ΕΙΔΗΣΕΙΣ ARTCADEMY

ΑΡΧΙΚΗ / ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η πρώτη εικονική εγκυκλοπαίδειας ευρωπαϊκών παραδοσιακών ειδών τέχνης και χειροτεχνίας που αποτελείτε από 180 χειροτεχνήματα, είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα του ARTCademy σε 7 γλώσσες
2020-04-02

Η CraftPedia, είναι η πρώτη ευρωπαϊκή εικονική εγκυκλοπαίδεια των παραδοσιακών τεχνών και χειροτεχνίας έχει ξεκινήσει στο πλαίσιο του ARTCademy Project, ένα έργο Erasmus + KA2 που εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Μάλαγα και συντονίζεται από την Δρ Ana María Castillo-Clavero, καθηγήτρια Οργάνωσης Επιχειρήσεων. Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από 9 μέλη από 7 χώρες: Βέλγιο, Κύπρος, Ιταλία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία και Ισπανία. Την Κύπρο αντιπροσωπεύει ο Οργανισμός Προώθησης Ευρωπαϊκών Θεμάτων (ΟΠΕΘ) με την Δήμητρα Παναρέτου.

Το ARTCademy είναι ένα καινοτόμο έργο διαχείρισης γνώσης που στοχεύει στη διατήρηση και την ενίσχυση του ευρωπαϊκού βιοτεχνικού τομέα με δύο τρόπους: πρώτον, την προστασία της προγονικής γνώσης της παραδοσιακής βιοτεχνίας, ειδικά αν κινδυνεύουν να εξαφανιστούν· δεύτερον, παρέχοντας στις βιοτεχνικές επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες και τους επιχειρηματίες κατάρτιση και χρήσιμα εργαλεία για τη συνέχεια και την εμπορική τους ανάπτυξη.

Το έργο έχει κορυφωθεί με την ανάπτυξη του CRAFTpedia, ενός αποθετηρίου ηχητικού-οπτικού υλικού για χειροτεχνίες που διατίθενται στο Διαδίκτυο και το οποίο συλλέγει και ταξινομεί τη γνώση σχετικά με τις τεχνικές χειροτεχνίας, τις παραδοσιακές τέχνες και επαγγέλματα για τη διατήρηση και τη μετάδοσή του στις νέες γενιές. Αποτελείται από σχεδόν 200 δελτία που συλλέγουν τις σημαντικότερες παραδοσιακές τέχνες και βιοτεχνίες των ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν στο έργο, ιδίως εκείνων που διατρέχουν κίνδυνο εξαφάνισης. Τα δελτία αναπτύσσονται σε 10 κατηγορίες, όπως κοσμήματα, μουσικά όργανα, χειροτεχνίες σε ξύλο, μάρμαρο, μέταλλο και σιδηρουργία, γούνα, υφάσματα κ.α. Όλα τα δελτία περιλαμβάνουν μια περιγραφή του σκάφους και των τεχνικών του, των υλικών και της παραγωγής διεργασιών, καθώς και βίντεο συνδέσεις όπου η επεξεργασία θα μπορούσε να δει, περαιτέρω αναφορές και εικόνες.

Την πλατφόρμα CRAFTpedia μπορεί να επισκεφθεί κάποιος στο χώρο του έργου ARTCademy www.artcademy.eu από όλους όσους ενδιαφέρονται να γνωρίζουν για τις ευρωπαϊκές παραδοσιακές τέχνες και βιοτεχνίες, και τα δελτία που αναπτύσσονται σε 7 γλώσσες: πολωνικά, σλοβακική, ισπανικά, ιταλικά, ελληνικά, ρουμανικά και αγγλικά. Με αυτόν τον τρόπο το έργο επιστρατεύει τις ψηφιακές τεχνολογίες για την προστασία και την ενίσχυση μιας προγονικής γνώσης ανυπολόγιστης αξίας που βρίσκεται στη βάση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και στοχεύει επίσης στην προσέλκυση νέων επαγγελματιών σε αυτά τα επαγγέλματα..

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ARTCademy και άλλες πρωτοβουλίες του ΟΠΕΘ:

· Δικτυακός τόπος του έργου και πλατφόρμα OER: www.artcademy.eu

· Δικτυακός τόπος του οργανισμού σας: http://european-issues.net

· Σύνδεσμος CraftPedia: http://www.artcademy.eu/index_gr.php?lang=GR

· Facebook: https://www.facebook.com/ArtCademy/

• Πειραχτήρι: @artcademy_eu

Instagram: https://www.instagram.com/artcademy.eu/?hl=es