και τις αξίες σας ως εμπορικό σήμα. Αφού εντοπίσετε το κοινό-στόχο σας, υπάρχουν διάφορα βήματα που μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την ποιότητα και τον αντίκτυπο της διαδικασίας δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου: -το περιεχόμενο και η δομή του ιστότοπού σας θα πρέπει να ακολουθούν τρία βασικά κριτήρια: ευχρηστία, φιλικότητα προς το χρήστη και προσβασιμότητα, μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι κοινού για την επιχείρησή σας: οι δικαιούχοι, οι χορηγοί, το θεσμικό κοινό και το ευρύ κοινό και ο ιστότοπός σας θα πρέπει να απευθύνεται σε όλους τους διαφορετικούς τύπους πολιτών, προσελκύοντας την προσοχή τους. -χρησιμοποιήστε φωτογραφίες και πολυμέσα: συμπληρώστε τα γραπτά σας περιεχόμενα με φωτογραφίες, εικόνες και βίντεο. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε καλές φωτογραφίες και βίντεο από τις καθημερινές σας δραστηριότητες, αντί να κάνετε φωτογραφίες για να μεταδώσετε ένα πιο αξιόπιστο μήνυμα. - τα στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμοί τηλεφώνου / Whatsapp, φαξ, διεύθυνση, skype, Facebook, Youtube κ.λπ.) και πλοήγηση στα μενού πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα και μην ξεχνάτε ότι θα χάσετε το χρήστη εάν το παίρνει περισσότερο ότι 3 κλικ για να φτάσετε στις πληροφορίες; - Τα χρώματα, το τυπογραφικό γράμμα, το λογότυπο και ο ιστότοπος της επιχείρησής σας λένε ποιοι είστε και τι υποστηρίζετε. - Γράψτε συχνά: βεβαιωθείτε ότι ο ιστότοπος σας ενημερώνεται συνεχώς και ζωντανός, αλλιώς οι άνθρωποι θα πιστεύουν ότι δεν είστε πραγματικά "ενεργός". • Η δημιουργία μιας ιστοσελίδας είναι άσκοπη αν κανείς δεν τη βλέπει. Εφαρμόστε ένα πρόγραμμα SEO (βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης). - Metatags: Τα metatags βρίσκονται στον πηγαίο κώδικα HTML μιας ιστοσελίδας και χρησιμοποιούνται για την παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά με την τοποθέτηση στον ιστότοπό μας. Τέτοιες πληροφορίες χρησιμοποιούνται από τις μηχανές αναζήτησης, τις πύλες, τους καταλόγους για την λίστα του ιστοτόπου σας. - Μεταδεδομένα εικόνας: Βεβαιωθείτε ότι έχετε αξιοποιήσει στο έπακρο κάθε ευκαιρία τοποθέτησης χρησιμοποιώντας ετικέτες ή για να συμπεριλάβετε / ενισχύσετε λέξεις-κλειδιά. - Εσωτερική σύνδεση: Για να διασφαλίσετε ότι ο ιστότοπος σας είναι πλήρως ευρετηριασμένος, βεβαιωθείτε ότι οι αράχνες έχουν εύκολη διαδρομή μέσω του ιστότοπού σας. Οι σύνδεσμοι κειμένου είναι η καλύτερη επιλογή ως κείμενο αγκύρωσης (οι πραγματικές λέξεις που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση με μια συγκεκριμένη σελίδα). Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε έναν χάρτη ιστοτόπου σε εσωτερικές σελίδες και να τον συνδέσετε από την αρχική σελίδα σας για να αυξήσετε την ευρετηρίαση. - Δομή ιστοτόπου: Όπως είπαμε, είναι εξαιρετικά σημαντικό να καθορίσουμε σωστά τη δομή της ιστοσελίδας σύμφωνα με τις ανάγκες-στόχους μας, αλλά πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες των μηχανών αναζήτησης. Πρέπει να "σκεφτείτε σαν αράχνη μηχανής αναζήτησης". Spider ή Bots διαβάσετε την ιστοσελίδα σας σαν να διαβάζετε ένα βιβλίο χρησιμοποιώντας συνδέσμους κειμένου και ψηφιακό περιεχόμενο. Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά σημαντικό ο ιστότοπός σας να είναι προσαρμοσμένος σε αράχνη και να μην χρησιμοποιούνται σπασμένοι σύνδεσμοι ή φλας για τα σχετικά ψηφιακά περιεχόμενα. - Κατάλληλες λέξεις-κλειδιά: Είναι ένα από τα πιο σημαντικά βήματα της διαδικασίας, σαν να μην το κάνετε σωστά, θα σας δώσει κίνηση που δεν σας ενδιαφέρει. Η πυκνότητα ή η συχνότητα λέξεων-κλειδιών θα πρέπει να κυμαίνεται γύρω στο 2-6% του συνολικού κειμένου, αλλά αν κρατάτε τα κείμενα σας φυσικά και ευανάγνωστα, θα είστε εντάξει. Βεβαιωθείτε ότι οι λέξεις-κλειδιά σας δεν είναι πολύ τεχνικές και περιλαμβάνουν τους όρους που θα χρησιμοποιούσε ο χρήστης-στόχος σας για να βρείτε τις υπηρεσίες σας. • Υπάρχουν πολλά προγράμματα (όπως Artisteer, Dreamweaver) και πλατφόρμες (όπως Wordpress, Wix, Sitebuilder.com) που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε τη δική σας ιστοσελίδα και υπάρχει ένα ευρύ φάσμα δωρεάν templates διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Εδώ είναι ένας σύντομος οδηγός για την εγκατάσταση του Wordpress: 1: Κατεβάστε το WordPress: Κάντε λήψη και πιέστε το πακέτο WordPress από το http://wordpress.org/download/. 2: Ανεβάστε το WordPress στο Hosting Account via FTP. 3: Εκτελέστε την εγκατάσταση: Ανοίξτε ένα νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης και μεταβείτε στη σελίδα εγκατάστασης για να εκτελέσετε τη δέσμη ενεργειών εγκατάστασης. Ανάλογα με το πού εγκαταστήσατε το σενάριο, θα το βρείτε σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα URLs: http://yourdomain.com/wp-admin/install.php, http://yourdomain.com/blog/wp-admin/install.php • Θα πρέπει τώρα να δείτε μια σελίδα υποδοχής της διαδικασίας εγκατάστασης του WordPress. 4: Δημιουργήστε πίνακες WP στη βάση δεδομένων εισάγοντας το όνομα, τον χρήστη, το όνομα, τον κωδικό πρόσβασης, τους κεντρικούς υπολογιστές βάσης δεδομένων, τους πίνακες_προτύπων (μπορείτε να αφήσετε το wp_) και κάντε κλικ στο Submit. 5: Ολοκλήρωση της εγκατάστασης: Συμπληρώστε τα πεδία στη σελίδα εγκατάστασης: Όνομα Ιστοσελίδας, Όνομα χρήστη, Κωδικός (Πρέπει να εισαχθεί δύο φορές) • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (χρησιμοποιήστε ένα έγκυρο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως στοιχεία σύνδεσης θα σταλεί σε αυτή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Επιλέξτε ότι θέλετε να έχουν οι μηχανές αναζήτησης ευρετήριο του ιστότοπου Κάντε κλικ στο Install Now (Εγκατάσταση τώρα) και θα πρέπει να μεταφερθείτε στην τελική οθόνη, δείχνοντας τοτο ακόλουθο μήνυμα: Η επιτυχία! Το WordPress έχει εγκατασταθεί. Και ο ιστότοπός σας είναι έτοιμος για να το προσαρμόσετε. Απολαύστε το! </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=834&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="DS_TF_3_2_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (DS_TF_3_3_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=835&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=835&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="DS_TF_3_3_GR"><b>Αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ και των εφαρμογών</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=835&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="DS_TF_3_3_GR"> <img src="images/digitalskills.png" border="0" alt="Αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ και των εφαρμογών" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Advanced</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > - Στην σημερινή παγκοσμιοποίηση των κοινωνικών μέσων, είναι προφανές ότι τα κοινωνικά μέσα όπως το Facebook, το Twitter, το MySpace, το Skype κ.λπ. χρησιμοποιούνται ευρέως για σκοπούς επικοινωνίας. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της χρήσης των κοινωνικών μέσων είναι η ηλεκτρονική ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών μεταξύ διαφορετικών ομάδων ανθρώπων. Πράγματι, φτάνουν στο πιο διαφορετικό κοινό όσον αφορά την ηλικία, το φύλο, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά και τα επαγγέλματα. Κοινή χρήση διαφορετικού περιεχομένου σε κάθε δίκτυό σας κοινωνικής δικτύωσης για να επεκτείνετε την προσέγγιση της επωνυμίας σας και να προσθέσετε κλίμακα στις καμπάνιες. Το περιεχόμενο που μοιράζεστε σε κάθε ιστότοπο πρέπει να είναι μοναδικό για να δώσει στους οπαδούς σας λόγο να σας ακολουθήσουν σε περισσότερα από ένα δίκτυα. Είναι επίσης σημαντικό να επιλέξετε τα καταλληλότερα κοινωνικά δίκτυα για την προβολή της εταιρείας σας. Εδώ υπάρχει μια λίστα με τα πιο γνωστά κοινωνικά δίκτυα και τη λειτουργικότητά τους: · Όταν πρόκειται να δημιουργήσετε το διαδυκτιακό branding σας, το Facebook θα μπορούσε να είναι ένα από τα πολύτιμα εργαλεία που έχετε στη διάθεσή σας για τους πιθανούς αγοραστές. Θυμηθείτε ότι το 94% των χρηστών της FB έχει πρόσβαση σε αυτό το κοινωνικό δίκτυο με την εφαρμογή για κινητά, επομένως είναι χρήσιμο να βελτιστοποιήσετε το περιεχόμενό σας για χρήστες κινητών τηλεφώνων. Το Facebook προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία επιλογών για να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο μάρκετινγκ: - Κοινή χρήση πόρων: οι χρήστες μπορούν να μοιράζονται κείμενο, εικόνα ή βίντεο, καθιστώντάς τα ορατά αυτόματα σε όλες τις επαφές τους. -Αντιμετώπιση: είναι επίσης δυνατό οι χρήστες να αλληλεπιδρούν με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί από άλλους μέσω σχολίων ή προκαθορισμένων αντιδράσεων. -Δημιουργία ομάδων: οι ομάδες επιτρέπουν την αλληλεπίδραση μεταξύ χρηστών με συγκεκριμένη πρόθεση. Μπορούν να είναι ανοιχτά, κλειστά ή μυστικά. - Εκδηλώσεις: Είναι εικονικοί χώροι που στοχεύουν στην ανταλλαγή συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με τα γεγονότα. Μπορούν να είναι ανοιχτά, κλειστά ή μυστικά. · Το Gmail είναι η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Google και σας ενημερώνει με ειδοποιήσεις μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο και αποθηκεύει τα σημαντικά ηλεκτρονικά ταχυδρομεία και τα δεδομένα σας. Η αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ένα λογαριασμό στο Gmail είναι πολύ απλή, η πλατφόρμα αποθηκεύει τις επαφές, δημιουργώντας ένα βιβλίο εύκολα προσβάσιμο από τα εισερχόμενα. Τα πρωτόκολλα ασφαλείας του μας προστατεύουν από τα ανεπιθύμητα ή κακόβουλα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. - Για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Gmail, πρέπει απλά να μεταβείτε στη σελίδα δημιουργίας Λογαριασμού Google και να εγγραφείτε στο Gmail για να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό Google. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε στο Gmail και σε άλλα προϊόντα Google όπως το YouTube, το Google Play και το Google Drive. · Το Twitter είναι ένα κοινωνικό δίκτυο στο διαδίκτυο που επιτρέπει στους χρήστες να στέλνουν και να διαβάζουν σύντομα μηνύματα 140 χαρακτήρων που ονομάζονται «tweets». Αν είστε ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης, το Twitter μπορεί να είναι μια εξαιρετική πλατφόρμα για την επιχείρησή σας με τα 300 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες του. Ένας λόγος που ενθαρρύνει τις μικρές επιχειρήσεις να προωθήσουν το προϊόν ή την υπηρεσία τους στο Twitter είναι ότι κοστίζει ελάχιστα για την προώθηση ενός προϊόντος σε αυτήν την πλατφόρμα. · Το YouTube είναι μια δωρεάν υπηρεσία για την κοινή χρήση βίντεο στο Διαδίκτυο. Η χρήση του YouTube είναι πολύ απλή, απλά πρέπει να εγγραφείτε στο YouTube ή να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό σας στο Gmail και να ανεβάσετε το βίντεό σας από τον υπολογιστή σας. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε το κανάλι σας στο YouTube, το οποίο είναι ένας εκπληκτικός πόρος για την επικοινωνία μέσω ψηφιακού περιεχομένου. Οι ενεργοί χρήστες μπορούν να γράψουν σχόλια σε βίντεο που τους αρέσουν και δεν τους αρέσουν. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να δίνετε ορατότητα στα βιοτεχνικά σας προϊόντα. Μπορείτε είτε να δημοσιεύσετε βίντεο από τις διαδικασίες δημιουργίας είτε από τα τελικά προϊόντα που έχουν αναπτυχθεί. · WhatsApp είναι μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου και πολυμέσων στις επαφές σας σε πολύ χαμηλές τιμές ή δωρεάν. Τα μηνύματα αποστέλλονται μέσω του Διαδικτύου είτε χρησιμοποιώντας το σχέδιο δεδομένων είτε τη σύνδεση Wi-Fi. Το μόνο όριο είναι ότι οι επαφές στις οποίες στέλνουμε μηνύματα πρέπει επίσης να έχουν εγκατεστημένο το WhatsApp. - Για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η Whatsapp εξουσιοδοτεί την επικοινωνία σας με πελάτες σε όλο τον κόσμο. Εκτός από την αποστολή και τη λήψη μηνυμάτων κειμένου, μερικές ενδιαφέρουσες λειτουργίες που θα μπορούσαν να σας ενδιαφέρουν ως επιχειρηματίες είναι: - Δημιουργήστε έναν επιχειρησιακό λογαριασμό, συζητήστε με τους πελάτες, απαντήστε σε ερωτήσεις και διαφημίστε τις δημιουργίες σας σε πραγματικό χρόνο. - Δημιουργήστε ομάδες συνομιλίας με τους πελάτες σας για να προωθήσετε νέες δημιουργίες, πωλήσεις, προσφορές κλπ. - Αποστολή φωτογραφιών, βίντεο, φωνητικών μηνυμάτων - Χρησιμοποιήστε την κατάσταση της εικόνας σας για να δημοσιοποιήσετε την εικόνα της μάρκας σας και να γράψετε ένα εντυπωσιακό και σαφές μήνυμα· - INSTAGRAM. Το Instagram είναι μια εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης για κοινή χρήση φωτογραφιών και βίντεο από ένα smartphone. Οι χρήστες μοιράζονται εικόνες με άτομα που είναι συνδεδεμένα μέσω μιας λίστας 'followers'. Το Instagram είναι μια εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης για κοινή χρήση φωτογραφιών και βίντεο από ένα smartphone. Οι χρήστες μοιράζονται εικόνες με άτομα που είναι συνδεδεμένα μέσω μιας λίστας 'followers'. Το Instagram έχει να κάνει με την ενθάρρυνση της δημιουργικής πρωτοτυπίας, έτσι ώστε για τους βιοτέχνες, μπορεί να είναι ένα πολύ ενδιαφέρον εργαλείο για τη διάδοση των δημιουργιών τους. - PINTEREST. Ένα Pin (επομένως το όνομα 'Pinterest') είναι απλά κάθε εικόνα ή βίντεο που κάποιος επιλέγει να αποθηκεύσει στο Pinterest. Για τις επιχειρήσεις, πιο σημαντική από την ίδια την εικόνα είναι ο σύνδεσμος: κάθε καρφίτσα συνδέει πίσω στην αρχική πηγή, οπότε το Pinterest μπορεί να αποτελέσει εξαιρετική πηγή επισκεψιμότητας παραπομπών. Αν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε το Pinterest για να εμπορευτείτε την επιχείρησή σας, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν επιχειρησιακό λογαριασμό Pinterest και όχι έναν προσωπικό λογαριασμό. Αν έχετε ήδη έναν προσωπικό λογαριασμό Pinterest, μπορείτε να το μετατρέψετε σε έναν εταιρικό λογαριασμό. Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε μερικές πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επιχείρησή σας και να αποδεχτείτε τους όρους υπηρεσίας που αφορούν συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Το Pinterest είναι ίσως πιο γνωστό για τους "πίνακες inspo", όπου οι χρήστες γυρίζουν, εντάξει, εμπνέονται. Από ιδέες διακόσμησης σε εισαγωγικά κίνητρα, η παροχή πινέζερ με οπτική δόση έμπνευσης είναι πάντα ένα ασφαλές στοίχημα. - ETSY. Η Etsy είναι μια ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου που ειδικεύεται στην πώληση χειροποίητων ή vintage αντικειμένων (κοσμήματα, είδη ένδυσης, home dé decor, έπιπλα κ.λπ.). Η δημιουργία ενός καταστήματος στο Etsy είναι δωρεάν, ωστόσο, κάθε λίστα που δημοσιεύεται στο κατάστημα κοστίζει 0,20 δολάρια. Κάθε λίστα θα παραμείνει στη σελίδα του καταστήματος για μέγιστο διάστημα 4 μηνών ή έως ότου κάποιος αγοράσει το προϊόν. Οι τιμές των προϊόντων καθορίζονται από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, αλλά η Etsy διεκδικεί το 5% της τελικής τιμής πώλησης κάθε καταλόγου </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=835&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="DS_TF_3_3_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (DS_TF_3_4_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=836&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=836&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="DS_TF_3_4_GR"><b>Ανάπτυξη Ψηφιακού Περιεχομένου</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=836&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="DS_TF_3_4_GR"> <img src="images/digitalskills.png" border="0" alt="Ανάπτυξη Ψηφιακού Περιεχομένου" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Advanced</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > • Το ηλεκτρονικό εμπόριο συμπεριλαμβάνει άμεσα τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Οι τεχνίτες της τέχνης αναζητούν τη θέση τους στις διεθνείς αγορές λόγω του πλεονάσματος της παραγωγής, των τοπικών ανταγωνιστών και της εξειδίκευσης σε ένα προϊόν. Εάν θέλετε να επικεντρωθείτε στη διαπραγμάτευση και την εξαγωγή των προϊόντων και των υπηρεσιών σας σε όλο τον κόσμο, θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας ένα σταθερό διεθνές πρόγραμμα. • Οι αγορές είναι πραγματικά εικονικά τετράγωνα που τείνουν να ελέγχουν ένα όλο και σημαντικότερο μερίδιο της ζήτησης στο διαδίκτυο. Μπορείτε να ανοίξετε ένα χώρο σε μια παγκόσμια αγορά όπως η Amazon, η οποία επιτρέπει την άμεση πρόσβαση σε όλες τις κύριες ευρωπαϊκές αγορές ή μπορείτε να απευθυνθείτε σε εξειδικευμένους φορείς σε χώρες εκτός Ευρώπης όπως η Tmall του ομίλου Alibaba, μια από τις κύριες εκθέσεις για τους Κινέζους καταναλωτές. • Όταν πρόκειται να ξεκινήσετε την εισαγωγή / εξαγωγή, δεν χρειάζεται να σκεφτείτε την πιο μακρινή αγορά, επειδή μπορεί να υπάρξουν προβλήματα, πολιτιστικά θέματα. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζετε πριν διεθνοποιήσετε την επιχείρησή σας: - Όροι πωλήσεων, περιορισμοί εισαγωγών ή δασμοί που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την ανταγωνιστικότητα - Συστήματα πληρωμών - Επιμελητεία - Υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών και εξυπηρέτησης πριν και μετά την πώληση • Οι διεθνείς στρατηγικές μάρκετινγκ στο διαδίκτυο ποικίλλουν ανάλογα με τα επιχειρηματικά μοντέλα, αλλά τα βασικά παραμένουν τα ίδια. • Από τη βελτιστοποίηση της μηχανής αναζήτησης στο μάρκετινγκ περιεχομένου, η πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο ακροατήριο απαιτεί σταθερές μεθόδους για να διασφαλίσετε ότι αξιοποιείτε τις προσπάθειές σας. Ακολουθούν τρεις βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να έχετε κατά νου όταν διαφημίζετε σε διεθνείς καταναλωτές μέσω του διαδικτύου. 1. Χρησιμοποιήστε το Analytics για να βρείτε το κοινό σας 2. Γνωρίζετε και τηρείτε τους περιφερειακούς νόμους και κανονισμούς 3. Διεθνοποιήστε τον ιστότοπό σας 4. Λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου για διεθνοποίηση • Είναι απαραίτητο να επιλέξετε μια έγκυρη πλατφόρμα για τη διαχείριση του περιεχομένου και των επιχειρηματικών διαδικασιών. Εδώ είναι μια επιλογή από τα καλύτερα προϊόντα για να ξεκινήσετε την επιχείρησή σας στο διαδίκτυο: WebMatrix, Flashvortex • Μεταξύ των κύριων προγραμμάτων λογισμικού διαχείρισης ηλεκτρονικού εμπορίου Open Source για το ηλεκτρονικό εμπόριο έχουμε: Prestashop , Magento, Oscommerce , Shopify , 3eTrade • Σήμερα, η κοινή χρήση στο διαδίκτυο είναι ζωτικής σημασίας και τελικά τα δεδομένα σας θα καταλήξουν στο Cloud κάποια στιγμή, οπότε γνωρίζετε καλύτερα πώς συνεργάζεται αποτελεσματικότερα με τους συναδέλφους σας, βελτιώνετε την ασφάλειά σας, ανακαλύπτετε νέες ευκαιρίες και διασφαλίζετε ότι παραμένετε ανταγωνιστικοί . Μπορείτε να μοιραστείτε τον σύνδεσμο σε φακέλους με φωτογραφίες, βίντεο, έγγραφα κ.λπ. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως κοινό χώρο εργασίας για μια ομάδα ατόμων που τους δίνει πρόσβαση για να δημιουργούν και να επεξεργάζονται αρχεία μέσα σε έναν καθορισμένο φάκελο. Η αποθήκευση Cloud είναι μια υπηρεσία αποθήκευσης δεδομένων στην οποία τα ψηφιακά δεδομένα αποθηκεύονται ουσιαστικά σε λογικές ομάδες. Ακολουθεί μια λίστα με τις πολύτιμες λύσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στις καθημερινές σας δραστηριότητες: Google Drive, Dropbox, WeTransfer, OneDrive, MEGA, Mediafire • Άλλες λύσεις με βάση το cloud είναι το Zippyshare (https://www.zippyshare.com/) και το reep.io (https://reep.io/) από τις οποίες μπορείτε να μοιράζεστε προσωρινά στο διαδίκτυο </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=836&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="DS_TF_3_4_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (DS_TF_3_5_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=837&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=837&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="DS_TF_3_5_GR"><b>ΤΠΕ ως παράγοντας διευκόλυνσης της διαδικτυακής διεθνοποίησης</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=837&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="DS_TF_3_5_GR"> <img src="images/digitalskills.png" border="0" alt="ΤΠΕ ως παράγοντας διευκόλυνσης της διαδικτυακής διεθνοποίησης" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Advanced</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > - Οι διεθνείς στρατηγικές μάρκετινγκ στο διαδίκτυο ποικίλουν μεταξύ των επιχειρηματικών μοντέλων, αλλά τα βασικά στοιχεία παραμένουν τα ίδια. - Από τη βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης στο μάρκετινγκ περιεχομένου, η πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο ακροατήριο απαιτεί σταθερές μεθόδους που εγγυώνται ότι αξιοποιείτε πλήρως τις προσπάθειές σας. Ακολουθούν τρεις βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να έχετε κατά νου όταν διαφημίζετε σε διεθνείς καταναλωτές μέσω του διαδικτύου. 1. Χρησιμοποιήστε το Analytics για να βρείτε το κοινό σας - Το Google Analytics είναι μία από τις πιο χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες ανάλυσης ιστού που παρακολουθεί την κυκλοφορία του ιστοτόπου σας σε πραγματικό χρόνο. Θα μπορούσε να είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να στοχεύσετε τους πελάτες σας - τοπικούς και διεθνείς - και όπου ζουν για να προσαρμόσουν και να προσδιορίσουν σε ποιες χώρες να επικεντρωθούν. 2. Να γνωρίζετε και να τηρείτε τους περιφερειακούς νόμους και κανονισμούς - Πριν ξεκινήσετε την ιστοσελίδα σας, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι πληροί όλες τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ηλεκτρονικού εμπορίου. Εάν ο ιστότοπός σας είναι ήδη ενεργός στο διαδίκτυο, είναι σημαντικό να ελέγξετε τη σελίδα. Προσέχετε τους νόμους περί προϊόντων που ισχύουν για την επιχείρησΗ σας, τους τυχόν ηλεκτρονικούς φορολογικούς νόμους που ενδέχεται να σας επηρεάσουν και τους περιορισμούς στις προσφορές και τους διαγωνισμούς προώθησης. Για παράδειγμα, οι βιοτεχνίες που πρόκειται να εισαχθούν ή εξάγονται πρέπει να βρίσκονται εκτός του καταλόγου απαγορευμένων εμπορευμάτων στη χώρα εισαγωγής και πρέπει να βρίσκονται εκτός απαγορευμένων εμπορευμάτων και στη χώρα εξαγωγής. 3. Διεθνοποιήστε τον ιστότοπό σας - Σε έναν διαδυκτιακό κόσμο, ο ιστότοπος σας είναι η βάση σας, ειδικά στο διεθνές ηλεκτρονικό μάρκετινγκ. Η μετάφραση του ιστότοπού σας στα αγγλικά είναι η πιο κοινή προσέγγιση για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους. Ωστόσο, η ύπαρξη μιας αγγλικής ιστοσελίδας δεν είναι η ίδια με την παγκόσμια ανάπτυξη: μόνο το 26,8% των χρηστών του διαδικτύου μιλούν αγγλικά ως πρώτη γλώσσα. Οι περισσότεροι δυνητικοί πελάτες δεν είναι γηγενείς αγγλόφωνους. Αν σκέφτεστε για το πώς να διαχειριστείτε το ξένο ακροατήριο, ο πολυγλωσσικός εντοπισμός ιστότοπων είναι ένα μακροπρόθεσμο εργαλείο στην επιχείρησή σας. - Λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου για διεθνοποίηση - Είναι απαραίτητο να επιλέξετε μια έγκυρη πλατφόρμα για τη διαχείριση του περιεχομένου και των επιχειρηματικών διαδικασιών. Εδώ είναι μια επιλογή από τα καλύτερα προϊόντα για να ξεκινήσετε την επιχείρησή σας στο διαδίκτυο: - WebMatrix. Αυτό το εργαλείο που δημιουργήθηκε από το γιγαντιαίο Microsoft επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει την ιστοσελίδα του εύκολα και πλήρως εξατομικευμένη, ακόμα και χωρίς δεξιότητες στον υπολογιστή. Ένα πλήρες εργαλείο που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έναν εκδότη βάσης δεδομένων, διαχείριση διακομιστή web, βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης (SEO). - Μεταξύ των κύριων προγραμμάτων λογισμικού διαχείρισης ηλεκτρονικού εμπορίου Open Source για το ηλεκτρονικό εμπόριο έχουμε: - Prestashop. Είναι η πιο δημοφιλής λύση ανοικτού κώδικα ηλεκτρονικού εμπορίου - Magento. Είναι το αγαπημένο των μεγάλων επιχειρήσεων, χάρη στην ευελιξία και την επεκτασιμότητα του, ώστε να ταιριάζουν στις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Ένα πολύ πλήρες εργαλείο για τη δημιουργία πολυκαταστημάτων. - Oscommerce. Ένα άλλο αγαπημένο πρόγραμμα μεταξύ λύσεων ανοιχτού κώδικα, αν και έχει χάσει πελάτες σε σχέση με τις προηγούμενες δύο, λόγω των περιορισμών σχεδιασμού του. - Shopify. Ένα καλό εργαλείο ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τον τύπο SaaS, με δωρεάν και premium εκδόσεις, με ολοκληρωμένη διαχείριση των παραγγελιών σας. - Πώς να αποθηκεύσετε τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε; - Σήμερα, η κοινή χρήση στο διαδίκτυο είναι ζωτικής σημασίας και τελικά τα δεδομένα σας θα καταλήξουν στο Cloud κάποια στιγμή, οπότε γνωρίζετε καλύτερα πώς συνεργάζεται αποτελεσματικότερα με τους συναδέλφους σας, βελτιώνετε την ασφάλειά σας, ανακαλύπτετε νέες ευκαιρίες και διασφαλίζετε ότι παραμένετε ανταγωνιστικοί . Μπορείτε να μοιραστείτε τον σύνδεσμο σε φακέλους με φωτογραφίες, βίντεο, έγγραφα κ.λπ. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως κοινό χώρο εργασίας για μια ομάδα ατόμων που τους δίνει πρόσβαση για να δημιουργούν και να επεξεργάζονται αρχεία μέσα σε έναν καθορισμένο φάκελο. Η αποθήκευση Cloud είναι μια υπηρεσία αποθήκευσης δεδομένων στην οποία τα ψηφιακά δεδομένα αποθηκεύονται ουσιαστικά σε λογικές ομάδες. - Ακολουθεί μια λίστα με τις πολύτιμες λύσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στις καθημερινές σας δραστηριότητες: - Google Drive. Το Google Drive είναι μια απλή και διαισθητική υπηρεσία φιλοξενίας αρχείων που προσφέρει αποθήκευση σε σύννεφο, συγχρονισμό αρχείων, προσωπικό σύννεφο και λογισμικό πελάτη. Συνδέεται απευθείας με τα Έγγραφα Google για τη δημιουργία εγγράφων του Word, υπολογιστικών φύλλων Excel, παρουσίασης PowerPoint και πολλά άλλα. Στο Google Drive έχετε 15 GB ελεύθερου χώρου.https://drive.google.com . Εκτός από το Google Drive, υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες που βασίζονται σε Cloud, όπως: - Dropbox. Το Dropbox είναι μια υπηρεσία φιλοξενίας αρχείων πολλαπλών πλατφορμών στο Cloud, που λειτουργεί από την εταιρεία Dropbox. Επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν και να συγχρονίζουν αρχεία διαδυκτιακά και μεταξύ υπολογιστών και να μοιράζονται αρχεία και φακέλους με άλλους χρήστες και tablet ή smartphones. https://www.dropbox.com/ - WeTransfer. Πρόκειται για μια υπηρεσία βασισμένη σε Cloud η οποία επιτρέπει τη μεταφορά αρχείων με απλή ένδειξη της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη. Δεν χρειάζεται να δημιουργείτε και να κάνετε λογαριασμό, γι 'αυτό είναι ένας από τους ευκολότερους τρόπους για να μοιράζεστε αρχεία χρησιμοποιώντας υπηρεσίες cloud. Προσφέρει απεριόριστες λήψεις καθώς και τη δυνατότητα ανταλλαγής αρχείων μεγέθους έως και 2 GB. Μην ξεχνάτε ότι τα αρχεία διατηρούνται στον διακομιστή για έως και 7 ημέρες και στη συνέχεια αφαιρούνται αυτόματα. Δεν χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση ή κωδικός πρόσβασης. https://wetransfer.com/ - OneDrive. Το OneDrive είναι μια υπηρεσία της Microsoft που σας επιτρέπει να δημιουργείτε εύκολα αντίγραφα ασφαλείας, να αποθηκεύετε και να μοιράζεστε φωτογραφίες, βίντεο, έγγραφα και άλλα - οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε συσκευή. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένας λογαριασμός και άδεια χρήσης της Microsoft για ασφαλή χρήση αυτής της υπηρεσίας. https://account.microsoft.com/ACCOUNT/ONEDRIVE - MEGA. Το MEGA είναι μια υπηρεσία αποθήκευσης cloud και φιλοξενίας αρχείων που προσφέρεται κυρίως μέσω web-based εφαρμογών. Οι εφαρμογές Mega για κινητά είναι επίσης διαθέσιμες για τα Windows Phone, Android και iOS. https://mega.nz - Άλλες λύσεις με βάση το cloud είναι το Mediafire (https://www.mediafire.com/) και το Zippyshare (https://www.zippyshare.com/) ή το reep.io (https://reep.io/) από το οποίο μπορείτε να μοιραστείτε προσωρινά στο διαδίκτυο. </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=837&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="DS_TF_3_5_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <div align="right"><a href="training_gr.php?lang=GR#UP" class="titulo2"> <img src="images/up.png" border="0" alt="UP" height="40"><br><br> </a> </div> <a name="ICT"></a> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td height="40" class="textoblanco" bgcolor="#FF7E6F">    <a href="training_gr.php?lang=GR#ICT" class="titulo2"><font size="3" color="white"><b>ICT FOR INTERNATIONALIZATION</b></font></a> </td></tr> </table> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Course </b> (ICT1COU_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=192&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=192&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="ICT1COU_GR"><b>Πώς να οργανώσετε τον ιστοχώρο σας χρησιμοποιώντα&</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=192&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="ICT1COU_GR"> <img src="images/ict.png" border="0" alt="Πώς να οργανώσετε τον ιστοχώρο σας χρησιμοποιώντα&" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Advanced</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=192&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="ICT1COU_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Course </b> (ICT2COU_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=153&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=153&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="ICT2COU_GR"><b>Πώς να οργανώσετε τον ιστοχώρο σας χρησιμοποιώντα&</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=153&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="ICT2COU_GR"> <img src="images/ict.png" border="0" alt="Πώς να οργανώσετε τον ιστοχώρο σας χρησιμοποιώντα&" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Advanced</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=153&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="ICT2COU_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (ICT_1_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=22&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=22&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="ICT_1_GR"><b>Πώς να χρησιμοποιήσετε τα κοινωνικά δίχτυα για να ε</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=22&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="ICT_1_GR"> <img src="images/ict.png" border="0" alt="Πώς να χρησιμοποιήσετε τα κοινωνικά δίχτυα για να ε" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Advanced</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > Η χρησιμοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για σκοπούς marketing, καθιστά ικανές μικρές επιχειρήσεις οι οποίες αναζητούν την προσέλκυση περισσότερων πελατών. Οι πελάτες σας αλληλεπιδρούν με διάφορα εμπορικά σήματα διαμέσου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οπότε έχοντας ένα ισχυρό σχέδιο marketing και μία ισχυρή παρουσία στο διαδίκτυο είναι το κλειδί για να αξιοποιήσετε το ενδιαφέρον τους. Αν εφαρμοστεί σωστά, το marketing διαμέσου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να φέρει τεράστια επιτυχία στην επιχείρηση σας. Τη στιγμή που θα έχετε ορίσει το σημείο εκκίνησης, μπορείτε να προχωρήσετε στην εφαρμογή των πιο κάτω: • Προγραμματισμός - Η οικοδόμηση ενός σχεδίου marketing όσον αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι απαραίτητο. Μελετήστε την έρευνα λέξεων-κλειδιά και το περιεχόμενο των ιδεών οι οποίες θα ενδιαφέρουν το κοινό σας. • Ξεκινήστε με μία καθαρή στρατηγική: Γιατί θέλετε να αυξήσετε τις επαφές σας? Είναι γιατί αναζητάτε νέους πελάτες ή είναι για να αυξήσετε τις επισκέψεις στην ιστοσελίδα σας? Διαφορετικά κανάλια απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις. Για παράδειγμα, η αύξηση των επαφών σας στο Facebook θα έχει διαφορετικά οφέλη στην συνέχεια, όταν οι προτάσεις στο LinkedIn αυξάνονται. Πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας αυτές τις ερωτήσεις. Τι ελπίζετε να επιτύχετε μέσω του marketing των μέσων κοινωνικής δικτύωσης? Σε πιο κοινό στοχεύετε? Ποια ιστοσελίδα μέσων κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιεί το κοινό σας? Πώς θα χρησιμοποιούσαν αυτοί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Ποια μηνύματα θέλετε να στείλετε στο κοινό σας με την διαδικτυακή εκστρατεία marketing? • Αρχίστε το blogging - Χρησιμοποιήστε μία blog πλατφόρμα όπως το Wordpress έτσι ώστε να ενημερώνετε τους πελάτες σας και τους προμηθευτές σας για τα νέας της επιχείρησης σας. Κάνετε σχόλια στα blogs άλλων ατόμων ή ξεκινήστε μία συνομιλία σε ένα διαδικτυακό φόρουμ. • Ακολουθήστε το ένα-σε εφτά- κανόνα: Είναι ένας κανόνας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με προωθητικές δημοσιεύσεις στα κοινωνικά σας δίκτυα. Ο κανόνας λέει ότι, μία από τις εφτά δημοσιεύσεις μπορεί να είναι μια διαφημιστική προβολή της εταιρίας σας. Οι υπόλοιπες έξι πρέπει να είναι επικεντρωμένες στην ανταλλαγή πολύτιμου περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων δημοσιεύσεις από την κοινότητα. • Παροχή αξιών: Καθώς συμπεριλαμβάνετε δημοσιεύσεις οι οποίες είναι διασκεδαστικές, είναι σημαντικό όπως αυτές αντικατοπτρίζουν τον χαρακτήρα σας. Είναι επίσης σημαντικό όπως οι εκστρατείες σας έχουν περιεχόμενο που ταιριάζουν στο κοινό σας. • Μοιραστείτε νέα για την εταιρία σας: Το marketing των κοινωνικών δικτύων επιτρέπει συνεχή ενημέρωση στους πελάτες σας για το τι γίνεται στην εταιρία σας. Για παράδειγμα, μοιραστείτε τα νέα σας για το λανσάρισμα ενός νέου προϊόντος. • Συνδεθείτε με τους πελάτες σας – Μπορεί να έχετε ήδη λογαριασμό στο Facebook ή στο Twitter για προσωπική σας χρήση; δημιουργήστε και ένα προφίλ κοινωνικής δικτύωσης για την επιχείρηση σας για να έχετε απευθείας σύνδεση με τους πελάτες σας. • Κάνετε εγγραφή σε κοινότητες κοινωνικής δικτύωσης όπως το LinkedIn και το Facebook: Επιλέξτε κοινότητες κοινωνικής δικτύωσης που αντικατοπτρίζουν καλύτερα δημογραφικά το κοινό σας. Για παράδειγμα, το LinkedIn εστιάζει στο να χτίζει επαγγελματικές επαφές, ενώ το Facebook είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για άτομα διαφόρων ηλικιών και υποβάθρων να μοιραστούν νέα για την ζωή τους, τις προτιμήσεις τους σε προϊόντα και δραστηριότητες. • Κάνετε εγγραφή υφιστάμενους πελάτες: Εκμεταλλευτείτε τους πελάτες σας και τους ακολούθους τους. Όταν άτομα επισκέπτονται την ιστοσελίδα σας ή το διαδικτυακό σας κατάστημα, ζητήστε τους να ενταχθούν στην λίστα αλληλογραφία σας και στα κοινωνικά σας δίκτυα, ζητήστε τους λογαριασμούς τους και τις διευθύνσεις αλληλογραφίας τους για να μπορείτε να τους στέλνετε αποκλειστικά διαφημιστικά κίνητρα σαν ευχαριστώ, μαζί με την παράκληση να τους «αρέσει» και να «ακολουθούν» την επιχείρηση σας. Συμπεριλάβετε πλήκτρα όπως «μου αρέσει αυτή η σελίδα» και «μάθετε περισσότερα» στις δημοσιεύσεις, σας για να κινήσετε περισσότερο το ενδιαφέρον, και τις επισκέψεις στην σελίδα σας. Επίσης, παρέχεται ένα σύνδεσμο σε μία σελίδα εγγραφής στην ιστοσελίδα σας ώστε να είναι ευκολότερο για αυτούς. • Ενθαρρύνετε την αλληλεπίδραση - Ενθαρρύνοντας και ενεργώντας στην αλληλεπίδραση σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τα προιόντα ή τις υπηρεσίες σας στις ανάγκες των πελατών σας. Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο www.twtpoll.com για να δημιουργήσετε μία ψηφοφορία για τους ακόλουθους σας στο Twitter, ή ρωτήστε φίλους, οπαδούς και πελάτες να προσφέρουν την γνώμη τους για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. • Σύνδεσμοι – Καθώς η χρησιμοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για σκοπούς marketing στηρίζεται κυρίως στο να μοιραστεί η επιχείρηση σας το μοναδικό, αυθεντικό της περιεχόμενο με σκοπό να κερδίσει περισσότερους πιστούς ακόλουθους, καλό θα ήταν να υπάρχει και μία σύνδεση με εξωτερικά άρθρα. Αν αυτές οι πηγές παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες που πιστεύετε ότι απολαμβάνουν οι πελάτες σας, μην ντραπείτε να προσθέσετε αυτού του είδους συνδέσμους. Η σύνδεση με εξωτερικές πηγές βελτιώνει την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία, και ίσως ακόμα και να πάρετε κάποιους συνδέσμους ως αντάλλαγμα. • Σημειώστε τι θέλουν οι πελάτες σας – Αν παρόμοια ερωτήματα εμφανίζονται συχνά, δείτε πώς μπορεί να αποφευχθεί αλλάζοντας τις διαδικασίες σας. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, προσθέστε ένα τμήμα «συχνών ερωτήσεων» στην ιστοσελίδα σας, που θα απαντά σε τέτοιου είδους ερωτήσεις. • Προσέξτε τι λένε οι πελάτες σας για τα προϊόντα, τις εκστρατείες σας και άλλες δραστηριότητες: Μετρώντας τις δραστηριότητες των πελατών σας στις δημοσιεύσεις σας, μπορείτε να πάρετε μία σαφή εικόνα για το τι σκέφτονται για την εκστρατεία σας ή για ένα προϊόν. • Συνέπεια στην εικόνα του εμπορικού σήματος - Η χρησιμοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για σκοπούς markeitng καθιστούν ικανή την επιχείρηση σας να προβάλλει το εμπορικό της σήμα διαμέσου μίας ποικιλίας διαφορετικών πλατφόρμων. Ενώ η κάθε πλατφόρμα έχει το δικό της μοναδικό περιβάλλον, ο πυρήνας της ταυτότητας της εταιρίας σας θα πρέπει να παραμείνει συνεπής. • Μετρήστε την επιτυχία με ανάλυση – Δεν μπορείς να καθορίσεις την επιτυχία των στρατηγικών marketing στα κοινωνικά μέσα χωρίς δεδομένα παρακολούθησης. Η ανάλυση του Google μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα μεγάλο εργαλείο marketing μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο θα σας βοηθήσει να μετρήσετε τον θρίαμβο των στρατηγικών σας, καθώς και για να καθορίστε ποιες στρατηγικές είναι καλύτερα να εγκαταλείψετε. Συνδέστε ετικέτες παρακολούθησης στις εκστρατείες σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ώστε να μπορείτε να τις παρακολουθείτε σωστά. Περισσότερα σε λεπτομέρειες: Facebook -> Με διαδικτυακές εκστρατείες μπορείς να αυξήσεις την αναγνωρισιμότητα του εμπορικού σήματος με ένα μεγαλύτερο κοινό. • Ενισχύστε το δίκτυο σας στο Facebook. Αν διαπιστώσετε ότι δεν λαμβάνεται την ανταπόκριση που θέλετε από την σελίδα του Facebook, δημιουργήστε κάποιες ομάδες για να αυξήσετε τις συνδέσεις και τις συνομιλίες γύρω από τα προϊόντα και το εταιρικό σας σήμα. Με αυτό τον τρόπο οι πελάτες σας μπορούν να επιλέξουν να λαμβάνουν ενημερώσεις από εσάς. • Χτίστε μια κοινότητα στο Facebook. Εδώ είναι που οι υφιστάμενοι ακόλουθοι και πελάτες σας συναντιούνται, έτσι θα πρέπει να υπάρξει διαφορετική δέσμευση. Παρόλα αυτά, είναι ένα πολύ καλό μέρος για να ξεκινήσει μία εκστρατεία από στόμα-σε-στόμα η οποία θα προσελκύσει περισσότερο κόσμο, ίσως και τους φίλους τους, να γίνουν οπαδοί. Το κύριο μήνυμα της σελίδας σας θα πρέπει να είναι ότι, εδώ είναι ένα μέρος για κοινωνικές επαφές, και όχι μόνο του εταιρικού σήματος σας ή της εταιρίας σας. Twitter -> Ενημερώσεις για το τι κάνει η εταιρία σας και άλλες σχετικές πληροφορίες. Επεκτείνεστε σε ένα άλλο κοινό στην συνέχεια, μέσω του Facebook. • Κάντε τα tweets σας να ξεχωρίζουν. Αν δεν θέλετε τα tweets σας να χάνονται στο ρεύμα του Twitter, φροντίστε να συμπεριλάβετε εικόνα, σχετικό σύνδεσμο ή ακόμα και emoji για να διαχωρίσετε your missives από τον χείμαρρο των άλλων tweets. • Εκφραστείτε με μεγαλύτερες δημοσιεύσεις. Αν αισθάνεστε ότι περιορίζεστε από την καταμέτρηση των χαρακτήρων του Twitter σε 140, μην διστάσετε να επεκταθείτε με δημοσιεύσεις σε άλλες πλατφόρμες όπως το Tumblr, to Google+ και LinkedIn. • Άστε τους να τουιτάρουν . Πολλές από τις υφιστάμενες επαφές σας το πιο πιθανόν να έχουν ήδη λογαριασμό στο twitter, οπότε ξεκινήστε από το να τους στείλετε μήνυμα ζητώντας τους να σας ακολουθήσουν και να τους ακολουθήσετε πίσω. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να βεβαιωθείτε ότι τα tweets σας είναι σχετικά, ενδιαφέροντα και φιλικά. Μην επικεντρωθείτε στα μηνύματα πωλήσεων ή στην προώθηση προϊόντων, αλλά σε tweets με ευρύτερα θέματα και ενημερώσεις από τον τομέα σας. LinkedIn -> Μπορείτε να επεκτείνετε και να αυξήσετε την σχέση σας με το δίκτυο με επαφές κλειδιά. • Ενισχύστε τις επαφές σας στο LinkedIn. Αυξάνετε τις επαφές σας στο δίκτυο από την περιήγηση στις συνδέσεις των επαφών σας. Το LinkedIn θα υπολογίσει τους «βαθμούς διαχωρισμού» σας και θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κοινές συνδέσεις ως σημείο εκκίνησης για την δημιουργία νέων επαφών. Οι νέες επαφές θα σας εκθέσουν σε ένα ακόμα ευρύτερο φάσμα ανθρώπων μέσω των φίλων τους και των επιχειρηματικών τους συνεργατών. Pinterest -> Μπορείτε να μοιραστείτε φωτογραφίες που είναι συνδεδεμένες με την ιστοσελίδα σας. • Δημιουργήστε ένα πίνακα Pinterest. Βεβαιωθείτε ότι ο πίνακας έχει εντυπωσιακά γραφικά και τρέξτε ένα διαγωνισμό που θα εμπνεύσει και θα ανταμείψει τους πελάτες σας για την συμμετοχή τους. Βεβαιωθείτε ότι τους ενθαρρύνεται να ξαναδημοσιεύσουν και να δημιουργήσουν τον δικό τους πίνακα που θα αντικατοπτρίζει τις αρχικές προθέσεις του διαγωνισμού για επιπρόσθετη κοινωνική ενίσχυση της εκστρατείας σας. </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=22&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="ICT_1_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (ICT_2_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=144&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=144&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="ICT_2_GR"><b>Πώς να οργανώσετε τον ιστοχώρο σας χρησιμοποιώντα&</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=144&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="ICT_2_GR"> <img src="images/ict.png" border="0" alt="Πώς να οργανώσετε τον ιστοχώρο σας χρησιμοποιώντα&" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Medium</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > Η χρήση του WordPress απαιτεί έναν κεντρικό υπολογιστή δικτύου με PHP και MySQL! Πώς να οργανώσετε τον ιστοχώρο σας χρησιμοποιώντας το WordPress σε μερικά βήματα: • <b>Όνομα Τομέα:</b> Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνετε, πριν την δημιουργία ενός ιστοχώρου, είναι η επιλογή ενός ονόματος τομέα που να είναι σχετικό με την επιχείρηση σας. • <b>Φιλοξενία:</b> Επιλέξτε ένα πακέτο φιλοξενίας, που να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον 1 βάση δεδομένων και αρκετό χώρο για να φιλοξενήσει ένα WordPress. Με λανθασμένη φιλοξενία ο ιστοχώρος σας θα υποφέρει. Ένας οικοδεσπότης πρέπει να σας ενδυναμώνει, ποτέ να σας μειώνει. • <b>Κάνετε λήψη του WordPress:</b Μόλις ενεργοποιήσετε την φιλοξενία, θα μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής στον υπολογιστή σας, έτσι ώστε να έχετε μία εύκολη πρόσβαση. Ακολουθήστε τις οδηγίες για εγκατάσταση ή χρησιμοποιήστε αυτό το βίντεο σαν οδηγό: https://www.youtube.com/watch?v=V3UB54eA2S4. • <b>Αφού εγκαταστήσετε το λογισμικό</b> υπάρχουν κάποια βήματα που μπορείτε να κάνετε πριν αρχίσετε. 1. <b>Θα πρέπει να θέσετε τον τίτλο, την γραμμή ετικέτας και την διαφορά ώρας</b> Ο τίτλος και η γραμμή ετικέτας θα φαίνονται αυτόματα στην σελίδα σας. 2. <b>Εξατομίκευση :</b> Διαγράψτε τα τυποποιημένα μηνύματα και τις σελίδες από τον ιστοχώρο σας. 3. <b>Εμφάνιση :</b> Διαγράψτε τα τυποποιημένα θέματα τα οποία είναι εγκατεστημένα. Μετά που θα έχετε να εγκαταστήσει το WordPress θα υπάρχουν εγκατεστημένα τρία τυποποιημένα θέματα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα θέμα κάθε φορά, έτσι διαγράφοντας τα άλλα δύο δημιουργείτε περισσότερο χώρο στο πακέτο φιλοξενίας. Μπορείτε να επιλέξετε νέα θέματα εδώ: https://es.wordpress.org/themes/. Μία σημαντική συμβουλή είναι να επιλέξετε ένα πρότυπο, με χρώματα και σχεδιαγράμματα τα οποία μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στην εταιρική σας εικόνα, και μαζί με όλα τα widgets και τις λειτουργίες που χρειάζεται να έχετε με σκοπό να προχωρήσετε με την επιχειρησιακή σας δραστηριότητα. Είναι καλύτερα να ξοδεύετε λίγο χρόνο διαλέγοντας το ιδανικό πρότυπο, από ότι να ξεκινάτε από το μηδέν ένα εκατομμύριο φορές επειδή δεν έχετε σκεφτεί ότι θέλατε ένα ημερολόγιο, μία γκαλερί ή ένα οποιοδήποτε άλλο τμήμα. 4. <b>Plugins:</b> Διαγράψτε τα plugins και εγκαταστήστε νέα ανάλογα με τις ανάγκες σας. Προσεχτικά, μερικά plugins δουλεύουν καλύτερα από κάποια άλλα και μερικές φορές δεν είναι συμβατά με την έκδοση του WordPress σας. Πολύ πιθανόν να πρέπει να εγκαταστήσετε ένα αριθμό από αυτά μέχρι να βρείτε το αγαπημένο σας. Υπάρχουν plugins για σχεδόν οτιδήποτε: για τον καιρό, συνδρομές ενημερωτικών δελτίων, αιτήσεις κτλ. 5. <b>Ασφάλεια :</b> Εγκαταστήστε ένα ασφαλές plugin, η ασφάλεια του ιστοχώρου σας είναι πολύ σημαντική. Ένα plugin που είναι πολύ καλό να έχετε είναι ο περιορισμός στις προσπάθειες σύνδεσης, το οποίο μπλοκάρει τον λογαριασμό σας (χρονικά) όταν γίνονται πολλές προσπάθειες σύνδεσης. 6. <b>Προσδιορισμός θέσης και διεθνοποίησης:</b> Εγκαταστήστε το SEO- plugin, το SEO- plugin σας βοηθά να προσδιορίσετε την θέση του ιστοχώρου σας στο διαδίκτυο, ενώ στο θέμα της διεθνοποίησης υπάρχουν πολλά plugins τα οποία μπορούν να μεταφράσουν τον ιστοχώρο σας αυτόματα ή χειροκίνητα. 7. <b>Εφεδρική αποθήκευση (backups) :</b> Εγκαθιστώντας αυτόματα την εφεδρική αποθήκευση, βεβαιωθείτε ότι κάνετε μία κανονική αποθήκευση του WordPress ιστοχώρου σας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί σε περίπτωση που ο ιστοχώρος σας σπάσει για οποιονδήποτε λόγο, θα είναι πολύ πιο εύκολο να το επαναφέρεται πατώντας απλά ένα κουμπί. Το πιο αδύναμο σημείο του WordPress είναι σίγουρα η ασφάλεια, γι’ αυτό και εμείς συνιστούμε να κρατάτε πάντα ένα εφεδρικό αντίγραφο. • <b>Σχεδιάγραμμα ιστοχώρου:</b> Αφού κατεβάσετε το λογισμικό και περάσετε τα προαναφερθέντα βήματα, είναι σημαντικό να αρχίσετε να σκέφτεστε για το σχεδιάγραμμα του ιστοχώρου σας. Το σχεδιάγραμμα είναι το πρώτο πράγμα που βλέπει ο επισκέπτης σας, οπότε το να έχει μία όμορφη και εύκολη δομή είναι πολύ σημαντικό. • <b>Περιεχόμενα:</b> Αφού θα έχετε αποφασίσει για το πώς θα είναι το σχεδιάγραμμα σας, είναι σημαντικό να σκεφτείτε και το περιεχόμενο του. Το περιεχόμενο είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό μέρος του τι σκέφτεται ο πελάτης, όταν το περιεχόμενο δεν εστιάζει στο σωστό ακροατήριο, μπορεί να επιλέξει να πάει κάπου αλλού. Πραγματικά ο πιο εύκολος τρόπος να εφαρμοστεί ένα WordPress είναι να έχετε όλες τις δομές σχεδιασμένες πριν δημιουργήσετε το μενού και τις κατηγορίες έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο να εισάγετε περιεχόμενα και να μην χρειάζεται να αγωνίζεστε κατά της εφαρμογής. • <b>Δεδομένα :</b> Κάποιες εκδοτικές πλατφόρμες σας κλειδώνουν μέσα με τις ιδιόκτητες φόρμες δεδομένων. Όχι εδώ. Το WordPress βασίζεται σε ανοιχτά πρότυπα που σας επιτρέπει να παίρνεται τα δεδομένα μαζί σας, και έρχεται ακόμη με εργαλεία για να εισάγετε στοιχεία από πολύ διαδεδομένες πηγές. Είναι τα δικά σας δεδομένα, και εσείς θα πρέπει να είστε σε θέση να κάνετε ότι θέλετε με αυτά. Αυτή την περίοδο έχουμε have εισαγωγείς από Movable Type, Textpattern, Greymatter, Blogger, και b2. Η εργασία για τους εισαγωγείς από Nucleus και pMachine είναι σε εξέλιξη. • <b>Λογισμικό :</b> Το WordPress είναι σχεδιασμένο να εγκαθιστάτε στον δικό σας κεντρικό υπολογιστή δικτύου, σε αποθηκευτικούς χώρους όπως το cloud ή σε έναν κοινό λογαριασμό φιλοξενίας. Έχετε τον απόλυτο έλεγχο. Αντίθετα από τα εμπορικά λογισμικά ή τις φιλοξενημένες υπηρεσίες τρίτων, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι είστε ικανοί να έχετε πρόσβαση και να διαφοροποιείται ότι έχει να κάνει με τον ιστοχώρο σας. Μπορείτε ακόμη να εγκαταστήσετε το WordPress στο προσωπικό σας υπολογιστή ή σε ένα εταιρικό ενδοδίκτυο. • <b>Δυναμική παραγωγή σελίδων:</b> Καμία ανοικοδόμηση των σελίδων σας κάθε φορά που αναβαθμίζεται τον ιστοχώρο σας, ή οποιαδήποτε πτυχή από αυτό. Όλες οι σελίδες παράγονται χρησιμοποιώντας την βάση των δεδομένων σας και τα πρότυπα κάθε φορά που μία σελίδα από τον ιστοχώρο σας ζητείται από ένα επισκέπτη. Αυτό σημαίνει ότι ανανεώνοντας τον ιστοχώρο σας ή τον σχεδιασμό του όσο πιο γρήγορα γίνεται, η ζήτηση χρήσης χώρου του κεντρικού υπολογιστή είναι ελάχιστη. • <b>Ετικέτες HTML:</b> Δεν είναι όλοι κακοί, αλλά κρατήστε μακριά αυτούς που είναι, μειώνοντας τις ετικέτες HTML που είναι αγνές στον ιστοχώρο σας. Οι προεπιλεγμένες ετικέτες HTML που επιτρέπονται από το WordPress είναι μία λογική επιλογή η οποία επιτρέπει στους ανθρώπους να χρησιμοποιούν HTML στα σχόλια τους, χωρίς να διακινδυνεύεται η ασφάλεια των δεδομένων σας ή του κεντρικού υπολογιστή σας. </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=144&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="ICT_2_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (ICT_3_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=148&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=148&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="ICT_3_GR"><b>Πώς να δημιουργήσετε το δικό σας Ηλεκτρονικό κατάσ</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=148&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="ICT_3_GR"> <img src="images/ict.png" border="0" alt="Πώς να δημιουργήσετε το δικό σας Ηλεκτρονικό κατάσ" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Advanced</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > <b>Ιδέα :</b> Αν σκέφτεστε για το πώς να οργανώσετε το δικό σας ηλεκτρονικό κατάστημα τότε πιθανόν να έχετε μία ιδέα για επιχειρήσεις, σειρά προϊόντων, και τους πιθανούς πελάτες του καταστήματος σας. Η υπόθεση φαίνεται απλή και προφανές, μα αξίζει να σταματήσετε για μία στιγμή σε αυτό το σημείο πριν προχωρήσουμε στο σωστό τρόπο δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Σκεφτείτε ακριβώς τι προϊόντα και τι τιμές θα συμπεριλάβετε στο κατάστημα σας. Αξίζει να ανοίξετε ένα εξειδικευμένο ηλεκτρονικό κατάστημα ή μήπως η επιχείρηση σας πρέπει να μην ηλεκτρονική; • <b>Λογισμικό, φιλοξενία, περιοχή :< /b> Τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος είναι το λογισμικό, η φιλοξενία και η περιοχή. Το πιο δύσκολο σημείο είναι η επιλογή του λογισμικού που θα χρησιμοποιήσετε στο κατάστημα σας. Υπάρχουν αρκετές πιθανότητες, από δωρεάν μέχρι πολύ ακριβά κατάλληλα λογισμικά. Τα «Όλα σε ένα πακέτο» λογισμικά προσφέρουν συντήρηση, εγκατάσταση, αλλά κάποιες φορές το πρόβλημα με τα προ-διαμορφωμένα ηλεκτρονικά καταστήματα είναι ότι τεχνικά οι χρήστες πρέπει να προσαρμόσουν την επιχείρηση τους στο λογισμικό και όχι αντίστροφα. Στην περίπτωση των μονών καταστημάτων, σε σχέση με το ROI, πιθανόν να αξίζει να ξοδέψετε λίγα παραπάνω και να έχετε μία ειδική πλατφόρμα. • <b>Να είστε μοναδικός, εκτός και αν όντως παράγεται τα δικά σας προϊόντα :< /b> Υπάρχει μία καλή περίπτωση να χρησιμοποιείται σχόλια προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και περιγραφών που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Αυτό δεν είναι και τόσο καλή ιδέα γιατί το περιεχόμενο θα είναι το ίδιο όπως άλλων εκατοντάδων ηλεκτρονικών καταστημάτων που αγοράζουν από τον ίδιο προμηθευτή. • <b>Εξετάστε τις γενικές υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου :</b> Εταιρίες όπως το Shopify και το Yahoo! Καταστήματα που θα σας επιτρέψουν να οργανώσετε ένα επαγγελματικό παρουσιαστικό στις βιτρίνες σας όταν θα στέλνετε τη δική σας απογραφή εμπορευμάτων. Οι φιλοξενημένες λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου πάνε παραπέρα στο να παρέχουν σχεδιασμούς βιτρινών, ασφαλείς πληρωμές, φιλοξενία, λίστα αλληλογραφίας, στατιστικά πωλήσεων, εξυπηρέτηση πελατών. Αυτό είναι ελκυστικό για αυτούς που δεν θέλουν να κάνουν τον δικό τους προγραμματισμό. • <b>Εξετάστε στην μεταπώληση προϊόντων για κέρδος :</b> Θυγατρικά ηλεκτρονικά καταστήματα όπως το Amazon eStores LLC σας επιτρέπουν να μεταπωλείται προϊόντα που υπάρχουν στο Buy.com και άλλα εμπορεύματα, γράφοντας κριτικές για τα προϊόντα και εστιάζοντας σε θέματα που κάνουν την ζωή των καταναλωτών ευκολότερη. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα της Amazon σας επιτρέπουν να κινήστε γρήγορα αλλά δεν σας επιτρέπουν να έχετε τη δική σας απογραφή εμπορευμάτων. • <b>Πάρτε το eBay στο επόμενο επίπεδο :< /b> Αν έχετε ήδη πουλήσει κάποια προϊόντα στο eBay, και αν είστε βέβαιοι ότι οι περισσότεροι από τους πελάτες σας ξέρουν ότι θα σας βρουν εκεί, τότε μπορείτε να βασιστείτε σε ένα κατάστημα στο eBay για να οικονομήσετε χρήματα στις αμοιβές των λιστών. • <b>Πωλήστε χειροτεχνίες στο Etsy:</b> Το Etsy είναι μία δημοφιλής επιλογή για άτομα που κατασκευάζουν ότι πωλούν. Υπάρχει ένα κόστος των 20 σεντς για κάθε προϊόν που προβάλλεται, και το Etsy κρατά ένα ποσοστό 3.5% της τιμής πώλησης για κάθε προϊόν που πωλείται. Πληρώνεστε αμέσως και είναι εκείνοι υπεύθυνοι για την αποστολή του προϊόντος. Χρεώνεστε τις αμοιβές (εξαρτάτε από τα πωλείται) σε μηνιαία βάση. • <b>Τρόποι πληρωμής :< /b> Φροντίστε να προσφέρετε στους πελάτες σας διαφορετικούς τρόπους πληρωμής, με σκοπό να διευρύνετε τον στόχο σας. Πιθανότητες είναι: μεταφορά από τράπεζα, PayPal, πιστωτικές κάρτες, έλεγχος Google, αντικαταβολή κτλ. Και αν δεν θέλετε να διευθύνετε το δικό σας ηλεκτρονικό κατάστημα, έχετε ακόμα την πιθανότητα να πωλείται τα προϊόντα σας μέσω εξωτερικών ηλεκτρονικών αγορών. • Οι καλύτερες ηλεκτρονικές αγορές για να πωλήσετε τα προϊόντα τέχνη σας και τις χειροτεχνίες σας (και να αγοράσετε οικονομικά προϊόντα τέχνης) 1. Etsy Το Etsy είναι μία από τις πιο διαδεδομένες ηλεκτρονικές αγορές για πώληση και αγορά ειδών τέχνης και χειροτεχνίας. Οι πωλητές στο Etsy προσφέρουν τα πάντα από χειροποίητα έπιπλα μέχρι εκλεκτής ποιότητας πορτοφόλια σε μοναδικά είδη τέχνης. Συχνά, αυτό το είδος τέχνης διατιμάται για να πωλήσει, έτσι οι αγοραστές όχι μόνο δεν έχουν μία τεράστια ποικιλία στην οποία μπορούν να επιλέξουν αλλά έχουν επίσης πρόσβαση σε πολύ καλές τιμές. Το Etsy έχει επίσης εφαρμογές για iPhone και Android για εκείνους που θέλουν να αγοράζουν και να πωλούν στο πόδι. 2. Society6 Το Society6 είναι μία άλλη δημοφιλής ηλεκτρονική αγορά. Οι προμηθευτές μπορούν να πωλήσουν το έργο τέχνης τους ως τυπώματα σε μαξιλάρια, θήκες για κινητά τηλέφωνα και μπλούζες. Για τους αγοραστές, αυτή η ηλεκτρονική αγορά είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να βρουν πλαισιωμένα ή όχι τυπώματα σε πολύ καλές τιμές. Επιπλέον, αν βρείτε ένα καλλιτέχνη που σας αρέσει, μπορείτε να βρείτε τα έργα τους σε διάφορες μορφές. 3. Zatista Το Zatista είναι ένα απίθανο μέρος για να βρείτε αυθεντικούς πίνακες, φωτογραφίες και μία μίξη από διάφορα έργα. Αυτή η ηλεκτρονική αγορά σας επιτρέπει να καθορίσετε την αναζήτηση σας σε τιμή, μέγεθος, και τύπο έργου για να εξασφαλίσει ότι θα βρείτε ακριβώς το προϊόν που ψάχνετε. 4. IndieMade Το IndieMade βοηθά καλλιτέχνες να δημιουργήσουν επαγγελματικούς ιστοχώρους με στόχο να πωλούν καλύτερα τα έργα τέχνης τους. Αυτός ο ιστοχώρος σας βοηθά να οργανώσετε τν σελίδα σας και σας βοηθά να προσελκύσετε πιθανούς πελάτες και αφού είναι σχεδιασμένο ειδικά για καλλιτέχνες, οι ιστοχώροι όλοι είναι προσαρμοσμένοι να είναι όσον το δυνατόν πιο πλεύσιμοι και ελκυστικοί γίνεται. 5. CollegeArtOnline Το CollegeArtOnline είναι ένα μέρος για μαθητές να πωλήσουν τα έργα τέχνης τους. Λόγω αυτού, οι τιμές είναι πιο χαμηλές από ότι θα ήταν σε μία γκαλερί, και κάθε αγορά πηγαίνει απευθείας για την υποστήριξη ενός νεοεισερχόμενου καλλιτέχνη . Αυτός ο ιστοχώρος επίσης επιτρέπει σε μαθητές καλλιτέχνες να πωλήσουν τα έργα τους. </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=148&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="ICT_3_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (ICT_4_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=147&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=147&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="ICT_4_GR"><b>Πώς να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα λογισμικά ΔΠΣ</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=147&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="ICT_4_GR"> <img src="images/ict.png" border="0" alt="Πώς να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα λογισμικά ΔΠΣ" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Medium</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > <b>Λογισμικό ΔΠΣ</b> είναι η τεχνολογία που υποστηρίζει την Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων. Είναι ένα μέρος που μπορείτε να φυλάξετε όλες τις πληροφορίες για τους πελάτες σας, τους συνεργάτες σας, τους προμηθευτές και όλους όσους είναι συνδεδεμένοι με κάποιο τρόπο με τον οργανισμό σας. Με αυτή την λύση, μπορείτε εύκολα να ελέγξετε το ιστορικό των πελατών σας, να διαχειριστείτε την αλληλογραφία σας, να ετοιμάσετε και να στείλετε μία προσφορά για να επιλέξετε τον πιο οικονομικά αποδοτικό πελάτη, να οργανώσετε τις εργασίες των εμπόρων, να διαχειριστείτε την εκστρατεία μάρκετινγκ και να οργανώσετε την ροή των πωλήσεων. Στην αγορά θα βρείτε πολλά συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων – κάποια αυτόνομα και κάποια ενσωματωμένα σε μεγαλύτερα πακέτα λογισμικού (πχ. Το ERP). Ανάμεσα τους υπάρχουν διαφημιστικές λύσεις, καθώς και εντελώς δωρεάν λογισμικά, τα οποία προσφέρουν τις ίδιες ευκαιρίες. Τα δημοφιλέστερα είναι τα Salesforce, Zoho, Insightly, SAP, Act!. <b>Σύστημα Δράσης συστημάτων ΔΠΣ</b> είναι η αυτοματοποίηση και η υποστήριξη διαδικασιών που σχετίζονται με την στρατολόγηση και την διατήρηση (υπηρεσία) του πελάτη από τον οργανισμό. Τα συστήματα ΔΠΣ στηρίζουν την δουλειά των ακόλουθων τμημάτων από την επιχείρηση: 1. <b>Μάρκετινγκ</b> (περιλαμβάνει την εύκολη διαφήμιση επιτρέποντας τις μαζικές αποστολές, την διαχείριση της τηλεαγοράς ή τους λογαριασμούς εταιριών υπηρεσιών στα κοινωνικά δίκτυα) 2. <b>Πωλήσεις</b> (επιτρέπει πχ. Τον υπολογισμό των πιθανοτήτων των πωλήσεων, δημιουργώντας και αναλύοντας τις πωλήσεις, η διαχείριση να συμφωνεί με τον προϋπολογισμό, την οργάνωση τηλεφωνημάτων και επιχειρησιακών συνεδριών.) 3. <b>Εξυπηρέτηση πελατών</b> (π.χ επιτρέπει την διαχείριση των επαφών και πληροφορίες για πελάτες, επιβλέπει την ικανοποίηση των πελατών, επιχειρηματικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην ενίσχυση της συνεργασίας με την εταιρία ) 4. <b>Πίνακες</b> (επιτρέπει στους διευθυντές να επιβλέπουν τις ενέργειες και τα αποτελέσματα των εργασιών των εμπόρων, να ανιχνεύουν τα εξατομικευμένα έργα, να προγραμματίζουν στόχους, να δημιουργούν εκθέσεις πωλήσεων ). • <b>Πάρτε ανθρώπους για να τα χρησιμοποιήσουν:</b> Ο πιο σημαντικός τρόπος να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα συστήματα ΔΠΣ είναι να έχετε χρήστες να τα χρησιμοποιούν, πράγμα το οποίο ακούγετε προφανές αλλά που εξακολουθεί να είναι μία πρόκληση. Μπορεί να είναι δύσκολο να προσαρμοστείς σε ένα νέο σύστημα, κάποια συστήματα είναι εύκολο να μάθεις να τα χειρίζεσαι. Η ιδέα του λογισμικού ΔΠΣ είναι να κάνει την επιχείρηση σας πιο επικερδή και την ζωή των υπαλλήλων σας πιο εύκολη και αυτός είναι ο λόγος για την χρήση του. Παρόλα αυτά αν αυτοί οι δύο στόχοι δεν επιτευχθούν τότε είτε δεν χρειάζεστε ένα λογισμικό ΔΠΣ είτε χρησιμοποιείτε το λάθος εργαλείο. • <b>Εκπαιδεύστε τους χρήστες σας: :</b> Όταν σχεδιάζεται να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε ένα καινούργιο πρόγραμμα είναι σημαντικό να εκπαιδεύσετε τους χρήστες σας στο πώς να το χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά…και να είστε υπομονετικοί! • <b>Διατηρήστε το απλό:</b> Με το να διατηρείτε το λογισμικό σας απλό και αποτελεσματικό μπορείτε να έχετε μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το θέση των πελατών σας. Εάν ένας χρήστης δεν είναι ακόμη πελάτης σας είναι σημαντικό να του δώσετε την απαραίτητη σημασία, επειδή ενδεχομένως στο τέλος θα γίνει πελάτης σας. • <b>Αντιληφθείτε ποιοι πελάτες σας παράγουν το περισσότερο κέρδοςt:</b> Με το αναλύετε την αγοραστική συμπεριφορά και άλλα δεδομένα από τους πελάτες σας, η επιχείρηση σας μπορεί να ανακτήσει περισσότερη κατανόηση στο ποιοι είναι οι καλύτεροι σας πελάτες και σε ποιον θα πρέπει να επενδύσετε περισσότερο χρόνο. Με ένα καλό σύστημα ΔΠΣ, μπορείτε επίσης να δείτε ποιος είναι ο πιο επικερδής και ποιος έχει τα υψηλότερα περιθώρια. • <b>Αναλύστε τα αγοραστικά μοτίβα:</b> Όταν αποκτήσετε καλύτερη κατανόηση για τα αγοραστικά μοτίβα των πελατών σας μπορείτε να αλλάξετε τις στρατηγικές πωλήσεων σας για αυτό τον συγκεκριμένο πελάτη. Με μια καλύτερη κατανόηση του πελάτη σας μπορείτε να αυξήσετε το κέρδος ανά πελάτη. • <b>Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα σας για εκστρατείες μάρκετινγκ :< /b> Οι πληροφορίες των πελατών σας που συλλέγει το σύστημα σας μπορεί να είναι μία πολύ καλή αρχή για εκστρατείες μάρκετινγκ. Είναι σοφό να χρησιμοποιείτε αυτές τις πληροφορίες για δικό σας προτέρημα. Υπάρχουν συστήματα ΔΠΣ τα οποία θα σας προσφέρουν την πιθανότητα να δημιουργήσετε μία εκστρατεία μάρκετινγκ και να την αποστείλετε ηλεκτρονικά απευθείας από το σύστημα., και αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη για ένα τρίτο σύστημα που να χειρίζεται τις εκστρατείες μάρκετινγκ. • <b>Η πιθανότητα να διαχειριστείτε την επιχείρηση σας ηλεκτρονικά:</b> Με ένα καλό λογισμικό ΔΠΣ θα είστε ικανοί να διαχειριστείτε την επιχείρηση σας από το Α εως και το Ω οπουδήποτε και οποτεδήποτε, όντας όλες οι πληροφορίες διαθέσιμες ηλεκτρονικά. • <b>Η πιθανότητα να έχετε συγκεντρωμένα στοιχεία:</b> Ένα σύστημα ΔΠΣ κρατά όλες τις πληροφορίες για τους πελάτες συμμαζεμένες σε ένα μέρος, έτσι ώστε εσείς σαν αντιπρόσωπος πωλήσεων να μην χρειάζεται ποτέ να ψάχνετε μέσα στα εισερχόμενα σας για να ανακατασκευάζετε την ιστορία του κάθε πελάτη σας. • <b>Η πιθανότητα να χρησιμοποιείται τυποποιημένη τήρηση αρχείων :< /b> Ο κάθε αντιπρόσωπος πωλήσεων έχει ένα διαφορετικό τρόπο ανίχνευσης πληροφοριών. Ένα σύστημα ΔΠΣ αφαιρεί αυτή την διαφορά και δημιουργεί πιθανότητες για αξιολόγηση της υγείας ολόκληρης της οργάνωσης των πωλήσεων σας αμέσως. • <b>Ικανότητα στην κλίμακα:</b> Όταν είστε μία μικρή εταιρία είναι εύκολο να ανιχνεύετε χειροκίνητα τον κάθε σας πελάτη, αλλά όταν η εταιρία σας μεγαλώσει, αυτό γίνεται πολύ δύσκολο. Επίσης είναι αρκετά χρονοβόρο για έναν αντιπρόσωπο πωλήσεων να το κάνει αυτό. • <b>Προβολή αγωγού :</b> Η προβολή αγωγού είναι μία επισκόπηση στο πως η εταιρία σας αποδίδει και πώς θα αποδίδει στο μέλλον. Ο αγωγός δείχνει την πρόοδο του στόχου σας και σας δείχνει και σας επιτρέπει να δείτε και να ανιχνεύσετε κάθε ευκαιρία που έχετε. Επιπρόσθετα, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που θα πρέπει να ψάξετε σε ένα σύστημα ΔΠΣ. - <b>Αναφορά σε πληροφορίες επαφών </b> - <b>Λήψη σημειώσεων εσωτερικά στο σύστημα </b> - <b>Αυτόματη ανίχνευση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου </b> - <b>Αυτοματοποιημένη αναγραφή κλήσης</b> - <b>Προβολή αγωγού</b> - <b>Λογιστικό σύστημα</b> </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=147&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="ICT_4_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (ICT_5_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=121&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=121&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="ICT_5_GR"><b>7 βασικά εργαλεία ICT για διεθνοποίηση</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=121&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="ICT_5_GR"> <img src="images/ict.png" border="0" alt="7 βασικά εργαλεία ICT για διεθνοποίηση" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Basic</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > • <b> Παγκόσμιος ανιχνευτής αγοράς :</b> Αυτό είναι ένα εργαλείο σχεδιασμένο από την Google και σας επιτρέπει να αξιολογήσετε το ανταγωνιστικό επίπεδο στην στοχευόμενη αγορά σας δείχνοντάς σας AdWords στατιστικά. Για κάθε λέξη κλειδί που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να αναλύσετε τον κρότο μέσω του ποσοστού και το κόστος ανά κρότο. Αυτό παρέχει διορατικότητα για το κατά πόσο η αγορά αυξάνεται, μειώνεται ή παύει να υπάρχει. Επίσης σας δείχνει το κόστος μίας AdWords εκστρατείας. • <b>Βαρόμετρο καταναλωτή :</b> Κάθε πελάτης έχει ένα μοναδικό προφίλ, όταν συγκρίνεις διαφορετικούς τύπους καταναλωτών από διαφορετικές χώρες αυτό θα γίνει ακόμα πιο σαφές. Επομένως είναι σημαντικό να γνωρίζεται τους τρέχοντες και πιθανούς σας πελάτες και την αγοραστική τους συμπεριφορά, έτσι ώστε να ρυθμίσετε την προσφορά σας. • <b>Τάσεις Google :< /b> Αυτό είναι ένα άλλο εργαλείο σχεδιασμένο από την Google, το οποίο σας βοηθά να αναλύσετε το ποσό ερευνών αναζήτησης για μια ορισμένη λέξη κλειδί ή μια δεδομένη χώρα. Αυτό το εργαλείο σας δίνει μία σαφή εικόνα για το ποιες λέξεις ή φράσεις θα πρέπει να συμπεριλάβετε για την βελτιστοποίηση των μηχανών αναζήτησης. Αυτό είναι ένα εργαλείο πολύ εύκολο στην χρήση, πρέπει απλά να εισάγετε μία λέξη κλειδί και μία καμπύλη θα σας παρουσιάσει το ποσοστό των ερευνών που έγιναν μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. • <b>Πνεύμα του χρόνου :< /b> Τονίζει το τι έχει τραβήξει την προσοχή των χρηστών του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο στην διάρκεια ενός χρόνου. Το Google έχει ακολουθήσει την συμπεριφορά των χρηστών για δώδεκα χρόνια τώρα, η έρευνα μπορεί να προβληθεί με την μέρα, τον μήνα ή τον χρόνο ή για μία συγκεκριμένη χώρα. Όπως με τον παγκόσμιο ανιχνευτή αγοράς, ξέροντας τι προσελκύει την προσοχή σας βάζει σε μία μεγάλη θέση. • <b>Κωδικός PayPal: </b> Η κάθε χώρα έχει τις συνήθειες τις, είτε είναι πολιτισμικές, είτε κοινωνικές ή είναι σχετικά με την διανομή και την κατανάλωση. Ο κωδικός PayPal σας βοηθά να εξαπλώσετε τις διεθνείς σας πωλήσεις με το να σας παρέχει πληροφορίες για τις πολιτιστικές συνήθειες, τους νόμους και τις εθνικές αργίες.. Όπως: • <b>Εποχιακές αιχμές εκπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των γιορτών και των εκδηλώσεων </b> • <b>Διοικητικές μέριμνες ναυτιλίας και διανομής </b> • <b>Πολιτιστικά έθιμα, ταμπού και τάσεις</b> • <b> Τελωνειακές διαδικασίες και φόροι </b> • <b>Συνάλλαγμα νομίσματος και έξοδα</b> Η πλατφόρμα σας δίνει επίσης πρόσβαση σε περιπτωσιολογικές μελέτες και καλύτερες πρακτικές, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος μάθησης από ανθρώπους που πέτυχαν στην διεθνοποίηση των επιχειρήσεων τους. • <b>Ψηφιακή ζωή :</b> Αυτό είναι ένα εργαλείο που βασίζεται στην προηγμένη τεχνολογία και στην πείρα ενός πρωτοπόρου στην αγορά, αυτό το εργαλείο συνδυάζει μία έρευνα για τις τρέχουσες συμπεριφορές με τον μοναδικό τρόπο της καταγραφής των καταναλωτικών αναγκών με σκοπό να κατανοήσουμε τι κάνουν οι καταναλωτές και γιατί. Σας προσφέρει ένα ψηφιακό κόσμο και τα πλαίσια που είναι απαραίτητα για να κάνετε παγκόσμιες στρατηγικές ή τοπικές τακτικές. • <b>Ο κινητός πλανήτης μας: </b> Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την χρήση των έξυπνων τηλεφώνων σε μία συγκεκριμένη χώρα αυτό είναι ένα σπουδαίο εργαλείο. Αυτό το εργαλείο σας επιτρέπει να μάθετε περισσότερα για την υιοθέτηση των έξυπνων τηλεφώνων σε 48 χώρες. Σας δίνει μία σε βάθος κατανόηση του πελάτη και σας προετοιμάζει με σκοπό να προετοιμάσετε την στρατηγική σας στα κινητά τηλέφωνα. </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=121&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="ICT_5_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <div align="right"><a href="training_gr.php?lang=GR#UP" class="titulo2"> <img src="images/up.png" border="0" alt="UP" height="40"><br><br> </a> </div> <a name="MA"></a> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td height="40" class="textoblanco" bgcolor="#FF9E93">    <a href="training_gr.php?lang=GR#MA" class="titulo2"><font size="3" color="white"><b>MARKET ANALYSIS</b></font></a> </td></tr> </table> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (MA_1_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=81&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=81&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MA_1_GR"><b>Βασικές αρχές και βασικά βήματα για την ανάλυση αγο</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=81&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MA_1_GR"> <img src="images/market.png" border="0" alt="Βασικές αρχές και βασικά βήματα για την ανάλυση αγο" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Medium</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > Τι είναι η ανάλυση αγοράς; Η ανάλυση αγοράς με απλά λόγια, μελετά την ελκυστικότητα και την δυναμική μίας ειδικής αγοράς εντός ενός ειδικού κλάδου βιομηχανίας. • Τα συμπεράσματα από την ανάλυση αγοράς θα πρέπει να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε που να εστιάσετε τις προσπάθειες σας και πώς να διατηρήσετε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. • Η ανάλυση μίας πιθανής ξένης αγοράς μπορεί γενικότερα να διαιρείται σε σημεία σε πέντε βασικά βήματα: 1. αποφασίστε τις ερωτήσεις στις οποίες χρειάζεστε απαντήσεις 2. αποφασίστε τι πληροφορίες χρειάζεται να συλλέξετε ώστε να απαντήσετε αυτές τις ερωτήσεις 3. αποφασίστε το πώς θα συλλέξετε αυτές τις πληροφορίες 4. πως θα τις αναλύσετε 5. τι θα κάνετε με τα αποτελέσματα • Η ανάλυση της αγοράς θα πρέπει να παρέχει κατανόηση σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: A) Περιγραφή και κατάσταση της βιομηχανίας – Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση του τομέα; Ποιο είναι το μέγεθος της αγοράς; Ποιες είναι οι σημερινές τάσεις; B) Αγορά στόχος – Χαρακτηριστικά του πελάτη: δημογραφικά και ψυχογραφικά. Στόχος το μέγεθος αγοράς του(ων) τμήματος(ων) εξυπηρέτησης του πελάτη. C) Ανταγωνιστική ανάλυση – Πλήρης κατανόηση των ανταγωνιστών, των δυνάμεων και των αδυναμιών τους. D) Κανονισμοί – κανονισμοί ή περιορισμοί στην στοχευόμενη ξένη αγορά και η αντιμετώπιση τους. Ποια είναι τα οφέλη / πληροφορίες που παρέχονται από την ανάλυση αγοράς; • Διενεργώντας μία ανάλυση αγοράς, θα έχετε την δυνατότητα να συλλέξετε πολύτιμες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να γνωρίσετε το πελατολόγιο σας, να προσδιορίσετε τις κατάλληλες τιμές και να determine appropriate pricing, και να μάθετε τις ευαισθησίες των αντιπάλων σας. Αυτές οι πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να πάρετε αποφάσεις εάν και πώς να εισέλθετε. • Πάντα να εκτιμάτε την αξία των πληροφοριών που θα μπορούσαν ενδεχομένως να ληφθούν μέσω της ανάλυσης της αγοράς για την επιχείρηση σας, και να ενεργήσουν αναλόγως. Εάν η εκτεταμένη δική σας ανάλυση της αγοράς καταναλώνει πολύ χρόνο και κόστος σε σύγκριση με τις προοπτικές και φιλοδοξίες αγοράς σας, θα πρέπει ίσως να ψάξετε για άλλες λύσεις. • Η ανάλυση της αγοράς θα σε βοηθήσει να βρεις τις απαντήσεις στις πιο κάτω πιο κοινές ερωτήσεις: • Που μπορώ να βρω πληροφορίες για την στοχευόμενη ξένη αγορά; • Πως και είμαι διαφορετικός από τους ανταγωνιστές στην αγορά; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα μου και τα μειονεκτήματα μου; Ποια είναι τα μοναδικά χαρακτηριστικά μου; • Υπάρχει κάποιος που να προσφέρει το ίδιο προϊόν; • Μπορώ να πετύχω έναντι των ανταγωνιστών μου; Τι είναι η στρατηγική εισόδου; Ποιες είναι οι κύριες στρατηγικές; Μπορείτε σε εισέλθετε σε ξένες αγορές με διάφορους τρόπους που γενικότερα ονομάζονται στρατηγικές. Οι πιο κατάλληλες είσοδοι στρατηγικών για τις μικροεπιχειρήσεις τεχνών & βιοτεχνίας είναι: • Άμεση εξαγωγή – πουλώντας τα προϊόντα σας σε ξένες αγορές χωρίς μεσάζοντες, είτε απευθείας στους πελάτες (καταναλωτές ή έμποροι λιανικής πώλησης), είτε μέσω ενός τοπικού διανομέα. • Έμμεση εξαγωγή – πουλώντας τα προϊόντα σας μέσω εγχώριου εξαγωγικού μεσάζοντα. • Χρησιμοποιώντας διαδικτυακά κανάλια – χρησιμοποιώντας το δικό σας διαδικτυακό μαγαζί, το προφίλ σας στα κοινωνικά δίκτυα ή διαδικτυακές αγορές και πλατφόρμες. Πώς να πραγματοποιήσετε μία ανάλυση αγοράς; • Δεν υπάρχει κανένας καλύτερος τρόπος για να πραγματοποιήσετε μία ανάλυση αγοράς. Τα πάντα εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, όπως οι διαθέσιμοι πόροι, οι ικανότητες και οι εμπειρία, οι φιλοδοξίες στην ξένη αγορά, η φύση της εξωτερικής αγοράς και η πραγματική αξία των απαιτούμενων πληροφοριών για την επιχείρηση σας. Αφού εξετάσετε τα στοιχεία αυτά έχετε τρείς βασικές επιλογές: 1) Η διεξαγωγή της δικής σας ανάλυσης αγοράς 2) Το να βασίζεστε σε συνεργάτες ή εμπορικούς 3) Χρησιμοποιώντας διαθέσιμες υπηρεσίες υποστήριξης στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά. A) Διεξαγωγή της δικής σας ανάλυσης αγοράς Βασικά βήματα της ανάλυσης αγοράς 1) Οι τάσεις και ο κύκλος ζωής της βιομηχανίας σας • Προσπαθήστε να αναγνωρίσετε τις κύριες τάσεις που σχετίζονται με την ενδεχόμενη αγορά για τέχνες και χειροτεχνήματα στην ξένη χώρα. 2) Εκτίμηση του μεγέθους της αγοράς • Υπάρχουν δύο βασικοί κανόνες που πρέπει να ακολουθάτε: 1) πάντα να κοιτάτε για αριθμούς από αξιόπιστες πηγές (π.χ από κυβερνητικές ή ιδιωτικές πηγές, αντικειμενικά στοιχεία από ηλεκτρονικές αγορές κ.τ.λ) και 2) να παραμείνετε συντηρητικοί. • Προσπαθήστε να εκτιμήσετε τους ακόλουθους αριθμούς: o Συνολική αγορά: Πόσοι πελάτες θέλουν/χρειάζονται το προϊόν ή την κατηγορία των προϊόντων που προγραμματίζετε να προσφέρετε; Πόση μεγάλη είναι η αγορά όσον αφορά την πώληση μονάδων ή των πωλήσεων; Η γενική λογική προσέγγιση είναι να βρείτε έναν βασικό αριθμό (π.χ. συνολικό αριθμό πελατών που κάνουν ηλεκτρονικές αγορές, αν μιλάτε για ηλεκτρονικές αγορές) και μετά βήμα-βήμα σπάστε τον βασικό αριθμό χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά των ομάδων των πελατών σας. o Βολικές αγορές: Πόσους πελάτες μπορώ να προσεγγίσω μέσω των κυκλωμάτων αγορών που σκέφτομαι να χρησιμοποιήσω (π.χ. ηλεκτρονικές αγορές, συνεργάτες κ.τ.λ); Αυτοί οι αριθμοί είναι για εσάς, στην πραγματικότητα, ένας πραγματικός αριθμός πελατών στην αντίστοιχη αγορά. o Στοχευόμενη αγορά: Σε πόσους πελάτες θέλω πραγματικά να πωλήσω τα προϊόντα μου εντός του πρώτου έτους στην ξένη αγορά? Αυτό είναι ένα μέρος της αγοράς που θέλετε και μπορείτε να φτάσετε με τα προϊόντα σας. • Επίσης, προσπαθήστε να εκτιμήσετε πόσο είναι το ποσοστό αύξησης των συνολικών και στοχευόμενων αγορών σας. 3) Κατανοήστε τους πελάτες σας • Σε ποιο είδος πελάτη στοχεύετε, και ποιες είναι οι τάσεις τους; Φροντίστε να περιλαμβάνονται στοιχεία και προβλέψεις για το μέλλον. • Υπάρχουν δύο βασικές απόψεις – το δημογραφικό προφίλ και η ανάλυση της συμπεριφοράς. Τα δημογραφικά προφίλ διαχωρίζουν τους πελάτες σε ηλικία, εισόδημα, γεωγραφικά και σε άλλες εύκολες αναγνωρίσιμες κατηγορίες. Η ανάλυση της συμπεριφοράς στην πιο απλή της μορφή αναγνωρίζει τους λόγους που οι πελάτες επιλέγουν να αγοράσουν ένα προϊόν αντί των άλλων εναλλακτικών λύσεων, τα ενδιαφέροντα τους και τις αγοραστικές του συνήθειες. • Γενικά, υπάρχουν τρείς κύριοι τρόποι για να κατανοήσετε τους πελάτες σας καλύτερα: 1) βάλτε τον εαυτό σας στην θέση τους, και προσπαθήστε να δείτε την επιχείρηση σας από την δική τους πλευρά, 2) συλλέξτε και αναλύστε δευτερεύοντα στοιχεία και 3) ρωτήστε τους πελάτες σας τη γνώμη τους ( ιδανικό για ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις). 4) Κοιτάξτε τους συναγωνιστές σας. • Εδώ θα θέλετε να αναλύσετε τις τοποθετήσεις των ανταγωνιστών σας και να αναλύσετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. • Πρέπει να γνωρίζετε ότι εκτός από τους άμεσους ανταγωνιστές πρέπει επίσης να εξετάσετε τον έμμεσο ανταγωνισμό. • Για να γίνετε συστηματική ανάλυση των ανταγωνιστών, πρέπει να ακολουθήσετε αυτά τα απλά βήματα: 1) βρείτε τουλάχιστον πέντε ανταγωνιστικά προϊόντα/κατασκευαστές τεχνών & χειροτεχνίας και εξερευνήστε τις ιστοσελίδες/προσφορές τους, 2) καταγράψετε τις σημαντικές πτυχές των προσφορών τους, 3) εάν συναντήσετε κάποια ένδειξη για τη βάση πελατών ή αριθμό, καταγράψτε το καθώς επίσης. 5) Εμπόδια για την είσοδο σας στις αγορές • Σε αυτό το στάδιο θα θέλετε να γνωρίζετε εάν υπάρχουν οποιαδήποτε εμπόδια που πιθανόν να εμποδίσουν την ένταξη σας στις αγορές. Τυπικά εμπόδια που εμποδίζουν την είσοδο στις αγορές συνήθως περιλαμβάνουν: a) Φυσική (δλδ γεωγραφική) απόσταση. b) Ψυχολογική απόσταση – κουλτούρα, γλώσσα. c) Οικονομικά εμπόδια – πρόσβαση στα κανάλια διανομής, ανταγωνιστική τιμή (περιλαμβανομένων των εξόδων αποστολής) d) Νομικά θέματα - τοπικές νομικές απαιτήσεις ή κανόνες. • Εξετάστε τα πιο πάνω εμπόδια. Έχουν σχέση με την πιθανή σας ξένη αγορά; Αν ναι, πως θα προσπαθήσετε να τα υπερνικήσετε; 6) Κοιτάξτε τους κανονισμούς • Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να φροντίσετε ότι κατανοείτε τους βασικούς κανονισμούς που έχουν σχέση με το εμπόριο στην ξένη αγορά. Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε μία ηλεκτρονική αγορά, φροντίστε να είστε εξοικειωμένος με τους όρους της υπηρεσίας, καθώς και αυτοί είναι σημαντικοί κανονισμοί για εσάς. • Περισσότερες πληροφορίες για τους κανονισμούς θα υπάρχουν στα εκπαιδευτικά δελτία που είναι αφιερωμένα στα βασικά νομικά και στις κανονιστικές επιπτώσεις για να αξιοποιήσετε την ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά. 7) Χρήσιμες συμβουλές και εργαλεία για να διενεργήσετε μία ανάλυση αγοράς Μήπως η ανάλυση της αγοράς φαίνεται πολύ περίπλοκη; Μην ανησυχείτε και να θυμάστε ότι η καλή πρόσβαση σε πληροφορίες και η κοινή λογική να τα αναλύσετε είναι συνήθως ότι χρειάζεστε. Εδώ μπορείτε να βρείτε δύο συμβουλές για την ανάλυση της αγοράς: o Προσπαθήστε να κοιτάξετε για εμπειρία και αναφορές στους συναδέλφους σας (κατασκευαστές τεχνών & χειροτεχνίας) στην τοπική σας αγορά – ελέγξετε φόρουμ συζήτησης σε σχετικές ιστοσελίδες ή πλατφόρμες (π.χ. οι κατασκευαστές κάποιες φορές μοιράζονται την εμπειρία τους εξάγοντας τα προϊόντα τους, ή ψάχνουν για συμβουλές που μπορεί να σας είναι χρήσιμες). o Χρησιμοποιήστε δωρεάν αλλά ισχυρά εργαλεία και τεχνικές για να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν το μέγεθος της αγοράς, τις τάσεις, τους πελάτες ή τους ανταγωνιστές (περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες θα υπάρξουν στο εκπαιδευτικό δελτίο που αφορά την χρήση διαδικτυακών εργαλείων για ανάλυση της αγοράς). B) Βασιζόμενοι σε συνεργάτες ή διαμεσολαβητές • Μία από τις καλύτερες μεθόδους για να ενταχθείτε στις ξένες αγορές είναι η συνεργασία με κάποιον στην ανάλογη χώρα. Τέτοιοι συνεργάτες συνήθως ξέρουν την χώρα, την κουλτούρα και τις συμπεριφορές της τοπικής αγοράς. • Ένας καλός συνεργάτης σας βοηθά να πετύχετε τους στόχους σας στις ξένες αγορές, όπως η πρόσβαση στην αγορά και στην κατανομή του κόστους. Ένας καλός συνεργάτης είναι επίσης απίθανο να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την συνεργασία με σκοπό το δικό του όφελος. • Η επιλογή ενός καλού συνεργάτη δεν είναι εύκολη υπόθεση , αλλά υπάρχουν κάποια βασικά βήματα που θα μπορούν να σας βοηθήσουν. Ξεκινάτε από την συλλογή όσων περισσοτέρων πληροφοριών μπορείτε που να αφορούν την βιομηχανία και τους πιθανούς συνεργάτες στη ξένη αγορά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσημες πηγές πληροφοριών, άλλους κατασκευαστές τεχνών & χειροτεχνίας που επιχειρούν στην συγκεκριμένη χώρα, ή ακόμη πελάτες του πιθανού συνεργάτη σας (π.χ. μέσω παραπομπών). Αφού αναγνωρίσετε πιθανούς συνεργάτες, προσεγγίστε τους και συζητάτε την ιδέα και τις λεπτομέρειες μίας συνεργασίας πολλές φορές πριν γίνει οποιαδήποτε δέσμευση. • Εκτός από την συνεργασία με ένα ξένο συνεργάτη, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μία συνεργασία με ένα μεσάζοντα που ασχολείται με εγχώριες εξαγωγές, ο οποίος θα φροντίσει να εξάγει τα προϊόντα σας και να αναλύει την αγορά. C) Χρησιμοποιώντας διαθέσιμες υπηρεσίες στήριξης • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει ένα αριθμό διαδικτυακών εργαλείων πολύ εύκολα στην χρήση για να βοηθήσει τους Ευρωπαίους πολίτες να βρουν τις απαραίτητες πληροφορίες και τα υπεύθυνα ιδρύματα που θα μπορούν να προσφέρουν περισσότερη βοήθεια. • Ένα από τα πολλά εργαλεία ονομάζεται “YourEurope“ portal http://europa.eu/youreurope/. Αυτή η πύλη συλλέγει πληροφορίες για την ζωή και τα ταξίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει επίσης ένα λεπτομερές τμήμα αφιερωμένο στο επιχειρείν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. • Ένα άλλο διαδικτυακό εργαλείο είναι η πύλη των Σημείων της Μονής Επαφής http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/, το οποίο είναι προσβάσιμο σε όλες τις γλώσσες, και το οποίο σας βοηθά να εξερευνήσετε νέες επαγγελματικές ευκαιρίες ή να επεκτείνετε την επιχείρηση σας σε μία άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. Ή εάν σκοπεύετε να ιδρύσετε μία νέα επιχείρηση στην χώρα σας. • Μπορείτε επίσης να βρείτε συμπαράσταση για την ανάλυση της αγοράς στο Enterprise Europe Network (EEN). Οι ειδικοί του παρέχουν συμβουλές στις ευκαιρίες της αγοράς βοηθώντας τις μικρές επιχειρήσεις (περιλαμβανομένων και των χειροτεχνών) να επεκταθούν διεθνώς. • Εάν σας ενδιαφέρει να χρησιμοποιήσετε της συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει το ΕΕΝ μπορείτε να το κάνετε στην μητρική σας γλώσσα επικοινωνώντας με το τοπικό δίκτυο του γραφείου τους. Λίστα με όλα τα μέλη του ΕEN μπορείτε να βρείτε εδώ: http://een.ec.europa.eu/. Όλες οι συμβουλευτικές υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν. </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=81&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MA_1_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (MA_2_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=82&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=82&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MA_2_GR"><b>Χρησιμοποιώντας διαδικτυακά εργαλεία για την εξα&#</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=82&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MA_2_GR"> <img src="images/market.png" border="0" alt="Χρησιμοποιώντας διαδικτυακά εργαλεία για την εξα&#" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Advanced</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > Διαδικτυακά εργαλεία και πόροι: • Στις μέρες μας, οι διαδικτυακές τεχνολογίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάλυση των ξένων αγορών για τις μικροεπιχειρήσεις, όχι μόνο επειδή είναι ο μόνος τρόπος που μπορείς πραγματικά να συλλέξεις και να αναλύσεις απαιτούμενα δεδομένα, αλλά και επειδή πολλοί καταναλωτές χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την αναζήτηση, την αγορά και την κριτική των προϊόντων από κατασκευαστές τεχνών και βιοτεχνιών. • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πιο κάτω κύριες κατηγορίες διαδικτυακών εργαλείων και πόρων για να λάβετε μερικές ιδέες για πιθανές ξένες αγορές: o Διαδικτυακέ αγορές – σε κάθε χώρα μπορείτε να βρείτε τοπικές αγορές που ειδικεύονται στις τέχνες και στις χειροτεχνίες, καθώς και γενικότερες τοπικές αγορές. Δεύτερον, υπάρχουν αρκετές διεθνή διαδικτυακές αγορές που ειδικεύονται σε χειροποίητα προϊόντα χειροτεχνίας. Χειροποίητα προϊόντα επίσης διακινούνται στις μεγαλύτερες διαδικτυακές αγορές όπως το Amazon και το eBay. o Διαδικτυακά εργαλεία ανάλυσης διαδικτυακής συμπεριφοράς πελατών – μερικά παραδείγματα τέτοιων εργαλείων είναι: o The Customer Journey to Online Purchase που παρέχεται από το Google (https://www.thinkwithgoogle.com/tools/customer-journey-to-online-purchase.html) o Google Trends – ανάλυση των συμφερόντων σε θέματα που χρησιμοποιούνται στην μηχανή αναζήτησης στο Google (https://www.google.com/trends/) o Βαρόμετρο καταναλωτών που παρέχεται από το Google – εργαλεία που δείχνουν πως οι άνθρωποι παγκόσμια χρησιμοποιούν το διαδύκτιο (https://www.consumerbarometer.com/) o Connected Life by TNS – δείγματα αποτελεσμάτων από την παγκόσμια μελέτη για την καταναλωτική συμπεριφορά (http://www.tnsglobal.com/get-connected/connected-life) o Social Mention – ένα εργαλείο αναζήτησης και ανάλυσης κοινωνικών δικτύων που γίνεται σε πραγματικό χρόνο (http://www.socialmention.com/) o Αναζήτηση στο διαδίκτυο – μπορείτε να κοιτάξετε για πληροφορίες για οποιοδήποτε κράτος ή τους τοπικούς κανονισμούς ή τις άδειες, μπορείτε να αναζητήσετε για διαδικτυακές αγορές, πιθανούς συνεργάτες ή τοπικούς διανομείς, ή για διάφορες εκδηλώσεις για χειροτεχνίες. o Στατιστικές βάσεις δεδομένων – ιστοσελίδες στατιστικών υπηρεσιών - Eurostat (ec.europa.eu/eurostat) ή εθνικές στατιστικές υπηρεσίες που λαμβάνουν διάφορα δημογραφικά δεδομένα και οικονομικούς δείκτες. Εκτελώντας ανάλυση της αγοράς χρησιμοποιώντας διαδικτυακά εργαλεία και πόρους 1) Αναγνωρίζοντας τάσεις, διάρκεια ζωής και μέγεθος αγοράς • Οι Τάσεις στην αγορά των τεχνών και των χειροτεχνιών μπορούν να αναλυθούν χρησιμοποιώντας τα Google Trends – ένα διαδικτυακό εργαλείο που παρέχει ανάλυση των συμφερόντων σε θέματα που χρησιμοποιούνται στην μηχανή αναζήτησης στο Google. • Πρέπει επίσης να ενδιαφερθείτε αν ένα προϊόν που σκοπεύετε να πουλήσετε στις εξωτερικές αγορές πουλάει καλά. Υπάρχουν αρκετές επιλογές στο να το μάθετε. Πρώτον, πηγαίνετε στις διαδικτυακές αγορές και αναζητήστε για το προϊόν μέσω των κατηγοριών των προϊόντων. Κοιτάξετε τα αποτελέσματα και προσπαθήστε να βρείτε μια πληροφορία (αν είναι διαθέσιμη) σχετικά με τον όγκο των πωλήσεων (π.χ. κατάταξη πωλητή, αριθμό των προϊόντων που πωλούνται από τον πωλητή). Εάν μία τέτοια πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη, μπορείτε να κάνετε κάποιες εκτιμήσεις από τον αριθμό των κριτικών που παρέχονται από τους πελάτες. • Επιθεωρήστε διαδικτυακές αγορές (τοπικές και διεθνείς) για να ανακαλύψετε το πραγματικό επίπεδο τιμών. • Κοιτάξετε τις κριτικές των πελατών για να ανακαλύψετε με τι είναι ευχαριστημένοι οι πελάτες όσον αφορά το προϊόν, την αποστολή και την συσκευασία, την επικοινωνία με τον πωλητή κ.ά. • Ελέγξετε άρθρα σε ειδικευμένες ιστοσελίδες ή σε διαδικτυακές αγορές, καθώς και από άλλες πηγές που μπορείτε να βρείτε από την αναζήτηση σας στο διαδίκτυο. • Πληροφορίες για το μέγεθος της αγοράς μπορεί να επιτευχθεί κυρίως από στατιστικά δεδομένα. • Για να μάθετε την βολική αγορά, προσπαθήστε να βρείτε στατιστικές επισκέψεις για τις διαδικτυακές αγορές που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε σαν κανάλια στην ξένη αγορά. Αν είναι πιθανόν, αντιμετωπίστε το με το δημογραφικό και προφίλ συμπεριφοράς των πελατών σας. 2) Κατανοήστε τους πελάτες σας • Τυπικοί πελάτες δεν είναι όλοι. Κάθε προϊόν προσελκύει ένα ή περισσότερα τμήματα ενός πελάτη. • Πρώτο, κοιτάξτε τον τυπικό σας πελάτη από δημογραφική σκοπιά. Ποιος συνήθως αγοράζει προϊόντα που σκοπεύετε να πουλήσετε; Θεωρήστε φύλο, ηλικία, κατηγορία εισοδήματος. Προσπαθήστε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες από κριτικές πελατών σε παρόμοια προϊόντα, σε διαδικτυακές αγορές, κοινωνικά δίκτυα ή από φόρουμς συζητήσεων ή από τα αποτελέσματα στο διαδίκτυο. • Δεύτερο, η ανάλυση της συμπεριφοράς στοχεύει στο να ανακαλύψει τους λόγους που οι πελάτες επιλέγουν να αγοράσουν ένα προϊόν αντί των άλλων εναλλακτικών, τα ενδιαφέροντα τους και τις αγοραστικές τους συνήθειες. Για να το ανακαλύψετε αυτό, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε το “Customer Journey to Online Purchase“ and “Consumer Barometer“ που παρέχεται από το Google. Επίσης, κοιτάξτε τις κριτικές πελατών ή δοκιμάστε την μηχανή αναζήτησης για να βρείτε άρθρα 3) Κοιτάξτε τους ανταγωνιστές σας • Ξεκινήστε κοιτάζοντας τα ίδια κανάλια που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε (π.χ. συγκεκριμένες διαδικτυακές αγορές) καθώς αυτές είναι οι αγορές στις οποίες θα αντιμετωπίσετε τον ανταγωνισμό μπροστά από τους πελάτες σας. Παρόλα αυτά, προσπαθήστε επίσης να επιθεωρήσετε και άλλες διαδικτυακές αγορές για να αποκτήσετε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. • Μπορείτε να αναγνωρίσετε τους ανταγωνιστές σας χρησιμοποιώντας κατηγορίες προϊόντων ή την αναζητώντας λέξεις-κλειδιά. Προσπαθήστε να βάλετε τον εαυτό σας στην θέση τους – τι λέξεις-κλειδιά χρησιμοποιούν όταν κοιτάζουν για ένα προϊόν; Επίσης, κάνετε την έρευνα με λέξεις-κλειδιά μεταφρασμένα στην τοπική γλώσσα (αν δεν τα μιλάτε, χρησιμοποιήστε την μηχανή μετάφρασης του Google) • Εξάλλου μην ξεχνάτε ότι εκτός από τους άμεσους ανταγωνιστές έχετε και τους έμμεσους. Μην ξεχνάτε να τους κοιτάζετε καθώς κάνετε τους σχεδιασμούς σας. Κοιτάξετε για παρόμοιες κατηγορίες προϊόντων ή αποτελέσματα προϊόντων παρόμοια αλλά όχι ίδια με τα δικά σας. • Το επόμενο βήμα μετά την αναγνώριση των ανταγωνιστών σας είναι να αναλύσετε την προσφορά τους. Τι προϊόντα πουλάνε; Ποια είναι τα γνωρίσματα τους όσον αφορά το στυλ, τον σχεδιασμό, την ποιότητα, τα υλικά και τις τεχνικές που χρησιμοποίησαν; 4) Μελετήστε τα εμπόδια για είσοδο στην αγορά Κοιτάξτε για επίσημες ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. http://europa.eu/youreurope/) και ιστοσελίδες εθνικών/τοπικών κυβερνήσεων, υπουργείων ή υπηρεσιών εμπορίου για να ανακαλύψετε κατά πόσο υπάρχουν νομικά εμπόδια. • Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε μια διαδικτυακή αγορά, ελέγξτε τις απαιτήσεις και τους κανόνες που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες των πωλήσεων, τις πληρωμές, την αποστολή κτλ. για νόμιμα εμπόδια για είσοδο σας στην αγορά. • Κοιτάξτε ποιες είναι οι επιλογές αποστολής και τα κόστη. Αφού υπολογίσετε αυτά, μπορείτε ακόμη να προσφέρετε μία ανταγωνιστική τιμή για τα προϊόντα σας; • Τέλος, προσπαθήστε να βρείτε κατά πόσο οι πελάτες στις διαδικτυακές αγορές που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε δέχονται ξένους πωλητές. Προσπαθήστε να βρείτε ξένους πωλητές (οι οποοί να προέρχονται από την χώρα σας), στην συγκεκριμένη διαδικτυακή αγορά και κοιτάξτε τα νούμερα των πωλήσεων τους και τις κριτικές τους. 5) Κοιτάξτε τους κανονισμούς • Υπάρχουν αρκετοί τρόποι που μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τους κανονισμούς που σχετίζονται με την ένταξη σας στην συγκεκριμένη ξένη αγορά: o Επίσημες ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιστοσελίδες εθνικών/τοπικών κυβερνήσεων, υπουργείων ή υπηρεσιών εμπορίου. o Αναζήτηση στο Google. o Κανονισμοί διαδικτυακών αγορών. o Η εμπειρία στην αντιμετώπιση των κανονισμών κατά την πώληση στο εξωτερικό μοιράζετε συχνά ανάμεσα στους κατασκευαστές των τεχνών. </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=82&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MA_2_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (MA_3_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=83&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=83&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MA_3_GR"><b>Σκεφτόμαστε τοπικά στις ξένες αγορές</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=83&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MA_3_GR"> <img src="images/market.png" border="0" alt="Σκεφτόμαστε τοπικά στις ξένες αγορές" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Advanced</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > Τι είναι ο εντοπισμός; Ο εντοπισμός είναι η προσαρμογή όλων των στοιχείων ενός προϊόντος για μία συγκεκριμένη αγορά. Αυτά τα στοιχεία περιέχουν: o Το ίδιο το προϊόν, o Εξυπηρέτηση πελατών, o Οποιοδήποτε τυπωμένο ή διαδικτυακό έγγραφο που να αφορά το προϊόν, o Ηλεκτρονικές παρουσιάσεις και ιστοσελίδες, o Διαφημιστικές καμπάνιες, και o Οτιδήποτε άλλο επικοινωνιακό υλικό μάρκετινγκ για το προϊόν. Στάδια εντοπισμού Η πραγματική έκταση με την οποία περιορίζεται το προϊόν σας πιθανόν να διαφέρει. • Υπάρχουν τρείς κύριες εναλλακτικές προσεγγίσεις για να ανταγωνιστείτε διεθνώς: 1) Μία multi-εγχώρια στρατηγική, π.χ. ένα είδος προσέγγισης σκέφτομαι τοπικά, ενεργώ τοπικά, που θα καθορίσει την στρατηγική ένταξης στις ξένες αγορές. Αυτή η προσέγγιση είναι κατάλληλη για περιπτώσεις οι οποίες απαιτούν διάφορες προσφορές προϊόντων και ανταγωνιστικές προσεγγίσεις από χώρα σε χώρα. 2) Μία παγκόσμια ή διεθνή στρατηγική , π.χ. η προσέγγιση σκέφτομαι παγκόσμια, ενεργώ παγκόσμια. Η προσέγγιση αυτή χαρακτηρίζει μία στρατηγική που δουλεύει καλύτερα όταν υπάρχουν οφέλη που προκύπτουν από την ανάληψη μίας τυποποιημένης και παγκοσμίως ολοκληρωμένης προσέγγισης και υπάρχει πολύ μικρή ή καθόλου ανάγκη για την αντιμετώπιση ειδικών τοπικών προτιμήσεων του πελάτη. 3) Ένας συνδυασμός προσεγγίσεων σκέφτομαι παγκόσμια, ενεργώ τοπικά, γνωστή και ως διεθνής στρατηγική. Αυτή η προσέγγιση απαιτείται όταν υπάρχει μεγάλη ανάγκη για τοπική ανταπόκριση καθώς και σημαντικά οφέλη από τη λήψη μίας παγκοσμίως ολοκληρωμένης προσέγγισης. Επιλογές εντοπισμού • Ο εντοπισμός έχει να κάνει πάρα πολύ με θέματα γλώσσας, που όπως και στην πολύγλωσση Ευρώπη οι πιθανοί πελάτες σας στην ξένη αγορά πολύ πιθανόν να μιλάνε διαφορετικές γλώσσες από ότι είναι η μητρική σας. • Ανάλογα με την έκταση της εντόπισης, έχετε κάποιες επιλογές πώς να αντιμετωπίσετε τα θέματα της γλώσσας: o Η αντιμετώπιση του εντοπισμού εσωτερικά – εκτός από την περιεκτική γνώση των προϊόντων σας και επίσης σχετικά με τον πιθανό στόχο της ξένης αγοράς, οι καθημερινές σας εργασίες και ευθύνες θα επιβραδύνουν τη διαδικασία εντοπισμού. Για αντιμετώπιση του εντοπισμού από εσάς, δεν θα χρειαστεί απλά να μιλάτε άπταιστα την συγκεκριμένη γλώσσα αλλά θα πρέπει επίσης να έχετε μία κατανόηση των πολιτιστικών αποχρώσεων. Επίσης μπορεί να μην έχετε τις δεξιοτεχνίες ενός μεταφραστή όπως έχει ένας επαγγελματίας ντόπιος μεταφραστής. o Η πρόσληψη ενός εξωτερικού μεταφραστή – ένας μεταφραστής ή μία εταιρία που ασχολείται με μεταφράσεις μπορεί να παρέχει μία ποιοτική μετάφραση αλλά μπορεί να μην έχει την απαραίτητη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη προκειμένου να παράγει μία επιτυχημένη εντόπιση. o Μονόγλωσσος πωλητής – αυτού του τύπου ο πωλητής μπορεί να έχει εμπειρία σε μία συγκεκριμένη γλώσσα ή αγορά αλλά το να διαχειρίζεται την επιχείρηση θα είναι δύσκολο. Αν σκοπεύετε να ενταχθείτε σε περισσότερες αγορές, θα έχετε διπλασιάσει τις προσπάθειες σας καθώς θα πρέπει να επικοινωνείτε με περισσότερους από ένα πωλητές, Εάν γίνεται πιο επιτυχημένος και η αγορά σας μεγαλώσει, πολύ πιθανόν να πρέπει να επεκταθείτε και σε άλλες γλώσσες προκειμένου να εξυπηρετείτε και πελάτες από άλλες χώρες. o Πολύγλωσσος πωλητής – αυτού του τύπου ο πωλητής θεωρείται ένας πωλητής πλήρης υπηρεσίας που θα παρέχει γλωσσικές και τεχνικές γνώσεις καθώς και εμπειρία στην διεθνή διαχείριση μελετών σε όσες γλώσσες θέλετε. Αφού θα είναι ο μόνος πωλητής ο οποίος θα διαχειρίζεται την μελέτη, θα πρέπει να επιλεχθεί πολύ προσεχτικά. Πρέπει και μη του εντοπισμού • Εδώ θα βρείτε κάποιες συστάσεις που θα πρέπει να ακολουθήσετε όταν σχεδιάζετε και εκτελείτε το έργο της εντόπισης: o Σχεδιάστε το έργο της εντόπισης σας για να κρατήσετε την ισορροπία του χρόνου, του κόστους και της ποιότητας. o Μελετήστε τους τοπικούς ανταγωνιστές σε κάθε ξένη αγορά. o Επιδείξετε κατανόηση στον πελάτη. o Δείξετε στους πελάτες σας πώς να χρησιμοποιήσουν το προϊόν εάν δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτό. • Αντίθετα, φροντίστε να αποφύγετε τα ακόλουθα “μη” του εντοπισμού: o Μην χρησιμοποιήσετε μεταφράσεις χωρίς την κατανόηση της πολιτιστικής σημασίας. o Μην χρησιμοποιείτε αυτόματους μεταφραστές (π.χ. μεταφραστής Google) χωρίς να έχετε ελεγμένο το κείμενο. o Μην χρησιμοποιείται το δικό σας εμπορικό σήμα ή αυτή του προϊόντος σας χωρίς να χωρίς να ελέγξετε την πολιτιστική ή γλωσσική διάσταση στην ξένη γλώσσα. Πού μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το εάν και πώς να εντοπίσετε; • Κάντε ηλεκτρονική αναζήτηση – ελέγξετε τις τοπικές και σχετικές διεθνής αγορές, ειδικευμένες ιστοσελίδες καθώς και ιστοσελίδες τεχνών και βιοτεχνιών. • Βρείτε ένα συνεργάτη στο εξωτερικό – προσεγγίστε ένα τοπικό έμπορο λιανικής ή ένα ιδιοκτήτη βιοτεχνίας με εμπειρία. • Συμμετέχετε σε ένα πανηγύρι ή μία αγορά – επισκεφτείτε την ξένη χώρα που έχετε βάλει σαν στόχο για να παρουσιάσετε και να πουλήσετε τα προϊόντα σας. Μιλήστε με ανθρώπους που παρακολούθησαν και πάρτε όσες περισσότερες πληροφορίες και σχόλια μπορείτε. Εμπορικό σήμα χώρας ως μέρος του εντοπισμού Μερικά αντικείμενα τεχνών είναι ιδιαίτερα τυπικά και παραδοσιακά για την χώρα από όπου προέρχονται, ενώ κάποια άλλα μπορούν να θεωρηθούν μάλλον πιο καθολικά, χωρίς κάποια σύνδεση σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη χώρα. Μία από τις ερωτήσεις που μπορείτε να εξετάσετε είναι το εμπορικό σήμα της χώρας. Συγκεκριμένα, μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε την δύναμη του εμπορικού σήματος της χώρας σας, ή να το αγνοήσετε εντελώς και να κρύψετε την χώρα προέλευσης. • Όταν οι πελάτες βλέπουν ένα συγκεκριμένο όνομα μιας χώρας, έχουν ορισμένους συσχετισμούς στο μυαλό τους. • Για την απεικόνιση πάνω στην δύναμη των εμπορικών σημάτων των χωρών FutureBrand συχνά ετοιμάζει τον Δείκτη των εμπορικών σημάτων. Στην έκδοση των χρονιών 2014-201, οι ακόλουθες Ευρωπαϊκές χώρες έχουν ταξινομηθεί στις 10 πρώτες θέσεις σύμφωνα με την δύνα,η των εμπορικών τους σημάτων: Ελβετία (1η στην Ευρώπη, 2η παγκόσμια), Γερμανία (2η στην Ευρώπη, 3η παγκόσμια), Σουηδία (3η στην Ευρώπη, 4η παγκόσμια), Νορβηγία (4η στην Ευρώπη, 6η παγκόσμια), Δανία (5η στην Ευρώπη, 9η παγκόσμια) και Αυστρία (6η στην Ευρώπη, 10η παγκόσμια). • Εδώ θα βρείτε αρκετά θέματα που θα πρέπει να εξετάσετε όταν σκέφτεστε εάν θα πρέπει να δώσετε έμφαση στην χώρα προέλευσης σας, στην προσπάθεια σας να προσελκύστε πελάτες από ξένες αγορές: o Πώς οι πελάτες στην στοχευόμενη ξένη αγορά αντιλαμβάνονται την χώρας σας και το εμπορικό της σήμα; o Πώς οι πελάτες στην στοχευόμενη ξένη αγορά αντιλαμβάνονται την χώρας τους και το εμπορικό τους σήμα; o Πως η εισδοχή σε μια νέα χώρα, αλλάζει την εικόνα του προσωπικού σας πωλητή; </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=83&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MA_3_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (MA_4_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=84&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=84&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MA_4_GR"><b>Χτίζοντας την εμπιστοσύνη με τους πελάτες και κερδ</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=84&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MA_4_GR"> <img src="images/market.png" border="0" alt="Χτίζοντας την εμπιστοσύνη με τους πελάτες και κερδ" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Medium</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > • Ένας καλός τρόπος για το πώς να καθιερώσετε τον εαυτό σας και επιτυχημένα να πουλάτε προϊόντα σε διαδικτυακές αγορές, είναι να καταφέρετε να χτίσετε εμπιστοσύνη με τους πελάτες σας και να αναπτύξετε ένα αξιόπιστο προφίλ πωλητή. Εδώ θα βρείτε τρία κύρια πράγματα που θα πρέπει να εξετάσετε: 1) Πάρτε αναφορές και μαρτυρίες πελατών. 2) Βελτιώστε την αξιοπιστία σας. 3) Απομακρυνθείτε από το πλήθος. A) Αναφορές και μαρτυρίες πελατών • Οι κριτικές από τους πελάτες σας αναφέρονται σε δύο σημαντικά χαρακτηριστικά: A) τα προϊόντα σας, και B) η εξυπηρέτηση πελατών σας (π.χ. το πώς συμπεριφέρεστε στους πελάτες σας πριν, κατά την διάρκεια και μετά την διαδικασία παράδοσης της παραγγελίας τους). • Βλέποντας ότι οι άλλοι είχαν μία θετική εμπειρία, βοηθά νέους πελάτες να αισθάνονται άνετα κάνοντας μία παραγγελία, ειδικά όταν δεν έχουν ποτέ παραγγείλει από εσάς. • Επίσης, ο τρόπος που χειρίζεστε δυσαρεστημένους πελάτες μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα. • Ένας έμπειρος πωλητής από μία διαδικτυακή αγορά βιοτεχνίας προσδιόρισε τους ακόλουθους πέντε τρόπους για να παίρνει καλές κριτικές: o «Συμπεριφερθείτε σε κάθε πωλητή σαν να είναι ο πρώτος σας». o «Κρατήστε το κατάστημα σας έντιμο». o «Αντιμετωπίστε τα λάθη αμέσως». o Ρωτάτε τον εαυτό σας, «Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να κάνω»; o «Πάντα να είστε ενημερωμένος». • Παρόλα αυτά, σαν νέος πωλητής συνήθως έχετε ένα μειονέκτημα – κανείς δεν γνωρίζει εσάς, το εταιρικό σας σήμα ή το προϊόν σας. Οπότε, πώς θα πείσετε τους πιθανούς πελάτες να αγοράσουν τα προϊόντα σας; Υπάρχουν αρκετές επιλογές για να μπορέσετε να πάρετε τις πρώτες σας κριτικές: o Ζητήστε από τους πελάτες σας για κριτικές. Και να θυμάστε να ζητάτε για «κριτική» και όχι για «καλή κριτική». Επίσης, να τους ρωτάτε μόνο όταν η διαδικασία αγοράς έχει τελειώσει. o Αντί να ρωτάτε απευθείας τους πελάτες σας, μπορείτε να τους παρακινήσετε να παρέχουν κριτική, τοποθετώντας συνδέσμους στην περιοχή αναθεώρησης στην υπογραφή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ή να προσθέσετε το αίτημα σε ένα μήνυμα για ένα άλλο θέμα (π.χ. ενημερωτικό δελτίο, συνεχής διανομή της σχετικής πληροφορίας κτλ.). o Προσθέστε ένα μικρό δώρο και ένα μικρό φυλλάδιο (π.χ. στο σχήμα επαγγελματικών καρτών) αιτώντας από τον πελάτη να παραχωρήσει μία κριτική για το πώς ήταν χαρούμενη/ος με τα προϊόντα και την εξυπηρέτηση πελατών. o Κοιτάξτε να ενεργούς κριτικούς, προσφέροντας τους σημαντική έκπτωση ή δωρεάν δείγμα και ζητήστε τους να αφήσουν την άποψη τους. o Ζητήστε από τους φίλους σας να αγοράσουν τα προϊόντα σας μέσω της συγκεκριμένης διαδικτυακής αγοράς και να καταθέσουν τις κριτικές τους. Πρέπει να είναι ειλικρινής και φυσικοί. o Τέλος, μην ανησυχείτε. Όταν θα έχετε γνωρίσει τους πελάτες σας καλά, θα μπορείτε να βρείτε και να χρησιμοποιήσετε τους πιο κατάλληλους τρόπους για να λαμβάνεται τις κριτικές. • Πώς πρέπει οι καλές κριτικές να μοιάζουν; Χρήσιμες και αξιόπιστες κριτικές οι οποίες θα βοηθήσουν να χτιστεί εμπιστοσύνη ανάμεσα στους πελάτες σας πρέπει να έχουν τις ακόλουθες παραμέτρους: o Προσθέστε το «γιατί». o Συγκεκριμένες. o Όχι πολύ μικρές, όχι πολύ μεγάλες. Not too short, not too long. o Ειλικρινές. • Επιπρόσθετα με τις κριτικές, κάποιες φορές μπορείτε επίσης να προσθέσετε μαρτυρίες πελατών στο εταιρικό προφίλ σας ή να κάνετε αγορές στην διαδικτυακή αγορά. Αυτά μπορεί να είναι αποσπάσματα από γνήσια ηλεκτρονικά ταχυδρομεία ή μηνύματα από πελάτες που είναι πολύ ευχαριστημένοι είτε από τις αγορές είτε από τα προϊόντα. Αυτό το τελευταίο σημείο είναι πολύ σημαντικό- οι μαρτυρίες των πελατών που δηλώνουν ότι τα προϊόντα σας τους ωφέλησαν σε κάτι, είναι πολύ αποτελεσματικότερα από κάποιον που δηλώνει απλά «το προϊόν σας είναι υπέροχο». B) Βελτιώστε την αξιοπιστία σας – πιστοποιητικά, εμπειρία, βασικές πληροφορίες Εδώ θα βρείτε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές για το πώς να χτίσετε και να βελτιώσετε την αξιοπιστία σας στην διαδικτυακή αγορά τεχνών. Παρέχοντας πιστοποιητικά και προσωπικές πληροφορίες • Μπορείτε να ενισχύσετε την αξιοπιστία σας προσθέτοντας ένα τμήμα που να περιγράφει τα πιστοποιητικά σας, την εμπειρία και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που σας κάνει καταλληλότερους για να παράγετε καλύτερα προϊόντα. • Πρέπει να προσπαθήσετε να πάρετε όσες περισσότερες πιστοποιήσεις μπορείτε, συμπεριλαμβανομένων την συμμετοχή σας σε συνδέσμους και την ιδιότητα σας ως μέλος. Ενταχθείτε σε τοπικές συντεχνίες ή ομάδες για να δείξετε ότι ανήκετε στην τοπική κοινότητα. • Προσπαθήστε να προσωποποιήσετε το ηλεκτρονικό προφίλ σας όσο περισσότερο μπορείτε. Όταν δεν υπάρχει η πρόσωπο με πρόσωπο επαφή, είναι καλό να υπάρχει το ανθρώπινο στοιχείο σε οποιοδήποτε ιστοχώρο ηλεκτρονικού εμπορίου. Συμμετοχή στα φόρουμ και η διανομή της εμπειρίας • Τα ηλεκτρονικά φόρουμ συζήτησης είναι ένα τέλειο μέρος για να δώσετε συμβουλές, να απαντήσετε ερωτήσεις και να αποκτήσετε ένα πελάτη ή δύο. • Χρησιμοποιήστε φόρουμ που βρίσκονται στο διαδικτυακό κατάστημα που χρησιμοποιείτε σαν το κανάλι πωλήσεων σας, αλλά προσπαθήστε επίσης να αναζητήσετε κάποια πιο ενεργά φόρουμ που πιθανόν να συνδέονται απευθείας με το προϊόν σας. • Μπορεί να αισθανθείτε τον πειρασμό να διαφημίσετε και να προωθήσετε με πιο έντονο και ζωηρό τρόπο, αλλά κρατήστε το σε επαγγελματικό επίπεδο. • Αντί να προσπαθείτε πιο έντονα και πιο ζωηρά να προωθείτε τον εαυτό σας, πάντα να προσπαθείτε να ακολουθείτε μία πιο πελατο-κεντρική ή «εσύ-κεντρική» προσέγγιση αντί μία πιο εγωκεντρική. • Τέλος, να είστε υπομονετικός και να ακολουθείτε σταδιακά βήματα που θα καθιερώσουν την αξιόπιστη θέση σας στο φόρουμ. C) Απομακρυνθείτε από το πλήθος και αφήστε τους πελάτες σας να σας προσέξουν • Μία σημαντική πτυχή της οικοδόμησης της εμπιστοσύνης των πελατών σας και της απόκτησης αναφορών είναι η οικοδόμηση ενός σημαντικού και συνεπούς προφίλ στις διαδικτυακές αγορές. • Προσπαθήστε να πετύχετε την προσοχή των «ανιχνευτών» αλλάζοντας την μορφοποίηση και την εμφάνιση των διαφημίσεων σας, το προφίλ ή το κατάστημα σας. Εδώ θα βρείτε κάποιες συμβουλές: o Χρησιμοποιήστε έντονα και πλάγια γράμματα και τονίστε συγκεκριμένα σημεία (όχι πάντα) για να δώσετε έμφαση στις σημαντικότερες ιδιότητες ή οφέλη της προσφοράς σας. o Χρησιμοποιήστε μία ποικιλία από μήκη στις παραγράφους σας έτσι ώστε η σελίδα σας να μην φαίνετε σαν ένα σχηματοποιημένο κείμενο. o Προσθέστε υποτίτλους που θα δώσουν έμφαση στα βασικά μηνύματα σας και θα αναγκάσουν τους επισκέπτες σας να διαβάζουν τις παραγράφους που ακολουθούν. o Αφήστε την δεξιά σελίδα του κειμένου σας ανώμαλη (καθώς είναι πιο εύκολο να διαβαστεί από ότι το «στοιχισμένο» κείμενο που χρησιμοποιεί όλο το πλάτος της σελίδας). o Κεντράρετε σημαντικά – αλλά μικρά - κομμάτια από το κείμενο ή των υποτίτλων για να τραβήξετε ακόμη περισσότερο την προσοχή από το κύριο σώμα του κειμένου. o Χρησιμοποιώντας λίστα με κουκκίδες (όπως αυτό) για να δώστε έμφαση στα κύρια σημεία. • Πριν τελειοποιήσετε το ηλεκτρονικό προφίλ σας ή να κάνετε αγορές στην διαδικτυακή αγορά, σιγουρευτείτε ότι ελέγξατε την πιο κάτω λίστα για να εξασφαλίσετε ότι θα ξεχωρίσει για την ποιότητα του: o Είναι το κατάστημα σας οργανωμένο σε κατηγορίες; o Υπάρχουν αρκετά γεμάτες οι λίστες σας; o Υπάρχει αφίσα καταστήματος (αν αυτό επιτρέπεται από την συγκεκριμένη διαδικτυακή αγορά); o Έχετε φωτογραφία προφίλ και πληροφορίες για το προφίλ σας; o Έχετε υψηλής ποιότητας, υποστηρικτικές εικόνες των προϊόντων; o Είναι οι περιγραφές των προϊόντων σαφής και λεπτομερής; o Έχετε με σαφήνεια καταγράψει τις υπηρεσίες που προσφέρετε και τους όλους τους υπόλοιπους όρους των πωλήσεων; • Το να δημιουργήσετε ένα σημαντικό προφίλ σε μια διαδικτυακή αγορά δεν είναι αρκετό, η οργάνωση ενός προφίλ και οι λίστες με τα προϊόντα. Εδώ είναι κάποιες συμβουλές από πεπειραμένους πωλητές διαδικτυακών αγορών: o Δημιουργήστε ένα δυνατό κατάστημα, με σωστό και ενδιαφέρον όνομα και σχεδιασμό. o Προσθέστε ένα προσωπικό στοιχείο. o Χρησιμοποιήστε ποιοτικές φωτογραφίες. o Χρησιμοποιήστε λεπτομερής αλλά ζωντανές περιγραφές. o Χρησιμοποιήστε σωστό λεξιλόγιο στις λίστες των προϊόντων σας και στις περιγραφές. o Με σαφήνεια καταγράψτε τους όρους αγορών και την πολιτική επιστροφών. o Να είστε μέρος της κοινότητας. o Να χρησιμοποιείται τα κοινωνικά δίκτυα. o Δημιουργήστε ένα κανάλι. • Καθώς οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι μία σημαντική ιδιότητα για την δημιουργία μίας εξαιρετικής διαδικτυακής αγοράς, εδώ θα βρείτε κάποιες συμβουλές που σχετίζονται με αυτές. • Οι φωτογραφίες προϊόντων επιβάλλονται για τους ηλεκτρονικούς πωλητές των τεχνών και της χειροτεχνίας. Υπάρχουν δύο κύριες απαιτήσεις: 1) η παροχή μίας καλής φωτογραφίας , και 2) η φωτογραφία πρέπει να είναι εξαιρετικής επαγγελματικής ποιότητας. • Εδώ είναι η περίληψη των κυριοτέρων απαιτήσεων οι οποίες μπορούν να σας βοηθήσουν να τραβήξετε τέλειες φωτογραφίες (από dawanda.com): o Φόντο. Σιγουρευτείτε ότι τα προϊόντα σας αναγνωρίζονται εύκολα παρουσιάζοντας τα σε απλό, ουδέτερο και πλήρως-χρωματισμένο φόντο. Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ένα παρόμοιο φόντο για όλα σας τα προϊόντα. o Φωτισμός. Όποτε υπάρχει δυσμενής φωτισμός οι αυτόματες ρυθμίσεις χρώματος τις φωτογραφικής σας μηχανής προσαρμόζονται σε αυτό και σπανίως παρουσιάζουν καλά αποτελέσματα. Οπότε, προσπαθήστε να προσαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις χειροκίνητα. o Προοπτική. Η προοπτική είναι το κλειδί και η επιλογή της σωστής φωτογραφίας μπορεί να κάνει την διαφορά στο πως τα προϊόντα σας εμφανίζονται . • Για να επεξηγήσουν την σημασία της ποιότητας των εικόνων, ο ιστοχώρος dawanda.com έλεγξε κατά πόσο η φωτογραφία ενός προϊόντος μπορεί να επηρεάσει τους πελάτες, προσφέροντας το ίδιο προϊόν δύο φορές – μία με μία ποιοτική φωτογραφία και μία με μία χαμηλής ποιότητας φωτογραφία. Και οι δύο φωτογραφίες τραβήχτηκαν με το προϊόν να βρίσκεται οριζόντια. Τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά. Η διαφήμιση με την ποιοτική φωτογραφία έλαβε 51% περισσότερα κλίκς και 61% περισσότερους επισκέπτες από ότι η χαμηλής ποιότητα φωτογραφία. </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=84&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MA_4_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (MA_5_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=85&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=85&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MA_5_GR"><b>Έρευνα για συνεργάτες στις ξένες αγορές</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=85&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MA_5_GR"> <img src="images/market.png" border="0" alt="Έρευνα για συνεργάτες στις ξένες αγορές" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Medium</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > Η έρευνα για συνεργάτες είναι μία ενσωματωμένη φάση στην όλη διαδικασία της ανάλυσης αγοράς και στην στρατηγική της ένταξης στις αγορές. Είναι κάτι που συμβάλλει σημαντικά στην ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης σας. Υπάρχουν πολυάριθμοι πόροι διαθέσιμοι για να σας βοηθήσουν να αναγνωρίσετε συνεργάτες στις ξένες αγορές. Ωστόσο, ξέροντας τα βασικά της διαδικασίας του εντοπισμού και της εύρεσης συνεργατών σας βοηθά να αποφύγετε λάθη και παραλήψεις που θα μπορούσαν να βλάψουν την επιχείρηση σας. Όταν έχετε καθορίσει την στρατηγική σας για εισχώρηση στις ξένες αγορές μπορείτε να ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήματα για εύρεση συνεργατών στο εξωτερικό: 1. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες τέσσερις προσεγγίσεις, ή τον συνδυασμό και των τεσσάρων που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην διαδικασία αναγνώρισης των συνεργατών σας για την εισχώρηση σας στις ξένες αγορές: α/ να βρείτε εσωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι θα μπορούν να εξάγουν τα προϊόντα σας. Σε αυτή την περίπτωση οι συνεργάτες είναι εσωτερικοί και η προσέγγιση πώλησης σας σε αυτούς είναι σαν να πουλάτε σε κάποιον στις τοπικές αγορές. β/ να βρείτε εσωτερικούς συνεργάτες που εκπροσωπούν ξένους τελικούς χρήστες ή πελάτες. Υπάρχουν εταιρίες εμπορίου, τοπικές ή ξένες εταιρίες, γενικοί ανάδοχοι έργων, ξένοι διανομείς, λιανοπωλητές κτλ., που μπορούν να αγοράσουν για να εξάγουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να ξέρετε ότι το προϊόν σας εξάγετε ακόμα και να είναι ο πωλητής που παίρνει το ρίσκο και διαχειρίζεται όλες τις λεπτομέρειες της εξαγωγής. γ/ Να χρησιμοποιήσετε μεσάζοντας που παρέχουν ειδικές υπηρεσίες για να προσδιορίσουν τους ξένους συνεργάτες για τα προϊόντα σας (έμμεση προσέγγιση). Εσείς σαν εξαγωγέας μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μία καλά καθιερωμένη πείρα και σε εμπορικές επαφές. Και πάνω από όλα θα μπορείτε ακόμα να διατηρήσετε τον έλεγχο της διαδικασίας και να κατανοήσετε και κάποια από τα άλλα οφέλη της εξαγωγής όπως μαθαίνοντας περισσότερα για τους ξένους ανταγωνιστές, νέες τάσεις και άλλες ευκαιρίες αγοράς. Χαρακτηριστικοί μεσάζοντες είναι: εταιρίες διαχείρισης εξαγωγών, ξένοι ατζέντες, συνεργάτες εξαγωγών. 2. Επιλέξτε τρόπους (τεχνικές, στρατηγικές) για το πώς να βρείτε συνεργάτες και να κάνετε επαφές μαζί τους. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για το πώς να βρείτε συνεργάτες και να κάνετε επαφές μαζί τους για χειροτεχνίες:. Μπορείτε να θεωρήσετε κάποιους που βρίσκονται στην πιο κάτω λίστα είτε σαν ενιαίοι είτε σε συνδυασμό: • Επιχειρηματικό Ευρωπαϊκό Δίκτυο (EEΔ) – το μεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης στον κόσμο για μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις με διεθνείς φιλοδοξίες. Το ΕΕΔ παρέχει διεθνή επιχειρηματική εμπειρία και γνώση σε θέματα στοχευόμενων υπηρεσιών είτε ως συνεργάτης είτε ως σύμβουλος. • Βοήθεια κράτους και τοπικής κυβέρνησης. Τα κράτη παρέχουν μία σειρά από υπηρεσίες οι οποίες βοηθούν να βρεθούν συνεργάτες και οι δύο μέσω αντιπροσωπειών στηρίζοντας μικρές επιχειρήσεις (π.χ. η ΑΝΑΔ στην Κύπρο) και τα εμπορικά τμήματα των πρεσβειών των Υπουργείων Εξωτερικών. Μπορείτε να έρθετε σε επαφή με αυτά τα τμήματα μέσω του Υπουργέιου Εξωτερικών. • Βοήθεια από διεθνή Εμπορικά Επιμελητήρια, Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ΔΕΕ), Παγκόσμια Ομοσπονδία Επιμελητηρίων (ΠΟΕ) και Εθνικοί και Διεθνείς Οργανισμοί τεχνών. • Διαφημίσεις σε περιοδικά και ιστοσελίδες, συμμετοχή σε καταλόγους και σε εκθέσεις καταλόγων , σε εμπορικές εκθέσεις που ασχολούνται με τέχνες κτλ. • Ακολουθήστε αυτούς που οδηγούν το εμπόριο. Οι οδηγοί εμπορίου είναι πολύ σημαντικοί στο να αναγνωρίζουν πιθανούς πελάτες στο εξωτερικό. 3. Καταξιωμένοι πιθανοί συνεργάτες λόγω φήμης και οικονομικής θέσης με σκοπό να ελεγχθούν πριν συμμετέχουν σε οποιανδήποτε συμφωνία. Μόλις εντοπίσετε ένα πιθανό ξένο συνεργάτη το επόμενο βήμα είναι να τον κατατάξετε αναλόγως φήμης και οικονομικής θέσης. • Πρώτον, λάβετε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορείτε από τον συνεργάτη τον ίδιο. • Υπάρχουν διάφορες πηγές πληροφοριών που μπορούν να σας στηρίξουν στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι οικονομικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες είτε μέσω των δημόσιων πιστωτικών πληροφοριών, κοινωνικών ασφαλίσεων ή μέσω τραπεζικών πληροφοριών. </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=85&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MA_5_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Course </b> (MA_C_1_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=154&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=154&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MA_C_1_GR"><b>Βασικά στοιχεία της ανάλυσης της αγοράς για τη διεθ</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=154&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MA_C_1_GR"> <img src="images/market.png" border="0" alt="Βασικά στοιχεία της ανάλυσης της αγοράς για τη διεθ" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Medium</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=154&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MA_C_1_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Course </b> (MA_C_2_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=155&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=155&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MA_C_2_GR"><b>Βασικά στοιχεία της ανάλυσης της αγοράς για τη διεθ</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=155&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MA_C_2_GR"> <img src="images/market.png" border="0" alt="Βασικά στοιχεία της ανάλυσης της αγοράς για τη διεθ" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Advanced</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=155&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MA_C_2_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Course </b> (MA_C_3_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=156&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=156&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MA_C_3_GR"><b>Βασικά στοιχεία της ανάλυσης της αγοράς για τη διεθ</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=156&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MA_C_3_GR"> <img src="images/market.png" border="0" alt="Βασικά στοιχεία της ανάλυσης της αγοράς για τη διεθ" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Advanced</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=156&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MA_C_3_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Course </b> (MA_C_4_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=157&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=157&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MA_C_4_GR"><b>Βασικά στοιχεία της ανάλυσης της αγοράς για τη διεθ</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=157&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MA_C_4_GR"> <img src="images/market.png" border="0" alt="Βασικά στοιχεία της ανάλυσης της αγοράς για τη διεθ" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Medium</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=157&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MA_C_4_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Course </b> (MA_C_5_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=158&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=158&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MA_C_5_GR"><b>Βασικά στοιχεία της ανάλυσης της αγοράς για τη διεθ</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=158&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MA_C_5_GR"> <img src="images/market.png" border="0" alt="Βασικά στοιχεία της ανάλυσης της αγοράς για τη διεθ" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Medium</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=158&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MA_C_5_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <div align="right"><a href="training_gr.php?lang=GR#UP" class="titulo2"> <img src="images/up.png" border="0" alt="UP" height="40"><br><br> </a> </div> <a name="MFS"></a> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td height="40" class="textoblanco" bgcolor="#4472c4">    <a href="training_gr.php?lang=GR#MFS" class="titulo2"><font size="3" color="white"><b>MANAGEMENT FOR SUCCESS</b></font></a> </td></tr> </table> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Course </b> (MFS_COU_1_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=661&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=661&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_COU_1_GR"><b>ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=661&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_COU_1_GR"> <img src="images/managementsuccess.png" border="0" alt="ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Basic</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=661&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_COU_1_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Course </b> (MFS_COU_2_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=662&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=662&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_COU_2_GR"><b>ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΟΜΆΔΑς ΚΑΙ ΗΓΕΣΊΑ</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=662&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_COU_2_GR"> <img src="images/managementsuccess.png" border="0" alt="ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΟΜΆΔΑς ΚΑΙ ΗΓΕΣΊΑ" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Medium</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=662&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_COU_2_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Course </b> (MFS_COU_3_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=663&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=663&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_COU_3_GR"><b>Λήψη αποφάσεων</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=663&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_COU_3_GR"> <img src="images/managementsuccess.png" border="0" alt="Λήψη αποφάσεων" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Advanced</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=663&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_COU_3_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (MFS_TF_1_1_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=853&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=853&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_1_1_GR"><b>JOB ανάλυση</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=853&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_1_1_GR"> <img src="images/managementsuccess.png" border="0" alt="JOB ανάλυση" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Basic</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > • Η ανάλυση εργασίας είναι ένα από τα πρώτα βήματα στη διαδικασία πρόσληψης και επιλογής. Στόχος της είναι η ανάλυση των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών στον τομέα της απασχόλησης, ο προσδιορισμός των απαιτήσεων για τα ανοίγματα. Τα βασικά προϊόντα της ανάλυσης εργασίας είναι: [1] περιγραφή εργασίας, η οποία μοναδικού τα καθήκοντα, τα καθήκονταδ αρμοδιότητες στις θέσεις εργασίας και [2] προδιαγραφές εργασίας, η οποία Κατάλογοςs τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες (KSAs) που απαιτούνται για την εκτέλεση μιας εργασίας ικανοποιητικά. • Συμπεριφοριστικές πτυχές της ανάλυσης εργασίας • Η ανάλυση εργασίας έχει διάφορες συμπεριφοριστικές επιπτώσεις που οι διευθυντές πρέπει να εξετάσουν: οι φόβοι των εργαζομένων της διαδικασίας και της αντίστασης στην αλλαγή, τάση της διοίκησης να υπερτονίζουν τα προσόντα του τρέχοντος κατόχου εργασίας, και ο κίνδυνος ότι οι περιγραφές εργασίας θα περιορίσουν τη διαχειριστική ευελιξία. • Μέθοδοι ανάλυσης εργασίας • Υπάρχουν λίγες μέθοδοι ανάλυσης εργασίας: παρατήρηση (δειγματοληψία εργαζόμενος/), συνεντευξεις και ερωτηματολόγια. • Διαδικασία ανάλυσης εργασίας • Προσδιορίστε τις θέσεις εργασίας και να --> επανεξετάσει τα υπάρχοντα έγγραφα εξηγούν τη διαδικασία για τους διαχειριστές και τους υπαλλήλους --> συμπεριφορά ανάλυση εργασίας χρησιμοποιώντας συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, ή παρατηρήσεις --> προετοιμασία περιγραφές εργασίας και τις προδιαγραφές --> διατηρούν και να ενημερώσετε περιγραφές και τις προδιαγραφές της εργασίας. • Παράδειγμα περιγραφής εργασίας και προδιαγραφή (βλέπε συνημμένες διαφάνειες). • Περιγραφή εργασίας με βάση την επάρκεια • Η φύση των θέσεων εργασίας και της εργασίας αλλάζει. Η φύση μερικών θέσεων εργασίας μετατοπίζεται για να απεικονίσει τις ανταγωνιστικές απαιτήσεις που αντιμετωπίζει η οργάνωση. Αρμοδιότητα είναι η ικανότητα να εκτελεί ορισμένες ενέργειες, ένα σύνολο χαρακτηριστικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της εργασίας. Κάθε ένα από τα στοιχεία του προφίλ ικανοτήτων αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη διάσταση του έργου. Για μια ανάθεση και παραδείγματα περιγραφών επάρκειας, ανατρέξτε στις συνημμένες διαφάνειες. </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=853&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_1_1_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (MFS_TF_1_2_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=854&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=854&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_1_2_GR"><b>ΠΡΌΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΉ</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=854&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_1_2_GR"> <img src="images/managementsuccess.png" border="0" alt="ΠΡΌΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΉ" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Basic</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > • Η μονάδα πρόσληψης και επιλογής της ενότητας HR Management είναι αφιερωμένη στα βασικά στην πρόσληψη νέου προσωπικού από εξωτερικούς ή εσωτερικούς οργανισμούς. Το μάθημα παρουσιάζει τα εξής θέματα: τη σημασία της επωνυμίας του εργοδότη για την πρόσληψη των υποψηφίων δικαίωμα, τα βήματα της πρόσληψης και της διαδικασίας επιλογής, τις προσλήψεις και τις μεθόδους επιλογής, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών ελέγχου, δομημένη συνέντευξη και αξιολόγηση Κέντρο. • Διαδικασία πρόσληψης και επιλογής • Η διαδικασία πρόσληψης και επιλογής αποτελείται από διάφορα βήματα: ταυτοποίηση απαιτήσεων, προσέλκυση αιτούντων, δημιουργία καταλόγου, εφαρμογή διαδικασίας επιλογής και προετοιμασία προσφοράς. • Εργοδότη branding - προκειμένου να προσελκύσει τους αιτούντες εταιρείες δημιουργούν τα εμπορικά σήματα εργοδότη τους. Εργοδότης μάρκα είναι ένα σύνολο χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων-συχνά άυλα-που κάνει μια οργάνωση διακριτικό, υπόσχεται ένα συγκεκριμένο είδος εμπειρίας απασχόλησης, και απευθύνει έκκληση προς εκείνους τους ανθρώπους που θα ευδοκιμήσουν και να εκτελέσει το καλύτερό τους στον πολιτισμό της. (CIPD, 2007). • Μέθοδοι πρόσληψης - οι οργανώσεις μπορούν να υιοθετήσουν διαφορετικές μεθόδους πρόσληψης. Η οργάνωση μπορεί να προσφέρει την εργασία στην εσωτερική ή εξωτερική αγορά εργασίας. Επίσης, δικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης που καλλιεργούνται ραγδαία σε δημοτικότητα και υπάρχουν μια σειρά από τοποθεσίες που ανταγωνίζονται για τα μέλη από πιο επίσημες τοποθεσίες ενθάρρυνση της δικτύωσης των επιχειρήσεων, όπως linkedln σε πιο άτυπες τοποθεσίες όπως το Twitter ή Facebook. • Μέθοδοι επιλογής • Η αξιολόγηση της καταλληλότητας των αιτούντων σε κάθε στάδιο της επιλογής, ξεκινώντας από την αναθεώρηση των εντύπων αίτησης ή CVs, για την αξιολόγηση των ψυχομετρικών αποτελεσμάτων της δοκιμής και την απόδοση της βαθμολογίας σε συνεντεύξεις, είναι κεντρική στη διαδικασία όχι μόνο της πρόσληψης, αλλά και της πρόσληψης του δικαιώματος είδος ανθρώπων. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει τη χρήση τεχνικών και εργαλείων που έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν διακρίσεις μεταξύ υποψηφίων υποψήφιων, χρησιμοποιώντας νομικά, συναφή και Προγνωστικά κριτήρια. • Κέντρο αξιολόγησης – μια συλλογή δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην αξιολόγηση της καταλληλότητας ενός αριθμού υποψηφίων για μια θέση εργασίας. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει συνήθως αρκετούς αξιολογητές που αξιολογούν την απόδοση ενός αριθμού υποψηφίων σε μια σειρά ασκήσεων και δοκιμών. Οι υποψήφιοι παρουσιάζονται με ατομικές ή ομαδικές ασκήσεις και δοκιμές. Ικανότητα – ο συνδυασμός των δεξιοτήτων, της γνώσης και της εμπειρίας που έχουν ως αποτέλεσμα την ικανότητα ενός ατόμου να μεταφέρει τα συγκεκριμένα καθήκοντα και τις διαδικασίες μας σε ένα απαιτούμενο πρότυπο. • Εγκυρότητα -είναι σημαντικό ότι κάθε δοκιμή ή αξιολόγηση που χρησιμοποιείται στην επιλογή έχει υψηλό βαθμό ισχύος. Εάν τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από μια ομάδα δειγμάτων θέσεων εργασίας σε μια δοκιμή συσχετίζονται ιδιαίτερα με την απόδοση εργασίας η δοκιμή έχει έναν υψηλό βαθμό ισχύος και μπορεί να θεωρηθεί ως αποτελεσματική στην πρόβλεψη της απόδοσης εργασίας. </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=854&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_1_2_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (MFS_TF_1_3_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=855&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=855&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_1_3_GR"><b>ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗ</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=855&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_1_3_GR"> <img src="images/managementsuccess.png" border="0" alt="ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗ" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Basic</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > • Η εκπαίδευση παρέχεται σε μια επιχείρηση για να βοηθήσει τους εργοδότες να αναπτύξουν τους εργαζομένους. Η κατάρτιση πρέπει να είναι συστηματική και πρέπει να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες κατάρτισης της επιχείρησης για να καλύψει το χάσμα ικανότητας. Ο απλουστευμένος κύκλος κατάρτισης, που παρουσιάζεται κατωτέρω, μπορεί να υιοθετηθεί εύκολα στην επιχείρηση τέχνης και Τεχνών. 1. Κύκλος εκπαίδευσης 1. Ανάλυση των αναγκών κατάρτισης: Αξιολογήστε τι οι υπάλληλοί σας πρέπει να ξέρουν προκειμένου να κάνουν επιτυχώς τη δουλειά τους. Μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις: ποιες γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές χρειάζονται στην εταιρεία σας; Ποιος χρειάζεται την εκπαίδευση; Ποιος θα ήταν ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να μάθετε αυτά; 2. Σχεδιασμός: Προσδιορίστε τι σας on-the-εργασία πρόγραμμα κατάρτισης θα μοιάζουν. 3. Παράδοση: Αποφασίστε ποιος/πότε/πώς θα υλοποιήσετε το εκπαιδευτικό σας πρόγραμμα. 4. Αξιολόγηση: Πάρτε ανατροφοδότηση έτσι μπορείτε να ξέρετε εάν η κατάρτισή σας συνάντησε σας και τις ανάγκες των υπαλλήλων σας. • Μέθοδοι εκπαίδευσης • Οι τεχνικές ανάπτυξης μπορούν να χωριστούν σε εκείνους που λαμβάνουν χώρα στο χώρο εργασίας-για την εργασία-και έξω από το χώρο εργασίας-από την κατάρτιση θέσεων εργασίας. Σχετικά με την κατάρτιση θέσεων εργασίας είναι συχνά λιγότερο δαπανηρή και πολύ πρακτικό. Με τη σειρά του, από τις εκπαιδεύσεις εργασίας δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσουν νέες ικανότητες, να αντιμετωπίσουν νέες τάσεις και δεν διαταράσσουν την κανονική λειτουργία. Ωστόσο, είναι συνήθως πιο ακριβά, δεν είναι άμεσα στο πλαίσιο της εργασίας, είναι συχνά τυπική και δεν μπορεί να βασίζεται στην εμπειρία. • Στην επιχείρηση η μικτή προσέγγιση εκμάθησης κερδίζει περισσότερη δημοτικότητα δεδομένου ότι σημαίνει τη χρησιμοποίηση περισσότερων από μια μεθόδων κατάρτισης για να εκπαιδεύσει σε ένα θέμα. Νέες μορφές κατάρτισης, όπως η ηλεκτρονική μάθηση, η ανοικτή και μακρινή μάθηση ή η υποστήριξη εξωτερικών προπονητών βοήθησαν πολλές ΜΜΕ να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις. • Αξιολόγηση της κατάρτισης • Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι σημαντική καθώς βοηθά στην αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων της κατάρτισης και στην πραγματικότητα στην αξία της εκπαίδευσης. Για τον εργοδότη αξιολόγηση της κατάρτισης και της ανάπτυξης μέσα εκτίμηση των επιπτώσεων της κατάρτισης για την απόδοση και τη συμπεριφορά του εκπαιδευόμενου. Επιθυμητή συμπεριφορά των εργαζομένων και την καλύτερη απόδοση θα οδηγήσει σε υψηλότερη ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας και, τέλος, στα κέρδη. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εκτιμηθεί η αξία του προγράμματος όχι μόνο για τον εργοδότη, αλλά και για τους εργαζομένους. Αυτό μπορεί να εκτιμηθεί με ικανοποίηση των εργαζομένων. </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=855&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_1_3_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (MFS_TF_1_4_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=856&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=856&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_1_4_GR"><b>Διαχείριση απόδοσης</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=856&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_1_4_GR"> <img src="images/managementsuccess.png" border="0" alt="Διαχείριση απόδοσης" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Basic</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > • Σημασία της διαχείρισης των επιδόσεων • Η διαχείριση των επιδόσεων είναι ένα πλαίσιο στο οποίο οι επιδόσεις των ατόμων μπορούν να κατευθύνονται, να παρακολουθούνται, να παρακινούνται και να βελτιώνονται (Mabey, 1998). • Η διαχείριση των επιδόσεων διαδραματίζει στρατηγικό ρόλο σε μια σταθερή διαχείριση, καθώς: - ενίσχυση των κινήτρων των εργαζομένων και της παραγωγικότητας των ατόμων, των ομάδων και ολόκληρη την εταιρεία. - βοηθά στο στρατηγικό σχεδιασμό και την αλλαγή με τον εντοπισμό προβλημάτων και την αξιολόγηση των επιδόσεων των εργαζομένων. - είναι επίσης χρήσιμη για την ανάλυση του χάσματος ικανοτήτων και της ανάπτυξης των εργαζομένων. • Η αξιολόγηση των επιδόσεων υποτίθεται ότι είναι σε εξέλιξη διαδικασία που θα βοηθήσει την επιχείρηση στη διαδικασία της συνεχούς βελτίωσης. • Αξιολόγηση απόδοσης • Η αξιολόγηση των επιδόσεων είναι συνήθως ένα μέρος της διαχείρισης των επιδόσεων. Η αξιολόγηση των επιδόσεων ερμηνεύεται ως αξιολόγηση της επίδοσης κάθε υπαλλήλου, η οποία μετράται με βάση τα πρότυπα απόδοσης ή τους στόχους που καθορίζονται για την εργασία του. • Έγκυρα κριτήρια απόδοσης • Η επιλογή έγκυρων κριτηρίων απόδοσης είναι μία από τις σημαντικότερες πτυχές της αποτελεσματικής αξιολόγησης των επιδόσεων. • Στα περισσότερα συστήματα επιδόσεων τα κριτήρια αξιολόγησης χωρίζονται σε ακόλουθες ομάδες: objective αποτελέσματα, βehaviors, pΡΟΣΩΠΙΚΕΣ χαρακτηριστικά, mπο κριτήρια. • Αξιολόγηση 360 μοίρες • Assessment 360 μοίρες είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας ανατροφοδότηση από τους υφισταμένους του εργαζομένου, τους συναδέλφους, και επόπτη (ες), καθώς και μια αυτο-αξιολόγηση από τον ίδιο τον υπάλληλο συγκεντρώνονται. Αυτά τα σχόλια μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν σχόλια από εξωτερικούς ενδιαφερόμενους που αλληλεπιδρούν με τον εργαζόμενο, όπως πελάτες και προμηθευτές. </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=856&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_1_4_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (MFS_TF_1_5_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=857&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=857&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_1_5_GR"><b>ΑΝΤΑΜΟΙΒΉ</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=857&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_1_5_GR"> <img src="images/managementsuccess.png" border="0" alt="ΑΝΤΑΜΟΙΒΉ" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Basic</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > • σύστημα ανταμοιβών • Το σύστημα ανταμοιβών αποτελείται από τη στρατηγική ανταμοιβών, την ανταμοιβή των διαδικασιών και τα κατάλληλα εργαλεία των συστημάτων. Οι βασικοί στόχοι του συστήματος ανταμοιβών πρέπει να είναι συνέπεια της κύριας στρατηγικής της επιχείρησης και πρέπει να στηρίζουν την επίτευξη τωνστρατηγικών στόχων της επιχείρησης. Στις μικρές επιχειρήσεις τα συστήματα ανταμοιβών απλοποιούνται. • Οι κύριοι στόχοι των ανταμοιβών: - Προσέλκυση εργαζομένων – με ανταγωνιστικές αμοιβές και ελκυστικά οφέλη - Για να κρατήσει τους καλύτερους και ταλαντούχους υπαλλήλους σε μια επιχείρηση (για να χτίσει την αφοσίωσή τους μέσω των ευκαιριών ανάπτυξης) - Να παρακινήσει τους εργαζομένους (να αναλάβουν νέες προκλήσεις, να επιτύχουν τους στόχους τους και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους) - Να αναπτύξουν τις δεξιότητες των εργαζομένων που είναι σημαντικές για την ανάπτυξη της μελλοντικής επιχείρησης. • Η εσωτερική δομή της αποζημίωσης αποτελείται συνήθως από άμεση και έμμεση αποζημίωση. Οι βασικές αμοιβές και οι μεταβλητές αμοιβές είναι οι συνηθέστερες μορφές άμεσης αποζημίωσης. Η έμμεση αποζημίωση συνίσταται σε παροχές εργαζομένων που απλοποιούνται και περιορίζονται σε μια μικρή επιχείρηση. • Συνολικές ανταμοιβές • Κατά το σχεδιασμό ενός συστήματος ανταμοιβής, οι εργοδότες μπορεί να εξετάσει μια ευρύτερη προοπτική σχετικά με τις συνολικές ανταμοιβές. Χωρίζεται σε δύο βασικούς τομείς: ανταμοιβές συναλλαγών (συναλλακτικές-απτές ανταμοιβές) και μη χρηματοοικονομικές ανταμοιβές (σχεσιακές-μη οικονομικές/εγγενείς ανταμοιβές). • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ανταμοιβών • Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ανταμοιβών υποτίθεται ότι πρέπει να παρέχεται συστηματικά ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι ανταμοιβές συμβάλλουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Employee ικανοποίηση με το σύστημα ανταμοιβής-είναι ένα από τα σημαντικότερα μέτρα αποτελεσματικών ανταμοιβών. • Η αυξανόμενη χρήση των ομάδων εργασίας στις επιχειρήσεις έχει επιπτώσεις στις ανταμοιβές. Κατά τη διανομή των ανταμοιβών ομάδας υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι: - Ανταμοιβή ιδίου μεγέθους για κάθε μέλος της ομάδας - Ανταμοιβή διαφορετικού μεγέθους για κάθε μέλος της ομάδας (η οποία μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με: συνεισφορά στα αποτελέσματα της ομάδας, τρέχουσα αμοιβή, χρόνια εμπειρίας, επίπεδα δεξιοτήτων. </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=857&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_1_5_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (MFS_TF_2_1_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=858&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=858&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_2_1_GR"><b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌς ΗΓΈΤΗς ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΌ ΤΟΥ</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=858&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_2_1_GR"> <img src="images/managementsuccess.png" border="0" alt="ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌς ΗΓΈΤΗς ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΌ ΤΟΥ" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Medium</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > • Ηγεσία ορίζεται από Griffin (2004) ως μια διαδικασία "διαμόρφωση των στόχων της ομάδας ή της οργάνωσης, παρακινώντας συμπεριφορές που ευνοούν την επίτευξη αυτών των στόχων και ευκολότερη τον καθορισμό του πολιτισμού της ομάδας ή της οργάνωσης." Η ηγεσία είναι επίσης κατανοητή ως ένα σύνολο χαρακτηριστικών ενός ηγέτη. • Έτσι, η ηγεσία πρώτα απ ' όλα σημαίνει τον καθορισμό της κατεύθυνσης των αλλαγών, τη δημιουργία στρατηγικών και να εμπνεύσει τους ανθρώπους να ακολουθήσουν αυτή την κατεύθυνση. • Αυτή η έμπνευση είναι επίσης κατανοητό ότι επηρεάζουν χάρη στην κινητήρια τεχνικές για την ολοκλήρωσή τους. Αυτοί περιλαμβάνουν τις μεθόδους οικοδόμησης ομάδας και την ενεργό απόσταξη της κατανόησης του οράματος και της στρατηγικής. • η διαφορά μεταξύ ενός ηγέτη και ενός διευθυντή • Είναισημαντικό για τους διευθυντές στις επιχειρήσεις τεχνών για να είναι περισσότεροι ηγέτες που δημιουργούν μια νέα κατεύθυνση στην ανάπτυξη της οργάνωσης και που εμπνέουν τις ομάδες τους παρά τους διευθυντές που επιτυγχάνουν τους συγκεκριμένους στόχους. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η ανάπτυξη της οργάνωσης και του ανθρώπινου δυναμικού αυτής της οργάνωσης. • Ηγέτες. Οι ηγέτες είναι άνθρωποι που κάνουν τα σωστά πράγματα. • Οι ηγέτες είναι άνθρωποι προσανατολισμένοι • Η ηγεσία περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός επιτακτικού οράματος για το μέλλον, την επικοινωνία αυτού του οράματος, και βοηθώντας τους ανθρώπους να κατανοήσουν και να δεσμευτούν σε αυτό. • Διαχειριστές. Οι μάνατζερ είναι άνθρωποι που κάνουν τα πράγματα σωστά. • Οι μάνατζερ είναι πιο προσανατολισμένοι στις εργασίες • Οι διευθυντές είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι το όραμα υλοποιείται αποτελεσματικά και επιτυχώς • Σύμφωνα με τους ηγέτες της έρευνας χαρακτηρίζονται από ορισμένα σημαντικά χαρακτηριστικά. Όπως έδειξαν τα μπάσα, υπάρχουν έξι χαρακτηριστικά των ηγετών που τα διαφοροποιούν από τους μη-ηγέτες. Μεταξύ αυτών ήταν: Drive, επιθυμία να οδηγήσει, εντιμότητα και την ακεραιότητα, την αυτοπεποίθηση, τη γνωστική ικανότητα και τη γνώση της επιχείρησης [μπάσο, μπάσο, 2008]. Οι ερευνητές δεν συμφώνησαν σε ένα καθολικό σύνολο χαρακτηριστικών ηγεσίας, αν και πολλοί από τους δείχνουν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στην αποτελεσματική ηγεσία. • Συναισθηματική νοημοσύνη (EI)-είναι η ικανότητα να αναγνωρίζουν και να κατανοήσουν τα συναισθήματα στον εαυτό σας και τους άλλους και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε αυτή την ευαισθητοποίηση για τη διαχείριση της συμπεριφοράς και τις σχέσεις σας. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική ηγεσία. </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=858&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_2_1_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (MFS_TF_2_2_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=859&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=859&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_2_2_GR"><b>στυλ ΗΓΕΣΊΑς</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=859&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_2_2_GR"> <img src="images/managementsuccess.png" border="0" alt="στυλ ΗΓΕΣΊΑς" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Medium</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > • Η πρώτη προσέγγιση στην ηγεσία ήταν η προσέγγιση των γνωρισμάτων. Η κύρια υπόθεση αυτής της προσέγγισης ήταν ότι- οι ηγέτες γεννιούνται, δεν γίνονται και ότι η ηγεσία αποτελείται από ορισμένα κληρονομικά γνωρίσματα προσωπικότητα ή ιδιότητες. • Η δεύτερη σημαντική προσέγγιση προς την ηγεσία ήταν η συμπεριφοριστική προσέγγιση. Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση η ηγεσία μπορεί να μαθευτεί και να αναπτυχθεί. Συμπεριφοριστική προσέγγιση επικεντρώνεται στη συμπεριφορά των ανθρώπων σε ηγετικές θέσεις, τη σημασία της ηγεσίας στυλ και πώς επηρεάζει την απόδοση της ομάδας. • Αυτό είναι το παλαιότερο από τα μοντέλα της κατάστασης. Ο Κερτ Lewin προσδιόρισε τρεις μορφές συμπεριφοράς μεταξύ των ηγετών. - Αυταρχικό - αυταρχικό στυλ. Οι ηγέτες διευκρινίζουν τους στόχους, τις προθεσμίες και τις μεθόδους παίρνοντας τις αποφάσεις από μόνες τους με τις μικρές διαβουλεύσεις με άλλες. - Συμμετοχική - δημοκρατικό στυλ. ο ηγέτης εκφράζει τις προτεραιότητές του και τις αξίες του για τον καθορισμό των στόχων και τη λήψη αποφάσεων, αλλά συμμετέχει επίσης στο έργο του ομίλου και δέχεται συμβουλές και προτάσεις από συναδέλφους. Ωστόσο, ο ηγέτης παίρνει την τελική απόφαση. - Μεταβιβάζοντας - αφήστε-κάνετε το ύφος. ο ηγέτης δίνει την ευθύνη για τα αποτελέσματα στην ομάδα. Αυτός ή αυτή τους επιτρέπει να θέσει τους στόχους, να αποφασίσει σχετικά με τις μεθόδους εργασίας, να καθορίσει τους ρόλους των ατόμων και να θέσει το δικό τους ρυθμό της εργασίας. • Οι ηγέτες μπορούν να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους για να καλύψουν τις διαφορετικές περιστάσεις, όταν στην πράξη πολλοί το βρίσκουν δύσκολο να κάνουν έτσι ακόμα και μετά από την κατάρτιση λόγω των ασυνείδητων σταθερών πεποιθήσεων, των φόβων ή των ριζωμένων συνηθειών. Για το λόγο αυτό, οι ηγέτες πρέπει να εργαστούν για την υποκείμενη ψυχολογία τους, εάν πρόκειται να επιτύχουν την ευελιξία να εφαρμόσουν αυτές τις θεωρίες. • Σύμφωνα με την προσέγγιση της κατάστασης, οι σημαντικότεροι καθοριστικοί παράγοντες του αποτελεσματικού ύφους ηγεσίας είναι: - ο ηγέτης (ο χαρακτήρας, οι αξίες, η επαγγελματική και προσωπική του εμπειρία, οι συμπεριφορές κ. λπ.) - τους οπαδούς τους στην ομάδα (τους χαρακτήρα, τις αξίες, την επαγγελματική και προσωπική εμπειρία, συμπεριφορές, κλπ.) - η κατάσταση που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως το έργο (πολυπλοκότητα του) και τις οργανωτικές μεταβλητές, όπως η οργανωτική κουλτούρα, τα πρότυπα διαχείρισης, κλπ. • Μεταμορφωτική προσέγγιση στην ηγεσία είναι κατανοητή ως αυτή που προκαλούν αλλαγές σε κοινωνικά και ατομικά συστήματα, καθώς δημιουργεί πολύτιμες και θετικές αλλαγές στους οπαδούς με τον τελικό στόχο της ανάπτυξης οπαδούς σε ηγέτες. Μετασχηματιστική ηγέτες ειδικεύονται στην εργασία για την αλλαγή του συστήματος και την επίλυση των προκλήσεων με την εξεύρεση εμπειριών που δείχνουν ότι τα παλιά μοτίβα δεν ταιριάζουν ή εργάζονται. </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=859&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_2_2_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (MFS_TF_2_3_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=860&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=860&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_2_3_GR"><b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=860&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_2_3_GR"> <img src="images/managementsuccess.png" border="0" alt="ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Medium</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > • Η επικοινωνία είναι η δραστηριότητα της μετάδοσης πληροφοριών μέσω της ανταλλαγής σκέψεων, μηνυμάτων ή πληροφοριών, όπως με ομιλία, απεικονίσεις, σήματα, γραφή ή συμπεριφορά. Είναι η ουσιαστική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων. • Η διαδικασία επικοινωνίας αποτελείται από τρία βασικά στάδια (βλ. παρουσίαση): ● Σκέψη: Πρώτον, υπάρχουν πληροφορίες στο μυαλό του αποστολέα. Αυτό μπορεί να είναι μια έννοια, ιδέα, πληροφορίες, ή συναισθήματα. ● Κωδικοποίηση: Στη συνέχεια, ένα μήνυμα αποστέλλεται σε ένα δέκτη με λέξεις ή άλλα σύμβολα. ● Αποκωδικοποίηση: Τέλος, ο δέκτης μεταφράζει τις λέξεις ή τα σύμβολα σε μια έννοια ή πληροφορίες που μπορεί να κατανοήσει ένα άτομο. • Η επικοινωνία διαδραματίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην ηγεσία και τη διαχείριση της ομάδας. • Υπάρχουν διάφορες μορφές επικοινωνίας. Τις περισσότερες φορές αναφέρονται δύο κατηγορίες επικοινωνίας: λεκτική (όταν χρησιμοποιούμε λέξεις) και μη λεκτική (που συχνά ταυτίζεται με τη γλώσσα του σώματος). Ωστόσο, μπορούμε επίσης να διαχωρίσουμε τη γραπτή ανακοίνωση, η οποία είναι σημαντική στις επίσημες σχέσεις εντός των μικρών οργανώσεων. • Ένας αποτελεσματικός επικεφαλής της ομάδας ή ιδιοκτήτης επιχείρησης, πρέπει να είναι άπταιστα και στις τρεις μορφές επικοινωνίας για να μεταφέρει αποτελεσματικά τις απαραίτητες πληροφορίες.. • Η λεκτική επικοινωνία συνίσταται στην παροχή πληροφοριών με τη χρήση προφορικών λέξεων. • Η μη λεκτική επικοινωνία περιλαμβάνει τη χρήση της γλώσσας του σώματος και των εκφράσεων του προσώπου. • Γραπτή επικοινωνία είναι απλά η μεταφορά πληροφοριών ή οδηγιών με τη χρήση του γραπτού λόγου. • Η μη λεκτική επικοινωνία είναι η διαδικασία της επικοινωνίας μέσω της αποστολής και της λήψης wordless συνθημάτων μεταξύ των ανθρώπων. Η μη λεκτική επικοινωνία περιλαμβάνει πολύ περισσότερο ότι μόνο η γλώσσα του σώματος, όπως η χρήση της φωνής (παραγλώσσα), αφή, απόσταση, και φυσικά περιβάλλοντα / εμφάνιση. Να θυμάστε ότι η επικοινωνία ξεκινά πριν ανοίξουμε το στόμα μας. Γλώσσα του σώματος είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την επιτυχία! • Τα σχόλια αναζητείται με την παροχή πληροφοριών με τρόπο που ενθαρρύνει τον παραλήπτη να τις αποδεχθεί, να τις αναλογιστεί, να μάθει από αυτήνκαι ελπίζουμε να κάνει αλλαγές προς το καλύτερο. Να είσαι σε θέση να δώσει ανατροφοδότηση είναι μια ικανότητα που είναι χρήσιμη στην προσωπική και επαγγελματική μας live. Η παροχή θετικών ή αρνητικών σχολίων είναι το κλειδί στη διαδικασία διαχείρισης της ομάδας. . • Χαρακτηριστικό της αποτελεσματικής ανατροφοδότησης ● Σαφής - προσπαθήστε να είστε σαφείς σχετικά με το ποια είναι η ανατροφοδότηση είναι ότι θέλετε να δώσετε. ● Ανήκει - Τα σχόλια που δίνετε είναι η δική σας αντίληψη και όχι μια απόλυτη αλήθεια , π.χ., "Βρήκα ότι ..." αντί για "Είναι προφανές ότι..." ● Τακτική - Εάν η ανατροφοδότηση δίνεται τακτικά είναι πιο πιθανό να είναι χρήσιμη. Προσπαθήστε να δώσετε τα σχόλια όσο το δυνατόν πιο κοντά στην εκδήλωση και αρκετά νωρίς για το άτομο να κάνει κάτι γι 'αυτό ● Ισορροπημένη - Είναι καλό να εξισορροπήσει αρνητικά και θετικά σχόλια . Τα αρνητικά σχόλια πρέπει πάντα να συνοδεύονται από κάτι θετικό, αλλά μάλλον θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ισορροπία με την πάροδο του χρόνου. ● Συγκεκριμένα - Η γενικευμένη ανατροφοδότηση είναι δύσκολο να διδαχθούμε από. Φράσεις όπως, "Μιλάς πάρα πολύ" μπορεί να οδηγήσει μόνο σε πόνο και θυμό. "Μιλάτε πάρα πολύ στον πελάτη, ενώ είστε διαχείριση μιας αξιολόγησης" δίνει ο δέκτης κάποιες πληροφορίες που αυτός ή αυτή μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει ή να αγνοήσει. • Ανατροφοδότηση θα πρέπει να πληρούν ορισμένους κανόνες για να είναι ένα όχημα για την υψηλότερη προσωπική και επαγγελματική αποτελεσματικότητα. • Η αποτελεσματική ανατροφοδότηση επικεντρώνεται στη συμπεριφορά και όχι στις αντιληπτές συμπεριφορές· επικεντρώνεται σε συμπεριφορές που μπορούν να αλλάξουν· βασίζεται στην παρατήρηση, είναι αντικειμενική, δίνεται εγκαίρως, είναι για το τι το άτομο έκανε καλά και τι θα μπορούσαν να κάνουν καλύτερα και, τέλος, δίνεται κατ 'ιδίαν. </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=860&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_2_3_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (MFS_TF_2_4_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=861&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=861&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_2_4_GR"><b>οικοδόμηση και ανάπτυξη ΟΜΆΔΑς</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=861&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_2_4_GR"> <img src="images/managementsuccess.png" border="0" alt="οικοδόμηση και ανάπτυξη ΟΜΆΔΑς" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Medium</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > • Η ομάδα είναι μια κοινωνική ομάδα που συνδέεται με επίσημες και άτυπες σχέσεις που εκτελεί συγκεκριμένες εργασίες για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Οι οργανώσεις σχηματίζουν ομάδες για να ολοκληρώσουν εργασίες που είναι πολύ μεγάλες ή σύνθετες για να ολοκληρωθεί ένα άτομο. Οι ομάδες είναι επίσης αποτελεσματικές για εργασία που απαιτεί διαφορετικούς τύπους δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας. • Το χαρακτηριστικό μιας ομάδας: ● Ένας κοινός στόχος-η ενσωμάτωση όλων των μελών, η εξασφάλιση αποτελεσματικής συνεργασίας, σημαντική για τα μέλη της ομάδας · ● Σχέδιο δράσης-ένα όραμα που εξασφαλίζει τη συνέχιση των επιχειρήσεων, ακόμη και μετά την επίτευξη των τρεχουσών στόχων? ● Ορισμός κανόνων-ένα σύνολο δεσμευτικών κανόνων, ● Σαφής κατανομή των ρόλων-κάθε μέλος γνωρίζει καλά το ρόλο του στην ομάδα, και τα ίδια τα μέλη επιλέγονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αλληλοσυμπληρώνονται τα προσόντα τους · ● Κωδικός επικοινωνίας που περιέχει στοιχεία άγνωστα στους παρευρισκόμενους · • Για να αρχίσετε να χτίζετε την ομάδα σας ● Καθορισμός στόχων ● Καθορισμός κριτηρίων για την επιτυχία ● Σχέδιο ● Καθορισμός στρατηγικής για τη δράση ● Προσδιορίστε τους ρόλους και τις εργασίες και τα δικαιώματα πληρεξουσίου • Το μοντέλο ανάπτυξης της ομάδας αναγνωρίστηκε από τον Μπρους τακ και προσφέρει έναν θεμέλιο ορισμό των ομάδων σταδίων που περνούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. • Αυτά τα στάδια είναι: ● Σχηματίζοντας ● Storming ● Κανόνας ● Εκτέλεση • Κάθε ομάδα χρειάζεται πρόσβαση σε καθεμία από τις εννέα συμπεριφορές ρόλων ομάδας για να γίνει μια ομάδα υψηλών επιδόσεων. Σύμφωνα με Belbin, οι πιο επιτυχημένες ομάδες απαιτούν διαφορετικό είδος των ρόλων της ομάδας. Σε κάθε ομάδα υποτίθεται ότι είναι μέλη που είναι: - Άνθρωποι προσανατολισμένοι - Προσανατολισμένη προς τη δράση - Σκεπτόμενος προσανατολισμένος. </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=861&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_2_4_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (MFS_TF_2_5_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=862&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=862&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_2_5_GR"><b>Κινητοποιώντας Ανθρώπους</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=862&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_2_5_GR"> <img src="images/managementsuccess.png" border="0" alt="Κινητοποιώντας Ανθρώπους" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Medium</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > • Η πρώτη προσέγγιση στην ηγεσία ήταν η προσέγγιση των γνωρισμάτων. Η κύρια υπόθεση αυτής της προσέγγισης ήταν ότι- οι ηγέτες γεννιούνται, δεν γίνονται και ότι η ηγεσία αποτελείται από ορισμένα κληρονομικά γνωρίσματα προσωπικότητα ή ιδιότητες. • Η δεύτερη σημαντική προσέγγιση προς την ηγεσία ήταν η συμπεριφοριστική προσέγγιση. Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση η ηγεσία μπορεί να μαθευτεί και να αναπτυχθεί. Συμπεριφοριστική προσέγγιση επικεντρώνεται στη συμπεριφορά των ανθρώπων σε ηγετικές θέσεις, τη σημασία της ηγεσίας στυλ και πώς επηρεάζει την απόδοση της ομάδας. • Αυτό είναι το παλαιότερο από τα μοντέλα της κατάστασης. Ο Κερτ Lewin προσδιόρισε τρεις μορφές συμπεριφοράς μεταξύ των ηγετών. - Αυταρχικό - αυταρχικό στυλ • Οι ηγέτες διευκρινίζουν τους στόχους, τις προθεσμίες και τις μεθόδους παίρνοντας τις αποφάσεις από μόνες τους με τις μικρές διαβουλεύσεις με άλλες. - Συμμετοχική - δημοκρατικό στυλ • ο ηγέτης εκφράζει τις προτεραιότητές του και τις αξίες του για τον καθορισμό των στόχων και τη • λήψη αποφάσεων, αλλά συμμετέχει επίσης στο έργο του ομίλου και δέχεται συμβουλές και προτάσεις από συναδέλφους. Ωστόσο, ο ηγέτης παίρνει την τελική απόφαση. - Μεταβιβάζοντας - αφήστε-κάνετε το ύφος • ο ηγέτης δίνει την ευθύνη για τα αποτελέσματα στην ομάδα. Αυτός ή αυτή τους επιτρέπει να θέσει τους στόχους, να αποφασίσει σχετικά με τις μεθόδους εργασίας, να καθορίσει τους ρόλους των ατόμων και να θέσει το δικό τους ρυθμό της εργασίας. • Οι ηγέτες μπορούν να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους για να καλύψουν τις διαφορετικές περιστάσεις, όταν στην πράξη πολλοί το βρίσκουν δύσκολο να κάνουν έτσι ακόμα και μετά από την κατάρτιση λόγω των ασυνείδητων σταθερών πεποιθήσεων, των φόβων ή των ριζωμένων συνηθειών. Για το λόγο αυτό, οι ηγέτες πρέπει να εργαστούν για την υποκείμενη ψυχολογία τους, εάν πρόκειται να επιτύχουν την ευελιξία να εφαρμόσουν αυτές τις θεωρίες. • Σύμφωνα με την προσέγγιση της κατάστασης, οι σημαντικότεροι καθοριστικοί παράγοντες του αποτελεσματικού ύφους ηγεσίας είναι: - ο ηγέτης (ο χαρακτήρας, οι αξίες, η επαγγελματική και προσωπική του εμπειρία, οι συμπεριφορές κ. λπ.) - τους οπαδούς τους στην ομάδα (τους χαρακτήρα, τις αξίες, την επαγγελματική και προσωπική εμπειρία, συμπεριφορές, κλπ.) - η κατάσταση που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως το έργο (πολυπλοκότητα του) και τις οργανωτικές μεταβλητές, όπως η οργανωτική κουλτούρα, τα πρότυπα διαχείρισης, κλπ. • Μεταμορφωτική προσέγγιση στην ηγεσία είναι κατανοητή ως αυτή που προκαλούν αλλαγές σε κοινωνικά και ατομικά συστήματα, καθώς δημιουργεί πολύτιμες και θετικές αλλαγές στους οπαδούς με τον τελικό στόχο της ανάπτυξης οπαδούς σε ηγέτες. Μετασχηματιστική ηγέτες ειδικεύονται στην εργασία για την αλλαγή του συστήματος και την επίλυση των προκλήσεων με την εξεύρεση εμπειριών που δείχνουν ότι τα παλιά μοτίβα δεν ταιριάζουν ή εργάζονται. </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=862&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_2_5_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (MFS_TF_3_1_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=863&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=863&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_3_1_GR"><b>βασικά στοιχεία τηςΛΉΨΗς αποφάσεων</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=863&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_3_1_GR"> <img src="images/managementsuccess.png" border="0" alt="βασικά στοιχεία τηςΛΉΨΗς αποφάσεων" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Advanced</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > 1. Απόφαση -εισαγωγή. Τα άτομα σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς των οργανισμών λαμβάνουν αποφάσεις. Αυτό, κάνουν επιλογές από δύο ή περισσότερες εναλλακτικές λύσεις. Οι αποφάσεις λαμβάνονται προς το βέλτιστο συμφέρον της οργάνωσης. Για το θέμα αυτό, οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την οργάνωση είναι να ελαφρύνει το δρόμο προς τα εμπρός. Κάθε οργανισμός πρέπει να λαμβάνει αποφάσεις σε ένα σημείο ή έναάλλο ως μέρος της διαχειριστική διαδικασία. 2. Τι είναι η λήψη απόφασης;. Όπως ειπώθηκε στο προηγούμενο τμήμα, η λήψη αποφάσεων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύγχρονης διαχείρισης. Ουσιαστικά, η ορθολογική ή ορθή λήψη αποφάσεων λαμβάνεται ως η πρωταρχική λειτουργία της διαχείρισης. Οι αποφάσεις παίζουν σημαντικούς ρόλους καθώς καθορίζουν τόσο τις οργανωτικές όσο και τις διαχειριστικές δραστηριότητες. Μια απόφαση μπορεί να οριστεί ως μια πορεία δράσης που επιλέγεται σκόπιμα από ένα σύνολο εναλλακτικών λύσεων για την επίτευξη οργανωτικών ή διαχειριστικών στόχων ή στόχων. Σύμφωνα με το λεξικό της Οξφόρδης προχωρημένο μαθητή ο όρος λήψης αποφάσεων μέσα-η διαδικασία της απόφασης σχετικά με κάτι σημαντικό, ειδικά σε μια ομάδα ανθρώπων ή σε μια οργάνωση. 3. Λήψη Απόφασης χαρακτηριστικά. Η λήψη αποφάσεων έχει πολλά χαρακτηριστικά, μερικά από τα οποία εξετάζονται κατωτέρω: 4. Η λήψη αποφάσεων συνεπάγεται επιλογή-λήψη αποφάσεων επιλέγει μεταξύ δύο ή περισσοτέρων εναλλακτικών μαθημάτων δράσης. Έτσι, είναι η διαδικασία της επιλογής μιας λύσης από πολλά διαθέσιμα. Η εναλλακτική επιλογή μπορεί να είναι σωστή ή εσφαλμένη. Αυτό, ωστόσο, θα αποφασιστεί στο μέλλον, όταν τα αποτελέσματα εκδηλώνεται. 5. Η συνεχής δραστηριότητα/διαδικασία-λήψη αποφάσεων είναι μια συνεχής και δυναμική διαδικασία. Διαποτίζει όλη την οργανωτική δραστηριότητα. Οι διευθυντές πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις για διάφορα πολιτικά και διοικητικά θέματα. Είναιμια ατέρμονηδραστηριότητα στη διαχείριση. 6. Διανοητική/πνευματική δραστηριότητα-η λήψη αποφάσεων είναι μια νοητική και πνευματική δραστηριότητα ή διαδικασία και απαιτεί γνώση, δεξιότητες, εμπειρία και ωριμότητα από την πλευρά της απόφασης-Maker. 7. Βάσει αξιόπιστων πληροφοριών/σχολίων-οι ορθές αποφάσεις βασίζονται πάντα σε αξιόπιστες πληροφορίες. Η ποιότητα της λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού μπορεί να βελτιωθεί με την υποστήριξη ενός αποτελεσματικού και αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης πληροφοριών. 8. Στόχος προσανατολισμένη διαδικασία-λήψη αποφάσεων έχει ως στόχο να παρέχει μια λύση σε ένα δεδομένο πρόβλημα ή δυσκολία που αντιμετωπίζει μια οργάνωση. 9. Μέσα και όχι η λήψη τελικών αποφάσεων είναι ένα μέσο για την επίλυση ενός προβλήματος ή για την επίτευξη ενός στόχου ή στόχου και όχι του αυτοσκοπού. 10. Αφορά το συγκεκριμένο πρόβλημα-η λήψη αποφάσεων δεν είναι ταυτόσημη με την επίλυση προβλημάτων, αλλά έχει τις ρίζες της σε ένα πρόβλημα. 11. Χρονοβόρα δραστηριότητα-η λήψη αποφάσεων είναι μια χρονοβόρα δραστηριότητα, καθώς διάφορες πτυχές χρειάζονται προσεκτική εξέταση πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης. Για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, πρέπει να ολοκληρωθούν διάφορα βήματα. Αυτό καθιστά τη λήψη αποφάσεων μια χρονοβόρα δραστηριότητα. 12. Χρειάζεται αποτελεσματική επικοινωνία-λαμβάνονται αποφάσεις πρέπει να κοινοποιούνται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τις κατάλληλες δράσεις παρακολούθησης. Οι αποφάσεις αυτές θα παραμείνουν στο χαρτί μόνο Εάν δεν κοινοποιηθούν στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα. Οι δράσεις παρακολούθησης δεν θα είναι δυνατές ελλείψει αποτελεσματικής επικοινωνίας. 13. Η διάχυτη διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι διάχυτη. Αυτό σημαίνει ότι οι διαχειριστές που εργάζονται σε όλα τα επίπεδα πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις για θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους. 14. Υπεύθυνη εργασία-λήψη αποφάσεων είναι μια υπεύθυνη δουλειά, όπως λανθασμένες αποφάσεις αποδειχθεί ότι είναι υπερβολικά δαπανηρή για την οργάνωση. Οι ιθύνοντες πρέπει να είναι ώριμοι, πεπειραμένοι, γνώστες και λογικοί στην προσέγγισή τους. Ηλήψη αποφάσεων δεν χρειάζεται να αντιμετωπιστεί ως routinε και περιστασιακή δραστηριότητα. Είναι μια λεπτή και υπεύθυνη εργασία (Ogueri 2019). </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=863&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_3_1_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (MFS_TF_3_2_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=864&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=864&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_3_2_GR"><b>Στυλ λήψης αποφάσεων</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=864&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_3_2_GR"> <img src="images/managementsuccess.png" border="0" alt="Στυλ λήψης αποφάσεων" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Advanced</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > • Οι μορφές λήψης αποφάσεων των λαών διαφέρουν κατά μήκος δύο κύριων διαστάσεων. Το πρώτο είναι ο τρόπος σκέψης ενός ατόμου. Μερικοί από εμάς είναι πιο ορθολογική και λογική με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες. ΈναςΤύπος ional αρουραίων εξετάζει τις πληροφορίες και σιγουρεύεται ότι είναι λογικό και συνεπές πρίν παίρνει μια απόφαση. Άλλοι τείνουν να είναι διαισθητική και δημιουργική. Οι έξυπνοι τύποι δεν επεξεργάζονται τις πληροφορίες σε μια ορισμένη σειρά αλλά είναι άνετοι εξετάζοντας το ως σύνολο. • Η άλλη διάσταση περιγράφει την ανοχή ενός ατόμου στην ασάφεια. Και πάλι, ορισμένοι από εμάς έχουν χαμηλή ανοχή για την ασάφεια. Αυτοί οι τύποι χρειάζονται συνέπεια και τάξη στον τρόπο με τον οποίο δομήσουν τις πληροφορίες έτσι ώστε η ασάφεια ελαχιστοποιείται. Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι από εμάς μπορεί να ανεχθεί υψηλά επίπεδα ασάφειας και είναι σε θέση να επεξεργαστεί πολλές σκέψεις έναt την ίδια στιγμή. Όταν διαμορφώνουμε αυτές τις δύο διαστάσεις, είναι εμφανή τέσσερα στυλ λήψης αποφάσεων: οδηγία, αναλυτική, εννοιολογική και συμπεριφοριστική. Αν και αυτά τα τέσσερα στυλ λήψης αποφάσεων είναι διακριτά, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν χαρακτηριστικά περισσότερα από ένα στυλ. Είναι ίσως πιο ρεαλιστικό να σκεφτούμε κυρίαρχο στυλ κάποιου και του/της εναλλακτικές μορφές. Let εξετάσουμε προσεκτικά κάθε στυλ: • Οι ιθύνοντες που χρησιμοποιούν το στυλ της οδηγίας έχουν χαμηλή ανοχή στην ασάφεια και είναι λογικοί στον τρόπο σκέψης τους. Είναι αποτελεσματικοί και λογικοί. Οι τύποι της οδηγίας λαμβάνουν γρήγορες αποφάσεις και εστιάζουν στη βραχυπρόθεσμη λειτουργία. Η αποτελεσματικότητά τους και η ταχύτητά τους στη λήψη αποφάσεων συχνά έχουν ως αποτέλεσμα τη λήψη αποφάσεων με ελάχιστες πληροφορίες και την αξιολόγηση μερικών εναλλακτικών λύσεων. • Οι ιθύνοντες με ένα αναλυτικό ύφος έχουν την πολύ μεγαλύτερη ανοχή για την ασάφεια από το ύφος οδηγίας. Θέλουν περισσότερες πληροφορίες πριν από τη λήψη μιας απόφασης και να εξετάσει περισσότερες εναλλακτικές λύσεις από ό, τι οδηγία style-Maker κάνει. Αναλυτικοί ιθύνοντες χαρακτηρίζονται ως προσεκτικοί ιθύνοντες με τη δυνατότητα να υιοθετήσουν ή να αντιμετωπίσουν με μοναδικές καταστάσεις. • Τα άτομα με εννοιολογικό στυλ τείνουν να είναι πολύ ευρύ στην προοπτική τους και να εξετάσουμε πολλές εναλλακτικές λύσεις. Εστιάζουν μακροπρόθεσμα και είναι πολύ καλοί στην εύρεση των δημιουργικών λύσεων στα προβλήματα. • Οι φορείς λήψης αποφάσεων με ένα στυλ συμπεριφοράς λειτουργούν καλά με τους άλλους. Ανησυχούν για τα επιτεύγματα των γύρω τους και είναι δεκτικοί σε προτάσεις από άλλους. Συχνά χρησιμοποιούν συσκέψεις για να επικοινωνούν, αν και προσπαθούν να αποφύγουν τη σύγκρουση. Η αποδοχή από άλλους είναι σημαντική σε αυτό το ύφος λήψης αποφάσεων. • Ο ηγέτης αποφασίζει μόνο & ανακοινώνει στα μέλη της ομάδας. • Αυτό το ύφος παίρνει λίγο χρόνο και καμία συμμετοχή. Χρησιμοποιείται ειδικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπου η άμεση δράση είναι κρίσιμη. Η είσοδος δεν είναι χρήσιμη, η γρήγορη δράση και η άμεση συμμόρφωση είναι αυτό που μετράει. Δυστυχώς, ορισμένοι ηγέτες χρησιμοποιούν αυτό το επίπεδο όταν δεν υπάρχει έκτακτη ανάγκη και περισσότερος χρόνος θα μπορούσε να ληφθεί για τη συμμετοχή άλλων και να χρησιμοποιήσει ένα άλλο ύφος λήψης αποφάσεων. • Ο ηγέτης συγκεντρώνει τα στοιχεία από τα μέλη της ομάδας ως άτομα και αποφασίζει. • Ο ηγέτης επιδιώκει τη συμβολή, συνήθως για να καλύψει τα τυφλά σημεία και να ενισχύσει το βάθος κατανόησής τους γύρω από το ζήτημα που αποφασίζεται. Βασικά άτομα κατέχουν σημαντικές πληροφορίες και να μην τους συμβουλεύεται θα ήταν ανόητο. • Ο ηγέτης συγκεντρώνει τα στοιχεία από την ομάδα και αποφασίζει. • Leader διοργανώνει μια ομαδική συνάντηση και ζητά τη συμβολή τους? ακούει τις ιδέες των ομάδων και στη συνέχεια παίρνει αυτές τις πληροφορίες και αποφασίζει. • Ομαδική λήψη αποφάσεων με συναινετικό κτίριο. • Σε αυτό το επίπεδο ο ηγέτης είναι μέρος της ομάδας και αυτός/αυτή είναι μόνο μία ψήφος/φωνή μεταξύ πολλών. Ο Όμιλος επεξεργάζεται όλες τις σχετικές πληροφορίες, θέτει σε κίνδυνο τις θέσεις μέχρι να συμφωνήσουν όλοι. Η συναίνεση επιτυγχάνεται όταν όλοι αισθάνονται άνετα με την απόφαση, αισθάνεται όπως τις σκέψεις και τις απόψεις τους έχουν ακουστεί και όλοι συμφωνούν να σταθεί πίσω από την απόφαση. • Ο ηγέτης αναθέτει τη λήψη αποφάσεων με κριτήρια/περιορισμούς στην ομάδα. • Ο ηγέτης εκχωρεί πλήρως την απόφαση στην ομάδα και δεν αποτελεί μέρος των συζητήσεων για τη λήψη αποφάσεων. Αυτό το επίπεδο απαιτεί από τον ηγέτη να είναι πολύ σαφής με την ομάδα ως προς το ποια είναι τα κριτήρια/περιορισμούς που πρέπει να πληρούνται για την απόφασή τους να είναι σε θέση να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Η μη τήρηση αυτών των κριτηρίων θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποστολή της ομάδας πίσω στο σχέδιο ή τον ηγέτη που επιλέγει μια επιλογή πτώσης πίσω και να χρησιμοποιήσει ένα άλλο επίπεδο για τη μετακίνηση της απόφασης προς τα εμπρός. Ο υπεύθυνος ηγέτης θα πρέπει να διατηρήσει την αρχή της τελικής έγκρισης της απόφασης που ανατέθηκε σε εξωτερικούς συνεργάτες στην ομάδα. </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=864&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_3_2_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (MFS_TF_3_3_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=865&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=865&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_3_3_GR"><b>διαδικασία λήψης αποφάσεων</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=865&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_3_3_GR"> <img src="images/managementsuccess.png" border="0" alt="διαδικασία λήψης αποφάσεων" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Advanced</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > • Η λήψη αποφάσεων είναι μέρος της καθημερινής ζωής. Μερικοί το θεωρούν τέχνη, άλλοι επάρκεια. Οι αποφάσεις μπορεί να είναι προσωπικές ή επαγγελματικές, αλλά, σε κάθε περίπτωση, οι επιλογές θα έχουν συχνά μακροχρόνιες συνέπειες. • "Λήψη αποφάσεων είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία, όχι μόνο μια απλή πράξη επιλογής μεταξύ εναλλακτικών λύσεων. Ανάλογα με την πηγή και ορισμένες έννοιες, η λήψη αποφάσεωνπεριγράφεται ως μια διαδικασία που αποτελείται από 6 έως 11 βήματα. Σε αυτή τη μονάδα θα παρουσιάσουμε την έννοια που προσδιορίζει ένα βήμα της λήψης αποφάσεων. • Εντοπισμός προβλήματος. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων αρχίζει με την ύπαρξη ενός προβλήματος ή, πιο συγκεκριμένα, μιας ασυμφωνίας μεταξύ μιας υπάρχουσας και μιας επιθυμητής κατάστασης. Οι αποτελεσματικοί ορισμοί προβλήματος δεν είναι απλοί ή ασήμαντοι. Προκειμένου να προσδιοριστεί ένα πρόβλημα, θα πρέπει να αναγνωρίζουν και να κατανοήσουν τα τρία χαρακτηριστικά του προβλήματος: • Πρέπει να έχετε επίγνωση του προβλήματος. Να είστε βέβαιος να προσδιορίσει το πραγματικό πρόβλημα και όχι ένα σύμπτωμα του προβλήματος. • Πρέπει να είσαι υπό πίεση για να ενεργήσεις. Ένα πραγματικό πρόβλημα πιέζει τον δημιουργό αποφάσεων να δράσει. ένα πρόβλημα χωρίς πιέσεις για δράση είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να αναβληθεί. • Πρέπει να έχετε την εξουσία ή τους πόρους για να ενεργήσει. Όταν κάποιος αναγνωρίζει ένα πρόβλημα και είναι υπό πίεση για να αναλάβει δράση, αλλά δεν έχει τους απαραίτητους πόρους, αυτός ή αυτή συνήθως αισθάνεται ότι μη ρεαλιστικές απαιτήσεις που τίθενται σε αυτόν/της. • Μόλις έχετε προσδιορίσει ένα πρόβλημα, τα κριτήρια απόφασης σημαντικό να resolvε το πρόβλημα πρέπει να προσδιοριστούν. Δηλαδή, θα πρέπει να καθορίσει τι είναι σχετικό με τη λήψη αποφάσεων. Είτε ρητά δηλώνεται είτε όχι, κάθε απόφαση Maker έχει κριτήρια που καθοδηγούν την απόφασή του. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν κριτήρια όπως: • Δαπάνες που θα προκύψουν (επενδύσεις που απαιτούνται) • Κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν (πιθανότητα αποτυχίας) • Αποτελέσματα που είναι επιθυμητά (ανάπτυξη της επιχείρησης) • Εάν τα κριτήρια που προσδιορίζονται στο βήμα 2 δεν είναι εξίσου σημαντικά, ο δημιουργόςτης απόφασηςπρέπει να ζυγίζει τοm προκειμένου να τους δώσει τη σωστή προτεραιότητα στην απόφαση. Μια απλή προσέγγιση στα κριτήρια βάρους είναι να δοθεί το σημαντικότερο κριτήριο ένα βάρος 10 και να εκχωρηθεί έπειτα τα βάρη στο υπόλοιπο έναντι αυτού του προτύπου. Έτσι, ένα κριτήριο με βάρος 10 θα είναι δύο φορές πιο σημαντικό από ένα δεδομένο 5. Φυσικά, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε άλλη κλίμακα ή οποιοδήποτε αριθμό ως το υψηλότερο βάρος. Η ιδέα είναι να δοθεί προτεραιότητα στα κριτήρια που προσδιορίστηκαν στο βήμα 2, αντιστοιχίζοντας ένα βάρος σε κάθε ένα από αυτά. • Το τέταρτο βήμα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων απαιτεί από τον δημιουργό της απόφασης να απαριθμήσει βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις που θα μπορούσαν να επιλύσουν το πρόβλημα. Σε αυτό το βήμα, ένας κατασκευαστής αποφάσεων πρέπει να είναι αρκετά δημιουργική. • Μετά την αναγνώριση των εναλλακτικών λύσεων, ο δημιουργός της απόφασης πρέπει να αναλύει κριτικά τον καθένα με την εκτίμησή του σε σχέση με τα κριτήρια που καθορίζονται στα βήματα 2 και 3. Από αυτή τη σύγκριση, τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες της κάθε εναλλακτικής γίνονται εμφανή. • Το έκτο βήμα είναι η επιλογή της καλύτερης εναλλακτικής λύσης μεταξύ αυτών που εξετάζονται. Μόλις όλα τα σχετικά κριτήρια στην απόφαση έχουν σταθμισμένη και βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις που αναλύονται, επιλέγουμε την εναλλακτική λύση που παρήγαγε το υψηλότερο σύνολο στο βήμα 5. • Το βήμα 7 αφορά τη θέση σε δράση της απόφασης. Αυτό περιλαμβάνει τη διαβίβαση της απόφασης για εκείνους που επηρεάζονται από αυτό και να πάρει τη δέσμευσή τους σε αυτό. Αν οι άνθρωποι που πρέπει να διενεργήσει μια απόφαση συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων , είναι πιο πιθανό να υποστηρίξει με ενθουσιασμό το αποτέλεσμα από ό, τι αν απλά να τους πω τι πρέπει να κάνουν. • Το τελευταίο βήμα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων περιλαμβάνει την αξιολόγηση του αποτελέσματος της απόφασης για να διαπιστώσουμε εάν το πρόβλημα είχε επιλυθεί. Εάν η αξιολόγηση δείχνει ότι το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, τότε ο δημιουργός της απόφασης πρέπει να αξιολογήσει τι πήγε στραβά. • Το πρόβλημα ορίστηκε εσφαλμένα; • Έγιναν λάθη κατά την αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων; • Ήταν η σωστή εναλλακτική επιλογή, αλλά κακώς εφαρμοστεί; • Αυτές οι απαντήσεις θα μπορούσαν να σας οδηγήσουν να επαν-κάνετε ένα προηγούμενο βήμα ή να απαιτήσουν ακόμη και που επιβάλλουν ολόκληρη τη διαδικασία. </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=865&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_3_3_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (MFS_TF_3_4_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=866&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=866&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_3_4_GR"><b>Λήψη αποφάσεων ατομικά και ομαδικά</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=866&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_3_4_GR"> <img src="images/managementsuccess.png" border="0" alt="Λήψη αποφάσεων ατομικά και ομαδικά" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Advanced</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της λήψης αποφάσεων της ομάδας • Η ομαδικήλήψη αποφάσεωνείναι ένα είδος συμμετοχικής διαδικασίας στην οποία τα πολλαπλά άτομα δρουν συλλογικά, αναλύουν προβλήματα ή καταστάσεις, εξετάζουν και αξιολογούν εναλλακτικές πορείες δράσης, και επιλέγουν μια λύση ή λύσεις από τις εναλλακτικές λύσεις. Έχει ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, λίγα από τα οποία αναφέρονται κατωτέρω: • Πλεονεκτήματα της λήψης αποφάσεων ομάδας • Η ομαδική λήψη αποφάσεων, ιδανικά, εκμεταλλεύεται τις ποικίλες δυνάμεις και την τεχνογνωσία των μελών της. Πατώντας τις μοναδικές ιδιότητες των μελών της ομάδας, είναι πιθανό ότι η ομάδα μπορεί να δημιουργήσει ένα μεγαλύτερο αριθμό εναλλακτικών λύσεων που είναι υψηλότερης ποιότητας από το άτομο μπορεί. Εάν ένας μεγαλύτερος αριθμός εναλλακτικών λύσεων υψηλότερης ποιότητας δημιουργείται, τότε είναι πιθανό ότι η ομάδα θα φθάσει τελικά σε μια ανώτερη λύση πρόβλημα από το άτομο. • Η διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ομάδες μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μεγαλύτερη συλλογική κατανόηση της ενδεχόμενης επιλογής δράσης που έχει επιλεγεί, δεδομένου ότι είναι πιθανό ότι πολλοί που επηρεάζονται από την εφαρμογή της απόφασης είχαν πράγματι εισπράξει στην απόφαση. Αυτό μπορεί να προωθήσει μια αίσθηση «κυριότητας» της απόφασης, η οποία είναι πιθανό να συμβάλει στην μεγαλύτερη αποδοχή της πορείας της δράσης που επιλέγονται και μεγαλύτερη δέσμευση από την πλευρά των πληγέντων ατόμων να κάνουν την πορεία της δράσης επιτυχή. • Μειονεκτήματα της λήψης αποφάσεων ομάδας • Οι ομάδες είναι γενικά χαμηλότερες για να φθάσουν τις αποφάσεις t από τα άτομα, έτσι μερικές φορές είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν σε καταστάσεις όπου οι αποφάσεις πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα. • Ένα από τα πιο συχνά αναφερόμενη προβλήματα είναι Groupthink. Groupthink συμβαίνει όταν τα άτομα σε μια ομάδα αισθάνονται πίεση για να συμμορφωθούν με αυτό που φαίνεται να είναι η κυρίαρχη άποψη στην ομάδα. Οι απόψεις της πλειοψηφίας δεν έχουν διασταλεί και οι εναλλακτικές δράσεις δεν διερευνηθούν πλήρως. • Η πόλωση ομάδων είναι ένα άλλο πιθανό μειονέκτημα της λήψης αποφάσεων ομάδας. Αυτή είναι η τάση της ομάδας να συγκλίνει σε πιο ακραίες λύσεις σε ένα πρόβλημα. Το φαινόμενο της «επικίνδυνης μετατόπισης» είναι ένα παράδειγμα πόλωσης. Αυτό συμβαίνει όταν η απόφαση της ομάδας είναι πιο επικίνδυνη από ό, τι οποιοδήποτε από τα μέλη της ομάδας θα έχουν κάνει ξεχωριστά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει επειδή τα άτομα σε μια ομάδα μερικές φορές δεν αισθάνονται τόσο μεγάλη ευθύνη και λογοδοσία για τις ενέργειες της ομάδας, όπως θα έκαναν αν είχαν κάνει την απόφαση και μόνο. • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ατομικής λήψης αποφάσεων • Τα άτομα έχουν την τάση να σκέφτονται και να αμφισβητούν πριν από την εκτέλεση. Αυτό είναι καρποφόρο στην ανάλυση και την πρόβλεψη της συμπεριφοράς του ατόμου. Η μεμονωμένη λήψη αποφάσεων έχει ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, λίγα από τα οποία αναφέρονται κατωτέρω: • Πλεονεκτήματα της ατομικής λήψης αποφάσεων - Ένα άτομο γενικά κάνει τις έγκαιρες αποφάσεις. Ενώ μια ομάδα κυριαρχείται από διάφορους ανθρώπους, η λήψη αποφάσεων είναι αρκετά χρονοβόρα. Επιπλέον η συναρμολόγηση των μελών της ομάδας καταναλώνει επίσης πολύ χρόνο. - Τα άτομα δεν διαφεύγουν των ευθυνών. Είναι υπόλογοι για τις πράξεις και τις επιδόσεις τους. Ενώ σε μια ομάδα, δεν είναι εύκολο να κρατήσει ένα πρόσωπο υπόλογο για μια λανθασμένη απόφαση. - Η ατομική λήψη αποφάσεων εξοικονομεί χρόνο, χρήμα και ενέργεια, καθώς τα άτομα κάνουν γενικά άμεση και λογική λήψη αποφάσεων. Από την άλλη πλευρά, η λήψη αποφάσεων της ομάδας καταναλώνει πολύ χρόνο, χρήμα και ενέργεια. - Οι μεμονωμένες αποφάσεις είναι πιο εστιασμένες και λογικές σε σύγκριση με τις ομαδικές αποφάσεις. • Μειονεκτήματα της ατομικής λήψης αποφάσεων - Μια ομάδα έχει τη δυνατότητανα συλλέξει περισσότερες πληροφορίες σε σύγκριση με ένα άτομο, ενώ η λήψη της απόφασης. - Ένα άτομο, ενώ κάνει οποιαδήποτε απόφαση χρησιμοποιεί τις δικές του απόψεις και διαίσθηση. Ενώ μια ομάδα έχει πολλά μέλη, έτσι οι απόψεις και οι προσεγγίσεις μεταλλεύματος μ λαμβάνονται υπόψη και ως εκ τούτου να οδηγήσουν στην καλύτερη απόφαση. - Μια ομάδα ανακαλύπτει κρυμμένα ταλέντα και την επάρκεια πυρήνα των εργαζομένων ενός οργανισμού. - Ένα άτομο δεν θα λάβει υπόψη τα συμφέροντα κάθε μέλους, ενώ μια ομάδα θα μπορούσε να λάβει υπόψη το ενδιαφέρον όλων των μελών ενός οργανισμού. </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=866&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_3_4_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (MFS_TF_3_5_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=867&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=867&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_3_5_GR"><b>ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΣΤΗ ΛΉΨΗ ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=867&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_3_5_GR"> <img src="images/managementsuccess.png" border="0" alt="ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΣΤΗ ΛΉΨΗ ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Advanced</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > • Η ηθική απόφαση αφορά μια κρίση σχετικά με το σωστό και το λάθος. Αυτό σημαίνει ότι ασχολείται με ηθικά ζητήματα. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που δείχνουν στην ηθική κατάσταση: a) Η απόφαση είναι πιθανό να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε άλλους – αφορά τις βλάβες και τις παροχές, την εξέταση του κοινωνικού καλού, δηλαδή τις εκτιμήσεις άλλων πέρα από τον εαυτό. b) Η απόφαση είναι πιθανό να χαρακτηρίζεται από επιλογή, στο ότι οι εναλλακτικοί τρόποι δράσης είναι ανοικτοί. Η ηθική απόφαση απαιτεί οι αποφασίζουσες να έχουν επιλογή. c) Η απόφαση θεωρείται ότι έχει δεοντολογικά σημασία από ένα ή περισσότερα μέρη. Ανεξάρτητα από το αν ο λήψης αποφάσεων θεωρεί ότι μια απόφαση έχει ηθικό περιεχόμενο, αν το κάνουν άλλοι, από ό,τι η απόφαση συνεπάγεται αμέσως κάποιο βαθμό ηθικής. • Ηθική συλλογιστική • Η ικανότητα να αξιολογήσουμε αν κάτι είναι σωστό ή λάθος απαιτεί βασικές γνώσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να το αξιολογήσουμε (ηθική συλλογιστική) και την αντανάκλαση των κριτηρίων που χρησιμοποιούμε για την παροχή της αξιολόγησης. • Υπάρχουν δύο μεγάλες θεωρίες δεοντολογίας που προσπαθούν να διευκρινίσουν και να δικαιολογήσουν ηθικούς κανόνες και αρχές: ο χρηστισμός (που ονομάζεται επίσης επακόλουθος) και η δεοντολογία. • Στάδια της λήψης δεοντολογικών αποφάσεων • Τα μοντέλα λήψης ηθικών αποφάσεων επιδιώκουν να αντιπροσωπεύουν δύο πράγματα: [1] Τα διάφορα στάδια της λήψης αποφάσεων περνούν για να ανταποκριθούν σε ένα πρόβλημα δεοντολογίας σε ένα επιχειρηματικό πλαίσιο· [2] τις διαφορετικές επιρροές σε εκείνη την διαδικασία. [i] Αναγνωρίστε ένα ηθικό ζήτημα [ii] Κάντε κάποιο είδος ηθικής κρίσης σχετικά με αυτό το θέμα [iii] να θεμελιώσει την πρόθεση να ενεργήσει βάσει της απόφασης αυτής [iv] ενεργεί σύμφωνα με τις προθέσεις. • Οι ηθικές κρίσεις μπορούν να γίνουν σύμφωνα με την εξέταση των δικαιωμάτων, του καθήκοντος, των συνεπειών, κ.λπ. Εντούτοις η περισσότερη έρευνα δείχνει ότι οι διευθυντές τείνουν να στηριχθούν αρχικός στην επακόλουθη σκέψη. Δείτε στις συνημμένες διαφάνειες το παράδειγμα της συνακόλουθης ηθικής. • Επιρροές στη λήψη δεοντολογικών αποφάσεων • Μεμονωμένοι παράγοντες • Αυτά είναι μοναδικά χαρακτηριστικά του ατόμου που πράγματι λαμβάνει τη σχετική απόφαση. Σε αυτούς περιλαμβάνονται παράγοντες που δίνονται κατά τη γέννηση (π.χ. ηλικία, φύλο) και εκείνοι που αποκτώνται από την εμπειρία και την κοινωνικοποίηση (π.χ. εκπαίδευση, στάσεις) • Παράγοντες κατάστασης • Αυτά είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πλαισίου που επηρεάζουν το αν το άτομο θα λάβει μια ηθική ή ανήθικη απόφαση. Σε αυτούς περιλαμβάνονται παράγοντες που σχετίζονται με το εργασιακό πλαίσιο (π.χ. συστήματα ανταμοιβής, εργασιακοί ρόλοι, οργανωτική κουλτούρα) και εκείνοι που σχετίζονται με το ίδιο το ζήτημα (όπως η ένταση του ηθικού ζητήματος ή η ηθική διαμόρφωση του ζητήματος) • Εξορθολογισμός της ανήθικης συμπεριφοράς • Οι τακτικές εξορθολογισμού είναι διανοητικές στρατηγικές που επιτρέπουν στα άτομα να βλέπουν τις διεφθαρμένες πράξεις τους ως δικαιολογημένες. Είναι ένα μέρος της διαδικασίας της ηθικής διαμόρφωσης, που δικαιολογεί ανήθικες ενέργειες. Σύμφωνα με αυτές τις στρατηγικές μπορούμε να προσδιορίσουμε: άρνηση ευθύνης, άρνηση τραυματισμού, άρνηση θύματος, κοινωνική στάθμιση, έκκληση σε υψηλότερη πίστη, μεταφορά του καθολικού (π.χ. τα άτομα υποστηρίζουν ότι έχουν το δικαίωμα να επιδοθούν σε αποκλίνουσες συμπεριφορές λόγω δεδουλευμένες πιστώσεις τους) Βλέπε συνημμένες διαφάνειες. </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=867&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="MFS_TF_3_5_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <div align="right"><a href="training_gr.php?lang=GR#UP" class="titulo2"> <img src="images/up.png" border="0" alt="UP" height="40"><br><br> </a> </div> <a name="SFA"></a> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td height="40" class="textoblanco" bgcolor="#4472c4">    <a href="training_gr.php?lang=GR#MA" class="titulo2"><font size="3" color="white"><b>STRATEGY FOR ART-STARTUPS & ART-PRENEURS & ART-FIRMS</b></font></a> </td></tr> </table> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Course </b> (SFA_COU_1_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=658&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=658&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_COU_1_GR"><b>Επιχειρηματικό μοντέλο, επιχειρηματικό σχέδιο και οργανωτικός σχεδιασμός</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=658&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_COU_1_GR"> <img src="images/strategy.png" border="0" alt="Επιχειρηματικό μοντέλο, επιχειρηματικό σχέδιο και οργανωτικός σχεδιασμός" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Basic</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=658&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_COU_1_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Course </b> (SFA_COU_2_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=659&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=659&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_COU_2_GR"><b>Επωνυμία και επικοινωνία για την ανταγωνιστικότητα</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=659&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_COU_2_GR"> <img src="images/strategy.png" border="0" alt="Επωνυμία και επικοινωνία για την ανταγωνιστικότητα" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Medium</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=659&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_COU_2_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Course </b> (SFA_COU_3_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=660&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=660&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_COU_3_GR"><b>ΔΙΕΘΝΈς ΕΜΠΌΡΙΟ, ΔΙΑΝΟΜΉ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=660&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_COU_3_GR"> <img src="images/strategy.png" border="0" alt="ΔΙΕΘΝΈς ΕΜΠΌΡΙΟ, ΔΙΑΝΟΜΉ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Advanced</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=660&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_COU_3_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (SFA_TF_1_1_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=838&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=838&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_1_1_GR"><b>πρόταση αξίας και ανάγκες της αγοράς</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=838&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_1_1_GR"> <img src="images/strategy.png" border="0" alt="πρόταση αξίας και ανάγκες της αγοράς" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Basic</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > • Όλες οι επιτυχείς επιχειρήσεις βασίζονται σε μια βασική ιδέα, αυτή είναι η προσφορά της αξίας που γίνεται στην αγορά, ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που θα μπορούσε να ικανοποιήσει μια ανάγκη, δηλαδή, κάτι που λύνει ένα πρόβλημα για τον πελάτη και έτσι ώστε αυτό θα είναι πρόθυμοι να πληρώσουν. • Το επιχειρηματικό μοντέλο εκφράζει την πρόταση αξίας που πραγματοποιεί μια εταιρεία στην αγορά και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται, διανέμεται και διατηρείται αυτή η τιμή. • Είναι σημαντικό να κάνουμε μια βαθιά αντανάκλαση για το τι είναι ειδική πρόταση αξίας μας και τι είδους ανάγκες των πελατών και προσδόκιμο είμαστε προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε • Για τις μικροεπιχειρήσεις Τεχνών & Τεχνών , η πρόταση αξίας πρέπει να στρέψει γύρω από τις καλλιτεχνικές, βιοτεχνικές ή παραδοσιακές ιδιότητες του προϊόντος, όπως η πρωτοτυπία, η δημιουργικότητα, η αξία κληρονομιάς, τα φυσικά ή αρχικά υλικά, η προγονική γνώση που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία του, κ. λπ., που θα μπορούσε να θέσει τη διαφορική τους ενάντια στα βιομηχανικά προϊόντα. • Σε μια παγκόσμια αγορά, οι ανάγκες κατανάλωσης είναι σχεδόν ατελείωτες, και είναι δυνατόν να βρεθεί μια εξειδικευμένη ή ένα τμήμα της αγοράς για κάθε τύπο προϊόντος. Αυτό δίνει μεγάλες ευκαιρίες για την εμπορευματοποίηση των χειροποίητων και πρωτότυπων προϊόντων • Ως εκ τούτου, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να γνωρίζουμε ποιο στοχευόμενο κοινό στοχεύουμε και να τους αντιμετωπίσουμε μέσω των κατάλληλων καναλιών • Για το σκοπό αυτό, το επιχειρηματικό μοντέλο καμβά είναι ένα μεγάλο εργαλείο, που θα μπορούσε να βοηθήσει να προσδιορίσει την αγορά-στόχο, τα μέσα για να φθάσει το κοινό και τις βασικές δραστηριότητες για την ανάπτυξη των εργασιών με επιτυχία </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=838&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_1_1_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (SFA_TF_1_2_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=839&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=839&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_1_2_GR"><b>Στοιχεία και δραστηριότητες του επιχειρηματικού μοντέλου καμβά</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=839&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_1_2_GR"> <img src="images/strategy.png" border="0" alt="Στοιχεία και δραστηριότητες του επιχειρηματικού μοντέλου καμβά" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Basic</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > • Όνομα ενότητας: στοιχεία και δραστηριότητες του επιχειρηματικού μοντέλου καμβά • Ο καμβάς επιχειρηματικό μοντέλο αντιπροσωπεύεται ως ένα γράφημα που σχηματίζεται από τρία μπλοκ που τοποθετούνται γύρω από την πρόταση αξίας, η οποία είναι στο Σεντεκ νέου του Διοικητικού Συμβουλίου. • Περιεχόμενο: η προοπτική της αγοράς • Το πρώτο μπλοκ δείχνει την εμπορική / προοπτική της αγοράς, όπου βρίσκονται 3 στοιχεία: − Τα τμήματα ή ομάδες πελατών-στόχων στους οποίους θα κατευθύνουμε την πρόταση αξίας μας, των οποίων τις ανάγκες πρέπει να έχουμε ερευνήσει − Οι σχέσεις με τους πελάτες, οι οποίοι είναι οι τρόποι με τους οποίους θα δημοσιοποιεί πρόταση αξία μας στην αγορά και να πείσει τους πελάτες να την αποκτήσουν − Τα κανάλια διανομής, τα οποία είναι τα μέσα με τα οποία θα παραδώσει το προϊόν ή την υπηρεσία σε πελάτες που το αγοράζουν • Περιεχόμενο: η επιχειρησιακή προοπτική • Το δεύτερο μπλοκ αντιπροσωπεύει την παραγωγική δομή που επιτρέπει την υλοποίηση της προσφοράς, με 3 στοιχεία: − Βασικές δραστηριότητες όπως ο σχεδιασμός, η παραγωγή και όλα τα απαραίτητα καθήκοντα για την απόκτηση του προϊόντος/υπηρεσίας. Στην περίπτωση της τέχνης & χειροτεχνίας επιχειρήσεις, σχεδιασμός και βιοτεχνία κατασκευής είναι βασικές δραστηριότητες. − Βασικοί πόροι που είναι εκείνες οι κρίσιμες εισροές που κάνουν το προϊόν μας μοναδικό και εκτίμησαν, όπως τα πρωτότυπα και υψηλής ποιότητας υλικά − Δίκτυο συμμαχιών συνεργασίας με άλλους παράγοντες που συνεισφέρουν ή συμπληρώνουν την επιχείρησή μας, όπως προμηθευτές, πράκτορες Logistics ή διανομείς, ή οποιοδήποτε πράκτορα που συμβάλλει στη δημοσιοποίηση και εκτιμούν το προϊόν μας • Περιεχόμενο: οι δημοσιονομικές προοπτικές • Το τρίτο μπλοκ αντιπροσωπεύει τις δημοσιονομικές προοπτικές και συνοψίζει σε νομισματικούς όρους τις δραστηριότητες των προηγούμενων τμημάτων: − Οι εμπορικές δραστηριότητες δημιουργούν μια ροή εσόδων μέσω των πωλήσεων και επίσης μέσω άλλων συμπληρωματικών δραστηριοτήτων − Οι παραγωγικές δραστηριότητες παράγουν έξοδα και η δομή των εξόδων πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να αποζημιώνονται από τα έσοδα − Η διαφορά μεταξύ της ροής του εισοδήματος και των εξόδων εκφράζει το όφελος της επιχείρησης. </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=839&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_1_2_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (SFA_TF_1_3_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=840&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=840&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_1_3_GR"><b>Επιχειρησιακός Προγραμματισμός για την τέχνη & μικροεπιχειρήσεις Τεχνών</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=840&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_1_3_GR"> <img src="images/strategy.png" border="0" alt="Επιχειρησιακός Προγραμματισμός για την τέχνη & μικροεπιχειρήσεις Τεχνών" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Basic</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > • Ο προγραμματισμός είναι απαραίτητος για να εξασφαλίσει ότι έναν τέχνη & Χειροτεχνία μικροεπιχείρηση ακολουθεί μια ορισμένη πορεία και οδεύει προς τους στόχους της, χωρίς να παρασυρθεί από τις περιστάσεις. Ο σχεδιασμός γεφυρώνει την τρέχουσα κατάσταση και μια καλύτερη μελλοντική κατάσταση και περιλαμβάνει τη λήψη αποφάσεων εκ των προτέρων, την ανάλυση εναλλακτικών λύσεων, πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων και την επιλογή των καλύτερων επιλογών. Όταν σχεδιάζουμε να εξετάσουμε τις συνθήκες της επιχείρησης και του περιβάλλοντος, προσπαθώντας να επιτύχουμε την καλύτερη εφαρμογή μεταξύ των δύο και που μας βοηθά να είμαστε προετοιμασμένοι να δράσουμε. • Ο υψηλότερος σχεδιασμός είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός, μέσω του οποίου αποφασίζεται σε ποιες επιχειρήσεις και αγορές ΤΈΧΝΗ και χειροτεχνία μικρή και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε σε ανταγωνιστικό περιβάλλον Όπου η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από τις αποφάσεις μας, αλλά και σε των άλλων ανταγωνιστών. Ο στρατηγικός σχεδιασμός περιλαμβάνει διάφορες φάσεις: 1. Στρατηγική ανάλυση: εσωτερική (ΤΈΧΝΗ και χειροτεχνία μικρή πλεονεκτήματα και αδυναμίες, πόροι και δυνατότητες) και εξωτερικές (απειλές και ευκαιρίες του περιβάλλοντος, αβεβαιότητα του περιβάλλοντος, χαρακτηριστικά του ανταγωνισμού και της αγοράς) 2. Ορισμός στρατηγικών, εμπορικών (από την άποψη της παρουσίας στην αγορά) και των οικονομικών (απόδοση των επενδύσεων) στόχους 3. Ανάλυση πιθανών στρατηγικών ή μονοπατιών για την επίτευξη των στόχων λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της στρατηγικής ανάλυσης 4. Επιλογή της καλύτερης δυνατής στρατηγικής σύμφωνα με τα αναμενόμενα αποτελέσματά σας και τη σκοπιμότητα 5. Ανάπτυξη λειτουργικών και επιχειρησιακών σχεδίων για την εφαρμογή της στρατηγικής και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητάς της • Για την εκτέλεση του στρατηγικού σχεδίου, των παραγωγικών, εμπορικών, προμηθειών και επενδύσεων, της χρηματοδότησης, της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων κ. λπ., πρέπει να αναπτυχθούν δραστηριότητες, έτσι ώστε ο προγραμματισμός αυτών των λειτουργικών και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων πρέπει να πραγματοποιηθεί, μετά ο κύκλος που ακολουθεί: 1. Εμπορική και πωλήσεις σχέδια, με βάση τις προβλέψεις της ζήτησης, μπορούμε να προβλέψουμε τις πωλήσεις και τα έσοδα 2. Τα σχέδια παραγωγής, μόλις σχεδιάζονται οι πωλήσεις, είναι δυνατό να καθοριστούν τι, πόσο, πώς και πότε για να παραγάγει 3. Προμηθειών και επενδυτικών σχεδίων, δεδομένου ότι για την παραγωγή θα χρειαστούμε υλικά, εργαλεία και εξοπλισμό 4. Σχέδια προσωπικού, που σχεδιάζουν τι προσωπικό θα χρειαστούμε και με ποια προσόντα για να αναπτύξουμε τις δραστηριότητές μας 5. Σχέδια χρηματοδότησης, δεδομένου ότι όλα τα προηγούμενα σχέδια συνεπάγονται δαπάνες και πρέπει να διαθέτουμε τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για να μπορέσουμε να τις πραγματοποιήσουμε. • Όλα αυτά τα σχέδια πρέπει επίσης να καθορίσουν τις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες (προσωρινός προγραμματισμός) και τις ροές εσόδων και δαπανών που θα συνεπάγονται (προϋπολογισμόςING). </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=840&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_1_3_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (SFA_TF_1_4_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=841&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=841&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_1_4_GR"><b>Οργανωτικό σχέδιο για την τέχνη & μικροεπιχειρήσεις Τεχνών</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=841&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_1_4_GR"> <img src="images/strategy.png" border="0" alt="Οργανωτικό σχέδιο για την τέχνη & μικροεπιχειρήσεις Τεχνών" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Basic</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > • Κάθε επιχείρηση πρέπει να διεξάγει τρεις βασικές δραστηριότητες για να δημιουργήσει αξία: ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία. Καλούνται λειτουργικές δραστηριότητες. • Αναφερόμενος στον βιοτεχνικό τομέα, οι λειτουργικές βασικές δραστηριότητες θα είναι ο καλλιτεχνικός/βιοτεχνίτης σχεδιασμός, η κατασκευή των προϊόντων στο εργαστήριο τεχνιτών και η διάθεσή τους στην αγορά με οποιονδήποτε τρόπο. • Εκτός από αυτές τις βασικές δραστηριότητες, υπάρχουν και άλλες που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη της πρώην: προμήθεια/απόκτηση υλικών, οικονομική διαχείριση, τιμολόγηση και λογιστική, συντήρηση, υπηρεσίες μετά την πώληση, διαχείριση προσωπικού, κλπ. • Σε χειροτεχνήματα, ορισμένες συμπληρωματικές δραστηριότητες μπορεί να είναι αποφασιστικής σημασίας για την επιτυχία της επιχείρησης, όπως η απόκτηση ειδικών υλικών ή η κατάρτιση του προσωπικού στο εμπόριο • Οι βασικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται συνήθως από τον κύριο τεχνίτη ή καλλιτέχνη, δεδομένου ότι αντικατοπτρίζουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία, την τεχνογνωσία του εμπορίου. • Άλλες δραστηριότητες που είναι πιο εγκάρσιες σε κάθε επιχείρηση θα πρέπει να ανατεθεί ή να αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες: οικονομική και λογιστική διαχείριση, τιμολόγηση ή διαχείριση ιστοσελίδων για την εμπορία, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης η ίδια μέσω της σύνδεσης με εμπορικά δίκτυα ή Διανομείς. • Ο συντονισμός μεταξύ αυτών των δραστηριοτήτων είναι ουσιώδης και ένας καλός αρχικός σχεδιασμός είναι βασικός, αλλά τότε πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι βασικές δραστηριότητες επικοινωνούν μεταξύ τους για να συνδυάσουν τις προσπάθειές τους για τον κοινό σκοπό. Για παράδειγμα, οι αγορές θα πρέπει να συντονίζονται με την παραγωγή ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα απαραίτητα υλικά είναι διαθέσιμα όταν χρειάζεται, η συντήρηση θα πρέπει να συντονίζεται με την παραγωγή ώστε να μην παρεμβαίνει στα προγράμματα, κλπ. • Στις μικροεπιχειρήσεις, ο συντονισμός λαμβάνεται βασικά από την επικοινωνία, η οποία πρέπει να είναι σταθερή και ρευστή μεταξύ των ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι για τις βασικές δραστηριότητες, και από την αρχή που εποπτεύει το σύνολο. • Ο σχεδιασμός του οργανισμού συνίσταται στον καθορισμό των καθηκόντων που πρέπει να εκτελεστούν, των σχέσεων μεταξύ τους και της ιεραρχίας που θα εποπτεύουν και θα διασφαλίζουν το συντονισμό του συνόλου. • Η οργανωτική δομή αντιπροσωπεύεται στο οργανόγραμμα, το οποίο αντικατοπτρίζει τα όργανα (θέσεις, περιοχές, τμήματα ή τμήματα) και τη σχέση μεταξύ τους (σχέσεις αρχής και εργασιακές σχέσεις) • Οι σχέσεις εργασίας και αρχής πρέπει να είναι σαφείς: όλοι πρέπει να γνωρίζουν ποιος λογοδοτεί και ποια καθήκοντα πρέπει να εκτελούν, καθώς και με ποιον θα πρέπει να αλληλεπιδρούν στην εργασία τους για να λαμβάνουν εισροές ή να παραδίδουν τα αποτελέσματα τους. </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=841&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_1_4_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (SFA_TF_1_5_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=842&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=842&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_1_5_GR"><b>διαχείριση και έλεγχος για τις μικροεπιχειρήσεις Τεχνών & Τεχνών</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=842&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_1_5_GR"> <img src="images/strategy.png" border="0" alt="διαχείριση και έλεγχος για τις μικροεπιχειρήσεις Τεχνών & Τεχνών" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Basic</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > • Σε κάθε ανθρώπινη οργάνωση, η διαχείριση είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ο συντονισμός και η επίτευξη των στόχων. • Η κατεύθυνση στις μικροεπιχειρήσεις καλύπτει συνήθως όλες τις διαχειριστικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν στον κύριο τεχνίτη, δεδομένου ότι δεν υπάρχει συνήθως καμία ιεραρχία με διάφορα επίπεδα ούτε εξειδικευμένοι διευθυντές σε καθεμία από τις λειτουργικές περιοχές. • Η διοίκηση συνίσταται στον σχεδιασμό, την οργάνωση, τη σκηνοθεσία των επιδόσεων και του ελέγχου των ανθρώπων, έτσι ώστε: − καταρτίζονται σχέδια (στόχοι, στρατηγικές, δραστηριότητες) − διαθέσιμοι πόροι (χώροι εργασίας, άνθρωποι, καθήκοντα, ευθύνες) − η απόδοση των ανθρώπων ενισχύεται (οδηγώντας, επικοινωνώντας, παρακινώντας) και − τα αποτελέσματα ελέγχονται για να δουν εάν αντιστοιχούν σε αυτό που προγραμματίστηκε (έλεγχος και διόρθωση των αποκλίσεων από τους στόχους). • Ο έλεγχος είναι η διαχειριστική λειτουργία που εξασφαλίζει ότι η επιχείρηση προχωρά προς τους στόχους της σύμφωνα με το σχέδιο. • Περιλαμβάνει επίσης διάφορες δραστηριότητες, όπως: − Επαληθεύστε, καθώς τα αποτελέσματα τηρούνται, − σύγκριση με τους προγραμματισμένους στόχους, − αξιολογούνται εάν υπάρχει απόκλιση και εάν αυτό είναι σημαντικό και, τέλος, − σωστά, καθώς οι αποφάσεις λαμβάνονται για να διορθωθεί αυτό που δεν λειτουργεί σωστά. • Ο έλεγχος βασίζεται σε δείκτες (KPI-βασικό δείκτη απόδοσης), τα οποία είναι τα μέτρα που λαμβάνονται από μεταβλητές που είναι σημαντικές για μια καλή πρόοδο των επιχειρήσεων: τα στοιχεία των πωλήσεων, αναλογίες του δημοσίου, χρέος, τον κύκλο εργασιών των προϊόντων, ο μέσος χρόνος πωλήσεων, το κόστος παραγωγής, το προσωπικό ωριαίο κόστος, κλπ. • Γνωρίζοντας πώς να καθιερώσει τους πιο κατάλληλους δείκτες για την επιχείρησή μας τέχνη είναι απαραίτητη και απαιτεί μια καλή γνώση των διαδικασιών εργασίας μας και μια καλή κατανόηση του τι κάνει να πετύχει ή να αποτύχει σε αυτό, δηλαδή, ποιοι είναι οι κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία των επιχειρήσεων. </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=842&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_1_5_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (SFA_TF_2_1_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=843&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=843&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_2_1_GR"><b>Εμπορική επικοινωνία για μικροεπιχειρήσεις Τέχνης και χειροτεχνίας</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=843&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_2_1_GR"> <img src="images/strategy.png" border="0" alt="Εμπορική επικοινωνία για μικροεπιχειρήσεις Τέχνης και χειροτεχνίας" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Medium</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > • εμπορική επικοινωνία είναι ένας από τους παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία στις επιχειρήσεις. Για να γίνει αυτό, πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι τα μέσα για να μπορέσουμε να τα αναπτύξουμε αποτελεσματικά. Από την εμπορική διαχείριση που στοχεύουν στις πωλήσεις, στη διαφήμιση, τις δημόσιες σχέσεις ή το μάρκετινγκ. • Με όλα αυτά τα συστατικά μπορούμε να δημιουργήσουμε τον καταλληλότερο συνδυασμό για να δώσουμε ορατότητα και κακή φήμη στην εταιρεία μας σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. • Σύμφωνα με την Θοδωρής LeWitt, οι απαιτήσεις για την ανταγωνιστική επιτυχία της εταιρείας είναι η δημιουργία και η αφοσίωση των πελατών, η εταιρεία πρέπει να παρέχει τα αγαθά και τις υπηρεσίες που επιθυμεί η αγορά, τα έσοδα πρέπει να είναι μεγαλύτερα από τα έξοδα, η εταιρεία πρέπει να καθορίσει τους στόχους και τις στρατηγικές της, και πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των στόχων και, όπου ενδείκνυται, να διορθώσει τις αποφάσεις. • Στην διαδικασία εμπορίας υπάρχουν, αφενός, οι απαιτήσεις των καταναλωτών, που αντικατοπτρίζονται σε μια αγορά, και, αφετέρου, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που οι εταιρείες θέτουν στη διάθεση της αγοράς αυτής, είτε άμεσα είτε μέσω μεσαζόντων. • Υπάρχει σύγχυση μεταξύ του εμπορικού διευθυντή και του διευθυντή πωλήσεων. Αν και γενικά εργάζονται σε στενή επικοινωνία και πρέπει να συνεργάζονται για την ανάπτυξη στρατηγικών ανάπτυξης, υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ ενός εμπορικού διευθυντή και ενός διευθυντή πωλήσεων. • Ο διευθυντής πωλήσεων είναι υπεύθυνος για την εκπλήρωση των στόχων πωλήσεων μιας εταιρείας και τη σκηνοθεσία των πωλητών. • Ως εμπορικός διευθυντής, από την άλλη πλευρά, σας ενδιαφέρει περισσότερο με την ανάπτυξη τρόπων για την εταιρεία να αναπτυχθούν και να βρουν νέες ευκαιρίες για το τμήμα πωλήσεων. Ο εμπορικός διευθυντής εργάζεται στις στρατηγικές μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. • Η εμπορική διεύθυνση είναι σε ορισμένα προβλήματα, όπως είναι, επειδή το σύστημα περιέχει ένα μεγάλο αριθμό μεταβλητών. Επιπλέον, μερικές φορές, υπάρχει μια δυσκολία στον καθορισμό της απόκρισης της ζήτησης, ανταγωνιστικά αποτελέσματα, πολλαπλά εδάφη και πολλαπλά προϊόντα, πολλοί στόχοι, κλπ. • Το μάρκετινγκ είναι η σύνδεση μεταξύ των δύο πλευρών της σχέσης ανταλλαγής του εμπορικού συστήματος, του ταιριάσματος της προσφοράς (αγαθά ή υπηρεσίες) με τη ζήτηση (ανάγκες των καταναλωτών ή των χρηστών). • Marketing επιτρέπει να πραγματοποιήσει αυτή τη διαδικασία μάρκετινγκ, τον εντοπισμό των αναγκών και προσπαθεί να τους συναντήσει. Για να αναλύσουν αυτές τις ανάγκες, μια εμπορική έρευνα είναι απαραίτητη. • Υπάρχουν ελέγξιμες και μη ελεγχόμενες μεταβλητές στη διαχείριση επιχειρήσεων. Ο ελέγξιμος είναι: προϊόν, τιμή, διανομή και προώθηση. Η μη ελεγχόμενη είναι: αγορά, τον ανταγωνισμό και το περιβάλλον. </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=843&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_2_1_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (SFA_TF_2_2_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=844&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=844&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_2_2_GR"><b>δημόσιες σχέσεις</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=844&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_2_2_GR"> <img src="images/strategy.png" border="0" alt="δημόσιες σχέσεις" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Medium</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > • Οι δημόσιες σχέσεις είναι ένα επικοινωνιακό εργαλείο, ο στόχος του οποίου είναι η τροποποίηση των στάσεων προς ένα εμπορικό σήμα, προϊόν ή ιδέα. Οι δημόσιες σχέσεις είναι δύσκολο να αξιολογηθούν, δεδομένου ότι πολλές μεταβλητές λαμβάνονται υπόψη, σε αντίθεση με τη διαφήμιση, όπου υπάρχουν πιο αξιόπιστοι μηχανισμοί για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων. • Ένας από τους τρόπους που μπορεί να γίνει είναι μέσω της οργάνωσης των γεγονότων, όπου η μάρκα θέλει το κοινό της να βελτιώσει την εικόνα που έχουν από αυτό, χωρίς να καταβάλει μια αμοιβή διαφήμισης. • Η δημόσια γνώση είναι πολύ σημαντική για τις δημόσιες σχέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι αναφέρονται σε οργανισμούς ή άτομα που συμμετέχουν στις αποφάσεις μιας εταιρείας και επηρεάζονται από τις δραστηριότητές της. Θα μπορούσαν να εξεταστούν από τις ομάδες συμφερόντων γύρω από την εταιρεία. • Η οργάνωση της εκδήλωσης έχει ως στόχο να βελτιώσει την εικόνα ή απλά την παρουσία της εταιρείας ή της μάρκας στην αγορά. Τα μέσα ενημέρωσης θα δημοσιεύσει την είδηση της εκδήλωσης για την τηλεόραση, ραδιόφωνο, περιοδικά, Διαδίκτυο, κλπ. Σε αυτή την είδηση, η εταιρεία ή μάρκα είναι ο πρωταγωνιστής. Αυτό λέγεται δημοσιότητα. • Δηλαδή, η ελεύθερη διάδοση των ειδήσεων σχετικά με την εταιρεία ή το εμπορικό σήμα, τα οποία καταλήγουν δίνοντας ορατότητα και την κακή φήμη του. • Η διαφορά μεταξύ της διαφήμισης και της δημοσιότητας είναι ότι η διαφήμιση έχει ένα τέλος και η εταιρεία πληρώνει για ένα ελεγχόμενο μήνυμα που πρέπει να διαδοθούν? ενώ η δημοσιότητα είναι ελεύθερη και τα μέσα ενημέρωσης δημοσιεύει ειδήσεις που σχετίζονται με το προϊόν ή την εταιρεία, αλλά δεν ελέγχεται από την εταιρεία. Μια καλή εκστρατεία δημοσίων σχέσεων, μαζί με άλλες δράσεις επικοινωνίας ή μάρκετινγκ μπορεί να είναι πολύ ευεργετική για την εταιρεία. • ´ Είναι απαραίτητος ένας επαρκής Στρατηγικός προγραμματισμός έτσι ώστε όλα τα στοιχεία μελετώνται καλά για να πραγματοποιηθούν εγκαίρως. </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=844&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_2_2_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (SFA_TF_2_3_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=845&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=845&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_2_3_GR"><b>διαφήμιση</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=845&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_2_3_GR"> <img src="images/strategy.png" border="0" alt="διαφήμιση" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Medium</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > • διαφήμιση είναι η απρόσωπη ελεγχόμενη διαδικασία επικοινωνίας, η οποία χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη δημοσιοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών, ιδεών ή ιδρυμάτων. Είναι η διαβίβαση πληροφοριών, απρόσωπων και αμειβόμενων, που πραγματοποιούνται μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης μέσω πληρωμένες διαφημίσεις, των οποίων το μήνυμα ελέγχεται από τον διαφημιζόμενο, με συγκεκριμένο σκοπό ότι, αμέσως ή όχι, προσπαθεί να τονώσει τη ζήτηση για μια του προϊόντος ή την αλλαγή της γνώμης ή της συμπεριφοράς του καταναλωτή. • Η διαφήμιση είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας που εκτιμάκαι κάνει ορατά προϊόντα και υπηρεσίες, διαφοροποιώντας τα από τον ανταγωνισμό. • Τα σημαντικότερα στοιχεία της διαφήμισης είναι ο αποστολέας (διαφημιστής ή διαφημιστικός οργανισμός), το μήνυμα (διαφήμιση), ο δέκτης (πελάτες, αγοραστές) και το κανάλι (τα μέσα επικοινωνίας μέσω του διαφημιστικού μηνύματος μεταδίδονται). • Η διαφήμιση εξελίσσεται συνεχώς και πρέπει να επανεφεύρουμε τα μηνύματα για να φθάσουν στο δέκτη και να τον πείσει για τη δράση αγοράς. Στη διαφήμιση είναι σημαντικό να επιλέξετε καλά ποιο είναι το όφελος, δεδομένου ότι στις εκστρατείες προσπαθείτε να φθάσετε στη μοναδική πρόταση πώλησης (USSP). • Άλλος πρωτεύων παράγοντας είναι η επιλογή των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τη διαφημιστική εκστρατεία. Μπορούμε να διακρίνουμε μεταξύ μεσαίου και υποστήριξης. Τα διαφημιστικά μέσα είναι τα κανάλια που χρησιμοποιούνται για τη μαζική επικοινωνία. Οι κύριες είναι εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση, υπαίθρια διαφήμιση (το λεγόμενο πάνω από τη διαφήμιση γραμμή)? ενώ το άμεσο μάρκετινγκ, η διαφήμιση αντί της πώλησης, του Διαδικτύου, κ. λπ., είναι τα μέσα κάτω από τη γραμμή. • Όταν μιλάμε για υποστήριξη, εννοούμε τις διαφορετικές επιλογές που ένας διαφημιστής έχει να διαφημίσει σε κάθε ένα από τα μέσα που υπάρχουν. Αυτό είναι, μπορούμε να πούμε ότι το μέσο είναι η τηλεόραση και η υποστήριξη είναι το σημείο? Ενώ το ραδιόφωνο θα είναι το μέσο, η σφήνα διαφήμιση θα είναι η υποστήριξη. </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=845&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_2_3_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (SFA_TF_2_4_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=846&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=846&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_2_4_GR"><b>Εισαγωγή στο μάρκετινγκ</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=846&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_2_4_GR"> <img src="images/strategy.png" border="0" alt="Εισαγωγή στο μάρκετινγκ" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Medium</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > • Marketing είναι η διαδικασία να πάρει δυνητικούς πελάτες ή πελάτες που ενδιαφέρονται για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες της εταιρείας. Το μάρκετινγκ περιλαμβάνει την έρευνα, την προώθηση, την πώληση και τη διανομή των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας. Επικεντρώνεται στη μελέτη της συμπεριφοράς της αγοράς και των καταναλωτών και αναλύει την εμπορική διαχείριση των εταιρειών για να προσελκύσει, να αποκτήσει και να διατηρήσει τους πελάτες της, ικανοποιώντας τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους. • Οι βάσεις μάρκετινγκ καθορίζονται στο αποκαλούμενο 4 π (προϊόν, σημείο πώλησης, προώθηση και τιμή). Το προϊόν και η διανομή είναι μακροπρόθεσμα στρατηγικά μέσα, δεδομένου ότι δεν μπορούν να τροποποιηθούν αμέσως, και η χρήση τους πρέπει να προγραμματιστεί βολικά. • Η τιμή και η προώθηση είναι εργαλεία τακτικής, καθώς μπορούν να τροποποιηθούν εύκολα και γρήγορα. • Το προϊόν μπορεί να είναι απτό και άυλο. δηλαδή, το προϊόν μπορεί να κατασκευαστεί για να χρησιμοποιηθεί. Είναι φυσικά προϊόντα, θα ήταν απτά. Τα δευτερόλεπτα θα είναι άυλα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες. • Το σημείο πώλησης είναι τα κανάλια μέσω των οποίων πωλούνται τα προϊόντα στο κοινό στην αγορά των επιχειρήσεων. • Η τιμή είναι το ποσό των χρημάτων που χρεώνονται για ένα προϊόν ή υπηρεσία, ή το άθροισμα των τιμών που οι καταναλωτές δίνουν σε αντάλλαγμα για τα οφέλη από την κατοχή ή τη χρήση του καλού ή της υπηρεσίας. Η τιμή είναι το μόνο από τα στοιχεία μάρκετινγκ που παράγει τα κέρδη, τα υπόλοιπα παράγει τα έξοδα. • Μπορούμε να ορίσουμε την προώθηση ως την επικοινωνία μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη. Χωρίς επικοινωνία ο πελάτης δεν θα γνωρίζει το προϊόν και δεν θα είναι σε θέση να το αποκτήσει. Η προώθηση περιλαμβάνει διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, προώθηση πωλήσεων, κλπ. </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=846&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_2_4_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (SFA_TF_2_5_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=847&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=847&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_2_5_GR"><b>εικόνα, ταυτότητα και φήμη</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=847&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_2_5_GR"> <img src="images/strategy.png" border="0" alt="εικόνα, ταυτότητα και φήμη" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Medium</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > • Η διαχείριση εμπορικών σημάτων δίνει την κακή φήμη, μέσω της διαφήμισης και άλλων εξωτερικών επικοινωνιών, ασφάλεια εγγύησης, στηρίζεται στην ποιότητα. Μια άγνωστη μάρκα δεν έχει καμία αξία. Οι μάρκες βοηθούν στην αναγνώριση του προϊόντος, επιτρέπει επίσης τη σύγκριση με άλλους και βοηθά την επιλογή. • Οι μάρκες εξελίσσονται συνεχώς. Το λογότυπο είναι η γραφική απεικόνιση, και ως εκ τούτου πρέπει να λάβουμε υπόψη την τυπογραφία, τα εταιρικά χρώματα και το σχήμα του λογοτύπου. Όντας αποτελεσματική ένα λογότυπο πρέπει να έχει μια σειρά από χαρακτηριστικά, όπως: brevity, εύκολο να διαβαστεί, που είναι ευχάριστο να προφέρει, να θυμόμαστε, μεταξύ άλλων. • Μέρος του λογοτύπου, μπορούμε να διαφοροποιήσουμε μεταξύ Isototype, το οποίο είναι το συμβολικό μέρος (χωρίς κείμενο) της μάρκας, και Imagotype, η οποία είναι η εικονική-κειμένου που στο οποίο το κείμενο και το σύμβολο είναι σαφώς διαφοροποιημένη (μπορούν να εργαστούν χωριστά). Και τέλος, Isologo, ο οποίος είναι ο συνδυασμός, το κείμενο και η εικόνα που είναι λιωμένο στο ίδιο μπλοκ. • Η εικόνα, η ταυτότητα και η φήμη είναι τρία βασικά στοιχεία στην αξία της μάρκας. Μερικές φορές, είναι έννοιες που είναι γενικά συγκεχυμένες. • Γι ' αυτούς, θα ορίσουμε κάθε ένα από αυτά, και στη συνέχεια θα διαφοροποιηθούν μεταξύ τους. 1. Image είναι η κοινή αντίληψη από την οποία το κοινό θα κρίνει την εταιρεία. 2. η ταυτότητα συνίσταται στην προβολή, μέσω ενός εσωτερικού και εξωτερικού προγράμματος επικοινωνίας, του συνόλου συστημάτων, δομών και αξιών που κυριαρχούν στην εταιρεία. 3. η φήμη είναι «η αντιληπτική αντιπροσώπευση των προηγούμενων δράσεων της επιχείρησης και των μελλοντικών προσδοκιών που περιγράφουν τη γενική έκκληση της επιχείρησης στις βασικές ομάδες ενδιαφέροντός της σε σύγκριση με τους κύριους αντιπάλους της» (Forbrum, 1997) • Αυτό που διαφοροποιεί την εικόνα της ταυτότητας είναι ότι η εικόνα είναι ένα οικόπεδο του κοινού, δηλαδή, αυτό που οι πελάτες σκέφτονται της μάρκας μας? ενώ η ταυτότητα είναι αυτό που η μάρκα θέλει να μεταφέρει, να πάρει ή όχι. • Όσο για τη φήμη, είναι μια μακροπρόθεσμη έννοια που σχετίζεται με το κοινό και τις προσδοκίες ότι μιαεκ νέου δημιουργούνται γύρω από το εμπορικό σήμα. • Fombrum και Van Riel συνεργάτης φήμη με 5 επιχειρηματικές ιδιότητες: ορατότητα, διαφοροποίηση, αυθεντικότητα, τη διαφάνεια και τη δύναμη. </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=847&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_2_5_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (SFA_TF_3_1_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=848&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=848&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_3_1_GR"><b>παγκόσμιες αγορές</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=848&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_3_1_GR"> <img src="images/strategy.png" border="0" alt="παγκόσμιες αγορές" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Advanced</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > · * Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας επιλογής, η εταιρεία πρέπει να αποφασίσει σχετικά με το βέλτιστο αριθμό των αγορών που θα πάει. Πρόκειται για μια στρατηγική απόφαση που παρουσιάζει δύο ακραίες εναλλακτικές λύσεις. συγκέντρωση ή διαφοροποίηση-μεταξύ των οποίων υπάρχουν διαφορετικές ενδιάμεσες επιλογές. -Συγκέντρωση, σε αυτή τη στρατηγική, η εταιρεία εστιάζει τους πόρους της σε έναν περιορισμένο αριθμό αγορών, έτσι ώστε να μπορεί να αποκτήσει ένα συνεχές και αυξανόμενο όγκο πωλήσεων σε καθεμία από αυτές. Έχει πολλά πλεονεκτήματα για microentreprises: μεγαλύτερη γνώση των επιλεγμένων αγορών, δυνατότητα να προσφέρει ένα διαφοροποιημένο και προσαρμοσμένο προϊόν, μείωση των Logistics και των διοικητικών δαπανών. - Διαφοροποίηση, Αντιθέτως, αυτή η στρατηγική ανάπτυξης βασίζεται στην πώληση σε μεγαλύτερο αριθμό αγορών, ακόμη και αν είναι εις βάρος της επίτευξης ενός σημαντικού μεριδίου σε ορισμένα από αυτά. Το σκεπτικό αυτής της εναλλακτικής λύσης βασίζεται, για τους ακόλουθους λόγους: συγκριτικές πληροφορίες για τις παγκόσμιες αγορές, μειωμένη εξάρτηση από μικρό αριθμό αγορών, εκμετάλλευση βραχυπρόθεσμων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, αξιοποίηση των οικονομικών ευκαιριών στις τιμές. · Τα κύρια εμπόδια για τις μικρές επιχειρήσεις: -Περιορισμοί των οικονομικών πόρων. Οι περιορισμοί των οικονομικών πόρων μπορούν να επηρεάσουν διάφορες πτυχές της δραστηριότητας της εταιρείας. Πιο άμεσα συνδεδεμένη με τη διεθνή δραστηριότητά της, η τέχνη & Craft εταιρεία πρέπει να έχει πόρους για τη χρηματοδότηση των εμπορικών και δραστηριοτήτων μάρκετινγκ (επίσκεψη αγορές, συμμετέχουν σε εμπορικές εκθέσεις και αποστολές, προετοιμάζει διαφημιστικό υλικό, κ. λπ.). -Έλλειψη προετοιμασμένου διοικητικού προσωπικού. Η έλλειψη προετοιμασμένων ανθρώπινων πόρων εκδηλώνεται μερικές φορές όπως πολλές μικροεπιχειρήσεις δεν έχουν το προσωπικό που μιλούν τις γλώσσες. Σήμερα δεν μπορείτε να λειτουργήσετε σε διεθνείς αγορές χωρίς να έχετε ιστοσελίδα στα Αγγλικά. Είναι επίσης απαραίτητο να υπάρχει ελάχιστη γνώση των τεχνικών εξωτερικού εμπορίου. Η διεθνοποίηση πρέπει να έχει τους διευθυντές προετοιμασμένους για το, με την ελάχιστη γνώση για το πώς οι διεθνείς αγορές λειτουργούν. -Δυσκολία στον εντοπισμό δυνητικών πελατών ή εταίρων και επιχειρηματικών ευκαιριών σε άλλες χώρες. Πολλές πληροφορίες μπορούν να ληφθούν μέσω του Διαδικτύου, αλλά είναι απαραίτητο να έχουμε τη δυνατότητα να μελετήσει και να debug σωστά. Η έλλειψη προετοιμασίας των ανθρώπινων πόρων προκύπτει και πάλι. -Δυσκολία στην απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τις ξένες αγορές. Όσον αφορά τις μελέτες αγοράς, συγκεκριμένους κανονισμούς, το Διαδίκτυο έχει μια μεγάλη πρόοδο σε αυτόν τον τομέα. Εν πάση περιπτώσει, παραμένει ένας τομέας του οποίου η σπουδαιότητα συχνά εξετάζεται αραιά. </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=848&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_3_1_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (SFA_TF_3_2_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=849&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=849&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_3_2_GR"><b>είσοδος στις παγκόσμιες αγορές</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=849&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_3_2_GR"> <img src="images/strategy.png" border="0" alt="είσοδος στις παγκόσμιες αγορές" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Advanced</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > · Το μέγεθος της εταιρείας είναι μια βασική προϋπόθεση για τη διεθνοποίηση, ίσως το πιο σημαντικό. Υπάρχει σαφής αλληλεξάρτηση μεταξύ του μεγέθους της εταιρείας και της εξαγωγικής δραστηριότητας, έτσι ώστε οι τεχνίτες να μπορούν να χρησιμοποιούν μορφές εισόδου προσαρμοσμένες στο προφίλ της εταιρείας. · Όταν οι εταιρείες που δεν φθάνουν μόνο το ελάχιστο αυτό μέγεθος μπορούν να την αντισταθμίσουν με άλλους μηχανισμούς: συνεργασία ή σύνδεση με άλλες εταιρείες, χρήση συμβούλων εξωτερικού εμπορίου ή υποστήριξη σε επίσημες. · Υπάρχουν πολυάριθμοι μηχανισμοί που τους επιτρέπουν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υποστήριξης για το διεθνές έργο τους που δεν θα μπορούσαν να έχουν χωριστά. Ο τρόπος που επέλεξε η εταιρεία για να κάνει την έξοδό της στις ξένες αγορές είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα στη διεθνοποίηση της εταιρείας. · Η διεθνής διάσταση της εταιρείας εκδηλώνεται με τρεις τρόπους: 1) εξαγωγές: άμεσες και έμμεσες 2) συμφωνίες συμβατικής συνεργασίας (άδειες, παραχωρήσεις ή πράκτορες και franchises 3) συμφωνίες συνεργασίας μετόχων μέσω άμεσων επενδύσεων στο εξωτερικό, οι οποίες μπορούν να διενεργούνται με δύο τρόπους, μέσω δικών της θυγατρικών, είτε εμπορικών είτε/και παραγωγικών, και μέσω κοινοπραξίας. · Οι διάφορες μορφές εισόδου χαρακτηρίζονται από ορισμένες αλληλένδετες μεταβλητές: βαθμός ελέγχου, δέσμευση των πόρων, κόστος εξόδου, δυνατότητα απόκτησης γνώσεων, κλπ. Οι μικρές επιχειρήσεις έχουν κάποια αποτελέσματα για να αντισταθμίσουν το μικρό μέγεθός τους. Για παράδειγμα, μέσω των τύπων επιχειρηματικής συνεργασίας. Δηλαδή, συσχετίζοντας, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με άλλες εταιρείες: μέσω κοινοπραξιών εξαγωγών, δημιουργίας ομίλων επιχειρήσεων, συμφωνιών για την ανταλλαγή υπηρεσιών. Μέσω αυτών των ενώσεων, οι ΜΜΕ μπορούν να μοιραστούν τα έξοδα για να έχουν υπηρεσίες που δεν θα μπορούσαν να έχουν χωριστά. · Η δημιουργία κοινοπραξιών εξαγωγών είναι μια ενδιαφέρουσα posibility για την τέχνη & βιοτεχνία μικροεπιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα εμπορικά επιμελητήρια, μια κοινοπραξία "αποτελείται από το Σύνταγμα μιας μονάδας δράσης με τη μορφή μιας εταιρείας με νομικό καθεστώς διαφοροποιημένο από τους εταίρους της, στην οποία κατέχουν την κυριότητα των μετοχών της εταιρείας." · Οι κοινοπραξίες αναγνωρίζουν διαφορετικές λεπτομέρειες και χαρακτηριστικά, αλλά στη βάση της είναι η Ένωση ενός ομίλου εταιρειών που αποφασίζουν να "μοιραστούν" μια μονάδα που διαχειρίζεται τις εξαγωγικές τους δραστηριότητες. Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα των κοινοπραξιών είναι ότι συχνά λαμβάνουν στήριξη από τις δημόσιες διοικήσεις. · Μια άλλη πιθανή μορφή σύνδεσης είναι Επιχειρηματικές συστάδες. Πρόκειται για έναν όμιλο εταιρειών και θεσμών που είναι γεωγραφικά στενοί, που εργάζονται σε έναν συγκεκριμένο τομέα και είναι ενωμένοι με κοινά και συμπληρωματικά στοιχεία. </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=849&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_3_2_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (SFA_TF_3_3_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=850&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=850&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_3_3_GR"><b>στόχοι καναλιού διανομής</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=850&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_3_3_GR"> <img src="images/strategy.png" border="0" alt="στόχοι καναλιού διανομής" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Advanced</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > · εναdvantages · Οι περισσότεροι παραγωγοί δεν πωλούν τα εμπορεύματά τους απευθείας στους τελικούς χρήστες. Μεταξύ τους στέκεται ένα σύνολο μεσαζόντων που εκτελούν ποικίλες λειτουργίες. Αυτοί οι μεσάζοντες αποτελούν κανάλι διανομής. · Art & Craft μικροεπιχείρηση θα μπορούσε να αναθέσει κάποια από την εργασία πώλησης σε μεσάζοντες. Αν και αυτή η αντιπροσωπεία σημαίνει απώλεια κάποιου ελέγχου για το πώς και σε ποιον πωλούνται τα προϊόντα, οι παραγωγοί κερδίζουν πολλά πλεονεκτήματα χρησιμοποιώντας μεσάζοντες καναλιών: - Πολλοί παραγωγοί στερούνται τους οικονομικούς πόρους για την πραγματοποίηση της άμεσης εμπορίας. - Άμεσο μάρκετινγκ απλά δεν είναι εφικτό για ορισμένα προϊόντα. - Οι παραγωγοί που δημιουργούν τα δικά τους κανάλια μπορούν συχνά να κερδίσουν μεγαλύτερη απόδοση αυξάνοντας τις επενδύσεις τους στην κύρια δραστηριότητά τους. · Οι ενδιάμεσοι επιτυγχάνουν συνήθως ανώτερη αποδοτικότητα στην παραγωγή αγαθών ευρέως διαθέσιμων και προσιτών στις αγορές-στόχους. Μέσα από τις επαφές τους, την εμπειρία, την εξειδίκευση, και την κλίμακα της λειτουργίας, οι ειδικοί αυτοί προσφέρουν συνήθως την εταιρεία περισσότερο από ό, τι μπορεί να επιτύχει από μόνη της. · περιεχόμενα: τύποι των καναλιών · Μόλις επιλεγεί η αγορά, είναι καιρός να αποφασίσουμε για τα κανάλια διανομής. Μπορούν να χωριστούν στο άμεσο κανάλι και τα έμμεσα κανάλια. Οι έμμεσοι δίαυλοι μπορούν να χωριστούν περαιτέρω σε κανάλια ενός επιπέδου, δύο επιπέδων και τριών επιπέδων με βάση τον αριθμό των μεσαζόντων μεταξύ κατασκευαστών και πελατών. · Άμεσο κανάλι μηδενικού επιπέδου κανάλι (κατασκευαστής προς πελάτη) άμεση πώληση δεν περιλαμβάνει τη συμπερίληψη ενός ενδιάμεσου και ο κατασκευαστής παίρνει σε άμεση επαφή με τον πελάτη στο σημείο πώλησης. Τα άμεσα κανάλια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους κατασκευαστές των οποίων το στοχευόμενο κοινό είναι συγκεντρωμένο γεωγραφικά. · Έμμεσους διαύλους (πωλήσεις μέσω μεσαζόντων). Όταν ένας κατασκευαστής περιλαμβάνει έναν μεσάζοντα/ενδιάμεσο για να πωλήσει το προϊόν του στον τελικό πελάτη, λέγεται ότι χρησιμοποιεί ένα έμμεσο κανάλι. Τα έμμεσα κανάλια μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις τύπους: - Κανάλι ενός επιπέδου (κατασκευαστής στο λιανοπωλητή στον πελάτη): οι λιανοπωλητές αγοράζουν το προϊόν από τον κατασκευαστή και το πωλούν έπειτα στους πελάτες. - Δύο επιπέδων κανάλι (κατασκευαστής σε χονδρέμπορος σε λιανοπωλητή στον πελάτη): χονδρέμποροι αγοράζουν το μεγαλύτερο μέρος από τους κατασκευαστές, διασπά σε μικρές συσκευασίες και τα πωλεί σε λιανοπωλητές που πωλούν τελικά στους πελάτες τέλος.. - Κανάλι τριών επιπέδων (κατασκευαστής στον πράκτορα στον χονδρέμπορο στο λιανοπωλητή στον πελάτη): το κανάλι τριών επιπέδων της διανομής περιλαμβάνει έναν πράκτορα εκτός από το χονδρέμπορο και το λιανοπωλητή που βοηθά στην πώληση των αγαθών. </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=850&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_3_3_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (SFA_TF_3_4_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=851&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=851&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_3_4_GR"><b>σχέδιο καναλιών διανομής</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=851&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_3_4_GR"> <img src="images/strategy.png" border="0" alt="σχέδιο καναλιών διανομής" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Advanced</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > · Τα μέσα για την παράδοση του προϊόντος των εταιρειών τέχνης & χειροτεχνίας πρέπει να αποφασίσουν μεταξύ τεσσάρων επιλογών: · Εκτεταμένη διανομή, αυτό το είδος της διανομής προσπαθεί να καλύψει το μέγιστο αριθμό των πιθανών σημείων πώλησης, χωρίς να κάνει οποιοδήποτε είδος της επιλογής ή της προηγούμενης διήθησης. · Εντατική διανομή σε περίπτωση εντατικής διανομής, η διανομή του προϊόντος ζητείται σε σημεία πώλησης που σχετίζονται με το ίδιο εμπορικό υποκατάστημα, εταιρείες χειροτεχνίας μόνο. · Επιλεκτική διανομή, μπορείτε να κάνετε επιλογή με βάση γεωγραφικά, δημογραφικά ή πρακτικά κριτήρια (για παράδειγμα, με εύκολη πρόσβαση και κοντά στο σημείο παραγωγής σας). Συνιστάται για τα προϊόντα που επιδιώκουν αυτό το σημείο της διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό. · Η αποκλειστική διανομή πολύ αποκλειστικών και περιορισμένων σημείων πώλησης επιλέγονται, προκειμένου να ενισχυθεί το κύρος της μάρκας σας. Αποκλειστική διανομή είναι μια μεγάλη επιλογή για να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο των προϊόντων σας και να έχουν μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους. · Πρόκειται να σας δώσουμε τις κύριες λειτουργίες και δραστηριότητες στις οποίες η διανομή μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή μας. o Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, το τμήμα πωλήσεων μπορεί να διαχειριστεί προϊόντα και υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες των πελατών. Επιπλέον, οι χρόνοι απόκρισης θα μειωθούν και θα είναι υψηλότερης ποιότητας. Μια καλή οργάνωση επιτρέπει να ελαφρύνει οποιαδήποτε διαδικασία. o Σχεδιασμός και προγραμματισμός καταλληλότερων και βέλτιστων οδών μεταφοράς, καθώς και ο τρόπος και τα μέσα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διανομή των προϊόντων στους πελάτες. o Διαχείριση αποθεμάτων. Η αποθήκευση των υλικών θα βασίζεται στα συστήματα πωλήσεων της εταιρείας, τα προϊόντα που ζητούνται περισσότερο από τους πελάτες, ή τα πιο ευπαθή. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη: είδος του προϊόντος, το μέγεθος, το χώρο και τον τόπο αποθήκευσης, κλπ. Εν ολίγοις, κρατήστε έναν εξαντλητικό έλεγχο του αποθέματος. o Επεξεργασία παραγγελιών. Η καλή διαχείριση και ο σχεδιασμός του αποθέματος, επιτρέπει την επεξεργασία των παραγγελιών πολύ γρήγορο τρόπο, ικανοποιεί τη ζήτηση των πελατών της αποτελεσματικής μορφής. o Διαχείριση δεδομένων, γνωρίζοντας καλύτερα το δικό μας προϊόν και το σύστημα αποθήκευσης. Μπορούμε να λάβουμε ένα μεγάλο μέρος των πληροφοριών, σχετικά με τις παραγγελίες, την ανίχνευση των λαθών και περιστατικών, κλπ. </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=851&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_3_4_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <table cellpadding="5" cellspacing="3" width="100%"> <tr><td colspan="2"><b>Training Fiche </b> (SFA_TF_3_5_GR) - <!--<a href="ficha_gr.php?id_prod=852&entity=IVR&language=english" class="title" >--><a href="ficha_gr.php?id_fiche=852&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_3_5_GR"><b>ενσωματωμένη διαχείριση διοικητικών μεριμνών</b></a></td></tr> <tr> <td><a href="ficha_gr.php?id_fiche=852&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_3_5_GR"> <img src="images/strategy.png" border="0" alt="ενσωματωμένη διαχείριση διοικητικών μεριμνών" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" width="100" vspace="10" hspace="10"></a> <br><center><font color="#5578C0">Advanced</center></font></td> <td bgcolor="#F8F8F8" class="textoazul" style="display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 6; overflow: hidden; width: 100%"> <div align="justify" > • Η βασική πτυχή της εφοδιαστικής είναι ότι μας βοηθά να τοποθετήσουμε τα σωστά προϊόντα, στο σωστό μέρος, την κατάλληλη στιγμή και στις επιθυμητές συνθήκες, προκειμένου να συνεισφέρουμε, όσο το δυνατόν περισσότερο, με την κερδοφορία μιας εταιρείας. • Η λειτουργία Logistics είναι το κλειδί για την ικανοποίηση του καταναλωτή, η οποία συνεπάγεται: έγκαιρη παράδοση, μεγάλες απογραφές, μεγάλη ποικιλία, πολιτικές επιστροφής. • Ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μπορεί να επιτευχθεί εάν η καλή εφοδιαστική πραγματοποιείται, καλύτερες υπηρεσίες παρέχονται σε χαμηλότερες τιμές. Υπάρχει εξοικονόμηση κόστους τόσο για τις εταιρείες και τους πελάτες, δεδομένου ότι περίπου το 15% της τιμής του προϊόντος αντιστοιχεί σε μεταφορά. Οι βελτιώσεις στις τεχνολογίες της πληροφορίας δημιούργησαν ευκαιρίες που βοηθούν την εφοδιαστική μέσω προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη διαδικασία διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, τους γραμμικούς κώδικες, την δορυφορική παρακολούθηση των μεταφορών, την ηλεκτρονική μεταφορά παραγγελιών και τις πληρωμές, μεταξύ άλλων. • Η υλοποίηση της ολοκληρωμένης εφοδιαστικής συνεπάγεται την παροχή καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών και τη μείωση του κόστους διανομής. Για το λόγο αυτό, απαιτείται ομαδική εργασία τόσο εντός της εταιρείας όσο και μεταξύ όλων των οργανισμών στο κανάλι διανομής. • Η ομαδική εργασία στην εταιρεία ενισχύει τις σχέσεις μεταξύ των τμημάτων. Στόχος της είναι η μετατροπή των παραδοσιακών αλυσίδων εφοδιασμού σε ενσωματωμένες αλυσίδες αξίας. Δημιουργία συνεργατών Logistics προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη αξία στον πελάτη, αναπτύσσονται ισχυρές σχέσεις με προμηθευτές, εταιρείες μεταφορών, αποθήκες και παρόχους υπηρεσιών. • Οι εξωτερικοί πάροχοι Logistics βοηθούν τους πελάτες να ενισχύσουν τις αργές και υπερχειλίσεις αλυσίδες εφοδιασμού και να παρέχουν στους πελάτες γρήγορα και αξιόπιστα. </div> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="textoazul"> <div align="right"><b><a href="ficha_gr.php?id_fiche=852&lang=GR&activo=" class="hidden-xs" name="SFA_TF_3_5_GR">+</a></b></div> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" bgcolor="#FF5E4C" height="1"> <tr><td height="1" bgcolor="#FF5E4C"></td></tr> </table> <br> <div align="right"><a href="training_gr.php?lang=GR#UP" class="titulo2"> <img src="images/up.png" border="0" alt="UP" height="40"><br><br> </a> </div> <br><br> <!-- Fin de destacados --> </td> </tr> </table> </div> <div class="col-md-3 col-md-offset-1"> <div class="side-bar"> <div class="recent-post"> <br><h4>ΕΙΔΗΣΕΙΣ</h4> <div class="posts"> <div class="recent-post"> <div class="recent-post-thumb"> <img src="fotos/51_1_demetra-artcademy.jpg" width="80" alt=""> </div> <div class="recent-post-info"> <h6><a href="read_news_gr.php?lang=GR&id_news=51">Παρουσίαση Arcademy στην Κύπρο</a></h6> <span>2020-10-14</span> </div> </div> <div class="recent-post"> <div class="recent-post-thumb"> <img src="fotos/38_1_biz.jpg" width="80" alt=""> </div> <div class="recent-post-info"> <h6><a href="read_news_gr.php?lang=GR&id_news=38">Εκκίνηση Biz-Training</a></h6> <span>2020-04-29</span> </div> </div> <div class="recent-post"> <div class="recent-post-thumb"> <img src="fotos/39_1_avgoustinos.jpg" width="80" alt=""> </div> <div class="recent-post-info"> <h6><a href="read_news_gr.php?lang=GR&id_news=39">Συνεργάτες στο Green Art House</a></h6> <span>2020-04-25</span> </div> </div> <div class="service-item"> <div class="icon"> <a href="craftpedia_gr.php"><img src="images/craftpedia.png" width="299" height="148" border="0" alt="CRAFTPEDIA" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" onmouseover="this.style.opacity=0.6;this.filters.alpha.opacity=60" /> </a> </div> <h4>Craftpedia</h4> <p>Ανακαλύψτε το χώρο αποθήκευσης των τεχνικών γνώσεων "CRAFTpedia", όπου συλλέγονται πληροφορίες και παραδοσιακές γνώσεις σχετικά με τις τεχνικές και τα επαγγέλματα<div align="right" style="margin-top:-25px;">   <a href="craftpedia_gr.php"><font color="#FF5E4C" size="5"><b>+</b></font></a></div></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <footer> <div class="container"> <div class="top-footer"> <div class="row"> <div class="col-md-7"> <div class="subscribe-form"> <span>ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ</span> </div> </div> <div class="col-md-5"> <div class="social-bottom"> <span>Follow us:</span> <ul> <li><a href="https://www.facebook.com/Artcademy-510338659472197/" target="_blank" class="fa fa-facebook"></a></li> <li><a href="https://www.youtube.com/channel/UCVmIqOqAflniFddUH77_bPg" target="_blank" class="fa fa-youtube"></a></li> <li><a href="https://twitter.com/artcademy_eu" target="_blank" class="fa fa-twitter"></a></li> <li><a href="https://www.pinterest.es/artcademyproject/_followers/" target="_blank" class="fa fa-pinterest"></a></li> <li><a href="https://www.instagram.com/artcademy.eu/?hl=es" target="_blank" class="fa fa-instagram"></a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="main-footer"> <div class="row"> <DIV style="background-color:white"> <p style="padding-top: 0px; text-align: center;"><a href="http://www.uma.es/" target="_blank"><img src="images/UMA_logo.jpg" width="200" border="0" alt="UMA - ARTCADEMY - Arts & Traditional Crafts Academy Partner" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" onmouseover="this.style.opacity=0.6;this.filters.alpha.opacity=60" /></a>  <a href="http://www.idpeuropa.com/" target="_blank"><img src="images/idp.png" width="202" height="118" border="0" alt="IDP Europa - ARTCADEMY - Arts & Traditional Crafts Academy Partner" align="absmiddle" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" onmouseover="this.style.opacity=0.6;this.filters.alpha.opacity=60" /></a>  <a href="http://www.ihfeurope.eu/" target="_blank"><img src="images/ihf.png" width="154" height="93" border="0" alt="IHF - ARTCADEMY - Arts & Traditional Crafts Academy Partner" align="absmiddle" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" onmouseover="this.style.opacity=0.6;this.filters.alpha.opacity=60" /></a>  <a href="http://www.internetwebsolutions.es/" target="_blank"><img src="images/iws.png" width="142" height="61" border="0" alt="Internet Web Solutions - ARTCADEMY - Arts & Traditional Crafts Academy Partner" align="absmiddle" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" onmouseover="this.style.opacity=0.6;this.filters.alpha.opacity=60" /></a>  <a href="https://uniba.sk/" target="_blank"><img src="images/comenisus.png" width="91" height="95" border="0" alt="Comenius University - ARTCADEMY - Arts & Traditional Crafts Academy Partner" align="absmiddle" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" onmouseover="this.style.opacity=0.6;this.filters.alpha.opacity=60" /></a>  <a href="http://www.edu-net.ro/" target="_blank"><img src="images/edunet.png" width="100" border="0" alt="EDUNET - ARTCADEMY - Arts & Traditional Crafts Academy Partner" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" onmouseover="this.style.opacity=0.6;this.filters.alpha.opacity=60" /></a><br><a href="http://www.european-issues.net/" target="_blank"><img src="images/papatherapontoslogo.jpg" height="100" border="0" alt="OPEI - ARTCADEMY - Arts & Traditional Crafts Academy Partner" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" onmouseover="this.style.opacity=0.6;this.filters.alpha.opacity=60" /></a>  <a href="https://www.agh.edu.pl/en/" target="_blank"><img src="images/aghpoland.png" width="120" border="0" alt="AGH - ARTCADEMY - Arts & Traditional Crafts Academy Partner" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" onmouseover="this.style.opacity=0.6;this.filters.alpha.opacity=60" /></a>  <a href="http://www.andaluciaemprende.es/" target="_blank"><img src="images/logo_AE.jpg" width="350" border="0" alt="Andalucía Emprende - ARTCADEMY - Arts & Traditional Crafts Academy Partner" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" onmouseover="this.style.opacity=0.6;this.filters.alpha.opacity=60" /></a>           <a href="http://www.sepie.es/" target="_blank"><img src="images/SEPIE_erasmus_plus.gif" border="0" alt="SEPIE - ARTCADEMY - Arts & Traditional Crafts Academy Partner" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" onmouseover="this.style.opacity=0.6;this.filters.alpha.opacity=60" /></a><br></p> </div> </div> <div class="row" style="background-color:white"> <div class="col-md-9"> <p style="padding-top: 0px; text-align: right;"><br>Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτός ο ιστότοπος και το περιεχόμενο του αντικατοπτρίζουν μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.</div> <div class="col-md-3"><img src="images/erasmus_plus.png" width="246" height="70" border="0" alt="Erasmus +"><br></p> </DIV> </div> </div> <div class="bottom-footer"> <p> <span>Copyright © <font color="#FF5E4C"><b>2018-2021</b></font> - All rights reserved.</span> </p> </div> </div> </footer> <script src="js/vendor/jquery-1.11.0.min.js"></script> <script src="js/vendor/jquery.gmap3.min.js"></script> <script src="js/plugins.js"></script> <script src="js/main.js"></script> </body></html>