ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ψηφιακή δημιουργία για τέχνες & βιοτεχνίεςDS_COU_3_GR


 Τιτλος:    Ψηφιακή δημιουργία για τέχνες & βιοτεχνίες
 Λέξεις κλειδιά :    Ψηφιακή δημιουργία, ψηφιακό περιεχόμενο, Εργαλεία ΤΠΕ, διεθνοποίηση, ψηφιακές στρατηγικές
 Συγγραφέας:    IWS
 Γλώσσες:    English