ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αξιολόγηση και διαχείριση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένουDS_TF_3_1_GR


 Τιτλος:    Αξιολόγηση και διαχείριση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου
 Λέξεις κλειδιά :    Στρατηγικές αναζήτησης - Φιλτράρισμα δεδομένων - Λέξεις-κλειδιά - Χειριστές
 Συγγραφέας:    IWS
 Γλώσσες:    English