VZDELÁVACIE RIEŠENIA

DOMOV / TRÉNINGY

ČO JE TO?AST_TF_2_3_SK


 Názov kurzu:    ČO JE TO?
 Kľúčové slová:    Peniaze, ekonomická životaschopnosť, solventnosť, likvidita
 Autor:    AE
 Jazyky:    English