ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επιχειρηματικό μοντέλο και επιχειρηματικό σχέδι

crafts


BL_1_GR


 Τιτλος:    Επιχειρηματικό μοντέλο και επιχειρηματικό σχέδι
 Λέξεις κλειδιά :    Οργάνωση, καμβάς, επιχειρημα&#
 Συγγραφέας:    AE
 Γλώσσες:    English