ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Λήψη αποφάσεωνMFS_COU_3_GR


 Τιτλος:    Λήψη αποφάσεων
 Λέξεις κλειδιά :    λήψη αποφάσεων, decision διαδικασία, μορφές λήψης αποφάσεων, ατομική και ομαδική λήψη αποφάσεων, ηθική λήψη αποφάσεων
 Συγγραφέας:    AGH
 Γλώσσες:    English