VZDELÁVACIE RIEŠENIA

DOMOV / TRÉNINGY

Digitálna tvorba pre umelecké a remeselné podnikyDS_COU_3_SK


 Názov kurzu:    Digitálna tvorba pre umelecké a remeselné podniky
 Kľúčové slová:    Digitálna tvorba, digitálny obsah, nástroje IKT, internacionalizácia, digitálne stratégie
 Autor:    IWS
 Jazyky:    English