ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΟΜΆΔΑς ΚΑΙ ΗΓΕΣΊΑMFS_COU_2_GR


 Τιτλος:    ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΟΜΆΔΑς ΚΑΙ ΗΓΕΣΊΑ
 Λέξεις κλειδιά :    Ηγεσία, ηγέτης, στυλ ηγεσίας, Διαχείριση ομάδας, κίνητρο, ανάδραση
 Συγγραφέας:    AGH
 Γλώσσες:    English