VZDELÁVACIE RIEŠENIA

DOMOV / TRÉNINGY

Žiadosti o mikrofinancovanie a platformy crowdfundinguDS_TF_1_5_SK


 Názov kurzu:    Žiadosti o mikrofinancovanie a platformy crowdfundingu
 Kľúčové slová:    Komunikácia, digitálne technológie, sociálne siete, online spolupráca
 Autor:    IWS
 Jazyky:    English