OER-CRAFT

SZKOLENIE I ROZWÓJ

MFS_TF_1_3_PL  

 Title:
SZKOLENIE I ROZWÓJ
 Keywords
Szkolenie, szkolenie w miejscu pracy, szkolenie poza miejscem pracy, shadowing, mentoring, coaching
 Author:
AGH
 Languages:
English
 Objectives/goals:

•    Zrozumienie, w jaki sposób polityka, procedury i narz─Ödzia zarz─ůdzania lud┼║mi mog─ů pomóc w rozwoju i wzro┼Ťcie efektywno┼Ťci firmy
•    Zrozumienie, które procedury zarz─ůdzania lud┼║mi mo┼╝na z powodzeniem zastosowa─ç aby rozwija─ç firmy rzemios┼éa artystycznego
•    Wdro┼╝enie wybranych procedur i narz─Ödzi zarz─ůdzania lud┼║mi
•    Efektywne zarz─ůdzanie lud┼║mi w organizacji


 Description:
W dzisiejszym, szybko zmieniaj─ůcym si─Ö otoczeniu biznesowym, w obliczu wielu wyzwa┼ä takich jak niedobór pracowników na rynku pracy, brak talentów, ogromna ró┼╝norodno┼Ť─ç pracowników itp. Zarz─ůdzanie zasobami ludzkimi (ZZL, lub z ang. HRM) odgrywa wa┼╝n─ů rol─Ö w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej. Organizacja nie mo┼╝e zbudowa─ç efektywnego zespo┼éu specjalistów i osi─ůgn─ů─ç wysokiej wydajno┼Ťci bez kompetentnych ludzi. Kluczowe funkcje zarz─ůdzania lud┼║mi w zespole obejmuj─ů rekrutacj─Ö, szkolenie i rozwój, zarz─ůdzanie wydajno┼Ťci─ů oraz wynagradzanie pracowników. Kurs pokazuje kluczowe aspekty tych procesów przydatne w ma┼éej firmie.


 Contents

• Szkolenie w firmach przeprowadzane jest aby rozwijać pracowników. Szkolenie powinno być przeprowadzane systematyczne i powinno odpowiadać na rzeczywiste potrzeby szkoleniowe firmy tak aby wypełnić lukę kompetencyjną. Uproszczony cykl szkoleń, który przedstawiono poniżej, można łatwo zastosować w firmach z sektora MŚP. • Cykl szkoleniowy a) Analiza potrzeb szkoleniowych: to ocena dotycząca tego, jakiej wiedzy lub umiejętności potrzebują pracownicy, żeby dobrze wykonywać swoje obowiązki. Aby zbadać potrzeby szkoleniowe można zadać następujące pytania: Jaka wiedza, zachowania czy postawy są nam/firmie potrzebne? Kto potrzebuje szkolenia? W jaki sposób najlepiej przekazać taką wiedzę? - Projektowanie: na tym etapie należy zdecydować jak będzie wyglądało konkretne szkolenie – jego treść, forma, miejsce realizacji - w miejscu pracy czy poza nim. b) Przeprowadzenie szkolenia: tu trzeba zdecydować kto/ kiedy/ w jaki sposób przeprowadzi szkolenie. c) Ocena: Warto sprawdzić zadowolenie uczestników i spytać, czy szkolenie spełniło swoje cele i oczekiwania pracowników • Metody szkoleniowe • Metody szkoleniowe najogólniej dzielimy na te prowadzone w miejscu pracy tzw. On the job trainings oraz poza miejscem pracy (off the job). Szkolenia prowadzone w miejscu pracy są często tańsze I bardziej praktyczne. W zamian, szkolenia przeprowadzane poza miejscem pracy dają możliwości nabycia nowych kompetencji, poznania nowych trendów i nie zaburzają normalnego dnia pracy pozostałych pracowników. Są jednak kosztowne, nie zawsze związane bezpośrednio z praktyką na stanowisku i często bardziej formalne. • W praktyce biznesowej, coraz częściej stosuje się tzw. blended learning, czyli podejście wykorzystujące więcej niż jedną metodę szkoleniową przy uczeniu jednego zagadnienia. Nowe formy szkoleń takie jak e-learning, otwarte szkolenia, szkolenie na odległość, czy korzystanie z zewnętrznego coachingu pozwoliło wielu firmom z sektora MŚP stawić czoła pojawiającym się wyzwaniom. • Ewaluacja szkoleń • Ocena przeprowadzonych szkoleń jest ważna ponieważ pomaga sprawdzić, czy cele szkoleniowe zostały osiągnięte i jaka rzeczywiście jest wartość szkolenia. Dla pracodawcy ocena efektywności szkolenia oznacza szacowanie wpływu szkolenia na wyniki pracy i zachowania pracowników. • Pożądane zachowania i wysokie wyniki pracy z kolei przekładają się na wysoką jakość produktu lub usługi i docelowo wyższe zyski firmy. Warto jednak oceniać wartość szkolenia zarówno dla pracodawcy jak i dla pracowników, sprawdzając np. zadowolenie pracowników ze szkolenia.


 Results


 Indicators


 Bibliography

Banfield, P., & Kay, R. (2012). Introduction to human resource management. New York: Oxford University Press.
Mathis R. L and Jackson J.J (1997) Human Resource Management, West Publishing Company
Ostrowsky B, Kolomitro K., Lam T. (2014) Training Methods: a review analysis, Human Resources Development,
https://www.talentnow.com/talent-acquisition-strategies-2019/
https://iedunote.com/methods-of-training


 Related material:
4.1.3_artcademy_training-fiche_training_and_development_basic_pl_agh.doc