ΕΙΔΗΣΕΙΣ ARTCADEMY

ΑΡΧΙΚΗ / ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Artcademy
Artcademy aligned with UNESCO
2020-01-10

Το έργο μας ARTCademy εναρμονίζεται με τη «Μεσοπρόθεσμη στρατηγική της UNESCO για την περίοδο 2014-2021» μέσω του αποθετηρίου του #craft
Δείτε τη σελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες #craftpedia: www.artcademy.euΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ