VZDELÁVACIE RIEŠENIA

DOMOV / TRÉNINGY

Ako využívať sociálne siete na rozšírenie vášho trhu

crafts


ICT_1_SK


 Názov kurzu:    Ako využívať sociálne siete na rozšírenie vášho trhu
 Kľúčové slová:    sociálne siete, remeslá, expanzia na trhy, Facebook, Twitter, rozvoj
 Autor:    Comenius
 Jazyky:    English