ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εφαρμογές μικροχρηματοδότησης και πλατφόρμες πολλαπλών χρήσεωνDS_TF_1_5_GR


 Τιτλος:    Εφαρμογές μικροχρηματοδότησης και πλατφόρμες πολλαπλών χρήσεων
 Λέξεις κλειδιά :    Επικοινωνία, ψηφιακές τεχνολογίες, κοινωνικά δίκτυα, διαδυκτιακή συνεργασία
 Συγγραφέας:    IWS
 Γλώσσες:    English