ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Λήψη αποφάσεων ατομικά και ομαδικάMFS_TF_3_4_GR


 Τιτλος:    Λήψη αποφάσεων ατομικά και ομαδικά
 Λέξεις κλειδιά :    Ομάδα λήψηςαποφάσεων,ατομική λήψη αποφάσεων, πόλωση ομάδας, Groupthink
 Συγγραφέας:    AGH
 Γλώσσες:    English