VZDELÁVACIE RIEŠENIA

DOMOV / TRÉNINGY

KOMUNIKÁCIA A SPOLUPRÁCA PRE UMELECKÉ A REMESELNÉ MIKRO PODNIKYDS_COU_1_SK


 Názov kurzu:    KOMUNIKÁCIA A SPOLUPRÁCA PRE UMELECKÉ A REMESELNÉ MIKRO PODNIKY
 Kľúčové slová:    Komunikácia, digitálne technológie, sociálne siete, online spolupráca
 Autor:    IWS
 Jazyky:    English