ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Basics of market analysis for internationalization & competitivenessMA_C_1


 Τιτλος:    Basics of market analysis for internationalization & competitiveness
 Λέξεις κλειδιά :    market analysis, customers, competition, trends, barriers, partners, support, online tools, localization, language, brand name, references, reviews
 Συγγραφέας:    Comenius
 Γλώσσες:    English