VZDELÁVACIE RIEŠENIA

DOMOV / TRÉNINGY

Základy analýzy trhu pre internacionalizáciu a konkurencieschopnosťMA_C_1_SK


 Názov kurzu:    Základy analýzy trhu pre internacionalizáciu a konkurencieschopnosť
 Kľúčové slová:    analýza trhu, zákazníci, konkurencia, trendy, bariéry, partneri, podpora, on-line nástroje, lokalizácia, jaz
 Autor:    Comenius
 Jazyky:    English