ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Thinking locally on foreign markets



MA_3


 Τιτλος:    Thinking locally on foreign markets
 Λέξεις κλειδιά :    localization, language, brand name
 Συγγραφέας:    Comenius
 Γλώσσες:    English