ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

THINKING LOCALLY ON FOREIGN MARKETSMA_C_3


 Τιτλος:    THINKING LOCALLY ON FOREIGN MARKETS
 Λέξεις κλειδιά :    market analysis, customers, competition, trends, barriers, partners, support, online tools, localization, language, brand name, references, reviews
 Συγγραφέας:    Comenius
 Γλώσσες:    English