ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κινητοποιώντας ΑνθρώπουςMFS_TF_2_5_GR


 Τιτλος:    Κινητοποιώντας Ανθρώπους
 Λέξεις κλειδιά :    Αποτελεσματικός ηγέτης, μορφές ηγεσίας, προσέγγιση κατάστασης, μετασχηματισμοί ηγέτες
 Συγγραφέας:    AGH
 Γλώσσες:    English