VZDELÁVACIE RIEŠENIA

DOMOV / TRÉNINGY

Online prítomnosťDS_TF_1_1_SK


 Názov kurzu:    Online prítomnosť
 Kľúčové slová:    Komunikácia, digitálne technológie, sociálne siete, online spolupráca
 Autor:    IWS
 Jazyky:    English