VZDELÁVACIE RIEŠENIA

DOMOV / TRÉNINGY

Spolupráca a zdieľanie prostredníctvom digitálnych technológiíDS_TF_1_4_SK


 Názov kurzu:    Spolupráca a zdieľanie prostredníctvom digitálnych technológií
 Kľúčové slová:    Komunikácia, digitálne technológie, sociálne siete, online spolupráca
 Autor:    IWS
 Jazyky:    English